PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2011


1 stycznia 2011 r.
W uroczystość NMP Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy Nowy Rok 2011. Po Mszach św. zawierzaliśmy ten nowy czas wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Polski.

2 stycznia 2011 r.
Podczas Mszy św. ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze za rok 2010. Podczas minionego roku w naszym kościele chrzest przyjęło 12 dzieci, sakrament małżeństwo zawarło 10 par, a do wieczności odeszło 12 osób. W tym czasie rozdano 22.200 Komunii św.. Do I Komunii św. 15 dzieci. Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło 75 osób. Największym wydarzeniem duchowym było przeżycie związane z renowacją Misji Świętych. Ksiądz proboszcz zachęcał także do większego zaangażowanie parafian w rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz udział w różnego rodzaju nabożeństwach, jakie przeżywamy w okresie liturgicznym w kościele. Słowa podziękowania usłyszeli natomiast wszyscy zaangażowani w różnego rodzaju zespoły parafialne i duszpasterskie.

SPARAWY GOSPODARCZE
W roku 2010 podejmowane były następujące prace gospodarcze:
- największa i najdroższa inwestycja to rozpoczęta budowa domu parafialnego, czyli plebanii. Do tej pory udało się postawić budynek, na który należy położyć więźbę dachową i dachówkę. Prace zostały już rozpoczęte. Wykonuje je firma pana Zbigniewa Maziarza z Bełchatowa. Dotychczas koszty podejmowanej budowli przekroczyły już 220 tysięcy. Podczas składki wiosennej i jesiennej parafianie złożyli na ten cel 64.000 zł. Dochodzi jeszcze ubiegłoroczna kolęda, składki indywidualne, ofiary na tace gospodarcze i drobne oszczędności. Budowa nowego domu jest bardzo kosztowna, począwszy od wszystkich projektów, aż do kolejnych materiałów budowlanych i poszczególnych prac, dlatego też w miarę możliwości będziemy starali się podejmować dalszej budowy i wykończenia budynku. Jeśli ktoś sobie przypomina działkę, gdzie budowana jest plebania, jeszcze przed ogrodzeniem i wycięciem drzew, to chyba widzi ile zostało od maja 2010 roku już zrobione. Bardzo serdecznie dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy wspierają tę inwestycję materialnie poprzez składane ofiary osobiście lub na konto oraz dziękuję za czynną pomoc i dobrą radę. Szczególnie dziękuję radzie parafialnej i osobom zbierającym ofiary. Ponadto w roku 2010:
- zakupiona została maszyna do odśnieżania
- zakupiona została zewnętrzna kabina WC, ustawiona nieopodal kościoła
- zakupiony został metalowy garaż na plac budowy
- zakupione zostały dwa nowe klęczniki - konfesjonały
- do kościoła przybył nowy Obraz Jezusa Miłosiernego oraz dwa nowe ornaty biały i maryjny
- zakupiony został nowy kielich mszalny, dzwonki i ampułki
- nad bocznym wejściem do kościoła powiesiliśmy dużych rozmiarów obraz Matki Bożej na tle Orła białego z odpowiednim napisem
- przy kościele w październiku postawiony został pomnik poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce
- starałem się nabywać pomoce dekoracyjne do wyglądu kościoła we wnętrz i na zewnątrz
- na bieżąco płaciłem podatki kurialne, opłaty za energię elektryczną, za dzierżawę zbiornika z gazem
- dokonałem ubezpieczenia budynku kościoła i terenów wokół kościoła
- co miesiąc odprowadzam do gminy czynsz za wynajmowane mieszkania w wysokości 354 zł
- starałem się choć bardzo skromnie i symbolicznie wynagrodzić pracę dla kościoła panu kościelnemu i panu organiście.

Na zakończenie sprawozdania ks. proboszcz wszystkim podziękował za życzliwość i pomoc zarówno w sprawach duszpasterskich, jak i materialnych dla dobra naszej parafii i wszystkich parafian.

6 stycznia 2011 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli przeżywaliśmy w tym roku jako dzień wolny od zajęć szkolnych i od pracy. Wyjątkowo duża liczba wiernych uczestniczyła we Mszach św. podczas których święciliśmy kredę, kadzidło i wodę. Przybyli także Trzej Królowie, których reprezentowali uczniowie klasy IV szkoły podstawowej w Klukach.

9 stycznia 2011r.
W niedzielę Chrztu Pańskiego obchodziliśmy parafialne święto wszystkich ochrzczonych. Dziękowaliśmy Panu Bogu za łaskę wiary oraz modliliśmy się za rodziców i chrzestnych, którzy prosili dla nas o chrzest.

16 stycznia 2011r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej w Klukach przedstawiły program jasełkowy. Nad przygotowaniem jasełek czuwała s. Antonina. Podczas Mszy św. śpiewały dzieci ze szkoły, które przygotowała pani Elżbieta Wesołowska - nauczycielka muzyki. Obecna była także pani dyrektor Z espołu Szkół w Klukach Ewa Łumińska. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za liczną obecność na Mszy św., a wykonawców jasełek obdarzył drobnymi upominkami.

19 stycznia 2011 r.
Ponad 80 osób z parafii wzięło udział w czasie ferii zimowych w akcji: "Całe Kluki na lodowisku w Bełchatowie". Wśród organizatorów wyjazdu i zabawy na łyżwach był ks. proboszcz Dariusz Mordaka oraz radni p. Jacek Sionkowski i p. Wiktor Wojewoda.

21 stycznia 2011r.
Zakończona została wizyta duszpasterska w domach parafian. Ksiądz proboszcz odwiedził ponad 380 domów. W tym roku tematem spotkań kolędowych było Pismo Święte i potrzeba rozważania Słowa Bożego. W wielu domach modlitwa rozpoczynała się od odczytania przez domowników fragmentu z Biblii.

23 stycznia 2011 r.
Podczas Mszy św. o godz. 900 i 1100 wystąpił nasz chór parafialny ze specjalnym koncertem kolęd i pastorałek. W repertuarze nie zabrakło kolęd mało znanych i rzadko śpiewanych. Słuchacze podkreślali dość wysoki poziom śpiewu i nagrodzili wszystkich chórzystów gromkimi brawami. Na tę okoliczność zakupione zostało nowe nagłośnienie przenośne: mikser wraz z kolumnami na stojakach i potrzebnym dodatkowym sprzętem. Razem jest to wydatek 1650 zł plus wsparcie pana organisty Czesława Terkalskiego i p. Krzysztofa Paradeckiego, którym ks. proboszcz podziękował za prace przy udoskonalaniu nagłośnienia w kościele.

23 stycznia 2011 r.
O godz. 1500 w sali "COSID-u" zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla Kółek Różańcowych oraz zespołów parafialnych. Po części oficjalnej nie zabrakło śpiewu pieśni biesiadnych oraz wspólnej zabawy tanecznej. Później o godz. 1730 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla lektorów, ministrantów, dziewczynek ze scholi, dzieci z Dziecięcego Kółka Różańcowego oraz ich rodziców i rodzeństwo. Przybyło około 40 dzieci. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie dla dobra naszej parafii. Każdy mógł także spożyć smakołyków z suto zastawionego stołu. Sala, w której odbywała się uroczystość, została udostępniona bezinteresownie, za co ogromne podziękowania należą się jej właścicielom.

26 stycznia 2011 r.
W kolejnej akcji w czasie ferii zimowych "Całe Kluki na basenie w Kleszczowie" wzięło udział 55 osób, szczególnie dzieci i młodzież. Wszyscy mogli przez dwie godziny korzystać z różnych atrakcji basenu "Solpark". Organizatorami wyjazdu byli ks. proboszcz Dariusz Mordaka oraz radni p. Jacek Sionkowski i p. Wiktor Wojewoda.

19 lutego 2011 r.
Ks. proboszcz wraz z delegacją z parafii uczestniczył w łódzkim Seminarium Duchownym w uroczystej Sesji Jubileuszowej dedykowanej Arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi w 25 rocznicę ingresu do archikatedry łódzkiej. Po części oficjalnej przekazane zostały życzenia i kwiaty od całej naszej wspólnoty parafialnej.

26 lutego 2011 r.
Ministranci z naszej parafii brali udział w IV Mistrzostwach Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej w Halowej Piłce Nożnej. Mistrzostwa odbywały się w Łasku. Zarówno ministranci w kategorii szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych wykazali się dobrym poziomem gry, choć nie zajęli miejsca na podium. Wraz z ministrantami na turniej udali się ks. proboszcz jako opiekun duchowy i p. Wiktor Wojewoda jako trener. Do parafii przywieźliśmy pamiątkowe dyplomy.

8 marca 2011 r.
W ostatni dzień karnawału, a jednocześnie w przypadający tego dnia Dzień Kobiet zorganizowany został w sali COSID w Klukach wieczór biesiadno - karnawałowy, na który przybyło ponad 60 osób. Patronat honorowy objęli p. Alojzy Wróblewski - kościelny i p. Czesław Terkalski - organista. Nad całością czuwał ks. proboszcz. Wśród licznych zabaw tanecznych i rozrywkowych nie zabrakło miejsca na koncert dla pań w wykonaniu mężczyzn. Były życzenia, wiersze, piosenki, dowcipy i szampańskie toasty. Impreza pełna atrakcji i radości zakończyła się o północy, kiedy liturgicznie w kościele rozpoczyna się Wielki Post.

9 marca 2011 r.
Gestem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Tego dnia na wszystkie Msze św. przybyło bardzo dużo wiernych.

11 marca 2011 r.
W Kurii Metropolitalnej w Łodzi odbywały się archidiecezjalne eliminacje w konkursie dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych: "Bierzmowanie sakramentem w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej". Z naszej szkoły udział brały dwie uczennice: Patrycja Kaczmarek i Agnieszka Szczepanik. Warto wspomnieć, że w eliminacjach szkolnych wzięło udział 19 uczniów. Także w konkursie gimnazjalnym "Słuchać Pana", ze znajomości ewangelii synoptycznych, wzięło udział 16 uczniów. Wygrał Andrzej Nowacki z kl. IIa.

14 marca 2011 r.
Z Urzędu Gminy w Klukach otrzymaliśmy pismo, w którym czytamy m.in. "Stosownie do pisma z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej do kościoła parafialnego w Klukach, Gmina Kluki informuje, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie znajduje się w planie budżetu gminy na rok bieżący". Tym samym na skierowane już po raz trzeci pismo o oświetlenie otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.

16-19 marca 2011 r.
W tych dniach poprzez specjalne triduum przygotowywaliśmy się duchowo do uroczystości św. Józefa, któremu to powierzone zostało patronowanie nad zadaniami gospodarczymi w naszej wspólnocie, szczególnie przy budowie domu parafialnego.

27 marca 2011 r.
W niedzielne popołudnie zorganizowany został przez ks. proboszcza wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na balet "Jezioro Łabędzie", którego kompozytorem jest Piotr Czajkowski. Z naszej parafii udział wzięły 52 osoby. Wszystkim podobała się niezwykła muzyka oraz wspaniały taniec z motywem miłości głównych bohaterów spektaklu. W drodze do teatru przez kilka chwil zwiedzaliśmy katedrę łódzką oraz budynki Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej.

28 marca 2011 r.
Ks. proboszcz przekazał do Władz Gminy Kluki oraz do społeczeństwa miejscowości Kluki List otwarty, w którym napisał m.in.: " Historia Kluk jest bardzo długa. Jak podają źródła historyczne "pierwsza wzmianka o wsi Kluki pojawiła się w 1136 r. "Bulla gnieźnieńska" wymienia "wieś w uposażeniu arcybiskupstwa". W tym roku przypada dokładnie 875 rocznica pierwszej informacji o naszej miejscowości. Umownie można przyjąć, że jest to 875 rocznica istnienia Kluk. Wzorując się na innych miastach, gminach i wioskach, które uroczyście obchodzą okrągłe rocznice jubileuszowe swoich miejscowości, poddaję propozycję podjęcia wspólnych działań, by uczcić wspominany ROK JUBILESZOWY. W wymiarze wieków takie jubileusze przeżywane są co 25 lat. Obecny rok byłby okazją do wykorzystania tej rocznicy na promocję głównej miejscowości naszej gminy. Podjęte działania mogą mieć charakter gminny \ z udziałem przedstawicieli powiatu czy województwa. Obejmować mogą szereg działań kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, medialnych, historycznych i religijnych. Mogą się przyczynić do większego zaangażowania wielu instytucji w różnego rodzaju inwestycje dla naszej miejscowości. Przyczynią się także do większej integracji miejscowego społeczeństwa. Warto więc tę okazję wykorzystać. (_) Myślę, że dla każdego, komu zależy na dobru miejscowości Kluki, które są stolicą naszej Gminy, warto podjąć szereg działań zarówno ze strony Władz Gminy, jak i społeczeństwa, aby ten ROK JUBILESZOWY KLUK przeżyć godnie i uroczyście. (_) Ze swej strony zapewniam pomoc i zaangażowanie.

25 marca 2011 r.
W święto Zwiastowania Pańskiego przeżywaliśmy Dzień Świętości Życia. W czasie Drogi Krzyżowej i Mszy św. wyrażaliśmy Bogu wdzięczność za dar życia. Kilka osób włączyło się także w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

26 marca 2011 r.
Naszą świątynię nawiedził ks. kan. Władysław Wójciak, przebywający obecnie na stałe w Domu Księży Emerytów w Łodzi. Ksiądz Kanonik przyczynił się do rozbudowy w 1983 r. ówczesnej kaplicy w Klukach, która dziś jest kościołem parafialnym.

2 kwietnia 2011 r. Podczas Mszy św. wieczornej o godz. 1900 i modlitwy różańcowej modliliśmy się w VI rocznicę śmierci Jana Pawła II. W modlitwach wyrażaliśmy Bogu wdzięczność za Papieża Polaka, za jego pontyfikat i służbę Kościołowi.

4 kwietnia 2011 r.
Niedzielę Wielkanocną rozpoczęliśmy o godz. 600 rano procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji parafian. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do umieszczonych w Grobie Pańskim słów Jana Pawła II _Nie lękajcie się Chrystusa_. We Mszy św. rezurekcyjnej, jak i w całej liturgii Triduum Paschalnego bardzo aktywnie uczestniczyli lektorzy i ministranci, którzy prowadzili komentarze i służyli przy ołtarzu. Wielkie znaczenie miał także piękny śpiew chóru parafialnego. Nie zabrakło również strażaków z Osiny i Kluk.

7-8-9-10 kwietnia 2011 r.
W tych dniach przeżywaliśmy rekolekcje szkolne i parafialne, którym przewodniczył ks. Sławomir Klich - proboszcz parafii w Pożdżenicach. Rozważane tematy wiązały się z rokiem duszpasterskim "W komunii z Bogiem" i z przygotowaniem do beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. W przedostatnim dniu rekolekcji bardzo duża liczba parafian przystąpiła do sakramentu pokuty.

11 kwietnia 2011 r.
Po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, w której wzięło udział 13 osób. Ks. proboszcz przedstawił prace związane z budową domu parafialnego. Po dyskusjach podjęto także odpowiednie decyzje w sprawie organizacji cmentarza i prac przy kościele. Ze spotkania sporządzony został odpowiedni protokół. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Gminy i sołtysi Kluk i Osiny.

13 kwietnia 2011 r.
Przed południem miał miejsc obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, a wieczorem rozpoczęliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej. Po liturgii światła uroczyście odśpiewany został Exultet. Przy zapalonych światłach, biciu dzwonów i dzwonków odśpiewaliśmy hymn _Ciebie Boga wysławiamy_. Wszyscy ze wzruszeniem przeżywali także moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

15 kwietnia 2011 r.
Ulicami Kluk po raz czwarty odprawiona została Droga Krzyżowa. Była ona bezpośrednim przygotowaniem do świąt i beatyfikacji Jana Pawła II. Rozważania oparte na tekstach Jana Pawła II prowadzili ks. proboszcz i młodzież. Krzyż niesiony był przez poszczególne grupy parafialne i zawodowe oraz mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu parafii. Zakończenie Drogi Krzyżowej nastąpiło przy Krzyżu Misyjnym obok kościoła. W nabożeństwie wzięło udział bardzo wielu parafin i gości.

17 kwietnia 2011 r.
W Niedzielę Palmową odbył się obrzęd poświęcenia palm. Szczególnie licznie przybyły dzieci, które trzymały w rękach piękne, kolorowe palmy. W uroczystej procesji przed Mszą św. o godz. 1100 po poświęceniu palm wszyscy weszli do kościoła i uczestniczyli w Eucharystii. W tym dniu łączyliśmy się także modlitewnie z młodymi całego świata, którzy w łączności z papieżem Benedyktem XVI przeżywają XXVI Światowy Dzień Młodzieży. Zgodnie z powstałą inicjatywą przed kościołem zbierane były dobrowolne ofiary od młodzieży oraz wszystkich chętnych na pomnik, który ma stanąć przy kościele dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II. Złożony przez młodzież dar ofiarny ma być ich szczególnym świadectwem i wyrazem wdzięczności dla Jana Pawła II, który kochał młodych i był ich przyjacielem. Łącznie zebrano 1050 zł.

21 kwietnia 2011 r.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za dar modlitwy w intencji kapłanów. W homilii wspomniany został sługa Boży Jan Paweł II i jego umiłowanie Eucharystii. Podczas Mszy św. modliliśmy się w sposób szczególny o nowe powołania kapłańskie z naszej parafii. Na zakończenie dzieci i przedstawiciele grup parafialnych złożyli księdzu proboszczowi życzenia i wręczyli kwiaty.

22 kwietnia 2011 r.
W Wielki Piątek podczas specjalnego nabożeństwa adorowaliśmy Krzyż. Każdy ze wzruszeniem podchodził, aby ucałować ten znak Chrystusowej miłości, przez który dokonało się zbawienie świata. W tym dniu rozpoczęliśmy także specjalną 9-dniową nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego i beatyfikacją Jana Pawła II.

23 kwietnia 2011 r.
Przed południem miał miejsce obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, a wieczorem rozpoczęliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej. Po liturgii światła uroczyście odśpiewany został Exultet. Przy zapalonych światłach, biciu dzwonów i dzwonków odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy". Wszyscy ze wzruszeniem przeżywali także moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Na liturgii obecni byli kandydaci do bierzmowania.

24 kwietnia 2011 r.
Niedzielę Wielkanocną rozpoczęliśmy o godz. 600 rano procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji parafian. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do umieszczonych w Grobie Pańskim słów Jana Pawła II "Nie lękajcie się Chrystusa". We Mszy św. rezurekcyjnej, jak i w całej liturgii Triduum Paschalnego bardzo aktywnie uczestniczyli lektorzy i ministranci, którzy prowadzili komentarze i służyli przy ołtarzu. Wielkie znaczenie miał także piękny śpiew chóru parafialnego. Nie zabrakło również posługi strażaków z Osiny i Kluk. Największą radością był fakt, iż tego dnia Komunię św. przyjęło prawie osiemset osób będących na wszystkich Mszach św.

24 kwietnia 2011 r.
W poranek wielkanocny po raz pierwszy słyszeliśmy bicie dzwonów z nagłośnienia elektronicznego, które zostało zainstalowane na wieżyczce kościoła. Zorganizowania i zainstalowania tego nagłośnienia podjęli się panowie Krzysztof Paradecki i Leszek Jabłoński. Ksiądz proboszcz dziękując za tę inicjatywę wspomniał z nadzieją, że "od teraz będzie głośniej i dalej słychać dźwięk dzwonów wzywający nas do przyjścia do kościoła".

1 maja 2011 r.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego cieszyliśmy się w sposób szczególny beatyfikacją Jana Pawła II. Do tej niezwykłej uroczystości przygotowywaliśmy się od wielu tygodni, szczególnie przez przypominanie sobie kazań i nauk Jana Pawła II. Również w Zespole Szkół w Klukach odbyły się liczne konkursy, prezentacje, wystawy i spotkania słowno - muzyczne poświęcone Ojcu Świętemu. Na ten dzień większość domów przystrojona była flagami oraz obrazkami religijnymi w oknach. Już podczas Mszy św. o godz. 1100 ks. proboszcz w kanonie po raz pierwszy wspomniał bł. Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy także tekstów nowego błogosławionego o potrzebie świadczenia o Bożym miłosierdziu w dzisiejszym świecie. Beatyfikacja naszego wielkiego Polaka we wszystkich sercach wywołała radość i wzruszenie.

1 maja 2011 r.
Po południu o godz. 1500 w Godzinie Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy 40-godzinne nabożeństwo przygotowujące nas do odpustu parafialnego. Zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek przez cały dzień liczne grupy parafian z poszczególnych miejscowości gromadziły się na adoracji Najświętszego Sakramentu.

3 maja 2011 r.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły się procesyjnym wejściem do świątyni. Na początku Eucharystii ks. proboszcz Dariusz Mordaka serdecznie powitał przybyłych kapłanów z dekanatu zelowskiego i szczercowskiego na czele z ks. kan. Kazimierzem Cioskiem, siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Kaszewic, przedstawicieli Rady Powiatu Bełchatowskiego i Gminy Kluki, uczniów Zespołu Szkół w Klukach wraz ze sztandarem, licznie obecnych strażaków z Kluk, Osiny, Kaszewic, Strzyżewic i Żaru wraz pocztami sztandarowymi, młodzież i dzieci oraz parafian i gości. Licznie przybyli wierni uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, by nie tylko oddać cześć swojej Matce i Królowej, ale też dziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Uroczystość miała również wymiar patriotyczny z racji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla lokalnej społeczności była to także inauguracja obchodów Jubileuszu 875 rocznicy istnienia miejscowości Kluki. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Zdzisław Kuropatwa, proboszcz z Kaszewic, a słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Owczarek, proboszcz z Parzna. Kaznodzieja w skierowanym do wiernych słowie nawiązał do kultu Maryi: "Cieszymy się, że Matka Boża została dana naszemu narodowi za obronę i jest naszą Matką i Królową. Zawsze była z nami, w najtrudniejszych momentach historii narodu była naszą otuchą i nadzieją. Parafia Kluki w sposób szczególny wielbi i miłuje Maryję, która tej wspólnocie parafialnej patronuje. Dziś - kontynuował mówca - patrząc na świętość naszego Papieża Jana Pawła II, który całe swoje życie poświęcił Maryi - bierzmy z niego przykład. Bo tylko z Maryją można żyć pięknie, dążąc do świętości". Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniu Te Deum nastąpił uroczysty moment odsłonięcia pomnika - tablicy błogosławionego Jana Pawła II. Odsłonięcia dokonała parafianka pani Renata Załęczna, która przyjęła I Komunię św. z rąk Papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1987 roku podczas jego pielgrzymki do Łodzi. Pomnik - dar młodzieży parafialnej - jest wyrazem wdzięczności za miłość Papieża do młodych. Na tablicy umieszczony został herb papieski oraz słowa "Cały Twój, Maryjo". Wraz z pomnikiem ks. proboszcz poświęcił przyniesione przez parafian obrazy i inne pamiątki związane z nowym błogosławionym. Wśród nich był obraz Jana Pawła II, który uroczyście zawieszony został w sali katechetycznej Zespołu Szkół w Klukach. Ceremonię uświetniły gra orkiestry z Magdalenowa oraz śpiew chóru parafialnego. Szczególnie pięknie zabrzmiały utwory: "Janie Pawle, teraz przyjdź" i "Barka". Każdy z uczestników uroczystości odpustowej otrzymał obrazek z bł. Janem Pawłem II i modlitwą za jego przyczyną.

7 maja 2011 r.
Ks. proboszcz uczestniczył w uroczystości 25-lecia ślubów zakonnych w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek siostry Dominiki Otolińskiej pochodzącej z terenów naszej parafii. Uroczystości odbyły się w sanktuarium "Ecce Homo" w Krakowie, a przewodniczył im Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

8 maja 2011 r.
W dorocznej pielgrzymce do grobu sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie udział wzięli liczni przedstawiciele naszej parafii wraz z ks. proboszczem. Obecny był także sztandar Zespołu Szkół w Klukach. Po modlitwach w kościele, którym przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, wszyscy udali się do krypty świątobliwej Wandy. Z racji 189 rocznicy jej urodzin modlono się także w naszym kościele w Klukach w niedzielę 15 maja podczas Mszy św. o godz. 900.

10 maja 2011 r.
Zakończone zostały prace związane z założeniem więźby i położeniem dachówki na budynku nowej plebanii i garażu. Prace, które wykonywała firma p. Zbigniewa Maziarza z Bełchatowa, trwały kilkanaście tygodni, ale efekty są zadowalające. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za wsparcie materialne tej inwestycji.

13 maja 2011 r.
Pierwszemu w tym roku nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. Paweł Kruczek, pracujący jako misjonarz w na Białorusi. Ks. Paweł przeżywa w tym roku 15-lecie święceń kapłańskich.

15 maja 2011 r.
Uroczystość I Komunii św. przeżywało 15 dzieci z naszej parafii. Są nimi: Patrycja Dobrowolska, Szymon Dylak, Wiktor Kaczmarek, Wiktoria Kaczmarek, Konrad Kazimierczak, Martyna Kąkalec, Julia Kocińska, Oliwia Łobaszewska, Wiktoria Rogalewicz, Adrian Rogaliński, Kacper Sionkowski, Krzysztof Stępień, Wiktoria Stępień, Dominika Szkudlarek i Weronika Szkudlarek. Do przeżycia uroczystości dzieci przygotowane były przez katechetkę s. Antoninę Żubrowską. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz, który w kazaniu mówił o miłości do Jezusa Eucharystycznego. Odtworzony został także fragment przemówienia bł. Jana Pawła II do dzieci pierwszokomunijnych z Łodzi - Lublinka w 1987 roku. Na Mszy św. obecna była p. Jolanta Kierasińska - wychowawczyni uczniów kl. II ze szkoły podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Klukach. Po Mszy św. dzieci otrzymały chlebki i pamiątkowe obrazki. Przez cały tydzień wszyscy uczestniczyli we Mszach św., wyrażając wdzięczność Panu Bogu, rodzicom, babciom i dziadkom, rodzeństwu. Był także dzień misyjny, podczas którego dzieci przekazały na misje 220 zł. Darem ołtarza od dzieci i ich rodziców dla parafii był biały ornat.

21 maja 2011 r.
Młodzież z naszej parafii (uczniowie gimnazjum) wzięli udział w rozgrywkach Parafialnej Ligi Piłki Nożnej o puchar Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego. Zawody odbywały się na stadionie w Łasku. Naszą parafię reprezentowali: Bartłomiej Ławski, Jakub Sarowski, Łukasz Radomiak, Mateusz Sionkowski, Mateusz Ławski, Sebastian Różycki, Marcin Piskała i Łukasz Tarnowski. Opiekę nad drużyną sprawowali ks. proboszcz i trener p. Wiktor Wojewoda, który w czasie rozgrywek dla stacji TVP3 udzielił wywiadu.

22 maja 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 przeżywaliśmy rocznicę Komunii św.. Piętnaścioro dzieci odnowiło swoją więź z Chrystusem Eucharystycznym składając deklaracje na dalsze trwanie blisko Niego. Z wielką radością trzeba podkreślić, że wszystkie dzieci w ciągu minionego roku praktykowały pierwsze piątki miesiąca. Przed błogosławieństwem odbył się obrzęd poświęcenia Pisma św. i wręczenia wszystkim dzieciom jako pamiątki rocznicowej.

23 maja 2011 r.
Tego dnia dzieci komunijne i rocznicowe wraz z rodzicami udały się na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. Wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. przed cudownym obrazem Matki Bożej w kaplicy jasnogórskiej. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz, a liturgię prowadziły dzieci z naszej parafii. Dla wszystkich było to bardzo duże przeżycie, gdyż byliśmy przy samym ołtarzu i obrazie Matki Bożej. Pamiątką z tego wydarzenia jest wspólne zdjęcie. Ponadto dzieci zwiedzały klasztor jasnogórski, zabytki i muzea, przeszły Drogę Krzyżową na Wałach i modliły się przy pomniku bł. Jana Pawła II. Na zakończenie w Domu Pielgrzyma był wspólny obiad, a później najbardziej odważni udali się na wieżę jasnogórską. Do domów wróciliśmy szczęśliwi i pełni pozytywnych wrażeń.

26 maja 2011 r.
Ks. bp Adam Lepa podczas Mszy św. o godz. 1800 udzielił bierzmowania młodzieży naszej parafii. Sakrament ten przyjęło 29 uczniów klas II i III gimnazjum. Wszyscy przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu od października 2010 roku poprzez uczestnictwo w niedzielnych Mszach św., nabożeństwach i comiesięcznych konferencjach. Nie zabrakło także przypomnienia sobie wiedzy katechizmowej. Ksiądz proboszcz prosząc o udzielenie bierzmowania zapewnił ks. biskupa o należytym przygotowaniu kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. Również młodzież w uroczysty sposób wyraziła chęć przyjęcia darów Ducha Świętego. W homilii ks. biskup mówił o właściwym odczytywaniu znaków czasu. Przed zakończeniem Mszy św. poświęcone zostały krzyżyki, które młodzież trzymała na piersi jako znak ich dojrzałości chrześcijańskiej. Patrycja Kaczmarek i Agnieszka Szczepanik otrzymały dyplomy i nagrody za zajęcie wysokich miejsc w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej dla kandydatów do bierzmowania. Patrycja zajęła II miejsce w całej archidiecezji łódzkiej. Podczas bierzmowania nie zabrakło także chwil wzruszeń. Tego dnia obchodziliśmy Dzień Matki. Młodzież wszystkim mamom złożyła życzenia i wręczyła piękne róże. Uwieńczeniem uroczystości było wspólne zdjęcie z ks. biskupem, który pogratulował młodzieży należytego przygotowania i przeżycia sakramentu bierzmowania. Na mszy św. obecni byli kapłani z dekanatu zelowskiego oraz pani Ewa Łumińska - dyrektor Zespołu Szkół w Klukach wraz z wychowawcami: p. Dorotą Domańską (kl. IIIa), p. Anną Gabrysiak (kl. IIb) i p. Przemysławem Raszewskim (kl. IIa).

28 maja 2011 r.
Ks. proboszcz uczestniczył w łódzkiej archikatedrze w uroczystej Mszy św. podczas której 13 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.

29 maja 2011 r.
W Tygodniku Katolickim "Niedziela" w edycji łódzkiej ukazał się artykuł o uroczystości odpustowej w naszej parafii.

30 maja 2011 r. W maju ks. proboszcz odprawiał Msze św. przy kapliczkach w poszczególnych miejscowościach naszej parafii. Wraz z Mszą św. odprawiane były nabożeństwa majowe i poświęcane pola w ramach tzw. Dni Krzyżowych.

1 czerwca 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1800 miał miejsce obrzęd błogosławieństwa dzieci z okazji Dnia Dziecka.

4 czerwca 2011
Po raz pierwszy 27 osób z naszej parafii, głównie młodzież, wraz z ks. proboszczem uczestniczyło w XV Spotkaniu Młodych w Lednicy koło Gniezna. W tym roku spotkanie to było związane z dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II, a jego hasło brzmiało: "JP II - liczy się świętość!". Wyjechaliśmy z Kluk w sobotę o godz. 830 , a wróciliśmy o godz. 500 rano w niedzielę. Były to niezapomniane chwile wspólnej zabawy, śpiewów i modlitw ze 100-tysięcznym tłumem młodych z całej Polski. Każdy na pamiątkę otrzymał śpiewnik lednicki oraz klucz z napisem: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Wróciliśmy do domów zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi z tak wspaniałego wyjazdu i doznanych przeżyć.

13 czerwca 2011 r.
W Święto NMP Matki Kościoła przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorego. Na Mszę św. o godz. 1800, której przewodniczył ks. Paweł Malinowski z parafii św. Kazimierza w Łodzi przybyli liczni chorzy i ich opiekunowie. Sakrament namaszczenia chorych przyjęły 73 osoby. Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo fatimskie połączone z procesją wokół kościoła. Nie zbrakło także życzeń dla ks. Pawła z okazji 15 rocznicy święceń kapłańskich i s. Antoniny z okazji imienin.

18 czerwca 2011 r.
Ks. proboszcz wraz z katechetami z rejonu bełchatowskiego uczestniczył w pielgrzymce autokarowej do Niepokalanowa i Warszawy, gdzie modlono się przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

19 czerwca 2011 r.
Przy kościele stał ambulans i w porozumieniu z ks. proboszczem zorganizowana zastała akcja oddawania krwi. W tę akcję włączyło się kilku parafian.

22 czerwca 2011 r.
O godz. 800 odprawiona została Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego. Uczestniczyli w niej nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Klukach. Dziękowaliśmy Panu Bogu za cały rok nauki i prosiliśmy o szczęśliwe wakacje.

23 czerwca 2011 r.
W uroczystość Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 1100 ulicami Kluk przeszła procesja eucharystyczna. Mszy św. i procesji przewodniczył neoprezbiter ks. Radosław Krych pochodzący z parafii Ujazd (rodzinnej parafii ks. proboszcza). Ks. Radosław w czasie homilii mówił o wielkości i znaczeniu Eucharystii w życiu człowieka. Na zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał pamiątkowe obrazki. Uroczystość Bożego Ciała uświetnił swoim śpiewem chór parafialny. W procesji pięknie prezentowały się dzieci w strojach komunijnych i ludowych, obecne były wszystkie grupy i zespoły parafialne oraz strażacy. Ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości, a szczególnie tym którzy przygotowali ołtarze i udekorowali trasę procesji. Hasła w ołtarzach nawiązywały do tematu roku duszpasterskiego: "W komunii z Bogiem".

26 czerwca 2011 r.
W pierwszą niedzielę wakacji podsumowany został konkurs dla dzieci polegający na zbieraniu i uzupełnianiu kolejnych numerów "Ziarna". Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy.

I miejsce (od 38 do 40 "Ziarenek") zajęli: Kapica Karolina, kl. VI - 40; Perka Kamila, kl. V - 40; Szkudlarek Dominika, kl. II - 40; Szkudlarek Weronika, kl. II - 39; Nowacka Agnieszka, kl. V - 38; Rutkowska Jolanta, kl. III - 38; Natalia Cieślak, kl. III - 38; Sionkowski Kacper, kl. II - 38; Szkudlarek Marta, kl. I - 38.

II miejsce (od 34 do 37 "Ziarenek") zajęli: Sionkowski Jakub, kl. III - 37; Matysiak Klaudia, kl. I - 36; Kocińska Julia, kl. II - 34; Mielczarek Kacper, kl. I - 34.

III miejsce (od 28 do 33 "Ziarenek") zajęli: Stramska Martyna, kl. III - 33, Chłopik Kamil, kl. V - 32; Skonieczna Karolina, kl. III - 32; Kazimierczak Konrad, kl. II - 32; Chłopik Klaudia, kl. "O" - 32; Cieślak Jakub, kl. "O" - 31.

Wyróżnienia (poniżej 28 "Ziarenek") zajęli: Ławska Marta, kl. V - 27; Kaczmarek Wiktoria, kl. II - 25; Skonieczny Michał, kl. IV - 24, Kaczmarek Wiktor, kl. II - 22.

Najlepsi i najgorliwsi ministranci to: Adam Płóciennik, Andrzej Nowacki i Paweł Papuga.

27 czerwca - 15 lipca 2011 r.
W kościele trwały prace związane z nałożeniem na dolną część świątyni od strony wewnętrznej tynku ozdobnego, tzw. mozaiki. Prace te były niezbędne, gdyż ze ścian odrywała się farba, co wyglądało nieestetycznie. Zrobiona została najpierw wentylacja, a później odrywane były wszystkie boczne ławki i oparcia. Zakupiono i całkowicie wymieniono także listwy podłogowe. Poprzednie były częściowo przyklejane i przy każdym myciu posadzki sprawiały problemy. Teraz są nowe, przykręcone do tynku. W tych wszystkich pracach najwięcej czasu i zaangażowania okazali p. Henryk Opałka i p. Alojzy Wróblewski. Przy pracach malarskich bardzo ofiarnie pracował p. Jerzy Konieczny. Odnowione wnętrze kościoła wygląda jeszcze piękniej, co często podkreślają parafianie i goście. Odnowione zostały także ławki, które stoją na zewnątrz kościoła. Swoją pomoc w odkręcaniu tych ławek, ich czyszczeniu i malowaniu okazali p. Alojzy Wróblewski oraz ministranci.

2 lipca 2011 r.
18 osób z naszej parafii uczestniczyło w Łodzi we Mszy św., której przewodniczył charyzmatyczny kapłan z Ugandy - ks. John Bashobora, znany na całym świecie jako wielki charyzmatyk, który prowadzi modlitwy o uwolnienie oraz uzdrowienie ciała i duszy.

3 lipca 2011 r.
Na Mszach św. gościliśmy w naszym kościele ks. Marka Poryzałę, duszpasterza młodzieży przeżywającej kryzys wiary. Jest on autorem wielu książek i audycji z zakresu duchowości i życia chrześcijańskiego. W czasie kazań dzielił się doświadczeniem pracy wśród młodych zagubionych moralnie i duchowo.

12 lipca 2011 r.
W budynku kościoła zainstalowany został alarm w celu zabezpieczenia przed włamaniem. Wykonawcą prac był p. Sławomir Dobrzelak.

24 lipca 2011 r.
Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa po wszystkich Mszach św. poświęcone zostały samochody, a wszyscy kierowcy otrzymali specjalne błogosławieństwo. Zebrane zostały także ofiary w ramach akcji MIVA Polska na transport dla misjonarzy. Wszyscy podróżujący zawierzyli się opiece Matki Bożej i św. Krzysztofa.

31 lipca 2011 r.
Ukazał się drugi tom albumu "Kościoły Archidiecezji Łódzkiej - nasze dziedzictwo", w którym są liczne zdjęcia i opis historii naszego kościoła w Klukach.

7-10 sierpnia 2011 r.
Starsi ministranci wraz z ks. proboszczem udali się na wspólny wyjazd wakacyjny do Katowic, Wadowic i Częstochowy. W tym czasie mogliśmy zwiedzić miasto urodzenia i chrztu bł. Jana Pawła II. Byliśmy także w Parku Miniatur w Inwałdzie.

11 sierpnia 2011 r.
Przy kościele w Klukach odprawiona była Msza św. dla pielgrzymów z Płocka. Od kierownictwa pielgrzymki otrzymaliśmy dyplom "Przyjaciel Pielgrzymki Płockiej". W budynku Zespołu Szkół w Klukach nocowała grupa harcerzy "Dzieci Płocka" oraz grupa porządkowa pielgrzymki. Pan Stefana z Rapina przekazał dla naszego kościoła zrobiony własnoręcznie różaniec, jako wotum za wyzwolenie z nałogu alkoholizmu. Przez piętnaście lat pielgrzymował na Jasną Górę, ale w tym roku nie mógł przybyć ze względu na chorobę nóg. Przekazał jednak dla nas różaniec, gdyż uznał, że ten kościół, gdzie w ołtarzu jest obraz Matki Bożej, najbardziej utkwił mu w pamięci podczas odbytych pielgrzymek. Dziękujemy za to wotum. Różaniec pozostanie w naszym kościele.

15 sierpnia 2011 r.
W uroczystość Wniebowzięcia NMP na Osiedlu w Klukach przy kapliczce o godz. 1100 odprawiona została przez ks. proboszcza uroczysta Msza św., podczas której modliliśmy się za całą naszą parafię. Na zakończenie odmówiona została Litania Loretańska i Akt zawierzenia parafii Matce Bożej. Przybyło bardzo dużo parafian i gości.

15 sierpnia 2011 r.
O godz. 1600 na boisku "Orlik" w Klukach rozpoczęła się tegoroczna PARAFIADA, czyli Święto Parafii Kluki 2011. Festyn miał charakter kulturalno - sportowy i promował trzeźwość. Szczególnym punktem parafiady był premierowy występ powstałego trzy tygodnie wcześniej zespołu biesiadnego "Kluczanki". Zespół składa się z 15 osób mieszkających na terenie naszej parafii i gminy. Jego szefem jest pan Czesław Terkalski, organista naszej parafii, odpowiedzialny także za stronę muzyczną zespołu. To dzięki pomysłom pana Czesława i zaangażowaniu całego zespołu mogliśmy doświadczyć wielu radosnych przeżyć i świetnej zabawy. Ponadto ze śpiewem wystąpiła Justyna Mikulska i kapela Podwórkowa ze Szczercowa. Gratulujemy także naszym sportowcom. W piłkę nożną medale złote zdobyli zawodnicy z Osiny, srebrne z Podwódki, a brązowe z Kluk Środkowych. W przeciąganiu liny najsilniejszymi parafiankami okazały się Panie z Podwódki. Również dzieci wygrywały nagrody w wielu konkursach. Dzięki grupie motocyklistów z Bełchatowa mogliśmy zobaczyć pokaz sprzętu motoryzacyjnego i aut terenowych. Strażacy OSP Kluki pokazali ćwiczenia w gaszeniu pożaru z użyciem dużej ilości piany, co było wielką atrakcją dla dzieci. Każdy mógł posmakować fasolki po bretońsku, chleba ze smalcem i ogórkiem oraz ciasta upieczonego w ramach "Święta Ciasta". Organizatorem parafiady był ks. proboszcz, a dzielnie wspierali go radni z powiatu i gminy zamieszkali na terenie parafii. Na uroczystość przybyło bardzo dużo osób. Wszyscy okazywali wdzięczność i zadowolenie z udziału w Święcie Parafii Kluki 2011.

26 sierpnia 2011 r.
Przed południem w IV rocznicę powstania parafii ks. proboszcz wraz z pielgrzymami odprawił Mszę św. na Jasnej Górze. Uroczystości dziękczynne w parafii miały miejsce wieczorem podczas Mszy św. o godz. 1800. Kolejny rok istnienia parafii zawierzyliśmy naszej patronce Królowej Polski. Odnowiliśmy także Śluby Jasnogórskie.

27 sierpnia 2011 r.
Ks. proboszcz mianowany został przez ks. abpa Władysława Ziółka Metropolitę Łódzkiego dekanalnym ojcem duchownym dekanatu zelowskiego.

1 września 2011 r.
Mszą św. o godz. 800 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2011/2012. We wspólnej modlitwie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Klukach. Później wszyscy przybyli do budynku szkoły, aby rozpocząć pierwsze zajęcia lekcyjne.

4 września 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1200 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony podczas uroczystych dożynek. Z pięknymi wieńcami, chlebami, koszami owoców i warzyw przybyli mieszkańcy Kluk, Osiny, Podwódki, Podścichawy, Żaru, Ścichawy i Żelichowa oraz zespół Kluczanki. Dzieci przyniosły chlebki. Wszystkie dary ziemi zostały poświęcone przed Mszą św. przez ks. proboszcza. W czasie ofiarowania zostały przekazane na ołtarz wraz z ludowymi przyśpiewkami i wierszami. Uroczystości miały wymiar gminny. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przybyli także przedstawiciele OSP z terenu Gminy Kluki wraz ze sztandarami, dyrekcja Zespołu Szkół w Klukach, dyrektorzy i kierownicy jednostek administracyjnych i zakładów pracy. Razem z nami modlili się ks. proboszcz Zdzisław Kuropatwa i siostry karmelitanki z Kaszewic. Podczas Mszy św. śpiewał chór parafialny. W kazaniu ks. proboszcz mówił o wdzięczności wobec Boga oraz rolników, którzy ciężko pracują w gospodarstwie domowym i na roli. Nie zabrakło także nawiązania do Roku Jubileuszowego 875-lecia istnienia Kluk: "Nie sposób dziś nie sięgnąć pamięcią w historię tylu pokoleń naszych przodków, którzy na tej ziemi żyli przez wieki, pracowali i przyczyniali się, by tego skrawka polskości nie zniszczyć, nie zmarnować i godnie przekazać go następnym pokoleniom. Dziś - drodzy ojcowie, dziadkowie, przodkowie - oddajemy wam hołd wdzięczności i pamięci! I od was to dziedzictwo historii i tradycji bierzemy w nasze ręce, aby nie zhańbić ziemi, po której tutaj w Klukach i okolicach chodzimy. Bo miejsca lat dziecięcych i drogi do domu rodzinnego nigdy się nie zapomina. (...) Warto powracać do naszych pięknych polskich tradycji. Nasi przodkowie nie mieli tylu nowoczesnych sposobów działania co my, ale pozostawili po sobie piękny ślad. Ileż szlachetnych śladów wydeptali ludzie naszych wiosek! (...) Bądźmy ludźmi Bożymi, a Bóg nam będzie błogosławił. I my będziemy wtedy mogli pozostawić po sobie dobry ślad, po którym dzisiejsze młode pokolenie i ludzie żyjący w przyszłości na naszej ziemi polskiej i tej w Klukach nie będą się wstydzić, ale będą zawsze z dumą powracać do tego, co my ich nauczymy i co im pozostawimy. Życzmy sobie w dniu dożynek i w Roku Jubileuszowym Kluk, aby nasze pokolenie żyjące tu i teraz, wydało dobry plon dla tych, którzy będą historię tej ziemi tworzyć po nas". Na zakończenie uroczystości dożynkowej w kościele podzielono się chlebem, który przekazali wiernym księża, wójt i radni gminni.

11 września 2011 r.
Delegacja mieszkańców z Kluk uczestniczyła w Archidiecezjalnych Dożynkach w Łodzi. Nasz wieniec "Rolnik na rowerze" zdobył wyróżnienie i aplauz wielu uczestników łódzkich uroczystości. Gratulujemy!

11 września 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 odbył się obrzęd poświęcenia tornistrów dla dzieci klas I szkoły podstawowej. Po Mszy św. odbyło się zebranie duszpasterskie z rodzicami dzieci klas I i II szkoły podstawowej. W ten sposób rozpoczęliśmy Tydzień Wychowania, którego hasłem są słowa: "Wszyscy zacznijmy wychowywać".

14 września 2011 r.
Dzięki staraniom i głosom radnych Rady Gminy Kluki przyjęta została uchwała o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluki. Zmiana obejmuje obszar działki nr ew. 173/6 obręb Kluki (pod planowany cmentarz). Uchwała Nr 60/X/2011 Rady Gminy Kluki z dn. 14 września 2011 r.

18 września 2011 r.
Nigdy więcej wojny i nigdy więcej poniżania człowieka - mówił ks. proboszcz Dariusz Mordaka podczas Mszy św. w intencji żołnierzy spoczywających na cmentarzu wojennym w Klukach. Organizatorem obchodów 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej byli: Starostwo Powiatowe, Gmina Kluki i Parafia Kluki. Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele starostwa na czele z p. Szczepanem Chrzęstem - Starostą Bełchatowskim, przedstawiciele miejscowej Gminy na czele z p. Karolem Sikorą - Wójtem Gminy Kluki. Obecny był także senator Wiesław Dobkowski oraz radni Rady Powiatu, radni Rady Gminy Kluki i radni Gminy Bełchatów na czele z p. Lucyną Masiarek - zastępcą przewodniczącego, p. Urszula Świerczyńska - burmistrz Zelowa, p. Jolanta Gandziarek - zastępca wójta Gminy Bełchatów, przedstawiciele jednostek administracyjnych powiatowych i gminnych. Poczty sztandarowe reprezentowane były przez: ZSP nr 3 w Bełchatowie, ZSP nr 4 w Bełchatowie, Zespół Szkół w Klukach, OSP Kluki, OSP Kaszewice, OSP Osina, OSP Strzyżewice. Miejscową szkołę w Klukach reprezentowała p. dyr. Ewa Łumińska wraz z nauczycielami i uczniami. Po Mszy św. i okolicznościowych przemówieniach, pod pomnikiem ku czci poległych żołnierzy złożono wieńce i znicze. Podczas programu słowno - muzycznego p. Anna Szczęsna, nasza parafianka, radna powiatu bełchatowskiego, zaśpiewała a cappella pieśń: "Modlitwa obozowa", poezją patriotyczną podzielili się uczniowie z gimnazjum w Klukach, schola parafialna odśpiewała "Gdy w noc wrześniową", a zespół Kluczanki: "Polskie kwiaty". Wzruszający wiersz powiedział także p. Tomasz Trawiński - członek przedwojennego "Strzelca". Przed odśpiewaniem "Boże, coś Polskę" podziękowanie wobec wszystkich gości oraz licznie obecnych parafian wyraził p. Arkadiusz Kubik - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przy Starostwie Bełchatowskim. Spotkanie zakończył piknik przygotowany przez członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich. Młodzi pasjonaci militariów zaprezentowali pokaz musztry, odtworzyli stanowisko CKM i RKM oraz ukazali wydarzenia, jakie mogły się w tym miejscu rozgrywać podczas próby utrzymania pozycji Kluki przez żołnierzy polskich. Przygotowana była również wystawa "Umocnienia polowe 30 DP na linii Księży Młyn - Faustynów" pochodząca ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Bełchatowie Uroczystość zakończyła degustacja wojskowej grochówki.

25 września 2011 r.
Z okazji 115 rocznicy śmierci sługi Bożej Wandy Malczewskiej, patronki Gimnazjum w Klukach, na Mszy św. o godz. 1100 modliliśmy się w intencji całej społeczności szkolnej oraz o rychłą beatyfikację patronki. Na tę Mszy św. przybyli nauczyciele na czele z dyrekcją Zespołu Szkół w Klukach, uczniowie gimnazjum ze sztandarem, absolwenci i rodzice. Ks. proboszcz w homilii ukazał wiele wartości z życia Wandy Malczewskiej, które powinniśmy naśladować.

25 września 2011 r.
O godz. 1500 rozpoczęła się II Parafialna Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Wandy Malczewskiej. Wzięło w niej udział 35 osób, głównie dzieci i młodzież z rodzicami. Trasa biegła przez Osinę, Magdalenów, Lubiec, Ciszę i Parzna. W Parznie przy krypcie Wandy Malczewskiej odbyły się specjalne modlitwy. Na czele pielgrzymki rowerowej jechał ks. proboszcz. Trasa liczyła około 26 km.

27 września 2011 r.
Z okazji 115 rocznicy śmierci sługi Bożej Wandy Malczewskiej w gimnazjum w Klukach przeżywany był Dzień Patronki Szkoły. W tym roku wszyscy udali się pieszo do Parzna. Jedna z uczennic w sprawozdaniu opisała przebieg pielgrzymki następująco: "Pielgrzymka rozpoczęła się przed budynkiem szkoły. Każda klasa prezentowała przygotowany przez siebie transparent ze zdjęciem patronki i napisem. Mogliśmy wyczytać m.in. takie zdania: "Z Wandą naszą patronką do Jezusa", "Zawsze z nami Wanda Malczewska", "Prowadź nas zawsze i wszędzie nasza Wando Malczewska", "Wanda Malczewska naszą przewodniczką", "Wspieraj nas Wando Malczewska". Po przemówieniach pani dyrektor Ewy Łumińskiej i ks. katechety Dariusza Mordaki wyruszyliśmy na ośmiokilometrową trasę, podczas której licznie pozdrawiali nas mieszkańcy Kluk. Razem z nami szli nauczyciele, dyrekcja, ks. katecheta i siostry karmelitanki z Kaszewic. Podczas marszu śpiewaliśmy pieśni religijne i modliliśmy się. Usłyszeliśmy także wiele świadectw obrazujących, jakim wspaniałym człowiekiem była Wanda Malczewska. Dowiedzieliśmy się, że zawsze pomagała tym, którzy prosili ją o pomoc i wsparcie. Uczyła dzieci czytać, pisać oraz modlić się. Opiekowała się chorymi i biednymi. Była wielką patriotką. Po dwóch godzinach marszu dotarliśmy na kościoła, gdzie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. Dariusz Mordaka. W czasie kazania omówił słowa znajdujące się na naszym szkolnym sztandarze, podkreślając wielką odpowiedzialność za umieszczone tam treści. Związane są one z trzema wartościami: Dobro - Piękno - Prawda. Apelował także, abyśmy uczyli się od patronki szkoły miłości do Boga i Ojczyzny. Po mszy św. udaliśmy się do krypty, gdzie spoczywa Wanda Malczewska. Po specjalnych modlitwach i prośbie do Boga o jej beatyfikację, złożyliśmy kwiaty i odśpiewaliśmy hymn szkoły. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Radę Rodziców. Ostatnim punktem Dnia Patrona Szkoły było zwiedzanie Muzeum Modlitewnika Polskiego w Parznie. Założycielka i inicjatorka muzeum - p. dr Wiesława Piontek w sposób bardzo ciekawy opowiedziała nam o historii powstania tego miejsca upamiętniającego ostatnie lata życia Wandy Malczewskiej. Ze wzruszeniem dzieliła się także radością z przysyłanych modlitewników, których jest już ponad dwa tysiące w dwudziestu dwu różnych językach. Po konferencji pani Piontek mogliśmy wejść do muzeum i obejrzeć wszystkie umieszczone tam modlitewniki i eksponaty. Byliśmy także w pokoju, gdzie mieszkała Wanda. Uważam, że była to ważna pielgrzymka dla naszego gimnazjum. Jesteśmy wdzięczni organizatorom tej pielgrzymki: dyrekcji i ks. katechecie. Każdy z nas mógł bardzo dużo zrozumieć, doświadczyć, nauczyć się i lepiej poznać życie naszej patronki. Jest ona wielkim autorytetem dla młodzieży. Wszyscy ją podziwiamy i chcemy naśladować".

26 - 29 września 2011 r.
Trwał pierwszy etap prac związanych z odnowieniem dachu na budynku kościoła. Od poprzedniego malowania upłynęło już sporo lat i trzeba było je odnowić. Dach został gruntownie wyczyszczony i zabezpieczony odpowiednią farbą podkładową. Drugi etap prac, czyli ponowne malowanie dachu i odnowienie rynien, przewidziany jest na wiosnę 2012 r.

30 września - 1 października 2011 r.
Przez dwa dni trwała autokarowa pielgrzymka szlakiem bł. Jana Pawła II. Wzięło w niej udział 56 osób. W pierwszym dniu wszyscy zwiedzali Kraków: Wawel (groby królewskie, wieszczów narodowych, prezydentów Józefa Piłsudskiego i Lecha Kaczyńskiego), Stary Rynek, Kościół Mariacki, miejsca, gdzie mieszkał ks. Karol Wojtyła oraz Okno Papieskie na ul. Franciszkańskiej. Po południu modliliśmy się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach oraz przy relikwiach s. Faustyny Kowalskiej w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczorem wszyscy przybyli na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed udaniem się na wieczorny spoczynek, przy wspólnym biesiadowaniu i śpiewie, wszyscy wspaniale się integrowali i bawili. Pierwszą sobotę miesiąca października rozpoczęliśmy od Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, a później po śniadaniu przeszliśmy część dróżek kalwaryjskich wchodząc m.in. na Górę Ukrzyżowania. Przed południem byliśmy już w Wadowicach, gdzie zwiedziliśmy kościół chrztu Jana Pawła II. Tam modliliśmy się przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz przy chrzcielnicy. Zwiedziliśmy także Muzeum poświęcone Papieżowi i smakowaliśmy wspaniałe kremówki. Po południu przekroczyliśmy bramę Obozu Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Ponad dwie godziny, pod kierunkiem przewodników, zwiedzaliśmy to szczególne miejsce dla historii naszego narodu. To miejsce ma szczególną rangę i wymowę. Każdy przeżył to ze wzruszeniem. Wieczorem o godz. 2100 uczestniczyliśmy na Jasnej Górze w Apelu Jasnogórskim. Do domów wróciliśmy późno, ale pełni wrażeń i głębokich doświadczeń. W czasie pielgrzymki ks. proboszcz przedstawiał życie Karola Wojtyły i opowiadał o miejscach, które odwiedzaliśmy. Były także filmy i odpowiednie teksty przemówień Jana Pawła II. Część historyczną zwiedzanych miejsc ukazywał p. Józef Ściubeł. Byliśmy także na smacznych lodach w McDonald's.

2 października 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 modliliśmy się w intencji s. Dominiki Otolińskiej, pochodzącej z terenów naszej parafii. W tym roku Siostra obchodzi 25-lecie ślubów zakonnych. Wraz z s. Dominiką przybyły także siostry albertynki z Zakopanego. Obecna była także jej najbliższa rodzina. Przed błogosławieństwem życzenia dla siostry przekazały członkinie Kółek Różańcowych oraz ks. proboszcz. Siostra otrzymała m.in. piękny kosz, a w nim z 25 róż.

2 - 6 października 2011 r.
W budynku nowej plebanii instalowane były okna, parapety i drzwi zewnętrzne oraz bramy garażowe. Tych prac podjęła się firma P.H.U. Pamax-Pagacz z Bełchatowa. Koszt to ok. 30.000 zł.. Jest to kolejny, ważny etap naszych prac budowlanych.

5 października 2011 r.
W tym dniu odbyło się kolejne spotkanie Rady Parafialnej. Ks. proboszcz poinformował zgromadzonych o podejmowanych inwestycjach w parafii i ich kosztach. Dotyczyło to głównie założenia okien i drzwi w budynku plebanii, malowania dachu na kościele i podjętych ostatnio prac wewnątrz świątyni. Przybyli także elektrycy, którzy omówili sprawę instalacji elektrycznej w nowym budynku plebanii. Przedstawione zostały również działania duszpasterskie. Ważną kwestią było omówienie spraw dotyczących utworzenia cmentarza w naszej parafii.

9 października 2011 r.
W drugą niedzielę października przeżywaliśmy XI Dzień Papieski, którego hasłem były słowa: "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy". Podczas Mszy św. o godz. 900 poświęcony został obraz bł. Jana Pawła II ofiarowany do naszej świątyni przez pielgrzymów, którzy byli niedawno w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach. W Liście Pasterskim na Dzień papieski biskupi polscy napisali: "Drodzy Rodzice! Niezwykła jest wasza rola w uczeniu dziecka modlitwy. Jesteście pierwszymi nauczycielami wiary w Boga, który prowadzi wasze dziecko przez całe życie. Wielka jest moc waszej modlitwy i siła świadectwa chrześcijańskiego życia, które dziecko obserwuje od najmłodszych lat. Rodzice są bowiem łącznikiem pomiędzy światem Boga a światem dziecka. Jest to zarazem zaszczyt i odpowiedzialne zobowiązanie".

11 października 2011 r.
W Zespole Szkół w Klukach obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II człowiek modlitwy". W tym dniu katecheci: ks. Dariusz Mordaka i s. Antonina zorganizowali Quiz wiedzy o Janie Pawle II, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej (drużyny z kl. IV - VI), a następnie uczniowie gimnazjum. Zdobywcą pierwszego miejsca w szkole podstawowej została drużyna z kl. VI, w składzie: Agnieszka Nowacka, Piotr Grzelak, Jakub Kapica, Dawid Kęsy. W gimnazjum wygrała drużyna z kl. IIIa w składzie: Aleksandra Kałka, Karolina Osyra, Mateusz Kieczkowski, Andrzej Nowacki.

13 października 2011 r.
W ostatni tegoroczny Dzień Fatimski Mszę św. o godz. 1800 odprawił ks. Paweł Pęczek - dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Konferencyjno - Rekolekcyjnego w Porszewicach koło Łodzi, który w tym roku przeżywa 15 rocznicę święceń kapłańskich. Po Mszy św. odmówiony został różaniec, a później odbyła się procesja fatimska.

14 października 2011 r.
Tego dnia w naszych modlitwach pamiętaliśmy o pracownikach oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

16 października 2011 r.
W całej Polsce odbywało się liczenie wiernych uczęszczających na Msze św. i przystępujących do Komunii św.. W naszej parafii na trzech Mszach św. było 490 osób (38%), a do Komunii św. przystąpiły 172 osoby (13,5%).

16 października 2011 r.
Przy naszym kościele ustawiony został ambulans. Parafianie, w ramach uczynków miłosierdzia, wspierali pomocą ludzi oczekujących na krew.

18 - 19 października 2011 r.
We wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy drugą rocznicę nawiedzenia świątyni przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Liczne wspomnienia i specjalne modlitwy miały miejsce podczas wieczornej Mszy św. i nabożeństwa różańcowego.

22 października 2011 r.
Po raz pierwszy przeżywaliśmy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Na ten dzień ks. proboszcz w specjalnym liście zaprosił do kościoła rodziców, którzy zechcą włączyć się Różaniec Rodziców za dzieci. Podczas spotkania omówione zostały sprawy organizacyjne.

23 października 2011 r.
Na zewnątrz kościoła przygotowana została wystawa prac dziecięcych w ramach konkursów przeprowadzonych w szkole podstawowej w Klukach pt.: "Matka Boża w oczach dziecka". Konkursy zorganizowała s. Antonina. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajęła Justyna Papuga z kl. II, a kolejne miejsca: Amelka Cieślak kl. II, Błażej Krawczyk kl. II i Martyna Krawczyk z kl. I. W konkursie na najpiękniejszy różaniec laureatami zostali: I miejsce Klaudia Chłopik kl. I oraz Agnieszka Nowacka z kl. VI, drugie miejsce Igor Kierasiński z kl. I oraz Aneta Jaruga kl. I, trzecie miejsce Natalka Gorzelak z kl. I oraz Szymon Baranowicz z kl. I. Wyróżnienia otrzymali: Kacper Kędzierski z kl. I oraz Justyna Papuga z kl. II.

30 października 2011 r.
W "Niedzieli Łódzkiej" (Nr 44, str. 5) ukazał się artykuł opisujący pielgrzymkę naszego Gimnazjum do grobu patronki w Parznie.

1 listopada 2011 r.
Ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji parafian na cmentarzu w Parznie. Przed Mszą św., w czasie procesji żałobnej, modliliśmy się za zmarłych z naszych rodzin.

5 listopada 2011 r.
W budynku nowej plebanii zakończony został pierwszy etap prac związanych z założeniem instalacji elektrycznej. Koszt materiałów to prawie 5000 zł. Swoją bezinteresowną pomoc w tych pracach okazali elektrycy z naszej parafii pod kierownictwem p. Stanisława Kowalczyka z Kluk. Aktywnie pomagali mu panowie: Bogdan Król, Stanisław Cieniuch, Bogumił Peczka, Kazimierz Pietryka, Jarosław Koperek, Adam Głąbicki, Krzysztof Paradecki i Alojzy Wróblewski. Niektórzy we wspomniane prace zaangażowani byli przez kilkanaście dni. Niech dobry Bóg przez wstawiennictwo naszej Patronki obficie wynagrodzi im swoimi łaskami poświęcony czas i włożony trud.

9 listopada 2011 r.
W całym kościele, zarówno w żyrandolu, jak i w kinkietach bocznych, założone zostały jednakowe, energooszczędne żarówki. Są one darem pewnej osoby spoza naszej parafii. Dziękujemy!

11 listopada 2011 r.
W narodowe Święto Niepodległości modliliśmy się na Mszy św. o godz. 1000 w intencji naszej Ojczyzny i Gminy. Uroczystości zorganizowane były przez ks. proboszcza, który w homilii podkreślał znaczenie niepodległości dla naszego kraju oraz zachęcał do szerszego zwracania uwagi na patriotyzm lokalny, związany z tradycją i historią naszej Gminy. Władze Gminy reprezentowało tylko kilku radnych na czele z wiceprzewodniczącą Rady Gminy Ireną Lewińską. Obecne były także poczty sztandarowe: OSP Kluki i Osina, Zespół Szkół Klukach. Po Mszy św. najpierw wysłuchano fragmentu kazania bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego. Na zakończenie wszyscy przeszli na cmentarz wojenny, gdzie po modlitwie i złożeniu kwiatów odśpiewano hymn narodowy.

11 listopada 2011 r.
Drugim etapem uroczystości patriotycznych w Święto Niepodległości było wspólne spotkanie przy grobie około 40 osób, które spoczywają we wspólnej mogile przy leśniczówce w Podwódce - Borowiny. Tam w czasie II wojny światowej od bomb i pocisków niemieckich zrzucanych z samolotów zginęła ludność cywilna przemieszczająca się spod Wielunia. Ksiądz proboszcz zapowiadając to spotkanie, powiedział : "Ponieważ ten grób znajduje się na terenie parafii Kluki, naszą powinnością jest pamiętać o tych zmarłych i oddać im hołd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośredni nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy, jednak naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest modlitwa za poległych. Jest to ważny gest patriotyczny wobec tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny". O godz. 1500 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwy za zmarłych. Pan Józef Ściubeł, historyk, przypomniał krótko wydarzenia z początków II wojny światowej, a przybyli mieszkańcy, szczególnie starsi, wspominali okrutne dni 3 i 4 września 1939 r., kiedy to od kul niemieckich ginęło w tych stronach wielu ludzi. Było to spotkanie pełne wzruszeń i przeżyć. Wszyscy byli wdzięczni ks. proboszczowi za inicjatywę modlitwy przy tej mogile, gdyż do tej pory jeszcze nikt nie uczcił tych zmarłych w taki sposób. Obecny radny Rady Gminy Marek Soboń i p. sołtys Kluk Irena Koperek zobowiązali się do większej czujności nad tym miejscem, szczególnie pod względem gospodarczym.

11 listopada 2011 r.
O godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach z inicjatywy dyrektora Pawła Ściubła odbyła się także wspaniała uroczystość patriotyczna, podczas której można było obejrzeć film historyczny i pośpiewać pieśni patriotyczne wraz z zespołem wokalnym "Kluczanki". Na tej uroczystości obecny był także ks. proboszcz, który podkreślił ważność takich spotkań dla miejscowej społeczności.

13 listopada 2011 r.
Podsumowana została jesienna zbiórka ofiar na budowę nowej plebanii. Ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy poprzez złożenie ofiary u osób zbierających lub w zakrystii czy też na konto parafialne, włączyli się w materialną troskę o kościół i budynek parafialny.

20 listopada 2011 r.
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na Mszy św. o godz. 900 modliliśmy się w intencji chóru parafialnego z racji wspomnienia św. Cecylii. W ten sposób wyraziliśmy wdzięczność chórowi za ich posługę dla naszej parafii. Swoją patronkę chórzyści uczcili także w dniu 22 listopada podczas specjalnych modlitw i adoracji Najświętszego Sakramentu.

20 listopada 2011 r.
Również w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywaliśmy Parafialny Dzień Służby Liturgicznej. Msza św. o godz. 1100 odprawiona była w intencji scholi dziecięco-młodzieżowej oraz lektorów i ministrantów. Ks. proboszcz wyraził wszystkim wdzięczność za zaangażowanie w czasie liturgii i prosił o dalszą gorliwość w służbie dla Jezusa. Po południu dla ministrantów i dziewczynek ze scholii zorganizowany został wyjazd do Kleszczowa na basen w ośrodku Solpark.

23 listopada 2011 r.
Z okazji wspomnienia św. Cecylii, która jest także patronką zespołów wokalnych, modliliśmy się w czasie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy św. w intencji zespołu "Kluczanki". Po Mszy św. było spotkanie integracyjne w GOK-u w Klukach.

27 listopada 2011 r.
W I Niedzielę Adwentu poświęcone zostały opłatki na stół wigilijny. Wraz z opłatkiem każda rodzina otrzymała list od ks. proboszcza zatytułowany "Kościół naszym domem". W liście czytamy m.in. "Już niebawem, bo 26 sierpnia 2012 roku, będziemy przeżywać piątą rocznicę powstania naszej parafii. Minione lata były okresem wielu dokonań w zakresie pogłębiania życia duchowego przez parafian, dość mocno rozwinęło się i wciąż rozwija życie duszpasterskie, zrealizowanych zostało wiele inicjatyw gospodarczych. To wszystko dzięki Bożej pomocy i zaangażowaniu wielu z nas. Jest to nieoceniona troska o nasz wspólny dom - parafię, do której należymy i w której nawzajem sobie pomagamy i służymy. Na pewno nie wszystko jest jeszcze idealne i wzorcowe. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Od naszego wzajemnego poczucia odpowiedzialności zależy, co zrealizujemy i co przekażemy następnym pokoleniom. Po minionych czterech latach posługi w tej parafii pragnę wyznać Wam Drodzy Parafianie, iż jest to dla mnie wielka radość i satysfakcja, że jako pierwszy proboszcz mogę służyć dla tej wspólnoty, a jednocześnie cieszyć się, że służba ta jest wspierana modlitwą, wielką pomocą i zaangażowaniem wielu życzliwych parafian. Jestem za to wdzięczny i pragnę zapewnić, że dalej będę wypełniał swą powinność z gorliwością i nadzieją. Niech nam wszystkim towarzyszy hasło nowego programu duszpasterskiego w Polsce: "Kościół naszym domem". Te słowa mają być zachętą i wyzwaniem, abyśmy dawali prawdziwe świadectwo przynależności do wspólnoty Kościoła, który tworzymy jako ludzie ochrzczeni". Na zewnętrznej ścianie naszej świątyni zawisł ogromny baner z napisem "Kościół naszym domem".

1 grudnia 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1700 dziękowaliśmy Bogu za 10 lat posługi kościelnego Pana Alojzego Wróblewskiego. Ks. proboszcz wyraził wdzięczność i uznanie za gorliwą, pełną poświęcenia i zaangażowania służbę Pana Kościelnego dla naszej wspólnoty parafialnej. Jako prezent od całej parafii Pan Alojzy otrzymał obraz kościoła z własnym portretem.

4 grudnia 2011 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 modliliśmy się w intencji górników i hutników z okazji wspomnienia św. Barbary. Obecni w strojach galowych górnicy odpowiadali na pytania zadawane przez dzieci odnośnie ich pracy i strojów.

8 grudnia 2011 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1700 dzieci pierwszokomunijne oraz wszystkie osoby chętne miały poświęcone medaliki i łańcuszki. Każdy wypowiedział także modlitwę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

11 grudnia 2011 r.
Nowożeńcy Małgorzata i Sylwester Cieślakowie ofiarowali do naszego kościoła relikwiarz, w którym będą przechowywane relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Są to relikwie I stopnia, które przywiozła nam w październiku s. Dominika Otolińska, nasza rodaczka.

11-12 grudnia 2011 r.
W pierwszy dzień rekolekcji adwentowych nauki głosili Państwo Jolanta i Adam Krześlakowie - archidiecezjalni animatorzy spotkań małżeńskich. W swoich naukach ukazali radości i trudności życia małżeńskiego zwracając szczególną uwagę na dialog między małżonkami. Nie zabrakło także ciekawych przykładów i sposobów umacniania miłości i wierności między żoną, a mężem. W drugi dzień rekolekcji przeżywaliśmy dzień spowiedzi. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Karol Gąsiński - wikariusz z parafii w Bełchatowie Grocholicach.

19 grudnia 2011 r.
Podczas mszy św. o godz. 1600 modliliśmy się w intencji ks. proboszcza z racji imienin. Wiele pięknych życzeń otrzymał Solenizant od zespołów parafialnych i indywidualnych parafian.

19 grudnia 2011 r.
W Zespole Szkół w Klukach odbyła się Wigilia Środowiskowa. Piękny program słowno- muzyczny przedstawili uczniowie. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminnych i liczni goście. Obecni byli nauczyciele naszej szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. W świątecznie przystrojonej jadalni po życzeniach ks. proboszcza wszyscy spożywali wigilijne potrawy.

22 grudnia 2011 r.
Uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się w Urzędzie Gminy Kluki. Obecni byli radni Rady Gminy, sołtysi, kierownicy jednostek administracyjnych oraz księża proboszczowie z parafii Kluki, Kaszewice i Parzno. Obecni byli także pracownicy Urzędu Gminy.

24 grudnia 2011 r.
Niezwykłą dobroć serca okazało kilku lekarzy ze szpitala w Bełchatowie, którzy ofiarowali dość obfite paczki dla kilku dzieci z ubogich rodzin z naszej parafii. Wśród darów były ubrania zimowe, sprzęt elektroniczny, a nawet i laptop. Również paczki ze słodyczami przekazał szef "Cosidu" z Kluk. Dzieci przy otrzymywaniu darów były bardzo wzruszone i szczęśliwe. Wszyscy dziękowali ofiarodawcom i ks. proboszczowi, który pośredniczył w przekazaniu darów.

25 grudnia 2011 r.
Mszą św. pasterkową o północy rozpoczęliśmy przeżycia związane z Bożym Narodzeniem. Ks. proboszcz w kazaniu omówił hasło roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem" i zaprosił do trwanie w Kościele, traktowania go jako swój dom i stawania w jego obronie, tak jak staje się w obronie własnej rodziny. Dekoracja żłóbka nawiązywała do skromnej, słomianej chaty, gdzie narodził się Jezus.

31 grudnia 2011 r.
Podczas specjalnego nabożeństwa o godz. 1700 uroczyście odśpiewaliśmy hymn "Te Deum" i dziękowaliśmy Bogu za rok kalendarzowy 2011. Przed północą wielu parafian przybyło jeszcze raz do kościoła, by przy śpiewie kolęd i modlitwie powitać Nowy Rok 2012. Po krótkim nabożeństwie nie brakło na zewnątrz świątyni życzeń noworocznych, szampana i fajerwerków.


Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski