PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2013


1 stycznia 2013 r.
O północy wielu parafian przybyło do kościoła, by przy śpiewie kolęd i modlitwie powitać Nowy Rok 2013. Po krótkim nabożeństwie nie brakło na zewnątrz świątyni życzeń noworocznych, szampana i fajerwerków. W uroczystość NMP Bożej Rodzicielki podczas Mszy św. zawierzaliśmy ten nowy czas wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Polski.

6 stycznia 2013 r.
W uroczystość Trzech Króli wyjątkowo duża liczba wiernych uczestniczyła we Mszach św. podczas których święciliśmy kredę, kadzidło i wodę. W tym roku ta uroczystość wypadła w niedzielę. Zebrane ofiary przeznaczyliśmy na misje.

6 stycznia 2013 r.
Podczas Mszy św. ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze za rok 2012. Nasza rodzina parafialna liczy około 1300 wiernych. Biorąc pod uwagę sakramenty św., to w ubiegłym 2012 roku, w naszym kościele: chrzest przyjęło 28 małych dzieci; do pełnego udziału w Eucharystii, czyli do I Komunii św. przystąpiło 15 dzieci; przez cały rok rozdanych zostało 24.100 Komunii św.; do sakramentu pokuty przystępuje też dość spora liczba wiernych, szczególnie w I piątki miesiąca; sakrament namaszczenia chorych i Komunię święta w domach przyjęło 161 osób; sakrament małżeństwa zawarło 8 par; do wieczności odeszło 19 osób. Wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. jest około 40%. Rok 2012 związany był z jubileuszem V rocznicy powstania parafii i wieloma wydarzeniami o wymiarze duszpasterskim i gospodarczym. Przeżyliśmy także pierwszą wizytację kanoniczną, która wypadła bardzo pozytywnie. Wszystkim, którzy zaangażowali się w te uroczystości należy się ogromna wdzięczność..

W roku 2012 podejmowane były następujące prace gospodarcze: - dokończone zostały remonty związane z odnowieniem i malowaniem dachu oraz założeniem metalowych rynien na kościele. - przy kościele postawiona została figura Najświętszego Serca Jezusowego. - najważniejsze i najdroższe zadania wykonane zostały przy budowie plebanii. W minionym roku zrobione zostały tynki i wylewki w całym budynku, założona została instalacja elektryczna i hydrauliczna. Przed budynkiem na miejsce siatki postawione zostało nowe ogrodzenie. Uważam, że w ubiegłym roku, na możliwości naszej niewielkiej parafii, zrobiliśmy bardzo dużo. Wszystkim, którzy wspierają nasze inwestycje materialnie poprzez składane ofiary osobiście lub na konto serdecznie dziękuję. W miarę możliwości będziemy podejmować dalsze prace wykończeniowe w budynku plebanii. - Wspomnę jeszcze dla ścisłości, że na bieżąco płaciłem podatki kurialne, opłaty za energię elektryczną, za serwer strony internetowej parafialnej i dzierżawę zbiornika z gazem, ubezpieczyłem budynki parafialne, opłacałem do Urzędu Gminy czynsz za mieszkanie, wynagradzał symbolicznie posługę pana kościelnego i organisty, którym bardzo dziękuję za wspaniałą współpracę. Pragnę także poinformować, że wszystkie przychody i rozchody są skrupulatnie rozliczane w specjalnej księdze rozrachunkowej, a ofiarodawcy zapisywani w "Złotej Księdze Ofiarodawców". W czasie sprawozdania ks. proboszcz wspomniał także o trwającym dość długo przygotowaniu formalnym terenu pod cmentarz parafialny. Od ponad roku w gminie trwa realizacja planu zagospodarowania przestrzennego pod teren cmentarny. Plan miał być wykonany do 21 grudnia 2012 r., ale Pan Wójt poinformował, że wciąż są opóźnienia. Jest to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niezrozumiałych spraw we współpracy z władzami gminy.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za życzliwość i pomoc zarówno w sprawach duszpasterskich, jak i materialnych dla dobra naszej parafii i wszystkich parafian. Parafia Kluki jest naprawdę wspaniałą wspólnotą. Starajmy się trwać w jedności, aby zawsze zwyciężało to co Boże i to co dobre.

13 stycznia 2013 r.
W niedzielę Chrztu Pańskiego obchodziliśmy parafialne święto wszystkich ochrzczonych. Dziękowaliśmy Panu Bogu za łaskę wiary oraz modliliśmy się za rodziców i chrzestnych, którzy prosili dla nas o chrzest. Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowane przez s. Antoninę przedstawiły program jasełkowy. Pięknie przedstawione sceny ewangeliczne pozwoliły głębiej i bardziej świadomie przeżyć radość z narodzenia Jezusa. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za liczną obecność na Mszy św., a dzieci obdarzył drobnymi upominkami.

20 stycznia 2013 r.
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka modliliśmy się za naszych seniorów, którym tak wiele zawdzięczamy. Szczególnie o babciach i dziadkach pamiętały dzieci z przedszkola.

26 stycznia 2013 r.
Zakończona została wizyta duszpasterska w domach parafian. Ksiądz proboszcz odwiedził prawie 400 domów niosąc dla wszystkich Boże błogosławieństwo. Z racji przeżywanego Roku Wiary w każdym domu odmówione zostało przy zapalonej świecy chrzcielnej lub gromnicznej katechizmowy Wyznanie Wiary. Przy okazji wyznawanej wiary dziękowaliśmy Bogu za chrzest, za naszych rodziców i chrzestnych, za wszystkie sakramenty przyjęte w duchu wiary. Przepraszaliśmy Boga za wszystkie słabości i zagubienia w wierze. Modliliśmy się też o mocną, autentyczną, prawdziwą wiarę w naszym życiu, by ona nigdy nie była bylejaka. Prosiliśmy też o odwagę w dawaniu świadectwa wiary. To były naprawdę wzruszające chwile. W każdym domu ks. proboszcz pozostawił obrazki dotyczące Roku Wiary, a także obrazki z Najświętszym Sercem Pana Jezusa i wyjaśnieniem I piątków miesiąca. Przy tej okazji wszystkich zachęcał do praktykowania Komunii św. w I piątki miesiąca. Nie zabrakło też zachęty do czytania prasy katolickiej. Podsumowując sprawozdanie ks. proboszcz powiedział, że "podczas kolędy było bardzo miło, serdecznie i rodzinnie. Nigdzie nie spotkałem się z żadną przykrością. Dziękuję także za wszelkie dobro i modlitwę w mojej intencji. Po tegorocznej kolędzie jestem wewnętrznie spokojny i pełen nadziei. W każdym domu wyznaliśmy wiarę - to jest najważniejsze. Czy każdy będzie w niej mocno trwał - tego już nie wiem. Ja ze swej strony zrobiłem co mogłem, aby tę wiarę we wszystkich rodzinach odnowić. Niech się zatem spełniają te słowa, które wypowiadałem na koniec we wszystkich domach: Życzę mocnej wiary w Roku Wiary".

27 stycznia 2013 r.
O godz. 15:00 w sali "COSID-u" zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla ministrantów, lektorów, dziewczynek ze scholii, dzieci i młodzieży. O godz. 16:00 rozpoczął się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu scholii parafialnej i zespołu "Kluczanki". Obydwa zespoły do występu przygotował pan organista Czesław Terkalski. Wszyscy z zaciekawieniem i wzruszeniem słuchali wykonywanych utworów. Po koncercie odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich zespołów duszpasterskich oraz dla chętnych parafian. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie dla dobra naszej parafii. Każdy mógł także spożyć smakołyków z suto zastawionego stołu. Na zakończenie odbyła się zabawa biesiadna. Sala, w której odbywała się uroczystość, została udostępniona bezinteresownie, za co ogromne podziękowania należą się jej właścicielom.

13 lutego 2013 r.
W Środę Popielcową, rozpoczynającą okres Wielkiego Postu, na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostały posypane popiołem. Parafialnym postanowieniem na tegoroczny Wielki Post była gorliwość w odmawianiu codziennej modlitwy porannej i wieczornej, a szczególnie odmawianie codziennie wyznania wiary, czyli "Wierzę w Boga".

2 marca 2013 r.
W Łasku odbyły się mistrzostwa Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej w Halowej Piłce Nożnej. W kategorii ministrantów ze szkół ponadgimnazjalnych mieliśmy również reprezentację naszej parafii. Ministranci najpierw rozgrywali mecze w grupie, do której zostali przydzieleni w wyniku losowania. Grali z ministrantami z Bełchatowa - z parafii Narodzenia NMP, z Łodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej, z Tuszyna i z Pabianic z parafii MB Różańcowej. Wszystkie te mecze wygrali ministranci z Kluk i zdobyli I miejsce w grupie. W rundzie półfinałowej pokonali ministrantów z parafii Teodory, zremisowali z ministrantami z Łasku i przegrali jeden jedyny mecz z ministrantami z parafii Świętych Piotra i Pawła w Łodzi. Tym samym nasi wspaniali ministranci z Kluk zdobyli III miejsce w całej archidiecezji. Do parafii przywieźli dyplom i piękną statuetkę, którą odebrali z rąk władz miasta Łasku. Gratulujemy serdecznie wysokiego miejsca na podium naszym ministrantom - sportowcom. Myślę, że dzięki temu przynieśli chlubę i dobrą promocję naszej parafii i gminie. Było naprawdę co oglądać i podziwiać. Ksiądz proboszcz cieszy się bardzo, że do wielu już pucharów i dyplomów, które są w zakrystii, dołączają nowe, i ma nadzieję, że nie ostatnie.

3 marca 2013 r.
Podczas wszystkich Mszy św. wyrażaliśmy Bogu wdzięczność za pontyfikat Benedykta XVI, który 28 lutego 2013 r. zakończył swoją posługę Piotrową w Kościele. Papież zapewnił, iż będzie nadal towarzyszył Kościołowi poprzez swoją modlitwę i refleksję. Poprosił o modlitwę za siebie oraz kardynałów, którzy wybiorą jego następcę. Siebie i Kościół powierzył Maryi, Matce Boga i Kościoła. Do wszystkich wiernych powiedział: "Bóg kieruje Kościołem, zawsze go wspiera, a w szczególności w najtrudniejszych chwilach. Nigdy nie możemy stracić tej perspektywy wiary, która jest jedyną prawdziwą perspektywą drogi Kościoła i świata. W naszym sercu, w sercu każdego z Was niech będzie zawsze radosna pewność, że Pan jest obok, nigdy nas nie opuszcza, jest blisko nas i ogarnia nas swoją miłością. Trwajcie mocni w wierze!

3 marca 2013 r.
Zgodnie z decyzją ks. arcybiskupa we wszystkich parafiach rozprowadzany został nowy tygodnik katolicki pt. "Idziemy". Pismo jest wydawane przez archidiecezję warszawską i łódzką.

3 marca 2013 r.
Kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami poświecone było omówieniu deklaracji, które młodzież będzie składać w związku z przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Omawiane też były sprawy dotyczące wyboru imienia i świadka do bierzmowania.

10-13 marca 2013
Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Rafał Mazurczyk - proboszcz parafii Stróża. Przez trzy dni w rekolekcjach uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół w Klukach wraz z nauczycielami. Ksiądz rekolekcjonista ukazywał w ramach wygłaszanych nauk różnego rodzaju niebezpieczeństwa dla naszej wiary oraz sposoby, jak chronić swoje życie religijne. Do sakramentu pokuty przystąpiło bardzo dużo wiernych. Młodzież gimnazjalna w swych pracach bardzo pozytywnie oceniała czas przeżyć rekolekcyjnych. Jedna z osób w podziękowaniu powiedziała: "W imieniu całej społeczności naszego Gimnazjum w Klukach bardzo serdecznie dziękujemy za wygłoszone do nas nauki, w których wskazywał Ksiądz na niebezpieczeństwa dzisiejszego świata oraz potrzebę odnalezienia słusznej drogi życia w relacji do Boga, do innych ludzi i do siebie. Nam, młodym, nie zawsze jest łatwo dawać świadectwo wiary i wybierać to, co dobre. Chcemy być nieraz gwiazdami, które nie zawsze świecą, tak jak trzeba. Dlatego po Bogu, Tobie drogi Księże Rekolekcjonisto, oraz naszemu księdzu katechecie, siostrze Antoninie, dyrekcji i nauczycielom serdecznie dziękujemy za dni skupienia, refleksji i duchowego wsparcia". Owocem tegorocznych rekolekcji było napisanie przez wszystkich parafian treści wyznania wiary, czyli "Wierzę w Boga".

13 marca 2013
Tego dnia cały Kościół cieszył się wyborem nowego Papieża Franciszka. Również w naszym kościele po każdej Mszy św. odśpiewaliśmy dziękczynne "Te Deum" i modliliśmy się za nowego Ojca Świętego.

15 marca 2013 r.
Rozpoczęły się kolejne prace w budynku nowej plebanii. W pomieszczeniach na piętrze zakładane były płyty kartonowo-gipsowe.

17 marca 2013 r.
Siostra Antonina zorganizowała szkolny konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą stację Drogi Krzyżowej". Prace były przedstawione w naszym kościele, a najlepsi otrzymali nagrody. Pierwsze miejsce zdobyła Michalina Dymińska z kl. I, drugie miejsce Weronika Szkudlarek z kl. IV, a trzecie miejsce Bartłomiej Gajda z kl. I i Marta Szkudlarek z kl. III. Gratulujemy.

17 marca 2013 r.
Z racji przeżywanego Roku Wiary ks. proboszcz rozpoczął cykl katechez opartych na kolejnych Przykazaniach Bożych. Z pierwszej nauki wszyscy dowiedzieli się, skąd wziął się Dekalog i dlaczego jest potrzebny w życiu chrześcijanina.

22 marca 2013 r.
Ostatnia Droga Krzyżowa ze względu na mroźną pogodę nie została odprawiona ulicami Kluk, ale wewnątrz świątyni. Przybyło bardzo dużo wiernych. Każdy mógł podejść do krzyża przy kolejnych stacjach. Rozważania były przeplatane śpiewem, modlitwą i refleksją. Z racji przeżywanego ROKU WIARY Drogę Krzyżową odprawiliśmy w intencji umocnienia naszej wiary i o nawrócenie grzeszników.

24 marca 2013 r.
W Niedzielę Palmową na Mszach Świętych odbył się uroczysty obrzęd poświęcenia palm. Ewangelię opisującą Mękę Pańską czytał ks. proboszcz wraz z lektorami.

28 marca 2013 r.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za dar modlitwy w intencji kapłanów. Na zakończenie dzieci oraz przedstawiciele grup parafialnych złożyli księdzu proboszczowi życzenia i wręczyli kwiaty.

29 marca 2013 r.
W Wielki Piątek podczas specjalnego nabożeństwa adorowaliśmy Krzyż. Każdy ze wzruszeniem podchodził, aby ucałować ten znak Chrystusowej miłości, przez który dokonało się zbawienie świata. Ks. proboszcz w rozważaniu mówił o tajemnicy Krzyża i sensie śmierci Chrystusa.

30 marca 2013 r.
Przed południem miał miejsce obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, a wieczorem rozpoczęliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej. Po Liturgii Światła uroczyście odśpiewany został Exultet. Przy zapalonych światłach, biciu dzwonów i dzwonków odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy". Wśród uczestników liturgii obecni byli kandydaci do bierzmowania, którzy uroczyście ze świecami w ręku dokonali odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Dla wielu było to bardzo wzruszające przeżycie.

31 marca 2013 r.
Niedzielę Wielkanocną rozpoczęliśmy rano o godz. 6:00 procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji parafian i gości. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do tematu ROKU WIARY i zachęcał wszystkich do odnowienia i umocnienia swojej wiary. W dekoracji Grobu Pańskiego umieszczone zostały kartki z napisanym przez parafian Wyznaniem Wiary. W czasie homilii ks. proboszcz mówił: "Kochani, nie pozwólmy utracić smaku naszej wiary. Dbajmy o tę wiarę nie tylko od święta, ale na co dzień i w każdą niedzielę, uczestnicząc we Mszy św. Pielęgnujmy tę wiarę przez codzienną modlitwę rodzinną i indywidualną. Dbajmy o czytanie Pisma Świętego i wartościowych lektur. Spróbujmy zaangażować się w różne zespoły parafialne i grupy duszpasterskie. To powoduje, że smak naszej wiary będzie prawdziwy, przyjemny i owocny. Pamiętajmy, że to w Nim, w Chrystusie jest prawdziwe życie, a kto Go odrzuca, zdradza, jest jakby martwy duchowo za życia. Nie ma przecież wiary bez poznania Chrystusa. Nie ma wiary i ukochania Jezusa bez walki, trudu i zmagania się o tę wiarę w sobie, w swoim życiu, w świecie, do którego należę". We Mszy św. rezurekcyjnej, jak i w całej liturgii Triduum Paschalnego bardzo aktywnie uczestniczyli lektorzy i ministranci, którzy prowadzili komentarze i służyli przy ołtarzu. Wielkie znaczenie miał także piękny śpiew chóru parafialnego. Nie zabrakło również posługi strażaków z Osiny i Kluk.

7 kwietnia 2013 r.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego skupialiśmy się na wielkiej miłości Jezusa i Jego miłosierdziu do każdego z nas. Był to czas szczególnej Bożej łaski, która ma się stać ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników. Wiele osób w tym dniu uzyskało odpust zupełny. Po południu o godz. 15:00 kościół wypełniony był wiernymi, którzy przybyli na Godzinę Świętą, czyli Godzinę Miłosierdzia, podczas której była adoracja Najświętszego Sakramentu. Na początku odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie miały miejsce specjalne modlitwy i śpiewy. Był to szczególny dzień parafialny, kiedy w całej wspólnocie wołaliśmy do Boga o miłosierdzie dla nas, naszej parafii i całego świata.

7 kwietnia 2013 r.
Na zewnątrz kościoła można było podziwiać prace plastyczne wykonane na konkurs wielkanocny organizowany przez Bibliotekę Gminną w Klukach. Bardzo dużo dzieci wykonało ozdobne wielkanocne pisanki i karty świąteczne.

14 kwietnia 2013 r.
Z cyklu kazań katechizmowych w Roku Wiary omówione było II Przykazanie Boże. Była to okazja do zastanowienia się nad niebezpieczeństwem wzywania nadaremno imienia Bożego oraz wypowiadania wobec innych osób przekleństw i złorzeczeń.

14 kwietnia 2013 r.
Dla naszej parafii otrzymaliśmy 300 egzemplarzy pisma "Dobre Nowiny". Jest to pismo promujące życie, a główny temat to: "Każdy powinien mieć urodziny". Wychodząc z kościoła każdy mógł pobrać owe pismo za darmo.

20 kwietnia 2013 r.
W sobotnie popołudnie 51 osób z naszej parafii wzięło udział w zorganizowanym przez ks. proboszcza wyjeździe do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical "Wonderful Town". Jest to muzyczna opowieść o perypetiach dwóch sióstr, które w nadziei na karierę przyjeżdżają do Nowego Jorku z prowincjonalnego miasteczka i przeżywają niecodzienne przygody. Oglądając ten musical, byliśmy świadkami różnorodnej muzyki przeplatanej żywiołowymi scenami tanecznymi. Przed teatrem przez godzinę zwiedzaliśmy łódzką Manufakturę.

21 kwietnia 2013 r.
W Niedzielę Dobrego Pasterza modliliśmy się w intencji ludzi młodych, aby nie lękali się pozytywnie odpowiedzieć na głos Boga, jeśli skieruje do nich wezwanie "Pójdź za Mną". Na Mszach św. świadectwem swojej wiary dzielili się dwaj maturzyści z Bełchatowa - obaj o imieniu Piotr. Wspominali swoje bierzmowanie i zachęcali do odpowiedzialności za ten sakrament. W spotkaniach uczestniczyli kandydaci do bierzmowania z naszej parafii i ich rodzice.

2 maja 2013 r.
Niespodziewanie zmarła pani Stanisława Brandt. Od samego początku naszej parafii uczestniczyła codziennie we Mszy św., prowadząc śpiew podczas liturgii, gdy nie było organisty. Przez trzydzieści lat prowadziła kronikę parafialną, najpierw spisując wydarzenia związane z kaplicą w Klukach, a od sierpnia 2007 roku opisywała wszystkie wydarzenia nowo powstałej parafii. Należała do II Kółka Różańcowego z Kluk. Była emerytowaną nauczycielką, która przepracowała z uczniami w szkole 40 lat. Przeżyła 75 lat. Na jej pogrzebie zgromadziła się ogromna liczba ludzi. W homilii ks. proboszcz powiedział: "Pani Stanisława Brandt była osobą powszechnie znaną i szanowaną. Wspominamy Ją jako ciepłą, dobrą i mądrą kobietę. Miała dar opowiadania, poczucia humoru, lubiła ludzi, rozmowy i spotkania, zawsze pogodna i życzliwa, znosiła dzielnie wszelkie, także i bolesne doświadczenia, jakie ją spotykały. Dzisiaj nie musimy się o nią już bać. Nie musimy martwić się o jej przyszłość. Możemy sobie wyobrazić, jak idzie do nieba. Tak jak szła tu przez ziemskie życie z uśmiechem, z sercem pełnym dobroci, pokornie i skromnie. Dziękujemy Ci, Pani Stasiu, za dobry ślad ziemskiego życia, który po Tobie pozostał".

1-2 maja 2013 r.
W pierwszy dzień maja rozpoczęliśmy o godz. 15:00 Doroczne Dni Adoracji, znane jako 40-godzinne nabożeństwo. Adoracja trwało do godz. 18:00, a nazajutrz przez cały dzień. 2 maja od godz. 15:00 do 18:00 była możliwość spowiedzi z udziałem zaproszonych kapłanów jako duchowe przygotowanie do odpustu parafialnego.

3 maja 2013 r.
W tym dniu przeżywaliśmy naszą uroczystość parafialną ku czci NMP Królowej Polski, a zarazem święto państwowe 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą sumę odpustową o godz. 12:00 odprawił ks. dr prałat Jarosław Pater - wicekanclerz Kurii Metropolitarnej w Łodzi. Wygłosił on również kazanie, w którym odniósł się do kultu Maryi w polskim narodzie przez kolejne wieki naszej historii. Przybyli liczni księża z dekanatu zelowskiego i szczercowskiego oraz siostry karmelitanki z Kaszewic. Obecne były poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Klukach, OSP Kluki i OSP Osina. Modliliśmy się także za strażaków z okazji wspomnienia liturgicznego św. Floriana - ich patrona. Członkinie Kółek Różańcowych i zespołu "Kluczanki" wystąpiły w strojach galowych. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna wokół kościoła. Liturgię odpustową swoim śpiewem ubogacał chór parafialny. Również bardzo licznie stawiła się Liturgiczna Służba Ołtarza.

6 maja 2013 r.
Podczas Mszy św. o godz. 18:00 ks. biskup Adam Lepa udzieli 30 młodym kandydatom z naszej parafii sakramentu bierzmowania. Młodzież przygotowywała się do tego sakramentu dwa lata pod kierunkiem ks. proboszcza Dariusza Mordaki. Ksiądz Biskup w homilii zachęcał wszystkich do odważnego dawania świadectwa swojej wiary. Przytoczył liczne przykłady znanych ludzi kultury i sportu, którzy nie wstydzą się Jezusa. Życzył młodzieży, aby całą sobą otworzyła się na dary Ducha Świętego. We Mszy św. uczestniczyli księża z dekanatu zelowskiego na czele z ks. dziekanem. Po Mszy św. ks. biskup poświęcił młodzieży krzyżyki - pamiątkę bierzmowania i zrobił ze wszystkimi wspólne pamiątkowe zdjęcie. Z wielkim uznaniem spotkał się pomysł, który z inicjatywy księdza proboszcza podjęli nowo bierzmowani. Jako dar ołtarza ofiarowali oni książeczki pt. "O Mszy św. najprościej", które roznieśli do wszystkich rodzin naszej parafii, życząc wszystkim, aby lektura tej książeczki pomogła odkryć na nowo piękno i bogactwo liturgii Mszy św. Było to pierwsze, bardzo znaczące zadanie ewangelizacyjne dla młodych ludzi. Wywiązali się z niego znakomicie.

7-10 maja 2013 r.
Tradycyjnie podczas Dni Krzyżowych w każdej miejscowości naszej parafii odprawiona została Msza św. połączona z nabożeństwem majowym. Ks. proboszcz poprowadził także specjalną modlitwę o dobre urodzaje i poświęcił pola, łąki oraz ogrody. Na każdej Mszy św. obecna była spora liczba wiernych.

12 maja 2013 r.
Ks. proboszcz wraz z delegacją z parafii uczestniczył w archidiecezjalnej pielgrzymce do grobu sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie. Obecny był także sztandar Zespołu Szkół w Klukach. Uroczystościom przewodniczył bp Ireneusz Pękalski.

12 maja 2013 r.
Stowarzyszenie "Moja Wieś - Mój Dom" w Kaszewicach od pewnego czasu organizuje przy pomocy Banku Żywności w Łodzi pomoc dla mieszkańców naszej gminy w ramach programu pt. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej". W tę akcję od kilkunastu miesięcy włączyli się również radni gminni z naszej parafii: panowie Marek Soboń i Wiktor Wojewoda z Kluk oraz pani Jadwiga Matyśkiewicz z Osiny. Jest to przepiękna akcja charytatywna, z której korzysta kilkanaście rodzin potrzebujących pomocy.

13 maja 2013 r.
Pierwsze nabożeństwo fatimskie poprowadził w tym roku ks. proboszcz. Z dość dużą liczbą wiernych modliliśmy się w intencjach parafii, przywołując orędzie Matki Bożej Fatimskiej sprzed 96 lat. "Jest ono wciąż aktualne i ważne na dzisiejsze czasy" - podkreślił w kazaniu ks. proboszcz. Wszystkich zachęcał, aby zaangażowali się w comiesięczne spotkania z Matką Bożą Fatimską w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej przed stuleciem objawień w Fatimie. Od samego początku istnienia parafii to nabożeństwo cieszy się licznym udziałem czcicieli Matki Bożej.

15 maja 2013 r.
W tym dniu przypadała 191 rocznica urodzin sługi Bożej Wandy Malczewskiej. O jej beatyfikację będziemy modliliśmy się podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w czasie Mszy św.

18 maja 2013 r.
W Łasku odbywała się pierwsza część Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Parafialnych o Puchar Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Z naszej parafii w turnieju wzięły udział trzy drużyny z różnych kategorii wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Trenerem młodzieży był pan Wiktor Wojewoda, a opiekunem ks. proboszcz. Najlepszymi ukazali się uczniowie szkoły podstawowej, którzy zdobyli I miejsce. Pokonali kilka drużyn z różnych parafii. Druga część rozgrywek, czyli tzw. rewanż w Łodzi 21 czerwca.

19 maja 2013 r.
W piękny, słoneczny niedzielny dzień odbyła się w naszym kościele I Komunia Święta. Radość przyjęcia Pana Jezusa po raz pierwszy do swoich serc przeżywało 13 dzieci. Są to: Szymon Baranowicz, Klaudia Chłopik, Jakub Cieślak, Oliwia Dylczyk, Julia Dzieciątkowska, Natalia Gorzelak, Wiktoria Grabarczyk, Anna Kaczmarek, Kacper Kędzierski, Paulina Rogalewicz, Marta Rogut, Damian Szulc, Aleksandra Żyżelewicz. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Dariusz Mordaka, a kazanie wygłosił ks. Sebastian Rogut - wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi, który przybył na uroczystość komunijną swojej bratanicy. Dzieci do tej ważnej uroczystości przygotowane zostały przez s. Antoninę Żubrowską - karmelitankę Dzieciątka Jezus. Na zakończenie Mszy św. otrzymały chlebki i obrazki komunijne z napisem "Rok Wiary". Pierwsza Komunia św. dzieci była okazją dla całej wspólnoty parafialnej do odnowienia więzi z Chrystusem Eucharystycznym. Rodzice dzieci ufundowali dla parafii albę, kropielnicę i kropidło. W kolejnych dniach Białego Tygodnia dzieci dziękowały Panu Jezusowi, rodzicom, babciom i dziadkom oraz rodzeństwu za troskę i opiekę. Złożyły także dar pieniężny na Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci z przeznaczeniem dla biednych dzieci z krajów misyjnych.

20 maja 2013 r.
Tradycyjnie w święto NMP Matki Kościoła przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorych. Na Mszy św. o godz. 18:00 udzielony został 67 osobom sakrament namaszczenia chorych. Modliliśmy się także za służbę zdrowia i osoby opiekujące się chorymi. Ks. proboszcz w homilii zachęcał, aby każde doświadczenie, również związane z cierpieniem i chorobą odczytywać jak dar łaski Bożej. Wspaniałym wzorem takiej postawy jest dla nas zawsze Matka Najświętsza. Po Mszy św. odbyło się specjalne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

22 maja 2013 r.
W Urzędzie Gminy w Klukach odbyła się dyskusja publiczna na temat zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr Ew. 173/6 obręb Kluki, gdzie planowane jest utworzenie cmentarza grzebalnego przy naszym kościele. W spotkaniu uczestniczył pan wójt Karol Sikora, radni Rady Gminy Kluki, urbanista, ks. proboszcz i przybyli mieszkańcy. Mimo 5-miesięcznego opóźnienia plan nie został jeszcze zakończony. Urbanista zobowiązał się do zakończenia wszystkich prac w czerwcu 2013 r. Pan wójt zobowiązał się natomiast przygotować stosowną uchwałę na sesję Rady Gminy w czerwcu. Od samego początku realizacji tego zadania wszystkie sprawy są przeciągane w czasie. Może tym razem wszyscy dotrzymają umówionego terminu zakończenia prac? Na spotkaniu omówione były również sprawy związane z oświetleniem drogi do kościoła i innymi ważnymi inwestycjami na terenie sołectwa Kluki.

26 maja 2013 r.
W uroczystość Trójcy Przenajświętszej przeżywaliśmy Dzień Matki. Na Mszy św. o godz. 11:00 odbyła się także uroczystość rocznicy I Komunii św. Wszystkim mamom składaliśmy życzenia i ofiarowaliśmy dar modlitwy. Osoby chętne mogły zakupić książkę pt. "Matka Świętego". Jest to poruszające świadectwo pani Marianny Popiełuszko - mamy bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. proboszcz w homilii cytował niektóre wypowiedzi bohaterki tej książki, ukazując na jej przykładzie wzór matki.

27 maja 2013 r.
Dzieci komunijne i rocznicowe wraz z ks. Proboszczem, s. Antoniną i rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce autokarowej do Niepokalanowa. Miejsce to związane jest ze św. Maksymilianem Maria Kolbe, męczennikiem, który ukochał Niepokalaną i dla niej poświęcił całe swoje życie. W Niepokalanowie zwiedziliśmy sanktuarium i muzeum poświęcone św. Maksymilianowi, uczestniczyliśmy we Mszy św., byliśmy na Misterium Męki Pańskiej oraz Panoramie przedstawiającej historię Polski. Pielgrzymka była udana. Wszyscy mogli uzyskać wiele ciekawych informacji z życia św. Maksymiliana oraz dotknąć miejsc, gdzie przebywał i służył. Do domów wróciliśmy zmęczeni, ale pełni ciekawych przeżyć i nowych doświadczeń.

30 maja 2013 r.
Mimo deszczu wyjątkową frekwencją cieszyła się uroczystość Bożego Ciała. Mszę św. i procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy prowadził ks. Proboszcz. W czasie homilii mogliśmy usłyszeć: "Jako chrześcijanie mamy obowiązek wyznawania wiary i bronienia jej. Właśnie dziś w sposób szczególny Chrystus Pan wzywa ludzi do przyznania się do Niego. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają. Może innym potrzebne jest właśnie nasze świadectwo. Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie mamy być solą tej ziemi w pielgrzymce wiary". O umocnienie wiary w naszych rodzinach i w całej parafii modliliśmy się podczas procesji. Wystrój kolejnych ołtarzy nawiązywał do przeżyć Roku Wiary. W uroczystości w dość dużej liczbie uczestniczyli druhowie strażacy z OSP Kluki i Osina.

2 czerwca 2013 r.
Z okazji Dnia Dziecka przeżywaliśmy w naszym kościele Parafialny Dzień Dziecka. Po każdej Mszy św. dzieci i młodzież otrzymały specjalne błogosławieństwo od kapłana i rodziców. Szczególnie na Mszy św. o godz. 11:00 było bardzo dużo niemowlaków, dzieci przedszkolnych i szkolnych wraz z rodzicami. Podczas kazania ks. Proboszcz podkreślał rolę i znaczenia błogosławieństwa dzieci przez rodziców. Zachęcał, aby czynić to jak najczęściej. Mówił m.in. "Gest ten dużo mówi o miłości mamy i taty do swojej pociechy, o relacji rodziców i dziecka. Dlatego zachęcam: Drodzy Rodzice, zacznijcie błogosławić swoje dzieci. Możecie wtedy wypowiadać słowa: Błogosławię cię, synu/córko, w imię Ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Wypowiadajcie te słowa z wiarą i z intencją wyjednania dla swojego dziecka Bożego błogosławieństwa".

7 czerwca 2013 r.
Nasza parafia włączyła się w uczczenie relikwii bł. Jose Luisa Sancheza del Rio, które zostały przywiezione do Parzna. Błogosławiony Jose to niespełna piętnastoletni chłopiec, który w czasie krwawych prześladowań Kościoła w Meksyku nie wyparł się swojej wiary i w obliczu tortur pozostał wierny Chrystusowi do samego końca, przyjmując śmierć męczeńską. Jest to niezwykły przykład postawy miłości do Chrystusa - wzór dla współczesnych dzieci i młodzieży. Postać tego chłopca występuje w filmie pt. "Cristiada" . Przy relikwiach modliła się najpierw młodzież z klas II gimnazjum w Klukach wraz z katechetą ks. Dariuszem. Natomiast wieczorem w ramach parafialnej pielgrzymki do Parzna, by uczcić relikwie, udział wzięło ponad 50 osób wraz z ks. Proboszczem. Najpierw obejrzeliśmy krótki film o błogosławionym, później ks. Proboszcz poprowadził Apel Jasnogórski. Na zakończenie wszyscy ucałowali relikwie błogosławionego i udali się do krypty sługi Bożej Wandy Malczewskiej, gdzie modlili się o jej beatyfikację.

9 czerwca 2013 r.
Pan Alojzy Wróblewski, nasz kościelny, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie został odznaczony Złotym Medalem Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymał specjalny medal i legitymację. Jest jedynym strażakiem w naszej gminie, który może cieszyć się tak wysokim odznaczeniem strażackim.

9 czerwca 2013 r.
Delegacja naszej parafii uczestniczyła w Archidiecezjalnym Święcie Eucharystii w Łodzi. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki - metropolita poznański.

13 czerwca 2013 r.
Nabożeństwo Fatimskie poprowadził neoprezbiter ks. Przemysław Kansy, który pochodzi z parafii Pożdżenice. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Łódzkiej 25 maja 2013 r. Ks. Przemysław odprawił Mszę św., poprowadził modlitwę różańcową oraz procesję fatimską wokół kościoła. Na koniec udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.

14 czerwca 2013 r.
W Bełchatowie odbył się X Powiatowy Konkurs pt. "Pontyfikat Jana Pawła II". Najpierw była Msza św. w kościele Zesłania Ducha Świętego, podczas której ks. Dariusz Mordaka wygłosił kazanie. Dalsza część konkursu odbywała się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa. Uczestniczyły w nim również uczennice z naszej szkoły i naszej parafii: Małgosia Koperek, Emilia Żarowska i Patrycja Koperek, które przygotowane przez s. Antoninę zajęły 7 miejsce. Gratulujemy!

15 czerwca 2013 r.
Ks. Proboszcz uczestniczył w pielgrzymce autokarowej do Lichenia wraz z katechetami rejonu bełchatowskiego, których jest opiekunem z ramienia Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi.

16 czerwca 2013 r.
Pan Arkadiusz Kęsy z Podścichawy ufundował dla naszej parafii kosę spalinową do koszenia trawników wokół kościoła. Dziękujemy za ten przydatny i praktyczny dar.

21 czerwca 2013 r.
Reprezentanci naszej parafii w kategorii szkół podstawowych uczestniczyli w drugiej części Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Parafialnych o Puchar Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W Wielkim Finale w Łodzi, w ramach rewanżu, nasi najmłodsi parafianie zajęli I miejsce. Tym samym zostali najlepszą drużyną parafialną w kategorii szkół podstawowych w całej archidiecezji łódzkiej. Nasi zwycięzcy pucharu i dyplomu to: Patryk Stelmaszczyk, Kamil Górczyński, Piotr Kaczmarek, Maciej Herudziński, Jakub Sionkowski, Kacper Sionkowski i Wiktor Peczka. Fachową pomoc trenerską i opiekę nad drużyną sprawował Pan Wiktor Wojewoda. Cieszymy się wielkim sukcesem i dziękujemy za promocję naszej parafii i gminy Kluki.

23 czerwca 2013 r.
Na Mszach św. modliliśmy się w intencji ojców z okazji Dnia Ojca. Ks. proboszcz w kazaniu podkreślał szczególnie ich odpowiedzialną rolę, jaką pełnią w rodzinach. Mówił m.in.: "Jakże dziś potrzeba ojców o wielkim sercu, ojców wychowawców, ojców troszczących się o miłość i dobro we własnych małżeństwach i rodzinach. Dobry ojciec powinien być zawsze świadkiem wiary, miłości i trzeźwości wobec swoich dzieci. Powinien odgrywać ogromną rolę w kształtowaniu ich postaw. Musi dawać dzieciom przede wszystkim czas, uczucia, ciepło, radość i serce. Powinien być prawdziwym skarbem dla najbliższych. Postawa rodzica jest przecież najlepszą lekcją dla dzieci".

23 czerwca 2013 r.
O godz. 15:00, w niedzielne popołudnie, odprawiona została uroczysta Msza św. przy krzyżu w centrum Podwódki. W ten sposób zainaugurowane zostało nowe sołectwo - Podwódka. Ksiądz proboszcz przez ostatnie miesiące wielokrotnie, szczególnie podczas kolędy, zachęcał mieszkańców tej wioski do działań w kierunku utworzenia nowego sołectwa. Ta inicjatywa przyczyniła się do pełnej mobilizacji mieszkańców i po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów sprawa trafiała do władz Urzędu Gminy Kluki. Po dokonaniu odpowiednich formalności decyzja o powstaniu nowego sołectwa została ogłoszona i uprawomocniona w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego. Niebawem ma nastąpić wybór pierwszego sołtysa i rady sołeckiej. Na Mszę św. licznie przybyli mieszkańcy Podwódki, jak również osoby, które z tej miejscowości się wywodzą. Ks. Dariusz Mordaka w kazaniu mówił o potrzebie ogromnej integracji wszystkich mieszkańców, aby tworzyli odtąd zgraną wspólnotę, w której wszyscy są dla siebie bliscy i mogą na siebie zawsze liczyć. Mszę św. zakończono śpiewem "Boże, coś Polskę". Podwódka to miejscowość powyżej 60 domów, licząca ponad 200 mieszkańców. Wciąż budowane są tutaj nowe domy i wprowadzają się kolejne rodziny. Okrążona jest pięknem zieleni i przyrody. Uzyskując status sołectwa, ta piękna wioska uzyskuje swoją tożsamość. Bądźcie z tego dumni - mówił ks. proboszcz i życzył wszystkim wspaniałej przyszłości w budowaniu nowej rodziny sołeckiej, której na imię Podwódka. Na zakończenie, w ramach gratulacji, ks. proboszcz wszystkich poczęstował cukierkami.

28 czerwca 2013 r.
Na Mszy św. o godz. 8:00 społeczność Zespołu Szkół w Klukach wyrażała Panu Bogu wdzięczność za czas nauki i pracy z związku z zakończeniem roku szkolnego i katechetycznego 2012/2013. Modliliśmy się także o szczęśliwe i bezpieczne wakacje. Na Mszy św. obecny był Pan Dyrektor Marek Gromadzik, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

29 czerwca 2013 r.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła modliliśmy się w intencji wszystkich Pasterzy Kościoła, a wśród nich szczególnie za naszego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w tym dniu w Rzymie z rąk Ojca Świętego Franciszka otrzymał paliusz, zewnętrzny znak władzy metropolity łódzkiego.

30 czerwca 2013 r.
Na zakończeniu roku szkolnego podsumowany został całoroczny konkurs dla dzieci polegający na zbieraniu obrazków ze świętymi, które rozdawane były w kościele w każdą niedzielę. Konkurs nosił tytuł "Herosi wiary". Prowadzony był przez ks. Proboszcza i s. Antoninę. Wszyscy uczestnicy (41 osób) otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze. Laureatem I miejsca można było zostać za zebranie od 42 do 44 obrazków. Zwycięzcami zostali: Marta Szkudlarek kl. III; Weronika Szkudlarek kl. IV; Dominika Szkudlarek kl. IV; Tomasz Mizera kl. III; Patryk Stelmaszczyk kl. VI; Aleksandra Żyżelewicz kl. II; Klaudia Chłopik kl. II; Martyna Stramska kl. V; Adam Michalak kl. 0; Bartłomiej Gajda kl. I. Kolejne, II miejsce przyznane zostało za zebranie 41 lub 40 obrazków. Zdobyli je: Aleksandra Cacek kl. III; Nikola Owczarek kl. 0; Jakub Owczarek kl. 0; Adrian Wlazło kl. 0; Filip Wróblewski kl. 0; Marta Rogut kl. II; Kacper Kędzierski kl. II; Kornel Kędzierski - 4 latek; Anna Kaczmarek kl. II; Jolanta Rutkowska kl. V; Martyna Stramska kl. V; Natalia Cieślak kl. V. Zdobywcami III miejsca byli: Wiktoria Kaczmarek kl IV; Klaudia Matysiak kl. III; Kacper Mielczarek kl. III; Wiktoria Stępień kl.IV; Natalia Gorzelak kl. II; Katarzyna Kapica kl. III; Oliwia Rzepkowska kl. 0; Aleksandra Rutkowska kl. 0. Dzieci, które zebrały poniżej 29 obrazków uzyskały wyróżnienie i podziękowanie za udział. Byli to: Wiktoria Poteralska kl. I; Kacper Dymiński kl. I; Rozalia Chudzik kl. I; Alicja Matyśkiewicz kl. 0; Antosia Płóciennik; Amelka Płóciennik kl. 0; Patryk Moskwa kl. I; Amelka Rzepkowska kl. 0; Julia Jurkowska kl. 0; Szymon Baranowicz kl. II; Łukasz Zagórski kl. III. Po rozdaniu nagród wszyscy zwycięzcy zrobili sobie wspólne zdjęcie.

2 lipca 2013 r.
Dobiegł końca kolejny etap prac budowy plebanii. Były to prace wykończeniowe gładzi i podwójne malowanie ścian wewnętrznych w całym budynku. Rozpoczęły się także prace związane z odwodnieniem terenu wokół plebanii. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim dobroczyńcom za wsparcie, zrozumienie i pomoc materialną.

6-13 lipca 2013 r.
W sobotni poranek rozpoczęła się parafialna autokarowa pielgrzymka do Medjugorie - miejsca objawień Matki Bożej w Bośni i Hercegowinie. Wraz z Ks. Proboszczem wyjechało 49 osób. Pierwszy nocleg był w miejscowości Otoćac w Chorwacji. Następnego dnia zwiedzaliśmy Split ze słynnym zamkiem Diklecjana. Po Mszy św. w Bałkańskim Lourdes przejechaliśmy do miasta Makarska (Riwiera Makarska), aby tam wykąpać się w Morzu Adriatyckim. W godzinach wieczornych byliśmy już w Medjugorie. Przez kolejne dni zwiedzaliśmy miejscowe Sanktuarium i najważniejsze miejsca kultu religijnego. Byliśmy w miejscu pierwszych objawień (Niebieski Krzyż) oraz na Drodze Krzyżowej, wchodząc na górę Kriżewac. Wielkim przeżyciem było zwiedzanie Wioski Madczynej i Ośrodka Cenakolo, gdzie terapię przechodzą młodzi ludzie uzależnieni od narkotyków. Usłyszeliśmy tam bardzo wzruszające świadectwa nawrócenia i przemiany życia. Codziennie wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św. międzynarodowej i w specjalnych modlitwach, szczególnie gorliwie odmawiając różaniec. Wiele osób zapamiętało pięknie prowadzone nabożeństwo adoracyjne. Oprócz przeżyć duchowych było też wiele atrakcji turystycznych. Zwiedziliśmy z przewodnikiem Dubrownik, a później był rejs statkiem i wjazd kolejką linową na górę Syrcz. Kąpaliśmy się także w malowniczo położonych wodospadach Krawica. W ostatnim dnia zwiedzaliśmy miasto Mostar. W drodze powrotnej do domu przez kilka godzin spacerowaliśmy po przepięknym rezerwacie Plitvickie Jeziora. Do domów wróciliśmy bardzo szczęśliwi i pełni pozytywnych wrażeń. Pielgrzymi, którzy byli w Medjugorie, ufundowali dla parafii figurę Matki Bożej Medjugorskiej Królowej Pokoju i różaniec z kamieni. Wszyscy uczestnicy niedzielnych Mszy św. w naszym kościele otrzymali także pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Matki Bożej z Medjugorie.

22 lipca 2013 r.
Zakupione zostały kolejne materiały do wykończenia wnętrza budowanej plebanii. Rozpoczęły się też prace związane z zakładaniem płytek podłogowych i paneli oraz przy malowaniu ścian.

23-28 lipca 2013 r.
W Brazylii, w Rio de Janeiro, trwały XXVIII Światowe Dni Młodzieży, którym przewodniczył papież Franciszek. Hasłem tego spotkania młodych z całego świata były słowa z Ewangelii św. Mateusza "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". W naszym kościele duchowo łączyliśmy się z młodzieżą obecną na tym niezwykłym spotkaniu w czasie ŚDM.

28 lipca 2013 r.
Z racji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa odbywał się w naszej parafii obrzęd błogosławieństwa kierowców i poświecenie pojazdów. Modliliśmy się w sposób szczególny o bezpieczeństwo na drogach. Z racji poświęcenia pojazdów na misyjne środki transportu zebrana została suma 950 zł.

4 sierpnia 2013 r.
Z racji rozpoczęcia miesiąca trzeźwości na Mszach św. odczytywany był Apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości, zachęcający do abstynencji w miesiącu sierpniu i modlitwy za osoby uzależnione od alkoholu. W Apelu czytamy m.in. "W Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy ten rok pod hasłem: Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Nie ma nic piękniejszego dla ojca, niż możliwość powiedzenia o sobie: moja miłość, troska i odpowiedzialność pomogły mojemu dziecku poznać i zrozumieć miłość Boga. (.) Niestety, wielu ojców nie wypełnia właściwie swojej misji: nie zachowują umiaru, ulegają towarzyskiemu przymusowi picia. Nic nie usprawiedliwia społecznej tolerancji dla upijania się, naszego łaskawego przyzwolenia na to kompromitujące zachowanie. Zwłaszcza, jeśli dotyczy to ojców, opiekunów, wychowawców, duszpasterzy i innych osób obdarzonych społecznym autorytetem. Co jest dumnego w chwiejącym się po alkoholu Polaku, zwłaszcza jeśli jest to ojciec rodziny? Czy jego dzieci mogą być z niego dumne, czy czują się przez niego ochraniane? Czy czują się przez niego kochane? Swoim uwikłaniem w alkohol ojcowie wytyczają dzieciom ścieżkę do nałogów i innych ryzykownych zachowań. Dzisiaj potrzeba nam ojców, którzy staną w pierwszym szeregu troski o trzeźwość. Którzy będą liderami pozytywnych zmian obyczajowych. Potrzeba ojców odważnych i świadomych, kochających i troszczących się o swoich najbliższych oraz dbających o dobro społeczeństwa".

11 sierpnia 2013 r.
W niedzielne popołudnie witaliśmy w naszej parafii pielgrzymów z Płocka zmierzających na Jasną Górę. O godz. 15:00 odprawiona została przy kościele Msza św. dla wszystkich grup pielgrzymkowych. Po Mszy św. nasi parafianie przygotowali dla pątników ciasta, kanapki i napoje.

15 sierpnia 2013 r.
W uroczystość Wniebowzięcia NMP na Osiedlu w Klukach przy kapliczce o godz. 11:00 odprawiona została przez Ks. Proboszcza uroczysta Msza św., podczas której modliliśmy się za całą naszą parafię. W czasie homilii Ks. Proboszcz podkreślał znaczenie Matki Bożej w życiu chrześcijanina oraz wskazał na najważniejsze zagrożenia, jakie mogą wpływać na kryzys naszej wiary. Zachęcał, abyśmy się nie bali trwać na serio przy Panu Bogu. Przybyło bardzo dużo parafian i gości.

15 sierpnia 2013 r.
O godz. 1500 na boisku "Orlik" w Klukach rozpoczęła się tegoroczna PARAFIADA, czyli Święto Parafii Kluki 2013. Parafianka Pani Anna Szczęsna wydarzenie to opisała w następujący sposób: "Za sprawą i dzięki wielkiemu zaangażowaniu Księdza Proboszcza Dariusza Mordaki Święto Parafii Kluki stało się już tradycją. Organizacja Parafiady łączy w sobie wiele szlachetnych celów: uczczenie patronki parafii Matki Bożej, bo przypada w Święto Wniebowzięcia NMP, dziękczynienie za sześć lat istnienia parafii, promowanie trzeźwego stylu życia, bo odbywa się w sierpniu, miesiącu trzeźwości, upowszechnianie talentów i zaangażowania parafian, ale głównie zjednoczenie ich w wierze i miłości. Wszystkie te cele zostały zrealizowane. Począwszy od uroczystej Mszy św. przy kapliczce osiedlowej w Klukach, skończywszy na ognisku integrującym społeczność parafialną, można mówić o wysokiej frekwencji i wielkich przeżyciach duchowych. Choć i dla ciała także znalazły się przyjemności. Gospodynie, które postanowiły pochwalić się swoim talentem kulinarnym, wzięły udział w konkursie "Pączek Roku" oraz "Drożdżowiec Roku". Dla wszystkich uczestników Parafiady przewidziano fasolkę po bretońsku, domowy smalec i ogórek kiszony, kiełbaskę na ognisko. Absolutnym hitem kulinarnym były kremówki papieskie, które smakowały, jak te z Wadowic. W klimacie tak przyjaznym dla podniebienia tym łatwiej i przyjemniej było oddawać się rozkoszom duchowym i fizycznym, bo znaczącą częścią Parafiady była zabawa przez sport. Popis artystyczny dał zespól folklorystyczny "Kluczanki", który swoim repertuarem - piosenką biesiadną i religijną - zachęcił wszystkich do zabawy. Nie zabrakło też prezentacji uzdolnień wokalnych młodszych przedstawicieli parafii. Gościem specjalnym Parafiady był Dariusz Kowalski - polski aktor teatralny i filmowy, znany poniekąd z serialu "Plebania" jako Tracz cyniczny i groźny. Nikt z uczestników spotkania nie miał jednak problemu, by odróżnić prawdę od fikcji, kiedy posłuchał wypowiedzi Dariusza Kowalskiego, który oprócz tego, że wykonuje nieprzeciętny zawód, ma nieprzeciętną osobowość. Można było zatem wysłuchać przykładów świadectwa wiary we współczesnym świecie. "Na rzeczywistość należy patrzeć oczami wiary, a Pismo święte jest jak GPS", to jedne z wybranych myśli naszego bohatera. "Z miłości powstaliśmy i do miłości zmierzamy; to miłość trzyma nas przy życiu. - mówił do zebranych. Można było odnieść wrażenie, że spotkanie z Dariuszem Kowalskim, człowiekiem świeckim, acz wielce pobożnym, stanie się dla wielu początkiem duchowej przemiany, powodem do przemyśleń i refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. Integracji rodzinnej służył bieg zbiorowy "Stonoga", a taniec osób niepełnosprawnych na wózkach miał na celu pokonywanie barier między ludźmi zdrowymi i tymi, których Pan Bóg powołał, by Dobrą Nowinę nieśli innym poprzez swoją chorobę. Młodym parafianom i gościom zaproponowano, jak się okazuje - z wielkim powodzeniem, wesołe miasteczko i pokaz samochodów terenowych. Na zakończenie nie zabrakło zbiorowego śpiewu oraz tańca. Parafiada Kluki'2013 była udziałem bardzo wielu osób. Zdjęcia z tej uroczystości można zobaczyć na stronie parafialnej: www.parafiakluki.pl. Zaangażowanie i oddźwięk ze strony parafian oraz gości jest tym czynnikiem, który - jak twierdzi Ksiądz Proboszcz Mordaka - niewątpliwie mobilizuje do działania i sprzyja integracji wspólnoty parafialnej. Cóż bowiem może być lepszego niż będąca wspólnym dziełem ogólnodostępna, dobra, trzeźwa zabawa, w której człowiek, radując się, chwali Imię Boże?" Ks. Proboszcz dodał: " Mecze piłkarskie o Puchar Księdza Proboszcza rozegrały zespoły ze wszystkich miejscowości w parafii. I miejsce zdobyła drużyna z Kluk Środkowych, II - drużyna z Podwódki, a III z Osiny. Wszyscy zawodnicy otrzymali odpowiednie medale. Zdjęcia z tej uroczystości można zobaczyć na stronie parafialnej: www.parafiakluki.pl. Wszyscy okazywali wdzięczność i zadowolenie z udziału w Święcie Parafii Kluki 2013.

26 sierpnia 2011 r.
Przed południem w VI rocznicę powstania parafii ks. proboszcz wraz z pielgrzymami odprawił Mszę św. na Jasnej Górze. Uroczystości dziękczynne w parafii miały miejsce wieczorem podczas Mszy św. o godz. 18:00. Kolejny rok istnienia parafii zawierzyliśmy naszej patronce Królowej Polski. Odśpiewaliśmy uroczyste "Te Deum" i odnowiliśmy Śluby Jasnogórskie. Ksiądz Proboszcz podziękował Maryi za opiekę nad naszą wspólnotą, a parafianom wyraził wdzięczność za wszystkie gesty życzliwości, pomocy i jedności.

1 września 2013 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 odbyły się Dożynki Parafialne. Wspaniałe wieńce dożynkowe oraz chleby, kosze z owocami i warzywami ofiarowane zostały na ołtarzu, jako dziękczynienie za tegoroczne plony i dary "Matki Ziemi". Nie zabrakło także części artystycznej, podczas której przedstawiciele wiosek wyśpiewali lub wypowiedzieli teksty pełne refleksji i radości. Dzieci przyniosły chlebki, aby również zostały pobłogosławione i poświęcone. Ks. Proboszcz w homilii mówił o potrzebie dziękczynienia i współpracy z Bożą łaską w osiąganiu wszelkiego dobra w naszym życiu: "Możemy mieć najlepsze na świecie rolnicze maszyny, kwalifikowane ziarno, gleby pierwszej klasy, jeśli Pan Bóg nie da deszczu i słońca, nie da dobrej, właściwej pogody, czym to będzie? Potrzeba nam zatem pokory, cierpliwości i otwartości na Boże dary". Na zakończenie uroczystości radni naszej gminy i sołtysi wiosek poczęstowali wszystkich dożynkowym chlebem. Po południu w Strzyżewicach odbyły się również Dożynki Gminne, na których obecni byli Ks. Proboszcz i przedstawiciele parafii.

2 września 2013 r.
Uczestnictwem we Mszy św. o godz. 800 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2013/2014. We Mszy św. uczestniczyli Pan Dyrektor Marek Gromadzik, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Ks. Proboszcz, nawiązując do Roku Wiary, zachęcał w homilii do odważnego dawania świadectwa wiary. Do tego celu ma służyć również szkolna katechizacja i regularne uczestniczenie w praktykach religijnych.

7 września 2013 r.
Nad bocznym wejściem do kościoła pomalowany został ponownie dach. Wciąż trwają prace wewnątrz budynku plebanii.

7 września 2013 r.
Delegacja naszej parafii uczestniczyła w Dożynkach Archidiecezjalnych w Łodzi. Piękny wieniec z figurą Matki Bożej i symbolami Roku Wiary uzyskał wyróżnienie, a osoby, które go przygotowały, otrzymały podziękowanie od ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

13 września 2013 r.
Wielu wiernych uczestniczyło w kolejnym Nabożeństwie Fatimskim. Różaniec w tym dniu został odmówiony w intencji pokoju w Syrii i w krajach Bliskiego Wschodu.

13 września 2013 r.
W "Dzienniku Łódzkim - Tygodnik 7 Dni" (Nr 37 z dn. 13 września 2013 r.) ukazał się obszerny artykuł pt. "Kto zginął pod Klukami w 1939 r.". Opisane tam zostały pierwsze prace, które zostały podjęte w celu ekshumacji prochów poległych cywilów w lesie w Podwódce - Borowinach.

15 września 2013 r.
Powiatowe obchody 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w Klukach, w naszym kościele. Mszę św. w intencji poległych odprawił Ks. Proboszcz Dariusz Mordaka. W kazaniu mówił m.in. "W miesiącu wrześniu obchodzimy wiele rocznic, smutnych rocznic, związanych z największym konfliktem w dziejach świata i ludzkości, jakim była II wojna światowa. Przy naszym kościele, ale także i w niedalekiej Podwódce, mamy mogiły poległych żołnierzy i cywilów, tych, którzy wtedy zginęli, aby bronić ojczystego domu. Wielu z nas mogłoby dziś zapytać: Dlaczego tak często ich wspominamy, przecież minęło już tyle lat od tamtego czasu? Odpowiedź jest jasna: to są nasi bohaterowie narodowi. Dlatego wciąż musi być żywa pamięć, by oddawać hołd tym Rodakom, którzy zginęli za Polskę, w obronie jej wolności i tożsamości. To są najważniejsi i już sprawdzeni wielcy przewodnicy narodu. Przecież jest im za co dziękować! Ci żołnierze, którzy spoczywają na naszym cmentarzu wojennym w Klukach i na innych cmentarzach Polski, Europy i świata poszli na bój, do walki, wypełnili żołnierskie zadanie, stali się symbolem nieustępliwej walki i są nim po dziś dzień. Tworzyli etos honoru, wolności, braterstwa. Te wartości nie wietrzeją. Trwają do dziś, dlatego tu jesteśmy. Co więcej - źle by było, gdyby nas tu zabrakło. Musimy być razem - młodsi i starsi - i musimy razem wołać: Dziękujemy wam bohaterowie tamtych dni, ale musimy także wołać: Nigdy więcej wojny!". Po Mszy św. Weronika Siewiera - uczennica Gimnazjum w Klukach przedstawiła historię walk we wrześniu 1939 roku na terenie naszej gminy. Później pieśni patriotyczne śpiewał chór parafialny. Następnie na cmentarzu wojennym przy kościele odbyła się cześć słowno-muzyczna. Piękne wiersze i pieśni patriotyczne przedstawili uczniowie naszego gimnazjum. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Starosta Bełchatowski i Wójt Gminy Kluki, którzy przybyli wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami. Apel poległych poprowadziła Barbara Żyżelewicz z klasy III gimnazjum. Pieśń "Polskie kwiaty" zaśpiewał zespół "Kluczanki". Emocjonalny wiersz wyrecytował także 90-letni Tomasz Trawiński, przedwojenny Strzelec, zasłużony dla Bełchatowskiego. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy złożyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Starosta Bełchatowski Szczepan Chrzęst i Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Zatorski, przedstawiciele Gminy Bełchatów, Wójt Gminy Kluki i Przewodniczący Rady Gminy Kluki wraz z radnymi, przedstawiciele szkół ponagimnazjalnych z Bełchatowa i Zespołu Szkół w Klukach, Strzelcy, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Bełchatowa, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Łodzi, przedstawiciele Parafii w Klukach. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych OSP z Kluk, Osiny, Strzyżewic i Podwódki oraz pocztów szkół i organizacji społecznych. Po części oficjalnej wszyscy mogli poczęstować się grochówką żołnierską ufundowaną przez starostwo bełchatowskie. Na obchody rocznicy wybuchu wojny w Klukach przyjechali też przedstawiciele z Wielunia, w tym rodziny osób, które zginęły w bombardowaniu na naszych terenach we wrześniu 1939 roku. Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie podziękował Ks. Proboszcz, zapraszając jednocześnie na przyszłoroczne uroczystości z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

15 września 2013 r.
W Tygodniku Katolickim "Niedziela' (Nr 37 z dn. 15 września 2013 r.) ukazał się artykuł naszej parafianki Pani Anny Szczęsnej pt. " Święto parafii". W artykule opisana została nasza sierpniowa Parafiada Kluki 2013.

15-22 września 2013 r.
W Kościele przeżywaliśmy II Tydzień Wychowania pod hasłem "Wychowujmy do wartości". Przez cały tydzień modliliśmy się i przypominaliśmy sobie o wielkiej odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia w duchu odpowiednich wartości. Do wspólnej i indywidualnej modlitwy w tej intencji zaproszeni byli: dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele oraz wszyscy powołani do wychowania.

25 września 2013 r.
W tym dniu w Gimnazjum w Klukach obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji ks. Dariusz Mordaka zorganizował pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. Oto relacja uczennicy Barbary Żyżelwicz z kl. IIIa: "Od ośmiu lat sługa Boża Wanda Malczewska patronuje Gimnazjum w Klukach. Co roku w jej rocznicę śmierci organizowany jest w szkole Dzień Patrona. Przeżywamy go najczęściej w formie pielgrzymki do miejsc związanych z życiem Czcigodnej Wandy Malczewskiej. Jest o niej mowa również na lekcjach religii, organizujemy okolicznościową wystawę i modlimy się o jej beatyfikację. W szkole mamy specjalny kącik poświęcony naszej Patronce, a w sali katechetycznej obraz przedstawiający ją jako młodą dziewczynę. Modlimy się do niej na zakończenie każdej lekcji religii. W tym roku, dnia 25 września 2013r. przeżywaliśmy 117 rocznicę śmierci Wandy Malczewskiej. Z tej racji całe gimnazjum udało się na Jasną Górę, by przy Obrazie Matki Boskiej prosić o jej rychłą beatyfikację. Sprzed szkoły, o godz. 8:20, po uroczystym apelu, udaliśmy się trzema autokarami do Częstochowy. Wśród uczestników obecni byli: Pan Dyrektor Marek Gromadzik, nasz katecheta Ks. Dariusz Mordaka, s. Gergia, wychowawcy i uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych - razem 150 osób.         Po dotarciu na miejsce podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza udała się na zwiedzanie Wałów Jasnogórskich. Pozostali zaś w ciszy i modlitewnym skupieniu przeszli do Wieczernika, gdzie można było skorzystać z sakramentu pokuty i z czystym sercem stanąć przed obliczem Matki Najświętszej. Często słyszy się , że Jasna Góra to "konfesjonał narodu", co według mnie jest trafnym stwierdzeniem, ponieważ sam przyjazd do sanktuarium skłania do zadumy nad swoim postępowaniem. Następnie udaliśmy się na uroczystą mszę św. odprawianą w naszej intencji przed Cudownym Wizerunkiem Maryi. Przewodniczył jej Ks. Proboszcz Dariusz Mordaka. Czytanie, psalm i modlitwę powszechną przygotowali nasi uczniowie. Nie zabrakło przy ołtarzu pocztu sztandarowego naszej szkoły i ministrantów, którzy gorliwie służyli do Mszy św. Nie każdy ma możliwość obejrzeć Obraz i poczuć obecność Matki Bożej z tak niewielkiej odległości. Piękno ujęte w prostocie tego Cudownego Obrazu zachwyca każdego. Myślę, że wrażeń z przebywania sam na sam z Maryją nie da się opisać - trzeba to zobaczyć i przeżyć na swój własny sposób. Przed błogosławieństwem i uroczystym zasłonięciem Obrazu miał miejsce jeszcze jeden ważny moment. Anita Pisarek, Kamil Górczyński i Barbara Żyżelwicz na klęcząco zawierzyli młodzież naszej szkoły Matce Bożej. W akcie zawierzenia mogliśmy usłyszeć: "Spojrzyj, Matko, na naszą szkołę i na nas z miłością. Pomóż nam odnajdywać właściwe wartości, którymi będziemy kierować się w życiu. Chcemy być mądrzy, uczciwi i szczęśliwi. Naucz nas pilnie słuchać tego, co mówi do nas Twój Syn. Naucz nas kochać i szanować naszych rodziców i wychowawców. Otocz nas wszystkich płaszczem Twej opieki. Przygarnij nas do siebie i przytul do swego matczynego serca. Czuwaj nad całą naszą szkołą i nad każdym z nas. Amen". Po Eucharystii udaliśmy się do Kaplicy Różańcowej. Tam swoje świadectwo wypowiedział o. Bogumił Schab, który opiekuje się Jasnogórską Rodziną Różańcową. Opowiedział nam krótko o tej niezwykłej wspólnocie, zachęcając przy tym do odmawiania codziennie dziesiątki Różańca. Jak wiemy, cztery minuty to niewiele, a można tym zdziałać ogromnie dużo dobra. Po interesującym przemówieniu ojca głos zabrała P. dr Zofia Chmielewska, która dała nam niepowtarzalne i cudowne świadectwo ze swojego życia. Opowiedziała o tym, jak świątobliwa Wanda Malczewska wskazała jej właściwe wybory, jak ją kierowała w dobre miejsca, do dobrych ludzi. Tak właśnie p. Zofia pomogła nam, jeszcze młodym ludziom, uświadomić sobie sens działań Wandy Malczewskiej . Opowiedziała nam wiele historii z życia naszej patronki, o których zawsze będziemy pamiętać. Wzruszającą chwilą było także świadectwo naszego Pana Dyrektora, który otwarcie mówił o naszej Patronce, dając przy tym najlepszy przykład całej szkole. Ta lekcja nauczyła nas wiary, której coraz częściej brakuje. Po tym wzruszającym spotkaniu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i udaliśmy się obejrzeć ciekawe miejsca związane z Jasną Górą . Mogliśmy zobaczyć Skarbiec, Panoramę Oblężenia Klasztoru i Salę Rycerską. Na zakończenie udaliśmy się przed Dom Pielgrzyma, gdzie mogliśmy spożyć słodkie bułki ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. O godz. 14:20 po posiłku i czasie wolnym wyruszyliśmy w drogę powrotną. Do szkoły wróciliśmy o godz. 16:00. Pielgrzymkę zaliczam do udanych i mam nadzieję, że będę miała przyjemność uczestniczyć w tego typu wyjazdach coraz częściej. Myślę, że wszystkim uczniom pozostały miłe wspomnienia oraz wiele wynieśliśmy z tej pielgrzymki. Dzięki wspólnemu wyjazdowi mogliśmy uczestniczyć w wyjątkowej formie oddania czci naszej Patronce".

29 września 2013 r.
O godz. 1500 na skrzyżowaniu ulic Kluk, przed Przychodnią Zdrowia modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszej miejscowości i parafii. Akcja modlitewna przebiegała pod hasłem: "Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata".

29 września 2013 r.
Po godz. 1500 rozpoczęła się IV Parafialna Pielgrzymka Rowerowa szlakiem Wandy Malczewskiej. Wraz z księdzem proboszczem kilkanaście osób pojechało rowerami do Parzna. Tam modliliśmy się przy krypcie świątobliwej Wandy Malczewskiej i zwiedziliśmy Muzeum Modlitewnika Polskiego. Krótką historię tego miejsca przedstawiła nam P. dr Wiesława Piontek - założycielka muzeum. W pielgrzymce rowerowej uczestniczył m.in. P. Marek Gromadzik - dyrektor Zespołu Szkół w Klukach. Najstarsza uczestniczka pielgrzymki miała 83 lata, a najmłodsza 7 lat. Po odpoczynku w Parznie wróciliśmy szczęśliwie do domów. Należy nadmienić, że podczas wszystkich Mszy św. tego dnia modliliśmy się w naszym kościele o wyniesienie na ołtarze sługi Bożej Wandy Malczewskiej. We Mszy św. o godz. 1100 uczestniczyli uczniowie i absolwenci gimnazjum w Klukach im. Wandy Malczewskiej wraz z dyrekcją. Na tę szczególną okoliczność przygotowana została specjalna dekoracja z obrazem sługi Bożej i wystawa książek o patronce naszego gimnazjum w Klukach.

31 września 2013 r.
Po raz pierwszy w nowej plebanii włączone zostało ogrzewanie budynku. Próba wypadła zadowalająco. Już po kilku godzinach zrobiło się bardzo ciepło. Cztery dni wcześniej można było już korzystać z wody w łazience. Wykonawcą prac hydraulicznych był p. Andrzej Matyśkiewicz z Osiny wraz ze swoją firmą.

27 września - 5 października 2013 r.
Przed budynkiem nowej plebanii ułożona została kostka brukowa w kolorze złotej jesieni.

1 października 2013 r.
Po Mszy św. i pierwszym nabożeństwie różańcowym poprzez ucałowanie uczciliśmy w naszym kościele relikwie I stopnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W tym dniu przypadało liturgiczne wspomnienie naszej świętej.

1 października 2013 r.
W szkole powstała młodzieżowa grupa modlitwy różańcowej. Zapisało się do niej 53 uczniów. Opiekunem grupy jest ks. Dariusz Mordaka. Młodzież zobowiązała się do odmawiania codziennie dziesiątki Różańca.

6 października 2013 r.
Do Częstochowy udała się pielgrzymka autokarowa Kółek Różańcowych. Łącznie pojechało 69 osób. Wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. sprawowanej dla Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

6 października 2013 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 dzieci pierwszokomunijne otrzymały poświęcone różańce. Ks. Proboszcz zachęcał dzieci i rodziców do częstego odmawiania modlitwy różańcowej.

7 października 2013 r.
W budynku kościoła zrobione zostały dodatkowe dwa otwory wentylacyjne w górnej części po jednej i po drugiej stronie ołtarza. Wcześniej były zrobione cztery otwory na dole przy posadzce. Chcemy w ten sposób umożliwić cyrkulację powietrza, aby na ścianach nie robiły się zabrudzenia, szczególnie w czasie ogrzewania budynku. Te otwory są od zewnątrz zabezpieczone odpowiednąa kratką. Prace te wykonała firma Pana Andrzeja Matyśkiewicza z Osiny, a zwyżkę bezinteresownie wypożyczył Pan Maciejewski z Bełchatowa. Przy tej okazji dokonaliśmy wycięcia suchych gałęzi z drzew od strony cmentarza wojennego. Pan Jerzy Konieczny pomalował także niektóre zabrudzone miejsca na ścianach wewnątrz kościoła.

13 października 2013 r.
Wieczorna Msza św. połączona została z Nabożeństwem Fatimskim. Po Mszy św. z figurą fatimską wyruszyliśmy w procesji różańcowej na ulice Kluk. Figurę Matki Bożej nieśli przedstawiciele różnych grup parafialnych. Przybyła bardzo duża liczba parafian i gości. Tego dnia przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli także w I Archidiecezjalnej Pielgrzymce Kółek Różańcowych do sanktuarium Matki Bożej w Łasku.

13 października 2013 r.
Na Mszach św. ks. proboszcz poinformował wszystkich o podejmowanych w nowym budynku plebanii działaniach. Wcześniej, we wtorek, o wszystkim poinformowana została Rada Parafialna. Ks. Proboszcz powiedział m.in.: "Parter, czyli część środkowa plebanii, jest już prawie przygotowany do zamieszkania. Są już pomalowane ściany, założone panele, płytki podłogowe, drzwi i schody wewnętrzne, po części wiszą już karnisze i żyrandole. Od początku października w budynku można korzystać z wody i oczyszczalni ekologicznej, podłączony został gaz i włączone ogrzewanie, by budynek ocieplić. Podłączony jest także domofon i alarm. Na zewnątrz ułożona została kostka brukowa. W Starostwie Powiatowym trwają jeszcze procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na zamieszkanie. Wszystkim dziękuję za każdą życzliwą pomoc, zarówno w formie modlitewnej, fizycznej poprzez pracę, jak i materialnej poprzez złożoną ofiarę. Bóg zapłać.

18 października 2013 r.
W sposób uroczysty przeżywaliśmy IV rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Po Mszy św. z okolicznościowym kazaniem odmówiliśmy dziękczynny Różaniec za obecność Maryi w naszej wspólnocie parafialnej. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii parafii.

20 października 2013 r.
Z okazji Dnia Papieskiego na Mszy św. o godz. 1100 młodzież i dzieci z Zespołu Szkół w Klukach przedstawili program słowno-muzyczny poświęcony bł. Janowi Pawłowi II. Temat przedstawienia brzmiał: "Jan Paweł II - Papież dialogu". Wystąpił też chór szkolny. Program od strony słownej przygotowała s. Georgia, a od strony muzycznej P. Marcin Pawlikowski. Obecny był Pan Dyrektor Marek Gromadzik. Okolicznościową wystawę na zewnątrz kościoła przygotował Ks. Proboszcz.

26 października 2013 r.
W sobotnie popołudnie nastąpił ważny moment w dziedzinie gospodarczej naszej parafii. Po trzech latach budowy oddana została do użytku nowa plebania. Ksiądz proboszcz Dariusz Mordaka wprowadził się do części mieszkalnej. Przez ostatnie tygodnie trwały intensywne prace wykończeniowe zakończone ogromnym sukcesem: w plebanii można mieszkać! Wdzięczność należy się Panu Bogu, naszej patronce Matce Bożej i św. Józefowi oraz wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierali tę inwestycję. Ogrom pomysłów, pracy i zaangażowania w całe dzieło włożył ks. proboszcz. Niech dobry Bóg ześle swe błogosławieństwo na ten dom i na wszystkich, którzy do niego przybywają i z niego wychodzą. Amen.

Początek strony
Do góry