PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2010


1 stycznia 2010
W uroczystość NMP Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy Nowy Rok 2010. Był to jednocześnie I piątek miesiąca. Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem.

3 stycznia 2010
Podczas Mszy św. ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze za rok 2009. Podczas minionego roku w naszym kościele chrzest przyjęło 18 dzieci, sakrament małżeństwo zawarło 6 par, a do wieczności odeszło 12 osób. W tym czasie rozdano 27500 Komunii św.. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 41 młodych parafian, a do I Komunii św. 11 dzieci. Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło ponad 100 osób, głównie podczas Misji Świętych. Największym wydarzeniem duchowym w minionym roku było przeżycie związane z pierwszymi parafialnymi Misjami Świętymi i przyjęciem Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu. Te chwile na pewno pozostaną na długo w pamięci parafian. W tym czasie było bardzo duże zaangażowanie wiernych, wiele osób przystąpiło do sakramentów świętych. Pięknym przeżyciem były też uroczystości odpustowe 3 maja i "Święto Rodzin" połączone ze Mszą św. na Osiedlu w Klukach 15 sierpnia. W minionym roku trzykrotnie gościliśmy w parafii księży biskupów: podczas nawiedzenia parafii przez Obraz Matki Bożej i podczas bierzmowania obecny był ks. bp Ireneusz Pękalski, a w czasie uroczystości jubileuszu 15-lecia kapłaństwa ks. proboszcza i jego kolegów kursowych był ks. abp Władysław Ziółek - metropolita łódzki. W parafii istnieją liczne zespoły duszpasterskie: cztery Kółka Różańcowe dorosłych, dość duża grupa ministrantów, czterech lektorów wyświęconych do tej posługi w ostatnim roku, schola dziecięco-młodzieżowa, chór parafialny, Kółko Różańcowe dzieci i rada parafialna. Z akcji duszpasterskich pozytywnie wypadł styczniowy wyjazd dzieci i młodzieży na lodowisko do Bełchatowa i grudniowy wyjazd na basen do Kleszczowa (wzięło udział w jednym i drugim wyjeździe ponad 70 osób.) Prowadzona jest także strona internetowa parafii i kronika parafialna. SPRAWY GOSPODARCZE - w roku 2009 podejmowane były w dalszym ciągu prace związane z organizacją i funkcjonowaniem naszej nowo powstałej parafii. Najważniejsze inwestycje to:
- dobudowa wejścia przed kościołem (wszystkie materiały i prace budowlane, pokrycie dachu odpowiednią blachą, zrobienie podbitki, przerobienie schodów, otynkowanie - to koszty ok. 41000 zł.);
- cały kościół w części dolnej został pokryty tynkiem szlachetnym tzw. "mozaiką"; ponadto pomalowane zostały na nowo wszystkie drzwi wejściowe do kościoła i zakrystii;
- odnowione zostało zadaszenie nad bocznym wejściem do kościoła;
- całkowicie odnowione zostało ogrodzenie wokół kościoła: czyszczenie prętów metalowych, malowanie, przerobienie lub zrobienie w niektórej części dodatkowej podmurówki, nałożenie "mozaiki" - same koszty związane z materiałami (farby, siatki, pędzle, kleje) wyniosły ok. 6000 zł;
- zakupiona został działka z przeznaczeniem na budowę budynku parafialnego - plebanii: koszt 60000 zł. został pokryty z budżetu Kurii Metropolitalnej w Łodzi;
- odnowione zostały tereny zieleni wokół kościoła, zakupione zostały nowe ławki (60% wszystkich kosztów, czyli 22000 zł otrzymaliśmy na ten cel z Funduszu Ochrony Środowiska);
- dokonaliśmy całkowitej odnowy wszystkich ławek w kościele (gruntowne czyszczenie i lakierowanie);
- do kościoła została doprowadzona woda, zapłaciliśmy tylko za koszty przyłącza; podziękowania należą się Urzędowi Gminy;
- zakupione zostały potrzebne akcesoria sanitarne do wyposażenia salki nad zakrystią, a także małe umeblowanie kuchenne;
- na chórze zrobiona została specjalna drewniana półka, która przydatna jest dla osób śpiewających i oddziela od nagrzewnicy;
- zrobione zostały cztery małe ławeczki, które są wykorzystywane przy ołtarzu, szczególnie przez ministrantów;
- zakupiony został metalowy garaż do przechowywania narzędzi gospodarczych;
- obok kościoła postawiony został krzyż misyjny;
- nad bocznym wejściem do kościoła powiesiliśmy dużych rozmiarów obraz Matki Bożej na tle Orła Białego;
- zakupione zostały: ornat czerwony, ornat biały, ornat maryjny - fatimski, ornat zielony, stuła, welony, cztery alby dla lektorów i inne szaty liturgiczne, nowe obrusy do wystroju ołtarza;
- nabywane były pomoce dekoracyjne do wystroju kościoła we wnętrzu i na zewnątrz;
- zakupiony został nowy turyferariusz, czyli kadzielnica;
- zakupionych zostało kilka potrzebnych przedmiotów do wyposażenia zakrystii;
- całkowicie zostały odnowione i pozłocone kielich mszalny i patena;
- zakupione zostały figury Trzech Króli do żłóbka betlejemskiego;
- opłacane były na bieżąco wszystkie sprawy geodezyjne;
- kupowane były nagrody i pomoce duszpasterskie dla dzieci, a także do wystroju sali katechetycznej w szkole;
- na bieżąco płacone były podatki kurialne, opłaty za energię elektryczną, za dzierżawę zbiornika z gazem;
- dokonane zostało ubezpieczenie budynku kościoła i terenów wokół kościoła;
- co miesiąc odprowadzany był do budżetu gminy czynsz za wynajmowane mieszkanie w wysokości 354 zł;
- było podejmowanych jeszcze wiele drobnych inwestycji, choć nie zawsze widocznych, to jednak związanych z różnymi kosztami.


Przychody i rozchody są skrupulatnie rozliczane i na zakończenie roku 2009 parafia nie posiada żadnych długów. Ksiądz proboszcz przedstawił także plany na nowy rok związane z budową budynku plebanii, staraniami o utworzenie cmentarza parafialnego i poczynaniami dotyczącymi założenia oświetlenia w drodze do kościoła i wokół świątyni. Zarówno w sprawie cmentarza, jak i oświetlenia ponownie zostały złożone odpowiednie pisma do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy Kluki. W przypadku cmentarza musi być wykonany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby można było podjąć dalsze starania w celu nabycia działki od Lasów Państwowych. Na zakończenie sprawozdania ks. proboszcz wszystkim serdecznie podziękował za życzliwość i pomoc, zarówno w sprawach duszpasterskich jak i materialnych, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

10 stycznia 2010r.
W niedzielę Chrztu Pańskiego obchodziliśmy parafialne święto wszystkich ochrzczonych. Dziękowaliśmy Panu Bogu za łaskę wiary oraz modliliśmy się za rodziców i chrzestnych, którzy prosili dla nas o chrzest.

17 stycznia 2010r.
Uczniowie Zespołu Szkół w Klukach zdobyli w IX Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, jaki odbył się w Bełchatowie, najwyższe miejsca. Chór szkolny z gimnazjum oraz zespół muzyczno-wokalny ze szkoły podstawowej zajęły I miejsca w swoich kategoriach. Wśród solistów Amelia Kierasińska z VI klasy szkoły podstawowej zajęła I miejsce, a Justyna Lewińska z II klasy gimnazjum - III miejsce. Jej siostra Sylwia Lewińska z kl. V zdobyła wyróżnienie. Urszula i Izabela Stolarczykówny z gimnazjum zajęły II miejsce w kategorii duety. Wszystkim gratulujemy!

23 stycznia 2010r.
Zakończona została wizyta duszpasterska w domach parafian. Ksiądz proboszcz odwiedził ponad 360 domów. W tym roku w sposób szczególny wspominano czas Misji Parafialnych i nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Obrazu. Zastanawiano się również, jak nie zmarnować duchowych owoców nawiedzenia.

24 stycznia 2010r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej w Klukach przedstawiły program jasełkowy. Nad przygotowaniem jasełek czuwała pani katechetka Janina Siewiera. Podczas Mszy św. śpiewał bardzo liczny chór z gimnazjum w Klukach, któremu przewodzi pani Elżbieta Wesołowska - nauczycielka muzyki. Obecna była także pani dyrektor Zespołu Szkół w Klukach Ewa Łumińska i pani wicedyrektor Maria Łazuga. Piękny program jasełkowy dedykowany był w tym roku babciom i dziadkom z okazji niedawno obchodzonych świąt - Dnia Babci i Dnia Dziadka. Specjalne wierszyki, życzenia i piosenki dla babć i dziadków przekazały dzieci z przedszkola. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za liczną obecność na Mszy św., a wykonawców jasełek i chór szkolny obdarzył słodkimi upominkami.

24 stycznia 2010 r.
O godz. 1500 w sali "COSID-u" rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla lektorów, ministrantów, dziewczynek ze scholi, dzieci z Dziecięcego Kółka Różańcowego oraz ich rodziców i rodzeństwo. Przybyło około 60 dzieci. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie dla dobra naszej parafii. Po części oficjalnej odbył się bal karnawałowy, podczas którego nie brakowało różnych konkursów, zabaw i tańców. Każdy mógł także spożyć smakołyków z suto zastawionego stołu. Sala, w której odbywała się uroczystość, została udostępniona bezinteresownie, za co ogromne podziękowania należą się jej właścicielom. We wcześniejsze niedziele spotkania opłatkowe przeżywali: członkinie wszystkich Kółek Różańcowych oraz chórzyści.

29 stycznia 2010 r.
Ksiądz proboszcz wraz z przedstawicielami rady parafialnej uczestniczył w XXXVII Sesji Rady Gminy Kluki. Podczas posiedzenia zwrócił się z prośbą o poparcie starań parafii w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pod obszar przeznaczony na rozbudowę cmentarza parafialnego. Pierwsza pisemna prośba w tej sprawie została złożona do Wójta i Rady Gminy Kluki w dniu 3 marca 2008 r., a druga w dniu 4 stycznia 2010 r.. Ksiądz proboszcz nawiązał także do złożonych dwukrotnie próśb o założenie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi prowadzącej od ośrodka zdrowia do kościoła parafialnego, popartych konkretnymi argumentami, ukazującymi potrzebę założenia oświetlenia na tym odcinku drogi, który jest często uczęszczany przez wiernych udających się do świątyni.

31 stycznia 2010r.
Po Mszy św. o godz. 1600 odbył się w naszym kościele po raz drugi Koncert Kolęd i Pastorałek zatytułowany "Śpiewajmy Maleńkiemu". Uczestnicy koncertu mogli wysłuchać pięknych kolęd w wykonaniu chóru parafialnego, scholi dziecięco-młodzieżowej oraz indywidualnych solistów, m.in. Justyny Mikulskiej, która zaśpiewała po angielsku kolędę "Oh holy night" oraz Justyny Lewińskiej ("Gwiazdki świecą nad stajenką") i Sylwii Lewińskiej ("Najmilszy święty"). Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę "Dzisiaj w Betlejem" i "Maleńka przyszła Miłość".

2 lutego 2010r.
W święto Ofiarowania Pańskiego odbył się obrzęd poświęcenia świec. Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego modliliśmy się w intencji s. Georgii, która posługuje w naszej parafii jako katechetka.

14 lutego 2010r.
Z okazji urodzin księdza proboszcza kolejne osoby z parafii utworzyły dwie grupy Apostolatu Modlitw za Kapłanów, tzw. Margaretki. Pierwsza taka grupa powstała 25 października 2010 r.. Są to 7-osobowe wspólnoty, które w kolejne dni tygodnia modlą się za wybranego przez siebie kapłana. Jest to wielki dar w przeżywanym obecnie Roku Kapłańskim.

17 lutego 2010r.
Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post. Ołtarze wystrojone zostały w nowe obrusy i koronki z fioletowymi haftami. Jest to dar rodziny z Kluk Centralnych. Również ofiarowany został dla parafii fioletowy ornat i odpowiednia bielizna kielichowa.

18 lutego 2010r.
Ks. proboszcz odebrał od architekta p. inż. Tadeusza Kędziaka z Bełchatowa projekt budowy plebanii. Projekt ten został przekazany do Komisji Budowlanej Kurii Metropolitalnej w Łodzi.

21 lutego 2010r.
W tym dniu trwała w naszym kościele parafialna akcja pomocy dla chorego 4-letniego Igora Załęcznego z Osiny. Ksiądz proboszcz poinformował parafian o trzech możliwych formach wsparcia: pierwsza to modlitwa za przyczyną patronki parafii Matki Bożej Królowej Polski oraz sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Druga to możliwość przekazania przy rozliczeniu podatkowym 1% dochodu na fundację "Krwinka", która wspomaga dzieci z chorobami nowotworowymi. Trzecia forma polegała na zbiórce ofiar po Mszach św. z przeznaczeniem na rehabilitację Igora. Zebrano łącznie 2150 zł. Ksiądz proboszcz, dziękując w imieniu rodziców za udzieloną pomoc, powiedział: "Nie możemy być nigdy obojętni na to, co dzieje się w naszej rodzinie parafialnej. Zawsze powinniśmy się wspierać, szczególnie w takiej sytuacji, gdy chodzi o pomoc choremu dziecku".

22 - 24 lutego 2010r.
Ksiądz proboszcz wraz z czterema ministrantami, którzy najgorliwiej wypełniają swoje obowiązki przy ołtarzu, udał się na trzy dni ferii do Katowic. Ministranci mieli okazję być m.in. w kinie trójwymiarowym na filmie "Awatar", na strzelnicy, w kręgielni oraz w aquaparku w Dąbrowie Górniczej. Zwiedzali także Katowice, a w drodze powrotnej zatrzymali się na Jasnej Górze w Częstochowie.

4 marca 2010r.
Ksiądz proboszcz wraz z panem inżynierem Tadeuszem Kędziakiem uczestniczyli w obradach Komisji Budowlanej Kurii Metropolitalnej w Łodzi. Podczas tego spotkania omówiony został projekt budowy plebanii. Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie przyjęli przedłożony projekt i zezwolili na budowę. W opinii Komisji czytamy: "Należy stwierdzić, że funkcja budynku została zaprojektowana w sposób właściwy. Zarówno wzajemne proporcje poszczególnych bloków funkcjonalnych, jak i ich wzajemne powiązania są racjonalne i właściwe powierzchniowo. (...) Powierzchnie komunikacyjne rozwiązano oszczędnie i racjonalnie, podobnie jak całą kubaturę budynku

4 marca 2010r.
W tym dniu została utworzona kolejna grupa Apostolatu Modlitw za Kapłanów, tzw. "Margaretka". Jest to już czwarta grupa utworzona w Roku Kapłańskim, modląca się za swojego proboszcza.

5 marca 2010r.
W "Dzienniku Łódzkim" (Nr 54 z dn. 5 marca 2010, str. 5) ukazał się obszerny artykuł redaktor Anny Gronczewskiej pt. "Łzy na powitanie Matki Boskiej". W artykule tym Pani Redaktor opisywała przygotowania do przyjęcia Obrazu Matki Bożej w Łodzi i posłużyła się licznymi przykładami z nawiedzenia parafii Kluki przez Królową Polski. Nie zabrakło zdjęcia z Kluk oraz licznych wypowiedzi ks. proboszcza i parafian. Jest to wielkie uznanie dla naszej parafii i miejscowości.

6 marca 2010r.
Ksiądz proboszcz wraz z przedstawicielami parafii uczestniczył w uroczystości nowennowej przed setną rocznicą koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Mszy św. w trzecim miesiącu nowenny przewodniczył arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki. Ks. proboszcz otrzymał zaproszenie na te uroczystości od przeora Jasnej Góry ze względu na tytuł naszej parafii, której patronką jest Matka Boża Królowa Polski.

9 marca 2010r.
Po Mszy św. wieczornej odbyło się specjalne spotkanie Rady Parafialnej oraz osób pragnących pomóc w planowaniu prac związanych z budową plebanii. Omówiony został projekt plebani oraz sprawy dotyczące jego realizacji. Przybyło 16 osób. Było to szóste spotkanie od powstania - rok temu - Rady Parafialnej.

14 marca 2010r.
Lektorzy i starsi ministranci naszej parafii wystawili podczas Mszy św. o godz. 900 i 1100 pantominę ukazującą przypowieść ewangeliczną o synu marnotrawnym. Występ gimnazjalistów spotkał się z wielkim uznaniem uczestników Mszy św..

19 marca 2010r.
W uroczystość św. Józefa utworzona została piąta grupa Apostolatu Modlitw za Kapłanów, tzw. "Margaretka". Jest to grupa utworzona w Roku Kapłańskim, modląca się za swojego proboszcza.

19 marca 2010r.
Do kościoła przybyły dwa nowe klęczniki, które będą także pełniły rolę dodatkowych konfesjonałów w czasie spowiedzi rekolekcyjnej.

20 marca 2010r.
Ministranci z parafii Kluki wraz z księdzem proboszczem wzięli udział w III Mistrzostwach Archidiecezji Łódzkiej w Halowej Piłce nożnej. Eliminacje odbyły się w Łasku, a dotyczyły ministrantów z parafii dekanatów pabianickiego, dłutowskiego, tuszyńskiego, bełchatowskiego, zelowskiego, szczercowskiego i widawskiego. Ministranci z Kluk zdobyli I miejsce. Jeden mecz zremisowali, a pozostałe wygrali. Otrzymali piękny, duży puchar, który pozostanie w zakrystii, a także dyplom z napisem: "Dla ministrantów z parafii NMP Królowej Polski w Klukach za zajęcie I miejsca w Turnieju Eliminacyjnym Mistrzostw Polski Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej w kategorii "Gimnazjum". Zwycięstwo wywalczyli: Bartek Dylak, Daniel Dylak, Dawid Koperek, Adrian Stanisławski, Damian Opałka, Paweł Papuga, Konrad Koperek, Mateusz Sionkowski, Sebastian Różycki. Przygotowani zostali pod fachowym okiem pana Wiktora Wojewody. Wszystkim ministrantom - zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!

 21-24 marca 2010r.
Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Jakub Snopkowski, sercanin z parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie. Temat rekolekcji brzmiał "Bądźmy świadkami Miłości". W swoich naukach rekolekcjonista nawiązywał do tajemnicy Krzyża. W rekolekcjach uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół w Klukach wraz z nauczycielami.

25 marca 2010r.
Członkinie Kółek Różańcowych z naszej parafii wzięły udział w autokarowej pielgrzymce do Częstochowy, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. z okazji nadania Jasnogórskiemu Bractwu Eucharystycznemu statutu zwierzchnictwa i przynależności do zakonu O. Paulinów.

26 marca 2010r.
Ulicami Kluk po raz trzeci odprawiona została Droga Krzyżowa. Rozważania oparte na Hymnie o miłości św. Pawła prowadził ks. proboszcz. Krzyż niesiony był przez poszczególne grupy parafialne i zawodowe oraz mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu parafii. Zakończenie Drogi Krzyżowej nastąpiło przy Krzyżu Misyjnym obok kościoła. W nabożeństwie wzięło udział bardzo wielu parafin i gości.

28 marca 2010 r.
Po południu w Niedzielę Palmową wierni naszej parafii mogli obejrzeć w kościele film Mela Gibsona pt. "Pasja". Film przedstawia opis ostatnich 12 godzin życia Jezusa Chrystusa w ujęciu historycznym, biblijnym oraz teologicznym. Oglądający film nie ukrywali głębokich wzruszeń i łez.

30 marca 2010 r.
W "Dzienniku Łódzkim" (Nr 75, z dn. 30 III 2010, str. 2) ukazał się artykuł ks. proboszcza pt. "Pusty Grób".

1 kwietnia 2010 r.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za dar modlitwy w intencji kapłanów. W homilii wspomniany został św. Jan Maria Vianney, patron kapłanów, którego 150 rocznicę śmierci przeżywamy w obecnym roku. W obchodzonym z tej okazji Roku Kapłańskim w parafii utworzone zostały zespoły Apostolstwa Modlitwy za kapłanów, tzw. "Margaretki". Jest to cenny dar dla każdego duszpasterza. Podczas Mszy św. modliliśmy się w sposób szczególny o nowe powołania kapłańskie z naszej parafii. Na zakończenie dzieci i przedstawiciele grup parafialnych złożyli księdzu proboszczowi życzenia i wręczyli kwiaty.

2 kwietnia 2010 r.
W Wielki Piątek podczas specjalnego nabożeństwa adorowaliśmy Krzyż. Każdy ze wzruszeniem podchodził, aby ucałować ten znak Chrystusowej miłości, przez który dokonało się zbawienie świata. Wieczorem, o godz. 2100 modlitwą różańcową modliliśmy się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II z okazji 5 rocznicy śmierci. Przybyło na tę modlitwę bardzo dużo wiernych, w tym młodzież. Czuwanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim w godzinę śmierci Papieża, czyli o 2137.

2 kwietnia 2010 r.
W "Dzienniku Łódzkim - 7 Dni" (Nr 13, z dn. 2 IV 2010, str. 5) ukazała się informacja o sukcesach ministrantów z parafii Kluki w rozgrywkach piłki halowej, które odbyły się 20 marca br. w Łasku. Ministranci z Kluk zdobyli I miejsce.

3 kwietnia 2010 r.
Przed południem miał miejsc obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, a wieczorem rozpoczęliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej. Po liturgii światła uroczyście odśpiewany został Exultet. Przy zapalonych światłach, biciu dzwonów i dzwonków odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy". Wszyscy ze wzruszeniem przeżywali także moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

4 kwietnia 2010 r.
Niedzielę Wielkanocną rozpoczęliśmy o godz. 600 rano procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji parafian. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do umieszczonych w Grobie Pańskim słów, które są hasłem duszpasterskim obecnego roku liturgicznego Kościoła w Polsce: "Bądźmy świadkami Miłości". Mogliśmy usłyszeć m.in.: "Kim zatem jest człowiek zmartwychwstania? Jaki jest? Odpowiedź jest prosta - to ten, który mimo trudności własnego życia, potrafi być świadkiem Miłości. Być świadkiem Miłości, to przylgnąć do Chrystusa, umocnić własną tożsamość chrześcijańską i mieć gotowość do dzielenia się miłością z innymi. Świadomość tego, że jesteśmy kochani przez Boga, powinna wzbudzić w nas potrzebę kochania innych. Wezwanie "Bądźmy świadkami Miłości" - to apel do każdego z nas, ludzi tworzących Kościół, abyśmy umieli przyjąć Miłość, żyć tą Miłością i dawać nieustannie świadectwo tej Miłości". Wielkanoc to znak nadziei i wezwanie do tego, aby zagrożona w nas miłość mogła na nowo zmartwychwstawać". We Mszy św. rezurekcyjnej, jak i w całej liturgii Triduum Paschalnego bardzo aktywnie uczestniczyli lektorzy i ministranci, którzy prowadzili komentarze i służyli przy ołtarzu. Wielkie znaczenie miał także piękny śpiew chóru parafialnego. Nie zabrakło również strażaków z Osiny i Kluk, choć nie wszyscy zechcieli pozostać w swoim kościele parafialnym. Liturgia poranka wielkanocnego zakończona została pięknie przeczytanym przez gimnazjalistkę Martę Koperek "Hymnem o miłości" św. Pawła z Listu do Koryntian.

7 - 9 kwietnia 2010 r.
Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem działki pod budowę plebanii. Z trzech stron teren działki ogrodzony został płytami betonowymi. Koszt tego ogrodzenia to 6.500 zł. Zostały także usunięte drzewa.

14 kwietnia 2010 r.
W związku z tragicznym wydarzeniem pod Smoleńskiem, w którym zginął Polski Prezydent oraz polska delegacja udająca się na obchody 70-lecia Zbrodni Katyńskiej, władze oraz mieszkańcy Gminy Kluki wzięli udział w marszu milczenia, by oddać hołd i zjednoczyć się w modlitwie w intencji ofiar i ich rodzin. W marszu wzięli udział m.in. p.o. wójta Gminy Kluki - Jacek Rożnowski, pani sekretarz Anna Fabrowska, przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Augustyniak oraz radni i sołtysi, jak również przedstawiciele organizacji, instytucji oraz grup społecznych z terenu Gminy. Obecne były także jednostki strażackie z terenu gminy wraz ze sztandarami. Marsz rozpoczął się o godzinie 1800 sygnałem syreny strażackiej, po czym wszyscy obecni odśpiewali Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego - i wyruszyli sprzed Gminy w stronę kościoła. Po złożeniu zniczy przed Krzyżem Misyjnym rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz Dariusz Mordaka. W homilii mogliśmy usłyszeć: "Któż mógł pomyśleć, że to uczczenie ofiar sprzed 70 lat będzie tak dramatycznym dopełnienie Katyńskiej Golgoty o nowe ofiary z początku XXI wieku. I dzisiaj ani o jednej, ani o drugiej tragedii zapomnieć nie możemy.(...) W okolicach Katynia została popełniona zbrodnia na tysiącach oficerów i policjantów, funkcjonariuszy państwa polskiego, których szczątki spoczywają w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych, nieznanych dotąd miejscach. Wśród tych, którzy zostali wtedy zamordowani, jest również mieszkaniec naszej miejscowości śp. Michał Wrona, który tutaj w Klukach pracował w Komisariacie Policji.  Jego imię i nazwisko widnieje pod pozycją 84 na ostaszkowskiej liście transportowej NKWD z 5 kwietnia 1940 r. Czytamy tam również, że był on jeńcem obozu w Ostaszkowie i został zamordowany i pogrzebany w lesie opodal wsi Miednoje. Tamta zbrodnia katyńska, jak i ostatnie smutne doświadczenie dotknęły nie tylko kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin, które straciły najbliższe sobie osoby, ale dotknęły całą naszą Ojczyznę. W bólu, smutku i żalu jednoczą się w tych dniach wszyscy Polacy. Na naszych instytucjach i domach powiewają biało - czerwone flagi z czarnym kirem. Polska składa hołd".  Podczas Mszy św. nastrojowe i patriotyczne pieśni śpiewał chór parafialny. Uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu "Boże, coś Polskę´.

14-16 kwietnia 2010 r.
Po otrzymanie odpowiednie decyzji z Urzędu Gminy usunięty zostały drzewa z działki, gdzie planowana jest budowa plebanii.

17 kwietnia 2010 r.
W naszym kościele gościliśmy na skupieniu wielkanocnym katechetów uczących w Bełchatowie i okolicach. Wszystkich serdecznie powitał i w ich intencji odprawił Mszę św. ks. Dariusz Mordaka, miejscowy proboszcz i opiekun katechetów rejonu bełchatowskiego. Po Mszy św. katecheci przeszli pod Krzyż Misyjny, by we wspólnej modlitwie i zadumie oddać hołd poległym w Katyniu i w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Oprawę liturgiczną przygotowały dziewczynki ze scholi młodzieżowo-dziecięcej wraz z panem organistą.

19 kwietnia 2010 r.
W pomieszczeniu gospodarczym przy zakrystii zainstalowany został duży pojemnościowy podgrzewacz wody (bojler), aby móc korzystać z ciepłej wody podczas sprzątania budynku kościoła. Prace wykonał p. Jan Trzmiel z Kluk Centralnych.

21 kwietnia 2010 r.
Zakupione zostały nowe maryjne koronki do ozdoby ołtarzy oraz poduszeczki dla dzieci na procesje eucharystyczne.

23 kwietnia 2010 r.
Za sumę ponad 14.000 zł. zakupiono stal zbrojeniową potrzebną do budowy plebanii, szczególnie dla wzmocnienia fundamentów i stropów.

24 kwietnia 2010 r.
Lektorzy i ministranci z naszej parafii wzięli udział w Zgierzu w Archidiecezjalnych Mistrzostwach w Piłce Nożnej Halowej Ministrantów. Na ponad dwieście parafii w archidiecezji zajęli bardzo wysokie - III miejsce. Jest to ogromny sukces naszych ministrantów. W nagrodę otrzymali dyplom i specjalną statuetkę. Razem z ministrantami byli p. Wiktor Wojewoda i p. Jacek Sionkowski, którzy czuwali nad przygotowaniem ministrantów do turnieju. Rodzina z Kluk związana ze sportem ufundowała dla zwycięzców trzy piłki, za co składamy serdeczne podziękowanie.

25 kwietnia 2010 r.
W Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy przeżywany jest Światowy Dzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, gościliśmy w naszym kościele siostry karmelitanki z Łodzi i z Kaszewic. Obecne były: s. Krystyna, s. Kandyda, s. Tabita i s. Georgia. Podczas Mszy św. o godz. 900 i 1100 siostry opowiadały o powołaniu oraz dzieliły się własnym doświadczeniem i charyzmatem zakonnym. Na Mszy św. o godz. 900 gościliśmy również ks. Henryka Pastuszka, który odprawił Mszę św. zamówioną przez rodzinę z naszej parafii z okazji 35 rocznicy święceń kapłańskich. Ks. Henryk przez 20 lat pracował w Afryce, a obecnie od 14 lat posługuje w Belgii.

25 kwietnia 2010 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 podsumowane zostały konkursy organizowane dla uczniów Zespołu Szkół w Klukach. W dniu 18 marca 2010 r. odbyły się dla uczniów gimnazjum szkolne eliminacje konkursu plastyczno - religijnego pt. "Tradycje Świąt Wielkanocnych w Rodzinie". Zwycięzcami etapu szkolnego w kategorii "karty świąteczne" zostały: Patrycja Kaczmarek i Marta Kotyla W kategorii "pisanka": Paulina Muskała i Agnieszka Muskała Wszystkie te uczennice zakwalifikowały się do etapu powiatowego. W etapie powiatowym Patrycja Kaczmarek z kl. IIa zajęła III miejsce. W dniach 22 i 25 marca odbył się także Szkolny Konkurs Biblijny. Wzięło w nim udział 64 uczestników. Tematem rywalizacji była znajomość Ewangelii według Świętego Marka. Spośród 22 uczestników szkoły podstawowej najlepszą Biblistką okazała się uczennica klasy V - Barbara Żyżelewicz. Miejsce drugie i trzecie przypadło w udziale uczniom klasy IV - Piotrowi Frankowi i Piotrowi Grzelakowi. W eliminacjach gimnazjalnych udział wzięło 42 uczniów. W drugim etapie konkursu uczniowie reprezentowali tak wysoki poziom wiedzy, że konieczna była "dogrywka". Ostatecznie najlepszym Biblistą gimnazjum okazał się uczeń klasy Ia- Andrzej Nowacki. Miejsce drugie przypadło Malwinie Wróblewskiej z klasy IIIc, a trzecie miejsce - Marcie Koperek z klasy IIIb. Konkurs biblijny przeprowadziła s. Georgia. Nagrody dla zwycięzców (dyplomy i albumy) ufundował ks. proboszcz.

1-3 maja 2010 r.
W pierwszych dniach maja przygotowywaliśmy się do odpustu parafialnego poprzez Doroczne Dni Eucharystyczne, czyli 40-godzinne nabożeństwo. Po Mszach św. porannych przez cały dzień w kościele przebywali parafianie, by adorować Najświętszy Sakrament. Nie zabrakło także wspólnotowych modlitw zorganizowanych przez grupy parafialne i mieszkańców poszczególnych miejscowości.

3 maja 2010 r.
Uroczystościom odpustowym ku czci NMP Królowej Polski przewodniczył ks. prał. Janusz Krakowiak - dziekan bełchatowski. Ksiądz prałat wygłosił także kazanie odpustowe, w którym podkreślił potrzebę zaufania i naśladowania Matki Bożej w naszym życiu. W uroczystości uczestniczyło bardzo dużo parafian i gości. Wszystkich na początku powitał ks. proboszcz Dariusz Mordaka. Przybyli także: ks. kan. Kazimierz Ciosek - dziekan zelowski wraz z wikariuszami, ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz - proboszcz z Buczku, ks. kan. Leon Strzelczyk - proboszcz z Łobudzic, ks. Stanisław Wroński - proboszcz z Wygiełzowa, ks. Jan Orczykowski - proboszcz z Pożdżenic, ks. Zdzisław Kuropatwa - - proboszcz z Kaszewic. Mimo zaproszenia nie przybyli księża z parafii Parzno. Swoją obecnością zaszczyciły nas również siostry karmelitanki z Łodzi i z Kaszewic na czele z siostrą przełożoną. Poczty sztandarowe reprezentowane były przez OSP z Kluk i z Osiny. Na zakończenie uroczystości odpustowych ks. prałat Janusz Krakowiak poświęcił wszystkie prace i inwestycje, które dokonane zostały przy kościele w ostatnim czasie, w szczególności zadaszenie dobudowane na głównym wejściem do świątyni, odnowione ogrodzenie wokół kościoła, przyłącze wody i urządzone tereny zieleni. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy materialnie i własną pracą przyczynili się do zrealizowania tych inwestycji.

4 maja 2010 r.
W liturgiczne wspomnienie św. Floriana, o godz. 1800 ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin. Z Kluk przybyło tylko trzech strażaków, a z Osiny dwunastu. Ksiądz proboszcz ukazując postać św. Floriana mówił o potrzebie odwagi w służbie strażackiej. Zachęcał także do większej integracji w jednostkach strażackich oraz do bardziej odważnego dawania świadectwa wiary i postaw moralnych w swoich rodzinach i środowiskach lokalnych. Tym, którzy od samego początku chętnie współpracują ze swoją parafią, ks. proboszcz wyraził wdzięczność.

4 - 7 maja 2010 r.
W tych dniach miały miejsce wykopy, robione były specjalne zbrojenia i zalane zostały odpowiednim betonem fundamenty pod budowę budynku plebanii. Koszt betonu, który został przywieziony z Bełchatowa,  i prace wykonane przy fundamencie to prawie 19.000 zł. Rozpoczęły się także prace dotyczące wykonania odpowiedniego zjazdu z drogi na posesję plebanii.

 9 maja 2010 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 obchodziliśmy pierwszą rocznicę przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii. Na tę uroczystość wszystkich bierzmowanych zaprosił ks. proboszcz w specjalnym liście, pisząc m.in.:" Tym z Was, którzy są blisko Pana Boga, uczęszczają regularnie na Mszę św. niedzielną i żyją po chrześcijańsku - serdecznie dziękuję i gratuluję. Smucę się, jeśli ktoś z Was po bierzmowaniu odszedł od Boga, duchowo zagubił się i stracił z Nim więź". Uroczystość rocznicowa była okazją do przypomnienia sobie przeżyć związanych z przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Młodzież w galowych strojach, tak jak rok wcześniej, stała pośrodku kościoła z krzyżykami od bierzmowania na piersi.

 9 maja 2010 r.
Ksiądz proboszcz wraz z delegacją z parafii oraz z przedstawicielami dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Klukach uczestniczył w uroczystościach poświęconych słudze Bożej Wandzie Malczewskiej w Parznie. Mszy św. św. o godz. 1600 w intencji rychłej beatyfikacji świątobliwej Wandy Malczewskiej przewodniczył ks. bp Adam Lepa.

 13 maja 2010r.
Uroczystą Mszą św. o godz. 1800 rozpoczęliśmy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz. Przybyło wielu parafian i gości. Podczas uroczystości śpiewał chór parafialny. Po Mszy św. odmówiony został różaniec, a potem z figurą Matki Bożej Fatimskiej przeszliśmy w procesji wokół kościoła. Uroczystości fatimskie zbiegły się z pielgrzymką do Portugalii i pobytem w tym dniu papieża Benedykta XVI w Fatimie.

 13-14 maja 2010 r.
Zgodnie z uzyskaną wcześniej decyzją i odpowiednim projektem dokonane zostały prace związane z wykonaniem przyłącza wodnego doprowadzającego wodę do budynku plebanii. Za podjęcie się tych prac wdzięczni jesteśmy firmie p. Ryszarda Koperka z Podwódki. Swojej koparki do wykopów użyczył i wiele prac wykonał także p. Rafał Rokociński z Kluk.

 14 maja 2010 r.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klukach: Anna Papuga, Amelia Kierasińska i Basia Źyżylewicz wzięły udział w odbywającym się w Bełchatowie VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Życiu i Działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Wraz z dziewczynkami na konkurs udali się opiekunowie ks. proboszcz i s. Georgia.

 16 maja 2010 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 piętnaścioro dzieci z naszej parafii przystąpiło do I Komunii Świętej. Byli to: Natalia Cieślak, Patrycja Gorzelak, Paweł Janowski, Bartłomiej Koszelczuk, Witold Lewandowski, Natalia Łukaszewicz, Wiktor Peczka, Mateusz Pogocki, Jolanta Rutkowska, Jakub Sionkowski,  Karolina Skonieczna, Ewelina Stanisławska, Martyna Stramska, Kacper Wlazło, Marcin Woźniak. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz, który w homilii zachęcał dzieci do prawdziwego zaprzyjaźnienia się z Chrystusem Eucharystycznym. Dzieci pod względem katechetycznym do uroczystości komunijnej przygotowała s. Georgia. Darem ołtarza od dzieci i ich rodziców był obraz Jezusa Miłosiernego, który będzie wisiał w widocznym miejscu naszego kościoła. W uroczystości uczestniczyli m.in. Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Klukach Ewa Łumińska, Pani Wicedyrektor Maria Łazuga, Pani Wychowawczyni klasy II Magdalena Rupieta oraz Pani Katechetka Janina Siewiera.

17-22 maja 2010 r.
W ramach przeżywanego "Białego Tygodnia" przez dzieci pierwszokominijne w kolejne dni dziękowaliśmy Panu Jezusowi za rodziców, babcie i dziadków, rodzeństwo, nauczycieli i katechetów. Ostatniego dnia poświęcone zostały wszystkie pamiątki komunijne oraz obraz Jezusa Miłosiernego. Dzieci przekazały także swoje ofiary pieniężne na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, by wesprzeć biedne dzieci z krajów misyjnych.

23 maja 2010 r.
W uroczystość Zesłania Ducha św. przeżywaliśmy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Jedenaścioro dzieci weszło do kościoła w procesji z gałązkami tataraku. Ksiądz proboszcz pogratulował wszystkim pięknej przyjaźni z Jezusem w ciągu minionego roku i zachęcał do dalszego, odważnego dawania świadectwa swojej wiary. Na zakończenie Mszy św. dzieci składały podziękowania i życzenia swoim rodzicom, a wszystkie mamy otrzymały wiązanki polnych kwiatów z okazji zbliżającego się Dnia Mamy.

21 maja 2010 r.
Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe wraz z rodzicami oraz ks. proboszczem, s. Georgią i p. katechetką Janiną Siewierą udali się na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. W czasie tego pobytu wszyscy uczestniczyli we Mszy św. oraz zwiedzili nową bazylikę. Przeszli także Drogę Krzyżową na Golgotę i zwiedzili miejsca objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na modlitwę w sanktuarium Narodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz zwiedziliśmy dom rodzinny św. Faustyny.

23 maja 2010 r.
W Tygodniku Katolickim "Niedziela" (Nr 21 z dn. 23 V 2010 r.) umieszczony został artykuł o sukcesach sportowych w piłce halowej ministrantów z naszej parafii.

24 maja 2010 r.
W Świętno NMP Matki Kościoła przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorego. Podczas Mszy św. w intencji chorych i cierpiących 48 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo majowe, a następnie wszyscy przyjęli błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

25-29 maja 2010 r.
Ks. proboszcz odprawił we wszystkich miejscowościach naszej parafii Msze św. przy kapliczkach, połączone z nabożeństwem majowym oraz poświęceniem pól i łąk. W modlitwach tych uczestniczyła dość duża grupa przedstawicieli każdej wioski.

30 maja 2010 r.
Po Mszach św. organizowana była przy naszym kościele zbiórka ofiar dla poszkodowanych klęską powodzi na południu Polski. Zebrane 1750 zł zostało przekazane na konto Caritas.

30 maja 2010 r.
Na boisku "Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Klukach odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kluki. Do turnieju zgłosiło się osiem drużyn, w tym trzy z terenu naszej parafii: "Victoria Kluki", "Borussia Kluki" i "KS Osina". Ks. proboszcz miał zaszczyt wręczyć puchary zwycięzcom. I miejsce zdobyła drużyna "Viktoria Kluki", II drużyna "FC Pogromcy" z Zarzecza, a III drużyna "FC Parzno". W zwycięskiej drużynie grali: Jacek Sionkowski, Ernest Rudzki, Wiktor Wojewoda, Mateusz Sionkowski, Mateusz Ożóg, Tomasz Płóciennik, Piotr Walenczak, Kamil Zieliński, Damian Siwiec, Mateusz Wojtala, Dawid Koperek, Błażej Stępień, Marcin Strzelczyk, Rafał Dymiński, Adrian Wiącek.

3 czerwca 2010 r.

W uroczystość Bożego Ciała Mszy św. o godz. 1100 i procesji eucharystycznej przewodniczył neoprezbiter ks. Grzegorz Boras, pochodzący z parafii Szczerców. Ks. Proboszcz, witając prymicjanta, wyraził wielką radość, iż zechciał on w piątym dniu po święceniach przewodniczyć naszym uroczystościom w parafii. Ks. Grzegorz w czasie kazania ukazywał wielkość daru Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa. Tematyka czterech ołtarzy nawiązywała do hasła duszpasterskiego "Bądźmy świadkami Miłości". Przy pierwszym ołtarzu widniał napis: Miłość cierpliwa jest, przy drugim: Miłość wszystko znosi, przy trzecim: Miłość nigdy nie ustaje, a przy czwartym: Wytrwajcie w Mojej miłości. Przy każdym ołtarzu było wygłaszane tematyczne kazanie. W czasie uroczystości pięknie reprezentowały się grupy parafialne: kółka różańcowe, chór, ministranci i lektorzy, rada parafialna, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe. Najmłodsze dzieci ubrane były w stroje ludowe. Niestety, i tym razem zabrakło strażaków. Po Mszy św. ks. Grzegorz udzielał błogosławieństwa prymicyjnego oraz rozdawał okolicznościowe obrazki. Wszyscy zauważyli, że w tegorocznej uroczystości wzięła udział bardzo duża liczba wiernych.

4 czerwca 2010 r.
Podczas VII spotkania Rady Parafialnej omówione zostały bieżące sprawy dotyczące budowy plebanii. Postanowiono także przeprowadzić wiosenną i jesienną zbiórkę ofiar na podejmowane prace budowlane.

6 czerwca 2010 r.
W tym dniu w Warszawie wyniesiono na ołtarze nowego polskiego błogosławionego: ks. Jerzego Popiełuszkę. W naszym kościele przed Mszami św. mogliśmy wysłuchać fragmentów kazań ks. Jerzego. W czasie homilii ks. proboszcz mówił również o wielkości tego kapłana, przytaczając wywiad z jego matką, jaki umieszczony został w "Niedzieli".

6 czerwca 2010 r.
Po raz drugi zorganizowana została przy naszym kościele akcja oddawania krwi. Po Mszach św. wielu parafian udawało się do ambulansu, by uczynić akt miłosierdzia poprzez oddanie cennego daru, jakim jest krew, która trafi do najbardziej potrzebujących.

13 czerwca 2010 r.
Mszę św. o godz. 1700 połączoną z nabożeństwem fatimskim odprawił neoprezbiter ks. Marcin Jarzenkowski, pochodzący z parafii św. Floriana w Pabianicach. Ks. Marcin w homilii nawiązał do przypadającej w tym dniu 23 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Łodzi oraz do objawień fatimskich. Po nabożeństwie różańcowym i procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła wszyscy otrzymali błogosławieństwo prymicyjne. Chór parafialny przygotował na tę okoliczność piękne pieśni o tematyce powołaniowej.

14-15 czerwca 2010 r.
Rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie plebanii. Na fundamentach postawiono bloczki i teren wyrównano do tzw. poziomu zerowego. Dzień wcześniej ks. proboszcz w ramach ogłoszeń parafialnych szczegółowo poinformował parafian o planach budowy plebanii i przewidywanych wydatkach.

19 czerwca 2010 r.
Ks. proboszcz wraz z katechetami rejonu bełchatowskiego uczestniczył w pielgrzymce autokarowej do sanktuarium Świętogórskiej Matki Bożej Róży Duchowej w Gostyniu Poznańskim.

20 czerwca 2010 r.
Na Mszy św. o godz. 900 poświęcony został nowy kielich mszalny oraz nowe dzwonki, które używane są przez ministrantów podczas liturgii.

20 czerwca 2010 r.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli we Mszy św. o godz. 1100 z racji zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Ks. proboszcz, który jednocześnie był ich katechetą, podziękował wszystkim za zaangażowanie i trzyletnią współpracę w ramach lekcji religii w szkole. Również uczniowie wyrazili w pięknych słowach wdzięczność swojemu katechecie.

20 czerwca 2010 r.
Na zakończenie Mszy św. o godz. 1100 podsumowany został konkurs przeprowadzany w ciągu roku szkolnego przez katechetki s. Georgię i p. Janinę Siewierę polegający na zbieraniu i uzupełnianiu kolejnych numerków "Ziarenek". Oto lista zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i specjalne nagrody: I miejsce - Barbara Żyżelewicz, kl. V; Jolanta Rutkowska, kl. II II miejsce - Adam Płóciennik, kl Ib gimn.; Kamila Perka, kl. IV; Piotr Frank, kl. IV; Patrycja Gorzelak, kl. II; Kamil Chłopik, kl. IV; Jakub Sionkowski, kl. II; Kacper Sionkowski, kl. I; Iwona Tokarczyk, kl. V; III miejsce - Marta Ławska, kl. IV; Natalia Cieślak, kl. II; Klaudia Chłopik, oddz.przedszk.; Karolina Kapica, kl. V; Wyróżnienia - Dominika Szkudlarek, kl. I; Julia Kotyla, kl. I; Weronika Szkudlarek, kl. I; Marta Szkudlarek, "O"; Julia Kocińska, kl. I; Oliwia Łobaszewska, kl. I.

20 czerwca 2010 r.
Po południu na boisku "Orlik" w Klukach odbył się mecz w piłkę nożną między ministrantami z parafii Kluki i parafii Kaszewice. Wygrała drużyna ministrantów z Kluk 7:1. Mecz sędziował animator sportu w naszej gminie p. Piotr Jasiński.

23 czerwca 2010 r.
W poszczególnych miejscowościach naszej parafii odbywała się zbiórka darów rzeczowych dla powodzian. Do akcji włączyło się ponad 60 rodzin. Zebrany dary, m.in.: środki czystości, ręczniki, pościel, żywność, woda mineralna trafiły poprzez Caritas Archidiecezji Łódzkiej do poszkodowanych. Organizatorami zbiórki byli p. Sławomir Dobrzelak z Kluk i p. Roman Szczepański z Ciszy.

25 czerwca 2010 r.
Podczas Mszy św. o godz. 800 dziękowaliśmy Panu Bogu za kolejny rok szkolny i katechetyczny. Obecni byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ks. proboszcz w homilii podkreślał ważność postawy wdzięczności wobec Boga i innych ludzi.

11 lipca 2010 r.
W naszej parafii gościliśmy ks. biskupa Ireneusza Pękalskiego, który odprawił o godz. 1100 Mszę św. w intencji ofiarodawców i wszystkich pomagających przy rozpoczętej budowie domu parafialnego. W czasie homilii ks. biskup wskazał na potrzebę zaangażowania się wszystkich parafian w podejmowane działania duchowe i materialne, które mają służyć całej wspólnocie parafialnej. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli na plac budowy, gdzie ks. biskup dokonał liturgicznego obrzędu poświęcenia fundamentów i rozpoczętych prac budowlanych. Usłyszeliśmy wtedy słowa: "Dzieło, które na tym placu zostało rozpoczęte, winno rozbudzać naszą wiarę i naszą wdzięczność wobec Boga. (...) Jesteśmy w pewien sposób pomocnikami Boga, ilekroć swoją pracą zaradzamy potrzebom naszych braci lub wspólnoty i staramy się im służyć. Podczas tego obrzędu błagajmy Boga o pomoc, aby doprowadził tę budowę do upragnionego kształtu, a budowniczych otaczał opieką i bronił od wszelkiego niebezpieczeństwa". Po tym wprowadzeniu odmówiona została modlitwa błogosławieństwa: "Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty przez swojego Syna wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś Go trwałym fundamentem swojego królestwa. Spraw, prosimy, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli doprowadzić do pomyślnego końca to dzieło, które rozpoczęliśmy dla naszego pożytku i ku chwale Twojego imienia". Razem z ks. biskupem Mszę św. sprawowali: ks. Stanisław Haładaj - wiceprzewodniczący Wydziału katechetycznego Kuri Metropolitalnej w Łodzi i ks. Paweł Pęczek - dyrektor Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Porszewicach. Obecni byli także księża z dekanatu zelowskiego na czele z ks. dziekanem kan. Kazimierzem Cioskiem z Zelowa i ks. wicedziekanem kan. Z bigniewem Kaczmarkiewiczem z Buczku. Przybył także ks. Zdzisław Kuropatwa - proboszcz z Kaszewic i ks. diakon Damian Czerwiński. z Zelowa. Uroczysta oprawę Mszy św. przygotowali lektorzy, ministranci oraz chór. Ks. proboszcz wszystkim przybyłym gościom i parafianom serdecznie podziękował za każdy duchowy i materialny wkład w podjęte dzieło budowy domu parafialnego. W szczególny sposób słowa wdzięczności należą się Radzie Parafialnej oraz tym parafianom, którzy w ostatnich dniach w ramach specjalnie przeprowadzonej zbiórki złożyli na budowę plebanii ponad 35.000 zł.. Ofiary przekazywane były osobom zbierającym lub na konto parafialne.

25 lipca 2010 r.
Po Mszach św. o godz. 900 i 1100 odbył się obrzęd błogosławieństwa i poświęcenia samochodów i innych pojazdów z racji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa - patrona podróżujących. Każdy z kierowców otrzymał obrazem z św. Krzysztofem i specjalną modlitwą o bezpieczeństwo na drogach. Poświeconych zostało ponad 240 pojazdów. W "Dzienniku Łódzkim" nr 172 z dn. 26.07.2010 ukazała się informacja wraz ze zdjęciem z poświęcenia samochodów w naszej parafii.

1 sierpnia 2010 r.
Podczas Mszy św. czytany był Apel Biskupów Polskich zatytułowany: "Abstynencja jest darem miłości". Biskupi prosili o trzeźwość w miesiącu sierpniu: "W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze duchowym abstynencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe szanse, dzięki czemu stajemy się dojrzalszymi ludźmi. Abstynencja pozwala nam przezwyciężać egoizm i podejmować troskę o bliźnich. Jest też znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem również jasnym przykładem dla innych. Abstynenci dają piękne, odważne świadectwo, że życie bez alkoholu jest szczęśliwe i wartościowe. Pokazują, że picie nie daje takich korzyści i przyjemności, jakie obiecują reklamy. Uczą, że alkohol nie jest cudownym lekiem na problemy i złe samopoczucie. (...) Podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości i uzdalniania do abstynencji powinna być każda rodzina. Jednym z pierwszych darów miłości, który rodzice mogą i powinni ofiarować swojemu dziecku, jest właśnie abstynencja. Młodzi potrzebują świadectwa abstynencji! Dlatego apelujemy do rodziców, aby budowali rodziny wolne od alkoholu. Zacznijmy od rodzinnych uroczystości, przede wszystkim tych o charakterze religijnym. Niech przyrzeczenia abstynenckie dzieci przystępujących do I Komunii św. będą zadaniem dla całej rodziny. Niech wszyscy troszczą się o umacnianie tych przyrzeczeń na drodze formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania. Bierzmy też przykład z tych rodzin, które zorganizowały wyjątkowo piękne i radosne wesela bezalkoholowe. (...) Myśląc o umacnianiu naszego społeczeństwa, apelujemy również do władz państwowych i samorządowych o nieuleganie presji środowisk, które lobbują za poszerzeniem dostępności alkoholu. Wszystkim, którzy w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim angażują się w pracę trzeźwościową, wyrażamy nasze najserdeczniejsze podziękowania. Zachęcamy do dalszego działania dla dobra drugiego człowieka, w którym wyraża się prawdziwa chrześcijańska miłość.

5 sierpnia 2010 r.
Przy kościele trwały prace naprawcze przeciekającego dachu. Tych prac podjął się p. Michał Piskała z Osiedla w Klukach. W tym dniu zakupiona została i postawiona w pobliżu kościoła specjalna kabina WC.

6 sierpnia 2010 r.
Zakończone zostały prace przy zalaniu pierwszego stropu na budowie domu parafialnego. Wcześniej został położony tzw. suchy beton, postawione stemple i zrobione odpowiednie zbrojenia. Na bieżąco przywożony jest także piach i gruz na zasypanie terenu przed budynkiem plebanii.

11 sierpnia 2010 r.
Przez teren naszej parafii przechodziła Piesza Pielgrzymka Płocka. Mszy św. dla pielgrzymów o godz. 1500 przewodniczył ks. bp Piotr Libera - ordynariusz diecezji płockiej. Kazanie wygłosił ks. prał. Marian Janus - ogólnopolski duszpasterz ruchu pielgrzymkowego. Przybyło ponad 1300 pielgrzymów. Po Mszy św. pielgrzymi mogli się poczęstować ciastem i smakołykami przygotowanymi przez naszych parafian, głównie przez panie z Kluk Środkowych.

15 sierpnia 2010 r.
Na Osiedlu Leśnym w Klukach obchodziliśmy 10-lecie postawienia kapliczki. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Dariusz Mordaka, który w kazaniu wspomniał: "Przed dziesięciu laty, w roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 2000, tutaj na Osiedlu Leśnym w Klukach postawiono kapliczkę. Jak się dowiedziałem, była to spontaniczna decyzja pewnej grupy rodzin z Osiedla, którzy pobudowali ją jako wyraz wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej. Kapliczka  dedykowana jest Matce Bożej Niepokalanej, której figura stoi na kamiennej bryle. Każdego roku odprawiana jest przy niej Msza św. w uroczystość Wniebowzięcia NMP, czyli 15 sierpnia. Te przeżycia nazwałem przed trzema laty naszym "Odpustem Osiedlowym". Kiedy budowano tę kapliczkę, było tu wtedy niewiele domów. Dziś jest już ponad 90. Jak cudownie w ten klimat Osiedla wpisuje się więc ta piękna kapliczka. Jakże ona jest tu potrzebna - właśnie tu w centrum - aby przypominać o tym, co najważniejsze w życiu człowieka. Spoglądając na figurę Maryi Niepokalanej z różańcem w ręku, mamy okazję przypominać sobie o naszej chrześcijańskiej drodze życia. A Maryja - patronka tej kapliczki i naszej parafii, chce nam w tym pomagać. Chciałbym zatem podziękować wam wszystkim, którzy tutaj przybywacie przed tę kapliczkę, tutaj się modlicie, tutaj z tym miejscem się utożsamiacie. Jakże cieszę się, że zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca przy tej kapliczce gromadzą się na modlitwie członkinie powstałego niedawno na Osiedlu Kółka Różańcowego". Po Mszy św. po raz pierwszy odprawiona została procesja eucharystyczna ulicami Osiedla. Szli w niej licznie obecni jego mieszkańcy oraz zaproszeni przez nich goście jak i przybyli parafianie.

15 sierpnia 2010 r.
W związku z jubileuszem 10-lecia postawienia kapliczki na Osiedlu przeżywaliśmy ŚWIĘTO PARAFII KLUKI 2010. Zostało ono zorganizowane przez ks. proboszcza na boisku "Orlik". Gościem specjalnym uroczystości był zespół ludowy "Kurnosianki" z Kurnosa. Pięknym śpiewem ubogacały nas także siostry Urszula i Izabela Stolarczykówny. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w różnych zabawach i konkurencjach. Nie zabrakło także konkursów dla najmłodszych. Na zewnątrz boiska kilku motocyklistów prezentowało swoje pojazdy. Między mieszkańcami Kluk Środkowych, Kluk Osiedla i Podwódki rozegrane zostały mecze piłkarskie, które sędziował p. Piotr Jasiński, opiekun boiska "Orlik". W ygrała drużyna z Kluk Środkowych, drugie miejsce zdobyli piłkarze z Osiedla, a trzecie z Podwódki. Mimo zaproszenia nie zgłosiła się drużyna z Osiny i tym samym nie zdobyła żadnego miejsca. Wszystkie drużyny zwycięskie otrzymały z rąk ks. proboszcza puchary i dyplomy. W czasie uroczystości wszyscy chętni mogli spożyć różnego rodzaju ciasta z okazji zorganizowanego "Święto Ciasta" oraz zjeść fasolkę po bretońsku lub chleb wiejski ze smalcem. Te ostatnie smakołyki przygotowane zostały przez p. Włodzimierza Wojewodę z "Rancza" w Osinie. Wszyscy zdobywcy miejsc i uczestnicy parafiady otrzymali nagrody, dzięki dofinansowaniu imprezy z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Kluki. Ogromne podziękowania za pomoc w organizowaniu Święta Parafii Kluki należą się także p. Wiktorowi Wojewodzie z Kluk Zapłocia i p. Jackowi Sionkowskiemu z Kluk Osiedla. Nagłośnienie na boisku "Orlik" zorganizował i zasponsorował p. Sławomir Dobrzelak z Kluk. Wszystkim pomagającym w organizowaniu Święta Parafii i bardzo licznie przybyłym uczestnikom podziękował ks. proboszcz. Wspólne świętowanie miało na celu autentyczne ukazywanie postaw wychowawczych związanych z wprowadzaniem w życie ideałów pojednania, otwartości, solidarności, szlachetnej rywalizacji, ducha pracy, twórczości oraz nadziei. Było także wspaniałą okazją i szansą do integracji parafialnej. Uczestnicy imprezy ocenili ją jako bardzo udaną i pożyteczną.

22 - 25 sierpnia 2010 r.
Nasi parafianie udali się w Pieszej Pielgrzymce z Bełchatowa do Częstochowy. W ostatnich kilometrach drogi oraz na Jasnej Górze pielgrzymom towarzyszył ks. proboszcz, który odprawił w intencji całej parafii Mszę św..

26 sierpnia 2010 r.
W uroczystość NMP Częstochowskiej przeżywaliśmy III rocznicę powstania parafii. Mszy św. o godz. 1800 przewodniczył ks. proboszcz, który podziękował wszystkim za współpracę przez kolejny rok pracy duszpasterskiej w naszej parafii. To dzięki życzliwości parafian w ostatnim roku udało się podjąć i zrealizować wiele inwestycji. Wszyscy odśpiewali uroczyście "Te Deum" oraz nasz Hymn Parafii. Na zakończenie Mszy św. odnowiliśmy Śluby Jasnogórskie i cała wspólnota parafialna zawierzona została Patronce Parafii - NMP Królowej Polski.

1 września 2010 r.
Mszą św. o godz. 800 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2010/2011. Obecni byli na niej uczniowie oraz nauczyciele wraz z dyrekcją Zespołu Szkół w klukach. Ks. proboszcz w homilii mówił o pokornym i pełnym zaangażowania wykorzystaniu nowego czasu danego nam przez Pana Boga. Lekcji religii w gimnazjum uczyć będzie ks. proboszcz, a w szkole podstawowej i przedszkolu s. Antonina, która zastąpi w katechizacji s. Georgię i p. Janinę Siewierę.

5 września 2010 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 przeżywaliśmy Dożynki Parafialne. Wszystkie miejscowości naszej parafii przygotowały piękne wieńce i chleby. Przy okazji wręczania ich w darze ołtarza nie zabrakło także tradycyjnych przyśpiewek i wierszy. Dzieci przybyły na dożynki z chlebkami, które zostały poświęcone. Ks. proboszcz w homilii mówił o ciężkiej pracy rolnika i o potrzebie wdzięczności za każdy dar ziemi wobec Pana Boga. Przemówienie okolicznościowe w imieniu władz gminy skierowała do rolników p. sekretarz Anna Fabrowska. Na uroczystość przybyli także radni z naszej parafii i sołtysi z Kluk i Osiny. Przedstawiciele władz samorządowych po zakończonej Mszy św. obdarowywali wszystkich przybyłych kromkami chleba.

5 września 2010 r.
Po południu ks. proboszcz zorganizował dla scholi parafialnej oraz wszystkich chętnych dzieci i ich opiekunów wyjazd autokarowy do Piotrkowa Tryb. na koncert zespołu "Chrześcijanin Tańczy" z programu Ziarno TVP1. Razem z zespołem przybył ks. biskup Antoni Długosz, który śpiewał i bawił się z dziećmi. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie z ks. biskupem.

11 września 2010 r.
52 parafian udało się wraz z ks. proboszczem na pielgrzymkę autokarową do Warszawy. Głównym celem pielgrzymów była modlitwa przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Niesamowite wrażenie na wszystkich zrobiło muzeum poświęcone ks. Jerzemu. Następnie zwiedzaliśmy Stare Miasto. Modliliśmy się także przy sarkofagu sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego oraz zwiedziliśmy katedrę warszawską z grobami wielkich polskich wieszczów. Przeszliśmy również do kościoła św. Anny, przed pałac prezydencki, na plac Piłsudskiego i przed Grób Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie udaliśmy się do Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie, gdzie wysłuchaliśmy historii powstania i budowy Wotum Narodu Polskiego oraz ucałowaliśmy relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymka była dla wszystkich okazją do umocnienia ducha i jednocześnie poznania wielu ciekawych miejsc w stolicy naszego kraju.

12 września 2010 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 modliliśmy się w intencji żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny w 1939 roku, a spoczywających na cmentarzu wojennym obok kościoła. Uroczystości organizowane były przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Urząd Gminy w Klukach, Parafię w Klukach i Związek Strzelecki "Strzelec". W homilii ks. proboszcz mówił: "Kiedy corocznie obchodzimy nasze wspólne przeżycia upamiętniające poległych żołnierzy spoczywających na naszym wojskowym cmentarzu, to zawsze skłaniamy się do zadumy nad takimi wartościami jak wolność, honor, patriotyzm. Nikt nie dał nam wolności i niepodległości za darmo, musiała być ona wydarta siłą i honorem polskiego żołnierza. Niepodległość w ywalczona i obroniona była możliwa dzięki wielkości, która cechowała ludzi tamtego okresu". Wśród szczególnych gości i pocztów sztandarowych byli:
- p. Jan Wionczyk - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego,
- p. Stanisław Drozdowski - radny Powiatu Bełchatowskiego,
- p. Wojciech Rogoziński - kierownik referatu Starostwa Powiatowego,
- p. Tomasz Trawiński - przedstawiciel SZ "Strzelec", weteran AK,
- p. Józef Wodziński - przedstawiciel ZS "Strzelec,"
- p. Jarosław Furgała - kombatant,
- p. Anna Fabrowska - sekretarz Gminy Kluki,
- p. Grzegorz Augustyniak - przewodniczący Rady Gminy Kluki (wraz z radnymi),
- p. Alojzy Wróblewski - prezes Zarządu Gminnego Straży Pożarnych,
- Poczet Sztandarowy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
- Poczet Sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK - Koło w Bełchatowie,
- Poczet Sztandarowy Związku Strzeleckiego "Strzelec",
- Poczet Sztandarowy ZSP nr 3 w Bełchatowie,
- Poczet Sztandarowy ZSP nr 4 w Bełchatowie,
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Klukach wraz z dyrekcją,
- Poczet Sztandarowy OSP w Klukach,
- Poczet Sztandarowy OSP w Osinie,
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich.

Po Mszy św. zakończonej pięknym śpiewem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego wszyscy obecni przeszli na cmentarz, by uczestniczyć w Apelu Poległych. Najpierw były okolicznościowe przemówienia, a później młodzież z Zespołu Szkół w Klukach przedstawiła program słowno-muzyczny. Schola parafialna odśpiewała pieśń: "Gdy w noc wrześniową". Poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Uroczystość zakończona została śpiewem "Boże, coś Polskę". Grupa Rekonstrukcji, która istnieje od roku, po raz pierwszy odtworzyła umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy z 1939 roku, co wzbudziło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

13 września 2010 r.
Nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. Krzysztof Nowak, nowy proboszcz z parafii w Chabielicach. Ks. Krzysztof w homilii mówił o wielkim znaczeniu kultu maryjnego w życiu chrześcijanina. Po Mszy św. odmówiliśmy różaniec i z figurą fatimską z zapalonymi lampionami odbyła się procesja wokół kościoła.

14 września 2010 r.
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego po Mszy św. o godz. 1800 przeszliśmy na specjalne modlitwy pod Krzyż Misyjny znajdujący się obok naszego kościoła.

26 września 2010 r.
Nasza parafia włączyła się w trwającą na całym świecie akcję "Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata" Rozpoczęcie nastąpiło o godz. 1500 na tzw. "Kluckim trójkącie". Na te modlitwę przybyło dość sporo parafian. Po Koronce zorganizowana zastała I Rowerowa Pielgrzymka Szlakiem Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Grupa 36-osobowa pod przewodnictwem ks. proboszcza jechała przez Osinę, Magdalenów, Lubiec, gdzie jest dom, w którym mieszkała Świątobliwa Wanda oraz Ciszę i Roździn do Parzna i stamtąd powróciła do Kluk. Najważniejszym punktem była modlitwa przy krypcie Wandy Malczewskiej z prośbą o wyniesienie jej na ołtarze.

27 września 2010 r.
Z okazji Dnia Patronki Gimnazjum w Klukach Wandy Malczewskiej wszyscy uczniowie gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej wraz z nauczycielami udali się na Jasną Górę, by modlić się o rychłą beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej. W pielgrzymce wzięło udział 190 osób. Pierwszym punktem pobytu na Jasnej Górze było spotkanie w kaplicy różańcowej, w której na stałe znajduje się obraz Świątobliwej Wandy, z paulinem o. Bogumiłem Schabem oraz z panią Zofią Chmielewską z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Zarówno o. Bogumił jak i pani Zofia przedstawili nam życiorys naszej Patronki, podkreślając jej miłość i oddanie Matce Bożej. Po spotkaniu w sali różańcowej wszyscy udali się do Kaplicy Jasnogórskiej, by modlić się przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej. Niesamowitym wrażeniem było zobaczyć Obraz Maryi w odnowionych szatach, które uroczyście założone zostały niecały miesiąc wcześniej. Dodatkowym przeżyciem było to, że Mszy św. o godz. 1100 przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz, znany nam bardzo dobrze z telewizyjnego programu "Ziarno". Ks. biskup na początku wszystkich serdecznie powitał, a w homilii często wspominał o Czcigodnej Wandzie Malczewskiej. Obok ołtarza ustawiony był sztandar naszej szkoły. Liturgię Mszy św., a więc czytania i modlitwę wiernych prowadzili uczniowie z klasy II gimnazjum. Modliliśmy się za całą szkołę, a szczególnie o rychłą beatyfikację naszej Patronki. W tej intencji mszę św. odprawiał ks. Dariusz Mordaka, katecheta naszego gimnazjum. Na końcu Eucharystii odbył się akt zawierzenia młodzieży Matce Bożej. Wypowiedzieli go przedstawiciele klas III: Marta Kotyla, Agnieszka Szczepanik i Dawid Muskała. Wszyscy z uwagą słuchali słów: "Maryjo, nasza najlepsza Matko i Nauczycielko! Oto my, uczniowie Gimnazjum imienia Wandy Malczewskiej w Klukach wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami oraz pracownikami naszej szkoły pragniemy dziś Tobie się oddać i zawierzyć. To wielka radość dla każdego i każdej z nas, że dziś możemy być przed Twym Cudownym Wizerunkiem. Czujemy w tym miejscu ciepło Twej matczynej miłości i obecności. Tak, jak Twój Syn Jezus Chrystus wychowywał się przy Tobie, tak i my, młodzi, pragniemy uczyć się w Twojej szkole właściwego wrastania i dojrzewania do dorosłego życia. Jesteśmy szczęśliwi, że naszą Patronką jest sługa Boża Wanda Malczewska, która tak bardzo Ciebie, Maryjo, kochała, i która dla nas jest wspaniałym wzorem miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Spojrzyj, Matko, na naszą szkołę i na nas z miłością. Pomóż nam odnajdywać właściwe wartości, którymi będziemy kierować się w życiu. Chcemy być mądrzy, uczciwi i szczęśliwi. Naucz nas pilnie słuchać tego, co mówi do nas Twój Syn. Naucz nas kochać i szanować naszych rodziców i wychowawców. Otocz nas wszystkich płaszczem Twej opieki. Przygarnij nas do siebie i przytul do swego matczynego serca. Czuwaj nad całą naszą szkołą i nad każdym z nas". Po Mszy św. był czas na zwiedzanie Jasnej Góry. Obejrzeliśmy panoramę oblężenia klasztoru, skarbiec, salę rycerską. Przeszliśmy na wałach Drogę Krzyżową i modliliśmy się przy pomniku Jana Pawła II - przyjaciela młodzieży. Na zakończenie udaliśmy się do Domu Pielgrzyma, gdzie mogliśmy zjeść obiad. Wszystkim uczniom podobała się pielgrzymka, ponieważ mogliśmy uczestniczyć w wyjątkowej formie oddania czci Patronce Gimnazjum. Po pielgrzymce uczniowie pisali sprawozdania. Oto niektóre wypowiedzi uczniów: Ta pielgrzymka była dla mnie wielkim przeżyciem. Nie tylko podniosła mnie na duchu, ale również wpłynęła na moje życie. Gdy modliłam się przed Cudownym Obrazem czułam obecność Matki Boskiej i wiedziałam, że mnie wspiera. Powierzyłam jej swoje problemy i wierzę, że pomoże mi w ich rozwiązaniu. Gdy patrzyłam na Obraz, łzy same cisnęły się do oczu. Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Wiem, że zawsze mnie wspierasz i nigdy nie opuścisz. (Patrycja Kaczmarek, kl. IIIa). Będąc w miejscu świętym czułam niezwykłą lekkość duchową. To była jedna z najpiękniejszych wycieczek, na jakich byłam. (Joanna Pawłowska, kl. IIIb). Najważniejszym punktem naszej pielgrzymki była uroczysta Msza św. Podczas jej sprawowania stałem przy samym ołtarzu Matki Bożej. Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż mogłem porozmawiać z moją Mamą, patrząc Jej prosto w oczy. (Dawid Muskała, kl. IIIb). Sądzę, że ważne i istotne było spotkanie z o. Bogumiłem, modlitwa i zawierzenie młodzieży Maryi. Podróż na Jasną Górę powinna skutkować zrozumieniem związków Wandy Malczewskiej z Maryją, wzrostem wiary i pobożności oraz duchowym wsparciem od Matki Bożej. (Andrzej Nowacki, kl. IIa). Zapamiętałem najbardziej Mszę św., gdyż razem z koleżanką zostałem poproszony przez księdza do przeczytania modlitwy powszechnej. T en wyjazd bardzo wspomógł mnie w moim życiu duchowym oraz wzmocnił moją wiarę. Była to naprawdę bardzo udana pielgrzymka. (Jakub Augustyniak, kl. IIb)

1 października 2010 r.
Z Urzędu Gminy w Klukach otrzymaliśmy pismo następującej treści: "W związku z ponownym wnioskiem o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Kluki, z przeznaczeniem działki nr 173/2 obr. Kluki, o powierzchni 0,7842 ha, na rozbudowę cmentarza grzebalnego, uprzejmie informuję, że wykonanie planu miejscowego dla lokalizacji cmentarza na w/w działce jest w tej chwili niemożliwe. Informuję, że w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kluki, zgodnie z uchwałą nr 47/XII/07 Rady Gminy Kluki z dnia 5 października 2007 r. lokalizacja cmentarza nie została uwzględniona". Podpisał p.o. Wójta Jacek Rożnowski. Warto wspomnieć, że była to odpowiedź na pismo przekazane w tej sprawie do Gminy w dniu 4 stycznia 2010 r.

3 października 2010 r.
W autokarowej pielgrzymce na Jasnej Górze uczestniczyły członkinie Kółek Różańcowych z naszej parafii. O godz. 630 rano ze wszystkimi spotkał się ks. proboszcz, który udzielił błogosławieństwa i prosił o modlitwę w intencji całej naszej parafii. Pielgrzymka organizowana była w ramach corocznego spotkania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

10 października 2010 r.
Podczas przeżywanego Dnia Papieskiego uczniowie Zespołu Szkół w Klukach przygotowani przez s. Antoninę przedstawili na Mszach św. program słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II. Hasło Dnia Papieskiego brzmiało: "Jan Paweł II - odwaga świętości". Podczas Mszy św. o godz. 1100 uczniowie kl. II i III złożyli deklarację kandydatury w związku z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. Po Mszy odbyło się spotkanie organizacyjne z kandydatami i ich rodzicami.

13 października 2010 r.
Ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie połączone zostało z procesją różańcową ulicami Kluk. W czasie Mszy św. i nabożeństwa różańcowego modlitwą objęte były wszystkie rodziny parafii. Przybyło bardzo dużo wiernych, w tym również dzieci szkolne i młodzież.

17 października 2010 r.
Msza św. o godz. 1100 sprawowana była w intencji nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Klukach z okazji minionego Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej Mszy św. wyraziliśmy Panu Bogu wdzięczność za pracę katechetyczną Pani Janiny Siewiery, która przez 20 lat uczyła religii w szkole w Klukach. Od 1 września 2010 r. Pani Katechetka przeszła na emeryturę. W szkolnictwie przepracowała razem 42 lata. Słowa wdzięczności wypowiedzieli przedstawiciele dzieci i młodzieży oraz ks. proboszcz Dariusz Mordaka. Pięknie brzmiały słowa uczniów z gimnazjum: "My młodzi kończymy już gimnazjum, ale wciąż pamiętamy lekcje religii prowadzone przez Panią. Ileż razem przeżyliśmy spotkań w szkole i w kościele, gdy przygotowywała nas Pani do I Komunii św., gdy organizowała Pani z nami jasełka i inne uroczystości szkolne oraz kościelne. Tego się nie da zapomnieć! Razem z naszymi rodzicami za wszystko dziękujemy. Jesteśmy dumni, że to Pani uczyła nas religii w szkole podstawowej, a my uczyliśmy się od Pani, jak być człowiekiem pobożnym i mądrym". Również ks. proboszcz podkreślił bardzo ważne cechy Pani Katechetki: cierpliwość, dobroć i pełne oddanie pracy wychowawczej i katechetycznej. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Janiny Siewiery gimnazjum w Klukach nosi imię Wandy Malczewskiej. Pani Katechetka zawsze widziana była jako prawdziwy świadek wiary, który uczy przykładem swojego życia. Za 20 lat posługi katechetycznej do modlitwy i życzeń parafianie dołączyli specjalny dyplom i dwadzieścia czerwonych róż. W uroczystości wzięli udział nauczyciele z miejscowej szkoły na czele z Panią Wicedyrektor Marią Łazugą.

18 października 2010 r.
O godz. 1930 ks. proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. z okazji I rocznicy nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Obrazu. W czasie homilii nie zabrakło wspomnień sprzed roku, kiedy przeżywaliśmy Misje Parafialne i samo spotkanie z Maryją, która do nas przybyła. O tych wspomnieniach przypominała także wystawa ze zdjęciami umieszczona na zewnątrz kościoła. Wystawa zatytułowana została: "Dzięki Ci, Matko". Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo różańcowe. Szczególnym znakiem przeżyć rocznicowych było odsłonięcie i poświęcenie pomnika - tablicy poświęconej bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Pomnik ten został umiejscowiony obok Krzyża Misyjnego. Na nim umieszczony jest napis: "Zło dobrem zwyciężaj". Znajduje się tam również kamień przywieziony z grobu ks. Jerzego z Warszawy. Po odmówieniu specjalnej modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego odśpiewaliśmy pieśń "Ojczyzno ma". Uroczystość zakończył Apel Jasnogórski o godz. 2100. Warto wspomnieć, że przed drzwiami głównymi kościoła na marmurowej płycie od tego dnia widnieje wypisany złotymi literami napis: "Wejdź dobrym - wyjdź lepszym".

19 października 2010 r.
Łukasz Gryś, uczeń II LO w Bełchatowie, zamieszkały w Klukach, zajął II miejsce w konkursie "Ks. Jerzy Popiełuszko - sługa Boży, patriota i męczennik". Konkurs organizowany był dla młodzieży Bełchatowa i okolic. Gratulujemy wysokiego zwycięstwa.

29 października 2010 r.
W tym dniu zalany został strop na drugim poziomie budowanego budynku plebanii. Pozostała jeszcze budowa poddasza.

1 listopada 2010 r.
W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu w Parznie odprawiona została Msza św. Koncelebrowali ją nowy ks. proboszcz z Parzna oraz ks. proboszcz z Kluk, który modlił się za naszych zmarłych parafian.

2 listopada 2010 r.
Podsumowany został zorganizowany przez s. Antoninę szkolny konkurs na najpiękniej wykonany różaniec. W konkursie udział wzięło 25 uczestników, głównie uczniowie szkoły podstawowej. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez parafię i szkołę.

11 listopada 2010 r.
O godz. 1000 odprawiona została przez ks. proboszcza Msza św. w intencji Ojczyzny z racji Święta Niepodległości. Na uroczystość przybyli radni Gminy Kluki z terenu naszej parafii. Podczas Eucharystii chór parafialny wykonywał pieśni patriotyczne. Po zakończeniu modlitw w kościele wszyscy przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie przedstawiciele radnych złożyli wiązankę kwiatów. Na zakończenie odśpiewany był hymn Polski.

14 listopada 2010 r.
Na Mszach świętych gościliśmy siedmioosobową delegację Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Nasi goście podczas Mszy św. o godz. 900 i 1100 mówili o zaangażowaniu się ludzi świeckich w życie wspólnot parafialnych. Dzielili się także własnym doświadczeniem.

21 listopada 2010 r.
Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Cecylii na Mszy św. o godz. 900 modliliśmy się w intencji osób śpiewających w chórze parafialnym. Natomiast na Mszy św. o godz. 1100 w patronalne święto liturgicznej służby ołtarza modliliśmy się w intencji lektorów, ministrantów i scholi dziecięco - młodzieżowej. Ks. proboszcz wszystkim podziękował za zaangażowanie w liturgię Mszy św. i nabożeństw w naszej parafii.

27 listopada 2010 r.
W łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI przeżywaliśmy w naszym kościele "Czuwanie dla życia nienarodzonych". Specjalna Msza św. połączona z nabożeństwem adoracyjnym i modlitwami ekspiacyjnymi jako wynagrodzenie za grzechy p rzeciw życiu odprawiona został o godz. 900.

28 listopada 2010 r.
W I niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nawy okres liturgiczny i nowy rok duszpasterski, którego hasłem są słowa: "W Komunii z Bogiem". Na Mszy św. o godz. 900 poświęcone zostały wigilijne opłatki. Również poświęcony został nowy ornat maryjny ofiarowany przez p. Janinę Hetmanek, który używany będzie podczas Mszy św. roratnych.

5 grudnia 2010 r.
Na prośbę sióstr dominikanek z Czortkowa na Ukrainie odbyła się w naszej parafii zbiórka darów materialnych, szczególnie przyborów szkolnych i ubrań dla biednych dzieci przybywających do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez siostry. Wielu parafian okazało hojność i wsparcie. Dla dzieci z naszej parafii z racji wspomnienia św. Mikołaja nie obyło się również bez słodkiej niespodzianki.

5 grudnia 2010 r.
W drugiej turze wyborów wybrany został nowy wójt Gminy Kluki. Został nim p. Karol Sikora z Kaszewic. Nowemu wójtowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej lokalnej społeczności. Dwa tygodnie wcześniej wybrana została nowa Rada Gminy, w której mamy pięciu przedstawicieli z terenu naszej parafii.

8 grudnia 2010 r.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 1700 dzieci pierwszokomunijne otrzymały medaliki i łańcuszki oraz zostały powierzone opiece Niepokalanej. Modliliśmy się również za dziewczęta z racji patronalnego Dnia Młodzieży Żeńskiej.

12 - 15 grudnia 2010 r.
W ramach rekolekcji adwentowych przeżywaliśmy Renowacje Misji Świętych. Tym szczególnym dniom skupienia przewodniczył o. Bolesław Konopka - kapucyn z Tenczyna. Tak, jak w ubiegłym roku podczas Misji Świętych, jego nauki trafiały bardzo mocno do serc naszych parafian. Kolejne dni Renowacji poświęcone były tematom: Święto Rodzin, Dzień Biblijny, Dzień Pokutny i Dzień Maryny. We wtorek po każdej Mszy św. udawaliśmy się pod Krzyż Misyjny, a w środę o. misjonarz zawierzał naszą parafię Matce Bożej. Przed Renowacją Misji każda rodzina otrzymała specjalny List od ks. proboszcza z informacją o znaczeniu i celami przeżywania takich dni. Mimo śnieżnych i mroźnych dni w rekolekcjach uczestniczyło bardzo dużo wiernych.

19 grudnia 2010 r.
W tym roku imieniny ks. proboszcza wypadły w niedzielę. Podczas Mszy św. kolejne grupy duszpasterskie składały życzenia. Ks. proboszcz podziękował wszystkim za wszelkie dobro, jakie doznaje od parafian, nie tylko w dniu imienin, ale przez cały rok.

20 grudnia 2010 r.
W Zespole Szkół w Klukach odbyła się Wigilia Środowiskowa. Piękny program słowno-muzyczny przedstawili uczniowie. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i liczni goście. Obecni byli nauczyciele naszej szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. W pięknie przystrojonej jadalni po życzeniach ks. proboszcza wszyscy połamali się opłatkiem i spożyli wigilijne potrawy.

21 grudnia 2010 r.
Uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się w Urzędzie Gminy Kluki. Na zaproszenie pana Wójta przybyli radni Rady Gminy, sołtysi, kierownicy jednostek administracyjnych oraz księża proboszczowie z parafii Kluki, Kaszewice i Parzno. Obecni byli także wszyscy pracownicy Urzędu Gminy. Po powitaniu i życzeniach złożonych przez p. Wójta, ks. proboszcz z Kaszewic przeczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, a życzenia w imieniu kapłanów przekazał ks. proboszcz z Kluk, Dariusz Mordaka, który życzył prawdziwej radości i miłości, która wypływa z betlejemskiego żłóbka oraz prosił, aby wszyscy swoją posługę wypełniali w duchu służby. Zachęcał zebranych, aby "służyli, a nie byli obsługiwani, służyli, a nie panowali", bo tylko wtedy nasza misja przyniesie odpowiednie korzyści dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Po części oficjalnej, którą uświetnił śpiew chórku Zespołu Szkół w Klukach, wszyscy składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, a później spożyli pokarmy wigilijne.

25 grudnia 2010 r.
O północy, uroczystą liturgią Mszy św. pasterkowej, rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Żłóbek przed ołtarzem nawiązuje w tym roku do scenerii narodzenia Jezusa w stajence, stąd w żłóbku znajdowały się narzędzia rolnicze i gospodarcze ułożone na sianie lub słomie na tle starego płotu. W centrum były figury Świętej Rodziny, pasterzy, królów i zwierząt. W homilii podczas Mszy św. ks. proboszcz mówił o wielkim znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia oraz nawiązywał do umieszczonego niedawno nad drzwiami przy wejściu głównym do kościoła haśle: "Wejdź dobrym - wyjdź lepszym" . Była to zachęta, aby każde przyjście do kościoła i każde spotkanie z Jezusem przemieniało nas i pomagało nam czynić nasze życie lepsze i bardziej radosne.

26 grudnia 2010 r.
W uroczystość Świętej Rodziny obchodziliśmy święto naszych rodzin. Podczas Mszy św. czytany był List biskupów polskich zatytułowany: "Życie rodzinne w komunii z Bogiem". Księża biskupi pisali m.in.: "Komunia z Bogiem rozwija się i pogłębia przez codzienną modlitwę indywidualną, małżeńską i rodzinną. Karmi się medytacją Słowa Bożego i adoracją Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Budzi tęsknotę za jak najczęstszym przystępowaniem do Komunii Świętej. ( _) Dziś także nie można być prawdziwym małżeństwem, rodziną katolicką, bez udziału - czynnego i bezpośredniego - w niedzielnej Mszy Świętej. (_) Dzisiaj, w Niedzielę Świętej Rodziny, prosimy zatem, abyście w Waszych małżeństwach i rodzinach rozwijali serdeczną zażyłość i głęboką jedność całego Waszego życia. Życie w komunii małżeńskiej, to ciągłe postrzeganie współmałżonka jako kogoś wyjątkowo bliskiego. To dzielenie jego radości i cierpienia, znajdowanie satysfakcji w odgadywaniu jego pragnień i zaspokajaniu potrzeb. Walczcie o czas, aby być razem i dzielić się tym, kim jesteście i co posiadacie. Bądźcie dla siebie darem".

29 grudnia 2010 r.
W środowy wieczór, 54 osoby wraz z ks. proboszczem uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Dzietrzkowic koło Wielunia. Wszyscy mogli obejrzeć jedną z najpiękniej oświetlonych miejscowości w Polsce, gdzie bajkowe iluminacje i blask setek tysięcy lampek przyciągają turystów z całej Polski.

31 grudnia 2010 r.
Podczas specjalnego nabożeństwa o godz. 1700 uroczyście odśpiewaliśmy hymn "Te Deum" i dziękowaliśmy Bogu za rok kalendarzowy 2010. Przed północą wielu parafian przybyło jeszcze raz do kościoła, by przy śpiewie kolęd i modlitwie powitać Nowy Rok 2011. Po krótkim nabożeństwie nie brakło na zewnątrz świątyni życzeń noworocznych, szampana i fajerwerków.


Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski