PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Patronka Parafii
Patronka Parafii
Tytuł Matki Bożej jako Królowej Narodu Polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku:
Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków.
Teologiczne uzasadnienie tytułu ‚‚Królowej‛‛ pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku
w Katedrze Lwowskiej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie
polecił jej szczególnej obronie. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi.

Od czasów zwycięstwa nad Szwedami Jasna Góra z cudownym obrazem Czarnej Madonny, czczonej jako Królowa Polski, stała się duchową stolicą Polski. Szczególnego znaczenia miejsce to nabierało w czasach trudnych, a więc w okresie rozbiorów czy wojen.
Zapis umieszczony w konstytucji sejmowej z 1764 roku wydaje się być wciąż aktualny:
Rzeczpospolita jest do swej Najświętszej Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie cudami słynącej nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznająca.
Dlatego w podziękowaniu za opiekę, a szczególnie za dar odzyskanej wolności po latach zaborów, w 1924 roku papież Pius XI na prośbę narodu polskiego, zezwolił ustanowić osobne święto Matki Bożej Królowej Polski. Święto obchodzone jest 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia historycznej Konstytucji 3 Maja. Potem Papież Jan XXIII ogłosił
Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką kraju, obok
świętych biskupów i męczenników: Wojciecha i Stanisława.

Teksty liturgiczne uroczystości NMP Królowej Polski podkreślają macierzyńską opiekę Maryi.
Stojąc pod krzyżem Jezusa Maryja otrzymała w testamencie Bożej miłości wszystkich ludzi jako jej dzieci. Jako Królowa nieba i ziemi otacza swoją przemożną i macierzyńską opieką także naród polski, który wybrał ją sobie jako Królową.

Wybór Maryi na Królową jest bardzo zobowiązujący i dlatego często prośmy Boga, abyśmy tak jak ona stawali się darem dla Niego i napełnieni łaską Bożą coraz głębiej uczestniczyli
w tajemnicy zbawienia. Tylko w ten sposób możemy odziedziczyć życie wieczne i na zawsze przebywać w chwale Boga Ojca wraz z Maryją naszą Matką i Królową.


Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski