PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2012


1 stycznia 2012 r.
W uroczystość NMP Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy Nowy Rok 2011. Po Mszach św. zawierzaliśmy ten nowy czas wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Polski.

1 stycznia 2012 r.
Chętni parafianie nabyli ponad 150 egzemplarzy Ewangeliarzy z tekstami Ewangelii na każdy dzień roku 2012. Ksiądz proboszcz zachęcał, aby codziennie czytać choć krótki fragment z Pisma Świętego. Czytania z Ewangelii opatrzone są krótkim rozważaniem oraz modlitwą. Pomagają one ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć nauczanie Chrystusa. Ponadto książka przypomina o uroczystościach i świętach kościelnych, o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych oraz zawiera rozważania Drogi Krzyżowej, Różańca, najważniejsze litanie, Gorzkie Żale, Godzinki oraz Kompletę, czyli liturgiczną modlitwę na zakończenie dnia.

6 stycznia 2012 r.
W uroczystość Trzech Króli wyjątkowo duża liczba wiernych uczestniczyła we Mszach św. podczas których święciliśmy kredę, kadzidło i wodę. Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowane przez s. Antoninę przedstawiły program adoracyjny przy żłóbku. Pięknie wyrecytowane wiersze i modlitwy pozwoliły głębiej i bardziej świadomie przeżyć radość z narodzenia Jezusa. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za liczną obecność na Mszy św., a dzieci obdarzył drobnymi upominkami.

8 stycznia 2012r.
W niedzielę Chrztu Pańskiego obchodziliśmy parafialne święto wszystkich ochrzczonych. Dziękowaliśmy Panu Bogu za łaskę wiary oraz modliliśmy się za rodziców i chrzestnych, którzy prosili dla nas o chrzest.

8 stycznia 2012 r.
Podczas Mszy św. ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze za rok 2011. Podczas minionego roku w naszym kościele chrzest przyjęło 15 dzieci, sakrament małżeństwa zawarło 9 par, a do wieczności odeszło 9 osób. Do I Komunii św. przystąpiło 15 dzieci, a sakrament bierzmowania przyjęło 29 osób. Komunii św. w ciągu całego roku zostało rozdanych 23.200. Najważniejszą istotą życia człowieka, życia chrześcijanina i wspólnoty parafialnej jest sfera duchowa i duszpasterska.. Jesteśmy we wspólnocie, w której mamy pomagać sobie w osiągnięciu zbawienia. Nasza rodzina parafialna liczy około 1300 wiernych.

SPRAWY GOSPODARCZE

W roku 2011 podejmowane były następujące prace gospodarcze: - największa i najdroższa inwestycja to budowa domu parafialnego, czyli plebanii. W minionym roku dokończyliśmy stawiać mury na piętrze oraz dokonywane zostały prace związane z założeniem więźby dachowej i dachówki oraz okien dachowych. Wykonywała to firma pana Zbigniewa Maziarza z Bełchatowa. W październiku założone zostały wszystkie okna, drzwi zewnętrzne i bramy garażowe. Dzięki zaangażowaniu miejscowych elektryków wykonany został pierwszy etap instalacji elektrycznej. Podczas składki wiosennej i jesiennej parafianie złożyli na ten cel 52.000 zł. Otrzymaliśmy także dotację 31.000 zł. z Kurii Biskupiej w Łodzi. Wszystkie prace przy budowie plebanii wykonaliśmy w ciągu półtora roku. Zrobione zostało bardzo wiele. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć prace przy zrobieniu tynków wewnętrznych i wylewce. Będzie także zakładana instalacja hudraliczna. We wnętrzu budynku naszej świątyni założyliśmy nowe listwy podłogowe, dolna część świątyni pokryta została tynkiem ozdobnym, czyli mozaiką, pomalowane były drzwi, przy oknach założone zostały specjalne listwy, aby nie spływała woda, zrobione zostały cztery otwory wentylacyjne w dolnej części kościoła, wymienione zostały wszystkie żarówki na energooszczędne, odnowiliśmy ławki przed kościołem. Ponadto dokładnie wyczyszczona została blacha na dachu kościoła i pomalowana farbą zabezpieczającą. Na wiosnę zarówno blacha, jak i wieżyczka będą całkowicie, jednakowo pomalowane. Myślę, że wszystkim podoba się ten nowy wygląd kościoła zarówno we wnętrz, jak i na zewnątrz. Ponadto w roku 2011:

- zakupiono mikser i dwie kolumny na chór wraz ze stojakami
- naprawiony został wzmacniacz do nagłośnienia kościoła
- założono dzwony elektryczne
- założono w kościele alarm
- do kościoła przybył nowy obraz bł. Jana Pawła II oraz relikwiarz do przechowywania relikwii i nowy ornat
- zakupiono nowe ampułki i inne naczynia liturgiczne
- przy kościele w kwietniu postawiony został pomnik poświęcony bł. Janowi Pawłowi II
- nabywano pomoce dekoracyjne do wyglądu kościoła we wnętrz i na zewnątrz
- na bieżąco płacone były podatki kurialne, opłaty za energię elektryczną, za dzierżawę zbiornika z gazem i opłata za serwer strony internetowej
- dokonano ubezpieczenia budynku kościoła i terenów wokół kościoła

Wszystkie przychody i rozchody są skrupulatnie rozliczane w specjalnej księdze rozrachunkowej, a ofiarodawcy zapisywani w "Złotej Księdze Ofiarodawców". W czasie sprawozdania ks. proboszcz wspomniał także o podejmowanych przedsięwzięciach w sprawie powstania cmentarza parafialnego. Przez cały rok brak było pozytywnej decyzji Wójta Gminy Kluki w celu powstania planu zagospodarowania przestrzennego z ujęciem działki, gdzie ma powstać cmentarz. Tę sprawę ciągle analizowano i przekładano. Za podjęciem zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluki obejmującej obszar działki nr ew. 173/6 obręb Kluki i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki opowiedzieli się wszyscy radni w specjalnej uchwale z 14 września 2011 roku. Miejmy nadzieję, że z Bożą pomocą i ludzką życzliwością sprawy potoczą się szczęśliwe w nowym roku. Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za życzliwość i pomoc zarówno w sprawach duszpasterskich, jak i materialnych dla dobra naszej parafii i wszystkich parafian. Parafia Kluki jest naprawdę wspaniałą wspólnotą. Starajmy się trwać w jedności, aby zawsze zwyciężało to co Boże i to co dobre.

15 stycznia 2012 r.
O godz. 1500 w sali "COSID-u" zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla Kółek Różańcowych, Zespołu "Kluczanki", Rady Parafialnej oraz innych zespołów parafialnych. Po części oficjalnej nie zabrakło śpiewu kolęd i różnych pieśni biesiadnych. Później o godz. 1730 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla lektorów, ministrantów, dziewczynek ze scholi, dzieci z parafii oraz ich rodziców. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie dla dobra naszej parafii. Każdy mógł także spożyć smakołyków z suto zastawionego stołu. Nie zabrakło także licznych konkursów prowadzonych przez s. Antoninę. Na zakończenie była zabawa karnawałowa. Sala, w której odbywała się uroczystość, została udostępniona bezinteresownie, za co ogromne podziękowania należą się jej właścicielom.

21 stycznia 2012r.
Zakończona została wizyta duszpasterska w domach parafian. Ksiądz proboszcz odwiedził prawie 400 domów.
W tym roku tematem spotkań kolędowych było hasło roku duszpasterskiego: "Kościół naszym domem". Wszyscy otrzymali kalendarze ścienne z myślami zachęcającymi do trwania we wspólnocie rodziny Kościoła, który jest naszym wspólnym domem.

22 stycznia 2012 r. Uroczysty charakter miała Msza św. o godz. 1100. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka dzieci z przedszkola w Klukach przygotowane przez nauczycielkę p. Monikę Sztajnert i s. Antoninę przedstawiły specjalny program połączony z wierszykami, piosenkami i życzeniami dla babć i dziadków. Nie brakowało wielu wzruszeń i łez. Szczególnymi odbiorcami dziecięcych życzeń byli jubilaci przeżywający 60-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa - państwo Danuta i Mieczysław Kuśmierkowie z Podwódki.

23 stycznia 2012 r.
Spotkanie opłatkowe połączone ze śpiewem kolęd przeżywali członkowie chóru parafialnego z naszej parafii.

29 stycznia 2012 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu czterogłosowego chóru kameralnego "A Cappella" z Bełchatowa. Chór śpiewał bez akompaniamentu pod kierunkiem dyrygenta Tadeusza Łapy.

1 lutego 2012 r.
W kolejnej akcji w czasie ferii zimowych "Całe Kluki na basenie w Kleszczowie" wzięło udział 15 osób, szczególnie dzieci i młodzież. Wszyscy mogli przez dwie godziny korzystać z różnych atrakcji basenu "Solpark".

19 lutego 2012 r.
Podczas mszy św. o godz. 900 odbył się obrzęd przyjęcia do Parafialnej Wspólnoty Różańcowej 20 osób nowo powstałego Kółka Różańcowego z Kluk Centralnych. Wszyscy przy zapalonych świecach zawierzyli się Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. Ksiądz proboszcz pobłogosławił nowe członkinie, a następnie podał do ucałowania relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która została patronką powstałego Kółka Różańcowego. Jest to już piąte Kółko Różańcowe w parafii, a jego zelatorką została p. Ewa Małecka.

21 lutego 2012
W budynku Zespołu Szkół w Klukach odbył się Dzień Kultury. Głównym programem Dnia Kultury był koncert szkolnych chórów i solistów. Na zakończenie nie zabrakło wspólnej biesiady przy suto zastawionym stole. Wśród licznych gości na uroczystości obecny był ks. proboszcz.

22 lutego 2012 r.
Obrzędem posypania głów popiołem podczas Mszy św. w Środę Popielcową rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Postu. Ksiądz proboszcz zachęcał do podjęcia dobrych postanowień, a wśród nich do praktykowania uczynków miłosierdzia, postu, modlitwy i jałmużny.

23 lutego 2012 r.
Uczennice szkoły podstawowej w Klukach, które zdobyły najlepsze miejsca w etapie szkolnym wzięły udział w VI-Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej dla dzieci szkół podstawowych klas IV-VI. W tym roku wszyscy pisali test z Ewangelii św. Matusza. Wraz z s. Antonina do Łodzi udały się: Natalia Łukaszewicz (kl. IV), Małgorzata Koperek (kl. V) i Agnieszka Nowacka (kl. VI). Wyniki naszych uczennic były zadawalające.

29 lusty 2012 r.
W zespole Szkół w Klukach odbył się etap szkolny konkursu wiedzy biblijnej dla młodzieży gimnazjalnej "Słuchać Pana". Uczniowie uzupełniali test dotyczący znajomości Ewangelii św. Jana, Apokalipsy i listów janowych. Łącznie wzięło udział 20 uczniów. Najlepsze miejsca zdobyli: Andrzej Nowacki (kl. IIIa) i Barbara Żyżylewicz (kl. Ia). Ci uczniowie zakwalifikowali się etapu archidiecezjalnego w Łodzi.

3 marca 2012 r.
Dwie drużyny ministrantów z naszej parafii uczestniczyły w Łasku w V Archidiecezjalnych Mistrzostwach Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej. Z całej archidiecezji zakwalifikowało się 58 drużyn. Drużynę ministrantów starszych reprezentowali: Dawid Koperek, Paweł Papuga, Adrian Stanisławski, Daniel Dylak, Bartłomiej Dylak, Wojciech Grzelak, Dawid Siewiera i Konrad Koperek. Drużyna młodsza pojechała w składzie: Dawid Kęsy, Piotr Grzelak, Albert Wiśniewski, Kamil Chłopik, Patryk Stelmaszczyk i Michał Skonieczny. Obydwie drużyny spisały się bardzo dobrze. Drużyna naszych najstarszych ministrantów zdobyła trzecie miejsce w swojej grupie. W skali archidiecezjalnej zajęli miejsce siódme. Wzorcowo natomiast zagrali najmłodsi ministranci ze szkoły podstawowej. W swojej grupie zajęli pierwsze miejsce (wszystkie mecze były wygrane). Natomiast w walce w ćwierćfinałach i półfinałach wywalczyli miejsce czwarte w skali całej archidiecezji. Z rąk Burmistrza Łasku otrzymali dyplom, specjalną statuetkę i piłkę do gry. Najlepszym strzelcem w naszej drużynie był Dawid Kęsy, a najlepszym bramkarzem Albert Wiśniewski. Pozostali zawodnicy też bardzo godnie reprezentowali naszą parafię. Wszystkim ministrantom, którzy wzięli udział w rozgrywkach serdecznie gratulujemy. Natomiast razem z ministrantami dziękujemy panu Wiktorowi Wojewodzie, który z nami pojechał i służył fachową pomocą.

9 marca 2012 r.
W dniu 9 marca 2012 r. odbył się Wielki Finał Konkursu "SUPERGIMBUS 2011/2012" województwa łódzkiego. Wzięło w nim udział 10 najlepszych gimnazjalistów z całego województwa, którzy uzyskali najwięcej punktów najpierw w etapie szkolnym (13 XII 2011), a później w półfinale w Łodzi (23 I 2012). Zwycięzcą K onkursu został nasz parafianin i ministrant Andrzej Nowacki z klasy IIIa gimnazjum Zespołu Szkół w Klukach. Stał się tym samym posiadaczem dyplomu, unikalnej statuetki Janioła, oraz nowego laptopa - ufundowanego przez Fundację Nauki i Wychowania. Warto wspomnieć, że Andrzeja w czasie Konkursu wspierała wspaniała siedemnastoosobowa drużyna z naszego gimnazjum, głównie koledzy i koleżanki z klasy IIIa oraz opiekunowie: ks. Dariusz Mordaka i p. Przemysław Raszewski. Podczas wszystkich etapów konkursu Andrzej Nowacki wyróżniał się olbrzymim zasobem wiedzy.

18 marca 2012 r.
Do Teatru Muzycznego w Łodzi wyjechała 54-osobowa grupa parafian wraz z ks. proboszczem, by uczestniczyć w musicalu "Człowiek z La Manchy". Spektakl ukazywał wzruszające opowieści o mądrości i głupocie, o marzeniach i rzeczywistości, o teatrze i życiu. Nie zabrakło także pięknej muzyki flamenco i hiszpańskiego kolorytu. Wszyscy wrócili pełni wzruszeń i zadowolenia.

18 - 21 marca 2012 r.
Rekolekcjom parafialnym i szkolnym przewodniczył ks. Grzegorz Garwol, pracujący jako proboszcz w parafii Borszczów na Ukrainie. Ksiądz rekolekcjonista w spaniały sposób, przy pomocy przygotowanych filmów i slajdów zainteresował swoimi naukami zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Świadczyła o tym duża ilość osób uczestniczących w rekolekcjach, a szczególnie przystępujących do sakramentu pokuty. Tematyka nauk związana była z hasłem duszpasterskim obecnego roku: "Kościół naszym domem". Nie zabrakło także tematyki misyjnej. W czasie rekolekcji zorganizowana została akcja charytatywna: Dzieci i młodzież z parafii Kluki - dzieciom i młodzieży z Ukrainy". Ogromny kosz darów wypełniony był przyborami szkolnymi, słodyczami i zabawkami.

23 marca 2012 r.
W naszym kościele gościliśmy Wspólnotę Przymierza Rodzin "Mamre" z Bełchatowa. Po Mszy św. odbyło się spotkanie ewangelizacyjne połączone z pantomimą pt.: "Syn marnotrawny". Było to pełne wzruszeń przedstawienie przy dobrej roli aktorów oraz wspaniałej oprawie muzycznej i kostiumowej. Po pantomimie każdy mógł uczestniczyć w modlitwie wstawienniczej o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Wiele osób indywidualnie korzystało z tej modlitwy otwierając się Boże uzdrowienie, uwolnienie oraz przebaczenie. Na zakończenie na prośbę ks. proboszcza przybyli goście z grupy ewangelizacyjnej pomodlili się w intencji całej wspólnoty parafialnej.

28 marca 2012 r.
W ramach wizytacji kanonicznej dokonana została w naszej parafii wizytacja budowlana obiektów sakralnych i budynków kościelnych. Dokonał jej przedstawiciel Kurii Metropolitalnej w Łodzi inż. Dariusz Witasiak. W końcowym podsumowaniu protokołu czytamy: "Należy stwierdzić, że jak na możliwości finansowe niewielkiej parafii został wykonany wyjątkowo duży zakres prac, a wydaje się, że ten do realizacji jest niewiele mniejszy, należy życzyć księdzu proboszczowi dalszej wytrwałości w ich pomyślnej dalszej realizacji".

30 marca 2012 r.
W piątek przed Niedzielą Palmową została odprawiona Droga Krzyżowa ulicami Kluk. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich miejscowości z terenu parafii, urzędnicy, członkowie poszczególnych zespołów duszpasterskich, dzieci i młodzieży. Każdy mógł przy poszczególnej stacji wziąć krzyż na swoje ramiona. Tegoroczna Droga Krzyżowa ze specjalnymi rozważaniami czytanymi przez ks. proboszcza i młodzież odprawiona została pod hasłem: "nie wstydzę się Jezusa".

1 kwietnia 2012 r.
W Niedzielę Palmową mogliśmy oglądać w naszym kościele wystawę prac pt. "Droga Krzyżowa w oczach dzieci". Tę wystawę pięknych rysunków przygotowała w raz z dziećmi s. Antonina. Również przez pracowników GOK-u i Gminnej Biblioteki w Klukach zorganizowany został konkurs na najładniejszą palmę. Prezentacja tych palm odbyła się w kościele.

5 kwietnia 2012 r.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za dar modlitwy w intencji kapłanów. Powiedział m.in.""Jeżeli chcemy spotkać Jezusa żyjącego i idącego obok nas, ujrzeć Go i uwierzyć - musimy docenić wartość Eucharystii - tajemnicy Jego prawdziwej obecności". Jak zawsze w pierwszy czwartek miesiąca modliliśmy się w sposób szczególny o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Na zakończenie dzieci i przedstawiciele grup parafialnych złożyli księdzu proboszczowi życzenia i wręczyli kwiaty.

6 kwietnia 2012 r.
W Wielki Piątek podczas specjalnego nabożeństwa adorowaliśmy Krzyż. Każdy ze wzruszeniem podchodził, aby ucałować ten znak Chrystusowej miłości, przez który dokonało się zbawienie świata. Ks. proboszcz w rozważaniu mówił o tajemnicy krzyża i sensie śmierci Chrystusa.

7 kwietnia 2012 r.
Przed południem miał miejsce obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, a wieczorem rozpoczęliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej. Po liturgii światła uroczyście odśpiewany został Exultet. Przy zapalonych światłach, biciu dzwonów i dzwonków odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy". Wszyscy ze wzruszeniem przeżywali także moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W czasie rozważania ks. proboszcz mówił: "Pusty grób i objawienia Jezusa Zmartwychwstałego to fundament wiary każdego z nas. Warto w tę prawdę uwierzyć i warto tą prawdą żyć".

8 kwietnia 2012 r.
Niedzielę Wielkanocną rozpoczęliśmy o godz. 600 rano procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji parafian. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do umieszczonych w dekoracji Grobu Pańskiego słów: "W Kościele jak w domu". Tło dekoracji przedstawiało nasz kościół parafialny, a wokół niego zdjęcia z różnych parafialnych uroczystości. Założeniem przygotowujących dekorację było ukazanie rodzinnego charakteru naszej wspólnoty parafialnej integrującej się wokół swojej świątyni. W czasie homilii ks. proboszcz pytał: "Wierzysz, że Jezus żyje? Wierzysz, że On jest i kieruje twoim życiem? Pozwól, by Zmartwychwstały zamieszkał w twoim sercu, w twoim domu i w twojej duszy. Zaproś Jezusa do swojego życia, by światłem swego zmartwychwstania rozproszył cień smutku i grzechu. Ze wspólnoty Kościoła, naszego domu, naszego parafialnego kościoła chcemy wynieść dziś radość pustego grobu do naszego domu rodzinnego, by tą radością dzielić się ze swoimi bliskimi". We Mszy św. rezurekcyjnej, jak i w całej liturgii Triduum Paschalnego bardzo aktywnie uczestniczyli lektorzy i ministranci, którzy prowadzili komentarze i służyli przy ołtarzu. Wielkie znaczenie miał także piękny śpiew chóru parafialnego. Nie zabrakło również posługi strażaków z Osiny i Kluk.

12 kwietnia 2012 r.
W tym dniu odbyła się wizytacja katechetyczna naszej parafii. Ks. wizytator Sławomir Klich odwiedził naszą szkołę, rozmawiał z dyrekcją i uczestniczył w lekcjach religii prowadzonych przez ks. proboszcza i s. Antoninę. Uzupełniony został także specjalny kwestionariusz wizytacyjny. Ks. wizytator wyraził wdzięczność za właściwie prowadzoną katechizację oraz podkreślił dobrą współpracę parafii i szkoły dla właściwej formacji dzieci i młodzieży.

13 kwietnia 2012 r.
W budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr Ew. 173/6 obręb Kluki, gdzie planowane jest utworzenie cmentarza grzebalnego. W spotkaniu uczestniczył pan wójt Karol Sikora, radni Rady Gminy Kluki, urbaniści, ks. proboszcz i przybyli mieszkańcy. Na początku urbaniści omówili procedurę związaną z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie pan wójt omówił swoje działania. Ks. proboszcz przedstawił na ten temat rzeczowe argumenty, wspominając także o opóźnieniach w tej sprawie ze strony władz gminy. Spotkanie zakończyło się optymistyczną wiadomością z ust urbanistów, że uczynią wszystko, aby zgodnie z procedurą prawną doprowadzić sprawę do pomyślnego finału. Zakończenie działań w tej kwestii przewidziane jest na grudzień 2012 r..

18 kwietnia 2012 r.
O godz. 1800 odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Omówione zostały najważniejsze zadania duszpasterskie i gospodarcze w naszej parafii na najbliższe miesiące. Zaakceptowany został przedłożony przez ks. proboszcza program Jubileuszu V rocznicy powstania parafii. Ten program otrzymały wszystkie rodziny w parafii. Rozmawiano także o przygotowaniach do wizytacji kanonicznej i odpustu parafialnego.

16 - 25 kwietnia 2012 r.
Przy kościele trwały prace związane są z drugim etapem malowania dachu. Pierwszy etap prac, czyli czyszczenie blachy i pomalowanie jej farbą zabezpieczająca, odbył się jesienią ubiegłego roku. Sprowadzona była zwyżka i specjalne drabiny, aby pomalować wieżyczkę. Okazało się, że jest też pilna potrzeba wymiany wszystkich rynien, które były plastikowe, wyblakłe i powyginane, a przez to nieskutecznie zabezpieczały przed zalewaniem wodą ścian kościoła. Założone zostały dobrej jakości rynny stalowe na mocnych hakach. Od strony zewnętrznej pod oknami zostały umocowane odpowiednie parapety. Wykonała to firma p. Andrzeja Czerwińskiego z ul. Wspólnej w Klukach. Nad wejściem do zakrystii zrobione zostało specjalne zadaszenie. Przy ławkach na zewnątrz kościoła ułożona została kostka. Kościół nabrał teraz nowego, pięknego wyglądu.

1 maja 2012 r.
W dniu 1 maja 2012 roku J.E. ks. biskup Ireneusz Pękalski dokonał wizytacji kanonicznej w parafii NMP Królowej Polski w Klukach. Wizytacja ta przeprowadzona została w pierwszą rocznicę beatyfikacji bł. Jana Pawła II, a zarazem w pierwszy dzień maja - miesiąca poświęconego Matce Bożej, która jest patronką parafii, i w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Uroczystością wizytacyjną rozpoczęliśmy także Jubileusz V rocznicy powstania parafii. Na przyjazd ks. Biskupa kapłani wraz ze służbą liturgiczną i asystą czekali przy bramie, przed Mszą św. o godzinie 1700. Podczas liturgicznego powitania ks. Proboszcz podał ks. Biskupowi krzyż do ucałowania i symbolicznie przekazał klucze od świątyni. Następnie ks. Biskup pokropił wiernych wodą święconą i przy śpiewie chóru, wykonującego pieśń "Kościół naszym domem", został uroczyście wprowadzony do kościoła. Po krótkiej modlitwie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Biskup. W koncelebrze Mszę św. odprawiali także ks. Zenon Miksa i miejscowy proboszcz ks. Dariusz Mordaka. W słowie powitania ks. proboszcz zaznaczył: "Długa jest historia Kluk. Rok temu obchodziliśmy jubileusz 875-lecia istnienia naszej miejscowości. W tę historie wpisuje się bardzo ważna data. To 26 sierpnia 2007 roku, kiedy dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka została erygowana nowa parafia pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Klukach. Od tamtego dnia mija już prawie 5 lat. Dziś, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, z radością przeżywamy pierwszą historyczną wizytację kanoniczną. W imieniu własnym, jak i całej wspólnoty parafialnej witam Księdza Biskupa bardzo serdecznie i przyjaźnie". Również słowa powitania skierowali przedstawiciele rodzin: "Nasza wspólnota parafialna to nasza rodzina, a nasz kościół to nasz wspólny dom. Dlatego też w tym domu i w tej wspólnocie witamy Cię, Drogi Pasterzu, my, którzy tutaj mieszkamy i tu na co dzień żyjemy. Tutaj czerpiemy Boże łaski, słuchamy Słowa Bożego i uczestniczymy w sakramentach. Zarówno starsi, jak i młodsi parafianie, których reprezentuje nasza trzypokoleniowa rodzina, wiemy, jak ważną siłą dla każdego z nas jest wiara. Drogi Księże Biskupie, umocnij dziś naszą wiarę i błogosław rodzinom naszej parafii. Jesteśmy parafią młodą, ale dzięki podejmowanym inicjatywom duszpasterskim i gospodarczym staramy się być zintegrowani i otwarci na to wszystko, co Bóg nam przygotował". Homilię ks. Biskup rozpoczął od wyjaśnienia, czym jest wizytacja, oraz od wspomnienia bardzo ważnej chwili, kiedy modlił się razem z nami podczas nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Przypomniał także, że wizytacja odbywa się w ważnym dniu pierwszej rocznicy beatyfikacji bł. Jana Pawła II. W swoim słowie ks. Biskup przypomniał przesłanie Jana Pawła II z pamiętnej wizyty w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Ojciec Święty zachęcał wtedy do życia Eucharystią oraz do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez katechizację. Przypominał także o wielkiej wartości rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. Ks. Biskup prosił, abyśmy nigdy nie stracili tych wartości, ale żyli nimi każdego dnia naszego życia. Po homilii ks. Biskup na prośbę ks. Proboszcza przyjął do Liturgicznej Służby Ołtarza ośmiu nowych ministrantów. Uroczyście poświęcił im komże i pelerynki. Była to bardzo wzruszająca chwila, nie tylko dla ministrantów, ale przede wszystkim dla ich rodziców i rodzin. Wezwania modlitwy powszechnej odczytali przedstawiciele młodzieży, a dary ołtarza składali na ręce ks. Biskupa przedstawiciele zespołów parafialnych. Pięknie brzmiała wtedy pieśń wykonywana przez chór: "Pozdrów nas, Janie Pawle". Po modlitwie Postcommunio odbyła się prezentacja parafii. Najpierw swoje sprawozdanie duszpastersko - gospodarcze z pięciu lat istnienia parafii przedstawił ks. Proboszcz, a następnie przedstawiciele dziesięciu zespołów parafialnych. Były to zespoły: Rada Parafialna, Koła Żywego Różańca, Apostolat Modlitwy "Margaretki", Chór Parafialny, Grupa wokalna "Kluczanki, Parafialna Grupa Pielgrzymkowa, Schola dziecięco- - młodzieżowa, Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy), Dzieci Maryi "Błękitna Armia", Duszpasterstwo Młodzieży. Przed błogosławieństwem kończącym liturgię ks. Biskup Wizytator pogratulował całej młodej wspólnocie parafialnej wszystkich dzieł, których udało się dokonać w wymiarze duszpasterskim i materialnym. Na szczególną uwagę zasługuje duża liczba zespołów parafialnych i zaangażowanie wiernych w różnego rodzaju inicjatywy duszpasterskie. Także w wymiarze gospodarczym zrobione zostało bardzo dużo w samym budynku świątyni, wokół niej, jak i przy budowie domu parafialnego. Po zakończeniu Mszy św. ks. Biskup wraz z księżmi i wiernymi przeszli przed budynek kościoła. Na prośbę ks. Proboszcza ks. Biskup poświęcił odnowiony dach na kościele i wszystkie dokonane w ostatnim czasie inwestycje. Zespół "Kluczanki" odśpiewał piosenkę "Jestem sobie Klukowianka". Wielką radością dla zespołów parafialnych było zrobienie sobie zdjęcia z ks. Biskupem. Ostatnim punktem wizytacji kanonicznej było podpisanie przez ks. Biskupa dokumentów parafialnych takich jak: akta chrztów, ślubów i pogrzebów, księgę zapowiedzi, korespondencji, pierwszej Komunii Świętej, bierzmowanych i chorych, księgę finansową i inwentarzową oraz księgę intencji mszalnych. Ksiądz Biskup obejrzał także poszczególne tomy kroniki parafialnej i dokonał wpisu następującej treści: "Z racji pierwszej w historii parafii wizytacji kanonicznej, z serca błogosławię na dalszą pasterską pracę i serdecznie dziękuję za dotychczasową piękną posługę i współpracę z parafialnym zespołami". W uroczystości wizytacyjnej udział wzięli kapłani: ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz - dziekan dekanatu zelowskiego, ks. kan. Józef Świerczyński - proboszcz z Ujazdu, ks. kan. Tomasz Owczarek - proboszcz z Parzna, ks. kan. Leon Strzelczyk - proboszcz z Łobudzic, ks. Antoni Pietras - proboszcz parafii NMP Nieustającej Pomocy z Bełchatowa, ks. Zdzisław Kuropatwa - proboszcz z Kaszewic, ks. Krzysztof Nowak - proboszcz z Chabielic, ks. Sławomir Klich - proboszcz z Pożdżenic, ks. Zenon Miksa - wikariusz parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi, ks. Rafał Wójciak - wikariusz z Parzna, ks. Artur Pytlak - wikariusz z Zelowa. Obecne były także siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z Kaszewic. Nie zawiedli również parafianie, którzy bardzo licznie przybyli na Mszę św. i przystąpili do Komunii św. Pierwsza w historii parafii wizytacja pasterska przebiegła w modlitewnej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy mogli doświadczyć ogromnej życzliwości ks. Biskupa oraz zaznać atmosfery chrześcijańskiej radości.

3 maja 2012 r.
W blasku słońca i pięknie zieleni przeżywaliśmy w tym roku po raz piąty odpust ku czci patronki naszej parafii - NMP Królowej Polski. Sumie odpustowej o godz. 1200 przewodniczył dziekan dekanatu zelowskiego ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz. Wygłosił on również kazanie, w którym odniósł się do kultu Maryi w polskim narodzie i zachęcał, abyśmy dbali o Kościół, który jest naszym wspólnym domem. Msza św. odprawiona była w intencji całej parafii oraz za strażaków z racji ich patronalnego święta ku czci św. Floriana. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna wokół kościoła. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli księża: ks. kan. Jan Furgała - dziekan dekanatu szczercowskiego, proboszcz parafii Rusiec, ks. kan. Jan Bieda - proboszcz parafii Szczerców, ks. kan. Kazimierz Ciosek - były dziekan dekanatu zelowskiego, ks. kan. Leon Strzelczyk - proboszcz z Łobudzic, ks. kan. Tomasz Owczarek - proboszcz z Parzna, ks. Paweł Pęczek - dyrektor Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Porszewicach, ks. Zbigniew Dyks - -proboszcz z Rostarzewa, ks. Zdzisław Kuropatwa - proboszcz z Kaszewic, ks. Stanisław Wroński - proboszcz z Wygiełzowa, ks. Sławomir Klich - proboszcz z Pożdżenic, ks. Grzegorz Boras - wikariusz z Ruśca. Obecne były także siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z Kaszewic. Nie zabrakło pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół w Klukach, OSP Kluki i OSP Osina. Władze samorządowe reprezentowane były przez licznie przybyłych radnych Rady Gminy na czele z przewodniczącym p. Grzegorzem Augustyniakiem. Liturgię odpustową swoim śpiewem ubogacał chór parafialny. Również bardzo licznie stawiła się Liturgiczna Służba Ołtarza.

7 maja 2012 r.
W budynku nowej plebanii rozpoczęły się prace związane z nałożeniem na ściany wewnętrzne tynków.

13 maja 2012 r.
Pierwsze nabożeństwo fatimskie poprowadził w tym roku ks. proboszcz. Z dość dużą liczbą wiernych modliliśmy się w intencjach parafii, przywołując orędzie Matki Bożej Fatimskiej sprzed 95 lat. "Jest ono wciąż aktualne i ważne na dzisiejsze czasy" - podkreślił w kazaniu ks. proboszcz.

13 maja 2012 r.
Ks. proboszcz wraz z delegacją z parafii uczestniczył w archidiecezjalnej pielgrzymce do grobu sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie. Obecny był także sztandar Zespołu Szkół w Klukach. Uroczystościom przewodniczył bp Adam Lepa.

14 - 17 maja 2012 r.
Tradycyjnie podczas Dni Krzyżowych w każdej miejscowości naszej parafii odprawiona została Msza św. połączona z nabożeństwem majowym. Ks. proboszcz poprowadził także specjalną modlitwę o dobre urodzaje i poświęcił pola, łąki i ogrody. Poświęcone zostały także odnowione kapliczki w Klukach przy bloku oraz w Osinie przy żwirowni. W ten sposób zaakcentowany został Jubileusz V rocznicy powstania parafii w poszczególnych miejscowościach.

20 maja 2012 r.
W piękny, słoneczny niedzielny dzień odbyła się w naszym kościele I Komunia Święta. Radość przyjęcia Pana Jezusa po raz pierwszy do swoich serca miało 15 dzieci. Są to: Piotr Bazan, Aleksandra Cacek, Jakub Grabiszewski, Katarzyna Kapica, Bartłomiej Kęsy, Klaudia Matysiak, Kacper Mielczarek, Tomasz Mizera, Angelika Owczarek, Bartosz Rozumek, Mateusz Sobieszek, Kacper Strzelecki, Przemysław Szczepanik, Marta Szkudlarek, Łukasz Zagórski. Ks. proboszcz w dialogowanym kazaniu nawiązał do słów bł. Jana Pawła II, które Ojciec Święty wypowiedział 25 lat temu podczas wizyty w Łodzi. Zachęcał także do nieustannego trwania w bliskości z Bogiem. Dzieci do tej ważnej uroczystości przygotowane zostały przez s. Antoninę Żubrowską - karmelitankę Dzieciątka Jezus. Na zakończenie Mszy św. otrzymały chlebki i obrazki komunijne z napisem "Kościół naszym domem". Pierwsza Komunia św. dzieci była okazją dla całej wspólnoty parafialnej do odnowienia więzi z Chrystusem Eucharystycznym. W kolejnych dniach Białego tygodnia dzieci dziękowały Panu Jezusowi, rodzicom, babciom i dziadkom oraz rodzeństwu za troskę i opiekę. Złożyły także dar 544,00 zł na Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci z przeznaczeniem dla biednych dzieci z krajów misyjnych.

27 maja 2012 r.
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Mszy św. o godz. 900 licznie zgromadziła się młodzież, która przeżywała pierwszą rocznicę przyjęcia sakramentu bierzmowania. W zaproszeniu na ten jubileusz ks. proboszcz napisał: "Drodzy Młodzi Przyjaciele! Przypominacie sobie zapewne, że w tych dniach mija rok, jak otrzymaliście sakrament bierzmowania. Z całego serca deklarowaliście wtedy wobec Księdza Biskupa: "Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymujemy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.". Przychodzi teraz okazja, aby przypomnieć sobie te słowa i pomyśleć, jak je po roku realizujemy i przeżywamy. Czy wypowiedziane wtedy tak ważne słowa są dziś potwierdzane autentycznym chrześcijańskim życiem, czy też były tylko pustą deklaracją? Czy zatem w dniu bierzmowania byłeś szczery i czy teraz naprawdę mężnie wyznajesz wiarę i postępujesz według jej zasad?". W kazaniu ks. proboszcz zachęcał młodzież do odwagi w dawaniu świadectwa wiary oraz do trwania w zaufaniu wobec Boga i Kościoła. Była to także zachęta dla wszystkich dorosłych, którzy mieli okazję do przypomnienia sobie w tym dniu swojego bierzmowania. Komentarze i liturgię słowa prowadziła młodzież. Po Mszy św. z racji pierwszej rocznicy bierzmowania ks. proboszcz zaprosił młodzież na lody.

27 maja 2012 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 pierwszą rocznicę Komunii św. przeżywały dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Po powitaniu i pozdrowieniu dzieci weszły procesyjnie do kościoła, trzymając w ręku gałązkę tataraku. Uroczysta Msza św. była okazją do przypomnienia sobie gorliwości i radości I Komunii św. sprzed roku. Ks. proboszcz pogratulował wszystkim, którzy troszczyli się, aby trwać w jedności z Chrystusem, przyjmowali często Komunię św. oraz odprawili dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Zachęcił również rodziców do nieustannej troski o dobro duchowe synów i córek. Jako pamiątkę rocznicową dzieci otrzymały Nowy Testament. Dla wszystkich specjalną piosenkę, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie powiatowym, zaśpiewał Bartłomiej Koszelczuk z klasy IV. Tytuł piosenki to "Zaufaj Panu".

28 maja 2012 r.
W święto NMP Matki Kościoła przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorego. Modliliśmy się za chorych i pracowników służby zdrowia. Sakrament namaszczenia chorych przyjęło 67 osób. Ks. proboszcz w kazaniu mówił o uzdrawiającej mocy, która płynie od Chrystusa dla tych, którzy chcą mieć zdrowe dusze i ciała. Po Mszy św. wszyscy przyjęli błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób "lourdzki".

29 maja 2012 r.
Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe wraz z rodzicami oraz ks. proboszczem i s. Antoniną udali się na pielgrzymkę autokarową do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. W czasie pobytu w Licheniu wszyscy uczestniczyli we Mszy św. oraz zwiedzili nową bazylikę. \ Przeszli także Drogę Krzyżową na Golgotę i zwiedzili miejsca objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim.

31 maja 2012 r.
W ostatni dzień maja ks. proboszcz przewodniczył uroczystościom odpustowym w Wygiełzowie z okazji święta patronalnego Nawiedzenia NMP. W parafii przy licznym udziale wiernych odprawiliśmy ostatnie nabożeństwo majowe.

2 czerwca 2012 r.
"Miłość Cię znajdzie!" to hasło szesnastego Spotkania Młodych w Lednicy koło Gniezna. W tym spotkaniu wzięła udział także 40-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii pod przewodnictwem ks. proboszcza. Tematem przewodnim spotkania młodych było Boże Miłosierdzie, a bohaterką - jego wielka apostołka św. s. Faustyna. Każdy uczestnik ponad 60-tysięcznej grupy młodzieży mógł ucałować relikwiarz św. s. Faustyny. Z Krakowa przywieziono pierścień zakonny Apostołki Miłosierdzia oraz konfesjonał, przy którym się spowiadała. Każdy z uczestników otrzymał "Dzienniczek" s. Faustyny, książkę ze świadectwami o Bożym Miłosierdziu, chlebek miłości w kształcie serca i śpiewniki lednickie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk. Do naszych domów wróciliśmy po godzinie 300 w nocy. Byliśmy pełni zmęczenia, ale i radosnych przeżyć oraz wspomnień.

3 czerwca 2012 r.
W ramach Jubileuszu V rocznicy powstania parafii przeżywaliśmy Parafialny Dzień Dziecka. Na zakończenie każdej Mszy św. dzieci otrzymywały błogosławieństwo od kapłana i swoich rodziców. Na Mszy św. o godz. 1100 przedszkolaki przygotowane przez s. Antoninę śpiewały piosenki wraz z gestykulacją. Było to wielkie święto radości najmłodszych naszych parafian. Ks. proboszcz zachęcał, aby często błogosławić swoje dzieci i troszczyć się o ich chrześcijańskie wychowanie.

3 czerwca 2012 r.
Ks. proboszcz uczestniczył w uroczystościach odpustowych i jubileuszowych w Kaszewicach, którym przewodniczył ks. abp Władysław Ziółek, metropolita łódzki. Parafia w Kaszewicach obchodzi w tym roku 150-lecie istnienia oraz 400-lecie świątyni.

7 czerwca 2012 r.
W uroczystość Bożego Ciała Mszy św. o godz. 1100 i procesji eucharystycznej przewodniczył neoprezbiter ks. Kamil Przybysz, pochodzący z parafii NMP Królowej Polski w Tomaszowie Maz. Ks. proboszcz, witając prymicjanta, wyraził wielką radość, iż zechciał on przewodniczyć naszym uroczystościom w parafii. Ks. Kamil w czasie kazania ukazywał wielkość daru Eucharystii. Tematyka czterech ołtarzy nawiązywała do hasła duszpasterskiego "Kościół naszym domem". Przy każdym ołtarzu było wygłaszane tematyczne rozważanie. Po Mszy św. i procesji eucharystycznej ks. Kamil udzielał błogosławieństwa prymicyjnego oraz rozdawał okolicznościowe obrazki. Na tę uroczystość przybyło bardzo dużo parafian i gości.

10 czerwca 2012 r.
W Archidiecezjalnych uroczystościach Święta Eucharystii i 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Łodzi wzięła udział delegacja naszych parafian. Łódzkim uroczystościom przewodniczył kard. Tarcisio Bertone - sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w homilii zachęcał do dbałości o chrześcijańską drogę życia, odkrywania piękna Eucharystii i wspierania rodziny.

14 czerwca 2012 r.
Na zakończenie oktawy Bożego Ciała przeżywaliśmy w parafii Dekanalny Dzień Skupienia. Modliliśmy się w czasie Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu o świętość kapłanów oraz o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Modlitwom przewodniczył dekanalny ojciec duchowny - ks. Dariusz Mordaka, który obchodził 18 rocznicę święceń kapłańskich. Przybyli także księża z dekanatu zelowskiego na czele z ks. dziekanem.

17 czerwca 2012 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 dwudziestoosobowa grupa młodzieży z klasy III Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie przedstawiła program słowno - muzyczny pt. "Przyszedłem zamienić wasze grzechy w perły". Program przygotowany przez katechetkę, p. Teresę Kruszyńską, ukazywał walkę dobra ze złem w kontekście różnych decyzji, które podejmują ludzie młodzi. We Mszy św. uczestniczyli kandydaci do bierzmowania z naszej parafii, którzy kończą pierwszy rok przygotowań do tego sakramentu. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z kandydatami i ich rodzicami. Mogli oni wysłuchać świadectw gimnazjalistów z Bełchatowa dotyczących życia wiarą.

23 czerwca 2012 r.
Dzieci z naszej parafii uczestniczyły w uroczystościach na Jasnej Górze przeżywanych w ramach XIV Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych. Razem z ks. proboszczem i s. Antoniną udało się 40 osób. Wszyscy wzięli udział w koncercie piosenki religijnej oraz we Mszy św. pod przewodnictwem ks. biskupa Antoniego Długosza. Dzieci wróciły szczęśliwe, pełne ducha i chrześcijańskiej radości.

24 czerwca 2012 r.
Ksiądz proboszcz przewodniczył sumie odpustowej ku czci św. Jana Chrzciciela w parafii Buczek.

24 czerwca 2012 r.
O godz. 1800 zorganizowany został wyjazd dla ministrantów i dziewczynek ze scholii do pizzerii w Bełchatowie. Za zaangażowanie w posługę dla naszej parafii w ciągu całego roku szkolnego, ks. proboszcz dla wszystkich ufundował pizzę i lody. Udział wzięło 27 osób.

26 czerwca 2012 r.
W gimnazjum, podczas ostatnich lekcji religii w roku szkolnym 2011/2012, ks. proboszcz wręczył uczniom klas III świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły gimnazjalnej. Lekcje miały charakter uroczysty przy wspólnej kawie, herbacie i słodyczach.

28 czerwca 2012 r.
Podczas Mszy św. o godz. 800 z udziałem całej społeczności Zespołu Szkół w Klukach podziękowalismy Panu Bogu za miniony rok szkolny i katechetyczny.

1 lipca 2012 r.
W pierwszą niedzielę wakacyjną rozdane zostały nagrody dla dzieci, które uczestniczyły w ciągu całego roku szkolnego w konkursie: „Mój udział w niedzielnej Mszy św.”. Konkurs polegał na zbieraniu obrazków i naklejaniu ich na specjalną planszę.
I miejsce zdobyli (100% zebranych obrazków) Bartosz Rozumek kl. II, Klaudia Chłopik, kl. I, Jakub Grabiszewski, kl. II, Agnieszka Nowacka, kl. VI, Dominika Szkudlarek, kl. III, Weronika Szkudlarek, kl. III, Marta Szkudlarek, kl. II, Mateusz Sobieszek, kl. II, Justyna Sobieszek, gr. „O”, Klaudia Matysiak, kl. II, Aleksandra Cacek, kl. II, Natalia Cieślak, kl. IV, Jakub Cieślak, kl. I, Kamil Chłopik, kl. VI.
II miejsce otrzymali: Kasia Kapica, kl. II, Kacper Kędzierski, kl. I, Jola Rutkowska, kl. IV, Bartłomiej Gajda, gr.„O”.
III miejsce: Wiktor Kaczmarek, kl. III, Wiktoria Kaczmarek, kl. III, Tomasz Mizera, kl. II, Marta Ławska, kl. VI, Ola Żyżelewicz, kl. I, Konrad Kazimierczak, kl. III.
Wyróżnienia zdobyli: Krzysztof Stępień, kl. III, Kacper Mielczarek, kl. II, Angelika Owczarek, kl. II, Julia Kocińska, kl III, Marta Rogut, kl. I, Amelka Rzepkowska, gr. „O”, Oliwia Rzepkowska, gr. „O”, Kacper Strzelecki, kl. II.
Podsumowany został także konkurs na najgorliwszego ministranta w roku szkolnym 2011/2012. Najwięcej obecności na Mszach św. miał Paweł Papuga, następnie Adam Płóciennik, Jakub Kapica, Andrzej Nowacki i Wojciech Grzelak. Otrzymali oni także dyplomy i nagrody.


6-17 lipca 2012 r.
Ks. proboszcz uczestniczył w pielgrzymce autokarowej do Rzymu i innych ważnych sanktuariów ziemi włoskiej. Najważniejszym punktem pielgrzymki była modlitwa przy grobie bł. Jana Pawła II. Tam została odprawiona Msza św. w intencji całej naszej parafii.


13 lipca 2012 r.
Nabożeństwu Fatimskiemu przewodniczył ks. Krzysztof Helik, pochodzący ze Szczercowa,
pracujący w parafii św. Urszuli w Łodzi.


29 lipca 2012 r.
Po wszystkich Mszach św. odbył się obrzęd błogosławieństwa kierowców i poświęcenia pojazdów. Poświęconych zostało ponad 200 samochodów. Każdy kierowca otrzymał obrazek z modlitwą o szczęśliwą jazdę, za przyczyną św. Krzysztofa.


13 sierpnia 2012 r.
Nabożeństwu Fatimskiemu przewodniczył ks. Sławomir Klich – proboszcz parafii w Pożdżenicach.


13 sierpnia 2012
W tym dniu liczna grupa parafian uczestniczyła w pogrzebie Mamy ks. proboszcza – - śp. Danuty Mordaka. Pogrzeb odbył się w parafii św. Wojciecha w Ujeździe. Podczas podziękowań ks. proboszcz powiedział: „Ogromnie dziękuję także moim drogim parafianom z Kluk. Naprawdę zaskoczyliście mnie Waszą pomocą i zaangażowaniem przez ostanie dni. Przybyliście dzisiaj na pogrzeb tak bardzo licznie – dwoma autokarami i samochodami prywatnymi. Przybyli przedstawiciele władz, szkoły, różnych urzędów i instytucji Gminy Kluki. Obecne są grupy parafialne i poszczególne osoby. Liczni parafianie wspierali mnie i moją Mamę modlitwą w czasie jej choroby. Wciąż doznaję od nich wiele dobra i pomocy. Mamusia zawsze lubiła przyjeżdżać do parafii, w której pracuję i zawsze spotykała się z wielkim szacunkiem. Dziękuję za tę rodzinną, parafialną jedność dzisiaj w dniu pogrzebu Mamy i za liczne Msze św. zamówione w Jej intencji - 28 Mszy św. oraz Msza św. gregoriańska, która będzie odprawiana przez cały styczeń 2013 r. Dziękuję też za wielki parafialny wieniec i inne wiązanki i kwiaty. Wszystkim jeszcze raz z serca dziękuję”.


15 sierpnia 2012
Mszy św. na Osiedlu Leśnym w Klukach odprawianej tradycyjnie w uroczystość Wniebowzięcia NMP przewodniczył ks. Sebastian Rogut – wikariusz parafii katedralnej w Łodzi. Msza św. poprzedzona była nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ks. celebrans ukazał w homilii znaczenie kultu Maryjnego w życiu chrześcijan i zachęcał do wierności Bogu na wzór Matki Najświętszej. Ks. proboszcz podziękował mieszkańcom Osiedla za piękne odnowienie samej kapliczki, jak i za uporządkowanie wokół niej terenów zieleni. W ostatnim czasie wymieniono ławeczki, posadzono tuje, podłoże wyłożono kostką granitową, dokonano wyczyszczenia i pomalowania elewacji kapliczki. To miejsce jest wspaniałą „wizytówką” naszej najmłodszej części parafii.


26 sierpnia 2012
W uroczystość NMP Częstochowskiej przeżywaliśmy jubileusz V rocznicy powstania Parafii Kluki. Podczas każdej Mszy św. śpiewany był hymn „Te Deum”. Ks. proboszcz w homilii przypomniał ważne wydarzenia z pięciu lat życia parafialnego. Dziękując za miniony czas powiedział m.in. „W ołtarzu głównym naszego kościoła widnieje cudowne oblicze Matki Bożej. To Ona patronuje od V lat naszej parafii. Od samego początku jest u nas szczególnie czczona i otaczana wielką miłością przybywających do świątyni parafian i gości. To jej, w pierwszym dniu powstania parafii, zawierzyliśmy naszą przyszłość. Przypomina nam o tym hasło, które zostało umieszczone przy balustradach na chórze: „Z Maryją idźmy do Jezusa”. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogłoby być inaczej. Nigdy nie odważyłbym się iść inną drogą i prowadzić parafian jako duszpasterz inną drogą – jak pod opieką Maryi i za jej wskazaniem. Spójrzmy dzisiaj w to wielkie święto i nasz jubileusz parafii w oblicze Matki Bożej. Wpatrujmy się głęboko w tę przepiękną ikonę naszej Matki i Królowej.
Matczyny wzrok, matczyne spojrzenie, blizny na jej policzku. To nietrudno zauważyć! Ale dzisiaj proszę Was, kochani, spójrzcie na jej prawą dłoń. Zobaczcie, ta dłoń wskazuje na Jezusa! Nietrudno więc o interpretację, że Maryja – ukazująca swojego Syna, który jest prawdziwą drogą do życia – jest również nauczycielką wiary. (…) W tym właśnie kontekście stawiam dziś sobie i Wam, Siostry i Bracia, trudne pytanie: Czy przez ostatnie pięć lat istnienia naszej parafii szliśmy zawsze wiernie za wezwaniem Maryi i słuchaliśmy zawsze tego, co Jezus nam mówi? Czy dziś idziemy drogą Jezusa i z Jezusem, czy też chodzimy własnymi drogami, szukając tylko w ludzkim wymiarze pozorów szczęścia? Dziś obchodzimy niewielki jubileusz – pięć lat istnienia parafii – ale warto pomyśleć i zastanowić się, co zrobić, aby w następnych latach było lepiej. Co każdy z nas może uczynić, aby być gorliwszym i prawdziwszym uczniem Jezusa i Maryi oraz gorliwszym i prawdziwszym członkiem rodziny parafialnej, do której należy, nie tylko poprzez zamieszkanie w tej parafii, ale także poprzez aktywne zaangażowanie. Pamiętajmy, Kochani, „W Kościele jak w domu, w parafii, jak w rodzinie”. Hasło to przypomina nam, że możemy zawsze liczyć na Kościół. On jest miejscem pełnego i wewnętrznego pokoju i radości. Kościół jest prawdziwym domem naszej wiary, a parafia pod opieką Maryi niech będzie prawdziwą rodziną żyjącą w jedności i miłości”. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz przekazał wiernym specjalne błogosławieństwo, jakie otrzymaliśmy od papieża Benedykta XVI oraz zielony ornat przywieziony z Rzymu. Ponownie zapewnił wszystkich o swoim oddaniu dla dobra parafii: „Kochani parafianie, jestem zawsze z Wami i dla Was”. Zamiast jubileuszowego tortu każdy z uczestników Mszy św. otrzymał smaczną niespodziankę – krówkę, w opakowaniu ze zdjęciem naszego kościoła, informacją o jubileuszu i hasłem „W parafii jak w rodzinie”.


2 września 2012 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony podczas uroczystych dożynek. Z pięknymi wieńcami, bochnami chleba, koszami owoców i warzyw przybyli mieszkańcy Kluk, Osiny, Podwódki i Podścichawy oraz zespół Kluczanki. Dzieci przyniosły chlebki. Wszystkie dary ziemi zostały poświęcone przed Mszą św. przez ks. proboszcza. W czasie ofiarowania zostały przekazane na ołtarz wraz z ludowymi przyśpiewkami i wierszami. Podczas Mszy św. śpiewał chór parafialny. W kazaniu ks. proboszcz mówił o wdzięczności wobec Boga oraz rolników, którzy ciężko pracują w gospodarstwie domowym i na roli. Zachęcał także do tworzenia stowarzyszeń, grup i wspólnot w naszych środowiskach, które mogłyby odgrywać ważne role społecznościowe i integrujące dane miejscowości. Wzorem takiej wspólnoty są np. Koła Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie uroczystości dożynkowej w kościele podzielono się chlebem, który przekazali wiernym obecni radni Gminy Kluki z terenu naszej parafii.


3 września 2012 r.
Mszą św. o godz. 800 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Ks. proboszcz w kazaniu dialogowanym rozmawiał z dziećmi o najważniejszych wartościach, które powinny być realizowane w trzech domach: domu rodzinnym, domu – szkole i domu – kościele. Na Mszy św. obecny był nowy dyrektor Zespołu Szkół w Klukach mgr Marek Gromadzik oraz grono pedagogiczne, liczni uczniowie i ich rodzice.


9 września 2012 r.
W Dożynkach Archidiecezjalnych w Łodzi udział wzięli przedstawiciele naszej parafii: Zofia Dyła, Elżbieta i Marian Papuga, Małgorzata Rejman i Sabina Trzmiel. Od nowego arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego otrzymaliśmy dla parafii specjalne podziękowanie i wyróżnienie za piękny wieniec przedstawiający żniwiarza na kombajnie.


9 września 2012 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 odbył się obrzęd poświęcenia tornistrów dla dzieci klas I szkoły podstawowej. Po Mszy św. odbyło się zebranie duszpasterskie z ich rodzicami.


13 września 2012 r.
Mszy św. fatimskiej przewodniczył ks. kan. Jan Furgała – dziekan szczercowski i proboszcz Parafii Rusiec. Ks. Jan w kazaniu mówił o roli Matki Bożej w życiu chrześcijanina.


16 września 2012 r.
Jak co roku, w trzecią niedzielę września, obchodziliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji ofiar wojny sprawowana przez ks. porucznika Tomasza Wojciechowskiego, kapelana pomocniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i ks. proboszcza Dariusza Mordakę. Celem tej patriotycznej uroczystości była nie tylko modlitwa, ale także wyrażenie czci i szacunku dla bohaterów Września. W zamyśle organizatorów (a więc Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Gminy w Klukach, JS OSW "Strzelec", parafii NMP Królowej Polski w Klukach miała to być - i była - lekcja historii i patriotyzmu dla żyjących współcześnie Polaków. Po nabożeństwie jego uczestnicy zebrali się na cmentarzu wojennym, gdzie po okolicznościowych przemówieniach Starosty Bełchatowskiego Szczepana Chrzęsta i przewodniczącego Rady Gminy Kluki Grzegorza Augustyniaka nastąpiła część artystyczna. Na jej program złożyły się występy młodzieży z Zespołu Szkół w Klukach oraz zespołu „Kluczanki”, wzruszający wiersz p. Tomasza Trawińskiego – członka przedwojennej organizacji „Strzelec”, modlitwy prowadzone przez ks. proboszcza. Po części artystycznej złożono kwiaty i zapalono znicze na żołnierskich mogiłach. Na zakończenie wszyscy mogli posmakować grochówki żołnierskiej przygotowanej przez panie kucharki z Zespołu Szkół w Klukach. W uroczystościach wzięło udział bardzo dużo gości z władz powiatowych, gminnych i szkolnych. Obecne były liczne poczty sztandarowe ze szkół bełchatowskich i z jednostek strażackich.

16 – 22 września 2012 r.
II Tydzień Wychowania przeżywany był pod hasłem: „Jak wychowywać?”. Na ten temat czytany był List Episkopatu Polski podkreślający ogromną rolę wychowawczą rodziców i nauczycieli. W kolejne dni na spotkania duszpasterskie i modlitewne zapraszani byli rodzice wraz z dziećmi i młodzieżą.


25 września 2012 r.
Tradycją Gimnazjum w Klukach jest obchodzenie Dnia Patrona. W tym roku, w 116 rocznicę śmierci Wandy Malczewskiej, udaliśmy się do Żytna. O godzinie 800 zebraliśmy się klasami przed budynkiem naszej szkoły. O sprawach organizacyjnych oraz o bezpieczeństwie i programie pielgrzymki poinformowali nas ksiądz katecheta Dariusz Mordaka i pan dyrektor Marek Gromadzik, który dokonał także uroczystego otwarcia Dnia Patrona. Na koniec części oficjalnej zaśpiewaliśmy hymn naszej szkoły.
Około godziny 820 pod opieką nauczycieli, wychowawców, dyrektora i księdza trzema autokarami wyruszyliśmy do celu naszego pielgrzymowania. Podróż przebiegła bez zakłóceń i mógł zrealizować się pierwszy cel naszej wycieczki, a mianowicie Msza św. w kościele w Żytnie. Odprawił ją tamtejszy proboszcz ks. Andrzej Tomala wraz z naszym ks. Dariuszem. Modliliśmy się o rychłą beatyfikację naszej Patronki oraz za całą naszą społeczność szkolną.
Ks. Tomala wspominał w homilii o jedenastu latach życia Wandy Malczewskiej w Żytnie. Mimo że nie był to długi czas, pozostało po niej wiele wspomnień. To ona za swój posag ufundowała ołtarz do kościoła. W tym kościele modliła się często nocą, tutaj też przeżyła objawienia Jezusa. Na Mszy św. obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły, jak również poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Malczewskiej w Żytnie. Liturgię ubogacał śpiew piosenek religijnych w wykonaniu chórku naszej szkoły pod przewodnictwem Michała Kałka z kl. IIb.
Po Mszy św. mogliśmy zwiedzić niewielką kaplicę poświęconą Świątobliwej Wandzie, a później, w czasie przerwy, spożyć słodkie bułeczki. Za te smakołyki jesteśmy wdzięczni Radzie Rodziców naszej szkoły.
Po posiłku udaliśmy się do kolejnego punktu naszej wycieczki, czyli do wspaniałego Kościoła Dominikanów w Gidlach. Jest to przepiękne sanktuarium Matki Bożej, które od razu zadziwiło nas bogactwem swego wnętrza. Jednak największym skarbem tej świątyni jest maleńka, dziewięciocentymetrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. O historii tego miejsca i figurki opowiedział nam dominikanin o. Jan. Na koniec spotkania zaśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski i udaliśmy się do bocznej kaplicy, gdzie w ołtarzu umieszczona jest figurka Matki Bożej. Tam w ciszy mogliśmy pomodlić się i przedstawić swoje osobiste intencje. Warto wspomnieć, że do tego sanktuarium przybywa bardzo dużo ludzi chorych, prosząc o cud uzdrowienia.
Zbliżał się koniec naszej wycieczki. Udaliśmy się w drogę powrotną. Do naszych miejsc zamieszkania dotarliśmy szczęśliwi i pełni wrażeń.
„To były niesamowite przeżycia. Ta pielgrzymka umocniła moją wiarę, każdy na swój sposób czegoś doświadczył. Dzięki temu wyjazdowi dowiedziałam się jeszcze więcej o Wandzie Malczewskiej. Ona już za życia dawała przykład dobrego postępowania. W jej sercu gościła zawsze miłość do Boga, ludzi i ojczyzny. Ten dzień na długo pozostanie w mojej pamięci. Cieszę się, że mogłam stąpać po śladach naszej Patronki”. (autorka sprawozdania: Klaudia Kęsy, uczennica kl. IIIa)


30 września 2012 r.
O beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej, z okazji 116 rocznicy jej śmierci, modliliśmy się w naszym kościele na Mszy św. o godz. 1100. Obecni byli uczniowie oraz absolwenci gimnazjum Klukach. Przybył także dyrektor Zespołu Szkół w Klukach Marek Gromadzik.


30 września 2012 r.
O godz. 1430 rozpoczęła się III Parafialna Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Wandy Malczewskiej. Wzięło w niej udział 30 osób, głównie dzieci i młodzież z rodzicami. Trasa biegła przez Osinę, Magdalenów, Lubiec, Ciszę i Parzna. W Parznie przy krypcie Wandy Malczewskiej odbyły się specjalne modlitwy. Na czele pielgrzymki rowerowej jechał ks. proboszcz. Trasa liczyła około 26 km.


2 października 2012 r.
Na Mszy św. o godz. 1700 ks. proboszcz poświęcił i przekazał dzieciom pierwszokomunijnym różańce. W ten sposób rozpoczęty został ważny etap przygotowania dzieci do uroczystości I Komunii Świętej.


7 października 2012 r.
W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 68 osób z naszej parafii, głównie członkinie Kółek Różańcowych, uczestniczyło w autokarowej pielgrzymce do Częstochowy. Pielgrzymka zorganizowana została w duchu dziękczynienia za pięć lat powstania naszej parafii oraz z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo z Częstochowy. Pielgrzymi polecili naszą wspólnotę parafialną opiece Królowej Różańca Świętego.10 października 2012 r.
Przy kościele od strony cmentarza wojennego zostały wymienione nasadzenia nowych krzewów. Stare, często już zniszczone i uschnięte tuje, zostały wykopane, a w ich miejscach posadzono 25 nowych sadzonek. Także nowe krzewy posadzono przy postumencie z figurą Serca Pana Jezusa.


12 października 2012 r.
W budynku nowej plebanii zakończone zostały prace związane z instalacją hydrauliczną i wylewkami. Był to kolejny etap, aby przygotować budynek do należytego funkcjonowania. Prace te wykonała firma pana Andrzeja Matyśkiewicza z Osiny. Ze względu na dość ogromną inwestycję, łatwo się domyśleć, że koszty tych prac okazały się dość znaczne.


12 października 2012 r.
Przed budynkiem nowej plebanii, od strony drogi powiatowej, postawione zostało - w miejsce dotychczasowej siatki -  nowe, stałe ogrodzenie. Wykonane jest ono z elementów metalowych (przęsła i słupki) na podbudowie z pustaka łupanego. Prace te wykonała firma pana Łukasza Lasonia z Kluk. Ogrodzenie wygląda teraz elegancko i jest dobrą wizytówką powstającego budynku plebanii.


13 października 2012 r.
Ostatniemu w tym roku nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. Sławomir Klich, proboszcz parafii Pożdżenice. Po Mszy św. odprawiliśmy nabożeństwo różańcowe   w kościele, a kolejne rozważania prowadzili przedstawiciele wszystkich miejscowości z terenu parafii. Na zakończenie odbyła się procesja fatimska wokół świątyni.


14 października 2012 r.
W naszej parafii przeżywaliśmy rozpoczęcie ROKU WIARY połączone z Jubileuszowym Świętem Rodzin i Dniem Papieskim. Podczas Mszy św. o godz. 900 i 1100 zostały wniesione znaki ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. Przedstawiciele dzieci, młodzieży, rodziców i osób starszych wnosili w uroczystej procesji wejścia: logo Roku Wiary, księgę Pisma św., Katechizm Kościoła Katolickiego i zbiór dokumentów II Soboru Watykańskiego. Zostały one ułożone na ołtarzu. W tym czasie śpiewany był hymn Roku Wiary. W nawiązaniu do początku wiary każdego chrześcijanina, czyli do chrztu św., wszyscy zostali pokropieni wodą chrzcielną. W tym czasie zapalono w całym kościele światło. W czasie homilii ks. proboszcz Dariusz Mordaka omówił znaki Roku Wiary   i zachęcał do dobrego wykorzystania tego czasu, aby swą własną wiarę umocnić i pogłębić. Mówił m.in.: „Przyjrzyjmy się na nowo swojej wierze. Dbajmy o jej rozwój w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym. Nie wiem, czy uda mi się wszystkich zachęcić do gorliwego praktykowania swojej wiary, ale gorąco do tego zapraszam i ogromnie o to proszę. Chrystus nikogo nie zniewala, wręcz przeciwnie – pozwala się wyzwolić i pozwala w świetle Ewangelii lepiej zrozumieć siebie. Bez Chrystusa człowiek naprawdę nie będzie wiedział, kim jest i dokąd zmierza. Bez wiary człowiek nie ma przyszłości. (…) Niech ROK WIARY pozwoli nam odkryć piękno wiary. Starajmy się, aby była ona autentyczna i mocna. Kieruję te słowa szczególnie do tych osób, u których wiara osłabła lub którzy utracili dar wiary. Otwórzmy się na radość płynącą z wiary. Wołajmy często za apostołami: Panie, przymnóż nam wiary”.
Również podczas wspomnianych Mszy św. odbył się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Było to nawiązanie do Dnia Papieskiego, którego hasłem były słowa: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Na Mszę św. o godz. 1100 zaproszone zostały małżeństwa, które brały ślub w kościele w Klukach w ciągu ostatnich pięciu lat istnienia parafii. Takich par jest 41. Ks. proboszcz do przybyłych małżonków i rodzin mówił: „Małżonkowie, którzy złączeni są z Bogiem, złączeni są ze sobą. Życie pokazuje, że wszędzie tam, gdzie zakochani najpierw łączą się z Bogiem, a później ze sobą, tam rzeczywiście jest miłość i wierność. W rodzinie, w której jest miejsce dla Boga, jest także szczęście oraz wewnętrzna siła tak bardzo potrzebna, aby przetrwać zarówno chwile piękne, jak i chwile pełne doświadczeń lub trudności.


14 października 2012 r.
Po Mszy św. o godz. 1100 z udziałem małżeństw i rodzin poświęcona została nowa figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, która postawiona została obok kościoła. Na postumencie umieszczone zostały dwie tablice. Na pierwszej możemy wyczytać: „DAR RODZIN   W V ROCZNICĘ POWSTANIA PARAFII2012”. Na dolnej płycie widnieje napis w formie modlitwy: „SERCE JEZUSA, BĄDŻ ŹRÓDŁEM ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI NASZYCH RODZIN”. Po poświęceniu nowej figury odmówiona została modlitwa zawierzenia rodzin  Sercu Bożemu. Ks. Proboszcz wspomniał, że figura ta w jakiś sposób nawiązuje do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie, z której to terenów parafii pięć lat temu została wyodrębniona parafia Kluki. Podczas tej uroczystości obecna była bardzo duża ilość parafian i gości.


14 października 2012 r.
Po południu o godz. 1400, na boisku „Orlik”, rozpoczęła się PARAFIADA JUBILESZOWA  z okazji V rocznicy powstania parafii Kluki. Podczas tej imprezy odbyło się wiele konkursów, zabaw i zawodów. Uroczystego otwarcia dokonał ks. Proboszcz, a następnie przedstawione zostały drużyny ministrantów z Kaszewic, Parzna i Kluk, które rozgrywały mecze w piłkę nożną. Wygrała drużyna z Kaszewic, a na drugie miejsce zajęli ministranci z Kluk. Wszyscy otrzymali puchary i liczne prezenty. Były też pokazy karate przygotowane przez Klub Karate z Bełchatowa. Ze śpiewem i tańcem wystąpiły uczennice Zespołu Szkół Klukach. Specjalny koncert poświęcony Janowi Pawłowi II z okazji Dnia Papieskiego zaprezentował miejscowy zespół folklorystyczny „Kluczanki”. W czasie koncertu, dzięki nagraniom na płycie, mogliśmy posłuchać słów bł. Jana Pawła II wypowiedzianych do rodzin. Szczególnym wydarzeniem PARAFIADY był taniec jubileuszowy wszystkich małżeństw. Nie zabrakło także konkursów dla małżonków i całych rodzin. Najliczniejsze rodziny walczyły o główną nagrodę, czyli rower. Musieli oni przejść niezły test ze znajomości najważniejszych wydarzeń, które odbyły się w parafii Kluki w ciągu pięciu ostatnich lat. Kilkadziesiąt szczegółowych pytań na ten konkurs przygotował ks. Proboszcz. Rower wygrała rodzina Czyżyckich z Podwódki, która jednak w geście solidarności i miłosierdzia przekazała go rodzinie wielodzietnej z naszej parafii. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs dla dzieci polegający na przedstawieniu w dowolnej formie plastycznej i dowolnym formacie budynku naszego kościoła. Piękne makiety naszej świątyni przedstawili: Małgorzata Koperek, Martyna Pogocka, Piotr Kaczmarek i Kacper Kędzierski. Natomiast autorami plakatów i rysunków byli: Adam Michalak, Bartłomiej Gajda, Adrian Rogaliński, Dominika Szkudlarek, Weronika Szkudlarek, Marta Szkudlarek, Katarzyna Kapica, Emilia Żarowska, Julia Kotyla, Kacper Mielczarek, Natalia Gorzelak, Marta Rogut i Patrycja Gorzelak. Wszyscy otrzymali nagrody i upominki. Na zakończenie uroczystości odbył się mecz towarzyski między nauczycielami, a samorządowcami. Jednym z zawodników po stronie nauczycieli był ks. Proboszcz. Wynik meczu okazał się dla obu stron szczęśliwy – był remis 3:3. Obok boiska „Orlik” dzieci mogły pobawić się w „Wesołym miasteczku” lub kupić   na straganie ciekawe pamiątki. Wszyscy chętni mogli posmakować papieskich kremówek, bigosu lub chleba ze smalcem. Patronat medialny nad naszą uroczystością objęło „Radio Łódź”. Obecna na imprezie kierownik działu promocji Radia Łódź  Joanna Makowska pogratulowała wspaniałej organizacji PARAFIADY i wręczyła specjalne gadżety. Wśród bardzo licznie przybyłych parafian i gości obecny był ks. Proboszcz z Kaszewic, pan Wójt Gminy Kluki oraz członkowie Stowarzyszenia „Moja Wieś, Mój Dom” z Kaszewic. Należy wspomnieć, że wiele nagród ufundowanych było przez organizacje samorządowe oraz prywatnych sponsorów. Dzięki Opatrzności Bożej i dobrej pogodzie uroczystość była bardzo udana.


17 października 2012 r.
W budynku Zespołu Szkół w Klukach przedstawiony został program słowno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego. Nawiązywał on do hasła: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Prezentację multimedialną oraz piękne teksty i piosenki przedstawili uczniowie ze szkoły podstawowej i z gimnazjum przygotowani przez s. Antoninę Żubrowską. Bardzo wymowna była także dekoracja, na której widniały przygotowane przez dzieci rysunki i malowidła przedstawiające rodzinę, oraz teksty Jana Pawła II odnoszące się również do rodziny. Ks. proboszcz Dariusz Mordaka w swym przemówieniu zachęcał uczniów do okazywania szacunku wobec rodziców, a pan dyrektor Marek Gromadzik podziękował   za przygotowanie przedstawienia i udział w nim całej społeczności szkolnej.


28 października 2012 r.
Wewnątrz kościoła można było obejrzeć wystawę różańców przygotowaną przez dzieci naszej parafii pod kierunkiem s. Antoniny. Różańce zrobione były z kasztanów, żołędzi, cukierków oraz innych materiałów. Wszyscy otrzymali nagrody od ks. Proboszcza. Wykonawcami różańców byli: Marta Raszewska, Justyna Sobieszek, Szymon Baranowicz, Zosia Owczarek, Antoni Owczarek, Patryk Moskwa, Wiktoria Grabarczyk, Kacper Stępień, Kacper Grandys, Klaudia Chłopik, Rozalia Chudzik, Ola Cacek, Szymon Piątek, Martyna Krawczyk, Błażej Krawczyk, Ola Świtoń.

4 listopada 2012 r.
Ks. proboszcz na Mszach św. przekazał sprawozdanie z liczenia wiernych obecnych na Mszach św. w niedzielę 21 października. Na wszystkich Mszach św. obecnych było 535 osób (223 mężczyzn i 312 kobiet), co stanowi 40% wszystkich parafian. Do Komunii św. przystąpiło 206 osób (157 kobiet i 49 mężczyzn), co stanowi prawie 16% wszystkich parafian. Procenty wyliczane były od 1300 parafian. Wszyscy zostali zachęceni do dalszego, systematycznego praktykowania swojej wiary przez życie sakramentalne.

7 listopada 2012 r.
W budynku Seminarium Duchownego w Łodzi odbyło się spotkanie dla księży archidiecezji łódzkiej poświęcone nowej ewangelizacji. Specjalny wykład wygłosił ks. bp Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W spotkaniu uczestniczył także ks. proboszcz.

10 listopada 2012 r.
W budynku nowej plebanii zakończony został kolejny etap prac związanych z założeniem instalacji elektrycznej. Szczególne uznanie należy się panom, którzy poświęcili swój czas, aby założyć cały osprzęt, czyli gniazdka i kontakty. Szefem całej ekipy był p. Stanisławi Kowalczyk. Aktywnie pomagali mu panowie: Bogdan Król, Stanisław Cieniuch, Bogumił Peczka, Piotr Szkudlarek, Jarosław Koperek, Adam Głąbicki, Krzysztof Paradecki. Niech dobry Bóg przez wstawiennictwo naszej Patronki obficie wynagrodzi swoimi łaskami za wykonane prace i włożony trud.

11 listopada 2012 r.
Wyjątkowo uroczyście przeżywaliśmy w tym roku Święto Niepodległości. Mszę św. o godz. 1100 w intencji Ojczyzny i naszej Gminy odprawił ks. proboszcz Dariusz Mordaka. W czasie homilii mówił o wielkiej wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o niepodległość, ale podkreślał także naszą odpowiedzialność za dalsze losy „ojczystego domu, któremu na imię Polska”. Wielokrotnie podczas Mszy św. ks. proboszcz zachęcał do tego, abyśmy kochali naszą pracę, naukę i wszystkie podejmowane na co dzień zadania, bo wtedy zgodnie ze słowami: „szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dla niego wtedy, gdy zapominając o sobie, zaczyna żyć dla innych” będziemy szczęśliwi, a Polska będzie miała dobrych obywateli. Na Mszy św. obecni byli: Wójt Gminy Kluki, przedstawiciele Rady Gminy, sekretarz, skarbnik i pracownicy Urzędu Gminy Kluki oraz wielu instytucji i organizacji z naszego terenu, poczet sztandarowy OSP Kluki i Osina, poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Klukach wraz z dyrekcją, przedstawiciele sołectw i grup parafialnych. Na zakończenie uroczystości program słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Klukach oraz chór parafialny. Po Mszy św. wszyscy przeszli na cmentarz wojenny, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach żołnierskich. Kolejnym wyrazem patriotyzmu w tym dniu było odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia przy mogile w Podwódce – Borowiny, gdzie pochowana jest ludność cywilna, która zginęła na początku II wojny światowej.

11 listopada 2012 r.
W uroczystym Dniu Święta Niepodległości zakończony został Jubileusz V rocznicy powstania parafii Kluki, który przeżywaliśmy od 1 maja br. pod hasłem „W Kościele jak w domu, w rodzinie jak w parafii”. Ks. proboszcz podsumował cały ten okres wspominając najważniejsze wydarzenia religijne i duszpasterskie, a także kulturalne i gospodarcze. Podziękował także wszystkim wiernym za ich aktywność, współpracę i uczynione dobro dla naszej wspólnoty parafialnej.

25 listopada 2012
Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej na Mszy św. o godz. 900 modliliśmy się w intencji Chóru Parafialnego, który tego dnia obchodził V rocznicę powstania. W imieniu całej parafii ks. proboszcz okazał wdzięczność wszystkim śpiewającym w chórze i wręczył im złote medale, na których z jednej strony ukazane są nutki, a z drugiej strony napis: „V rocznica Chóru Parafialnego, Kluki 2012”. Chór Parafialny liczy 16 osób. Od samego początku nad stroną muzyczną czuwa p. Krzysztof Paradecki, a pieśni przygotowuje p. Mariola Grzelak. W czasie podziękowań ks. proboszcz powiedział: „Jesteśmy dumni, że mamy taki chór, który pięknie uświetnia nasze spotkania liturgiczne. Gratulujemy waszych osiągnięć, postępów i śpiewów. To co robicie jest chlubą dla całej parafii”. Po południu chórzyści wraz z ks. proboszczem spotkali się na spotkaniu kameralnym, gdzie w miłej atmosferze można było podzielić się doświadczeniami z pięciu lat zaangażowania w chórze.

25 listopada 2012
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywaliśmy coroczny Dzień Wspólnoty Liturgicznej naszej parafii. Na Mszę św. o godz. 1100 zaproszeni zostali ministranci, lektorzy, dziewczynki ze scholii oraz ich rodzice. Był to dzień wdzięczności Panu Bogu za powołanie do służby przy ołtarzu. Ks. proboszcz w kazaniu wskazywał na potrzebę radości w życiu tego, kto służy Jezusowi. Hasło: „Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie” zobowiązuje do bycia uczniem Chrystusa we wszystkich okolicznościach naszego życia. Podczas tej Mszy św. lektor Paweł Papuga obchodził 18-stą rocznicę urodzin. W podziękowaniu za jego gorliwość w posłudze ministranckiej otrzymał specjalne błogosławieństwo papieża Benedykta XVI.

28 listopada 2012
Na prośbę Ks. Proboszcza odbyło się spotkanie Rady Parafialnej oraz wszystkich, którzy chcieliby doradzić w działaniach duszpastersko - gospodarczych. Ks. Proboszcz omówił najważniejsze wydarzenia mijającego roku, uwzględniając sprawy duszpasterskie związane z jubileuszem V rocznicy powstania parafii oraz sprawy gospodarcze dokonane w kościele i przy budowie plebanii. Członkowie Rady Parafialnej odnieśli się pozytywnie do zrealizowanych zadań. Omówiony został także stan finansowy parafii. Na zakończenie dyskutowano nad dalszymi planami związanymi z funkcjonowaniem parafii w sferze duchowej i materialnej.

2 grudnia 2012 r.
Wraz z opłatkiem wigilijnym do wszystkich rodzin parafii przekazany został przez Ks. Proboszcza „List do Parafian”. Omówione w nim zostały najważniejsze sprawy duszpasterskie i gospodarcze podejmowane w parafii wraz z zachętą do dobrego przeżywania Roku Wiary. Całej naszej wspólnocie parafialnej, wszystkim rodzinom i poszczególnym wiernym zaproponowane zostały następujące zadania na ROK WIARY: na nowo odkryć radość swojej wiary i bardziej ją pogłębić; zafascynować się Jezusem, Jego bliskością i miłością; żyć sakramentami świętymi, szczególnie Eucharystią oraz częściej się modlić; odważnie dawać świadectwo wiary; gorliwiej zaangażować się w życie Kościoła i parafii. Ks. Proboszcz w końcowej części Listu napisał: „Zachęcam do zastanowienia się nad swoją wiarą i do gorliwego przeżycia ROKU WIARY. Szczególnie zapraszam rodziny i osoby, które czują, że ich wiara jest słaba, zagubiona lub tylko „świąteczna”. Powróćmy na nowo do Chrystusa! Nie gódŸmy się na bylejakość w naszej wierze. Niech wiara przenika nasze decyzje i wybory. Trwajmy razem z Chrystusem w jedności sakramentalnej i właściwej postawie moralnej. Wychowujmy w tym duchu dzieci i młodzież. Niech nasza parafia będzie prawdziwą wspólnotą wiary”.

5 grudnia 2012 r.
Podczas nowenny i Mszy św. modliliśmy się w intencji górników i hutników z racji patronalnego święta św. Barbary. Niektórzy górnicy przybyli w strojach galowych.

9 grudnia 2012 r.
Nasza wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza powiększyła się o pięciu nowych ministrantów: Jakuba Grabiszewskiego, Mateusza Sobieszka, Bartosza Rozumka, Kacpra Mielczarka i Tomasza Mizery. Uroczystego włączenia do grona ministrantów dokonał Ks. Proboszcz podczas Mszy św. o godz. 1100.

12 grudnia 2012 r.
W budynku plebanii zakończony został montaż płyt kartonowo-gipsowych na poddaszu. Prace te wykonała częściowo firma p. Łukasza Lasonia oraz panowie Wojciech Wróblewski i Michał Wlazłowski.

16 grudnia 2012 r.
Na Mszach św. gościliśmy małżeństwa ze wspólnoty „Kościoła Domowego”. W ramach kazania nauki głosili na Mszach św. o godz. 900 i 1100 państwo Beata i Krzysztof Krawczykowie – rejonowa para w okręgu bełchatowskim, a na Mszy św. o godz. 1215 państwo Elżbieta i Jan Adamusiakowie ze Szczercowa. Były to wspaniałe świadectwa o roli modlitwy, przebaczenia i dialogu w małżeństwach i w rodzinach.

17 grudnia 2012 r.
W Zespole Szkół w Klukach odbyła się środowiskowa Wieczerza Wigilijna. Specjalny program ukazujący tradycje wigilijne i świąteczne przedstawili uczniowie gimnazjum. Przybyli licznie zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Po części oficjalnej wszyscy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, a póŸniej mogli spożyć specjalnie przygotowane dania wigilijne.

19 grudnia 2012 r.
W czasie adwentowego dnia skupienia i spowiedzi nauki głosił ks. kan. Juliusz Lasoń – kapelan szpitala im. Kopernika w Łodzi. W czasie tych nauk wysłuchaliśmy wiele przykładów i doświadczeń z pracy księdza kapelana wśród osób chorych, cierpiących, a także i umierających. W czasie rozważań zachęcani byliśmy do dobrego wykorzystywania czasu, który Bóg daje nam w ciągu naszego życia.

25 grudnia 2012 r.
O północy celebrowaliśmy uroczystość Bożego Narodzenia. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń usłyszeliśmy płacz dziecka i przy kolędzie „Bóg się rodzi” rozpoczęła się Msza św. zwana Pasterką. W kazaniu ks. proboszcz nawiązał do dekoracji żłóbka, w którym tło stanowi zdjęcie z groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Mowa była także o radości z przyjścia Jezusa na świat i potrzebie gorliwej wiary, aby Mu zawsze towarzyszyć w drodze naszego życia.

30 grudnia 2012 r.
W uroczystość świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa modliliśmy się szczególnie w intencji naszych rodzin i całej rodziny parafialnej. Na Mszy św. o godz. 900 polecaliśmy Bogu wszystkich zmarłych parafian i naszych bliskich w roku 2012. Na zakończenie tej Mszy św. odmówiliśmy modlitwy za zmarłych, odśpiewana była „ Kolęda dla nieobecnych” oraz pieśń „Witaj Królowo, Matko miłosierdzia”. Wszystkich, którzy odeszli z naszej parafii w tym roku symbolizowały czerwone róże, które zostały pobrane przez najbliższych i zawiezione na groby zmarłych.

31 grudnia 2012 r.
O godz. 1700 odprawiona została Msza św. połączona z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym za mijający rok 2012. Podziękowaliśmy Panu Bogu za każde dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosiliśmy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Prosiliśmy również o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i całej parafii. Na zakończenie odśpiewany zastał hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Stare piękne powiedzenie mówi: „Z Bogiem zaczynaj, z Bogiem kończ”.

Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski