PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2009


2 stycznia 2009 r.
Organizowana przez księdza proboszcza akcja "Całe Kluki na lodowisku" cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. O godz. 915 sprzed budynku gminy wyjechał zapełniony do ostatniego miejsca autokar wiozący dzieci, młodzież i kilka osób dorosłych na lodowisko do Bełchatowa. Również wielu parafian udało się indywidualnie swoimi samochodami. Razem przybyło prawie 80 osób. Od godz. 1000 do 1100 lodowisko należało do parafii Kluki. Wszyscy po założeniu wypożyczonych łyżew bawili się na sztucznym lodzie. Nie brakowało atrakcji, radości, ale także i nieszkodliwych upadków. Lodowisko zostało udostępnione bezpłatnie, za co podziękowania należą się władzom miasta Bełchatów. Także przejazd autokarem zafundował pan Mirosław Wożniak z Osiny. Po wspólnych zabawach na lodowisku większość uczestników udała się do pobliskiego kościoła NMP Matki Kościoła, by zwiedzić żłóbek z żywymi zwierzętami, a następnie spożyć smakołyki w McDonaldzie.

4 stycznia 2009 r.
Podczas Mszy św. ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze za rok 2008. Podczas minionego roku w naszym kościele chrzest przyjęło 10 dzieci, sakrament małżeństwo zawarło 6 par, a do wieczności odeszły 3 osoby. W tym czasie rozdano 24200 Komunii św. W roku 2008 podejmowane były w dalszym ciągu prace związane z organizacją naszej nowo powstałej parafii. Wiele czasu poświęcono różnym działaniom podejmowanym w związku z uregulowaniem gruntów pod kościołem i wokół kościoła. Ponadto ks. proboszcz poinformował o zrealizowanych niektórych inwestycjach:
- opłacane były na bieżąco wszystkie sprawy notarialne i geodezyjne;
- zakupione zostały wszystkie naczynia, księgi i szaty liturgiczne potrzebne do codziennego funkcjonowania kościoła i odprawiania nabożeństw. Ponadto przybył nowy paschał, świece ołtarzowe, baldachim, ornat na nabożeństwa środowe, puszka na komunikanty, stuły, ceremoniał i mszał maryjny, ampułki, bielizna kielichowa, figura Jezusa do Grobu Pańskiego, figura Jezusa Zmartwychwstałego, figury pasterza i zwierzątek do żłóbka, świeca roratnia, pelerynki dla ministrantów i inne potrzebne do liturgii przedmioty;
- nabywane były elementy dekoracyjne, uświetniające wygląd kościoła wewnątrz i na zewnątrz;
- kupowane były nagrody i pomoce katechetyczne dla dzieci (m.in. "Ziarenka"), a także do wystroju sali katechetycznej w szkole;
- na bieżąco odprowadzane były podatki kurialne, opłaty za energię elektryczną, za dzierżawę zbiornika z gazem;
- podjęto liczne prace stolarskie i elektryczne, związane z zakupem potrzebnych materiałów;
- zrobiona została ozdoba zewnętrznej strony kościoła od strony Osiny i założona kostka w bramie wejściowej;
- założono oświetlenie zewnętrzne kościoła i nowe oświetlenie ołtarza;
- zrobiony został parking na samochody;
- 3 maja 2008 r. poświęcona była nowa chrzcielnica i podwyższona ambonka;
- całkowicie została wyremontowana klatka schodowa i salka nad zakrystią. Parafia poniosła koszty za zakup mebli, żyrandoli, wyposażenie salki, urządzenie wystawy fotografii kapliczek i krzyży;
- zakupione zostały organy elektroniczne dla chóru i drugie kościelne dla pana organisty.
- wyposażona została w nowe meble cała zakrystia, zakupione zostały także niezbędne pomoce dekoracyjne do zakrystii. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za składane ofiary pieniężne i poinformował, że na zakończenie roku 2008 parafia nie posiadała żadnych długów. W związku z organizowaniem cmentarza pokryte zostały koszty prac geologicznych i geodezyjnych. W najbliższych planach wydatki związane z pokryciem kosztów zakupu działki leśnej (90 arów) w Osinie oraz zakupu działki pod budowę domu parafialnego, czyli plebanii. Na ten cel zbierane będą ofiary po kolędzie oraz przeznaczone będą wszystkie najbliższe tace gospodarcze i inne przychody. Ksiądz proboszcz wspomniał także, że w minionym roku wystąpił z pisemną prośbą do Wójta oraz do Rady Gminy w Klukach o możliwość doprowadzenie wody do kościoła i założenie oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego do świątyni. Zlecił także architektowi zrobienie projektu dobudowy kruchty przed głównym wejściem do kościoła. Ponadto w Nadleśnictwie w Bełchatowie złożył podanie z prośbą o zamianek działek leśnych, by rozpocząć organizację cmentarza.

4 stycznia 2009 r.
W styczniu odbywały się spotkania opłatkowo-noworoczne zespołów duszpasterskich istniejących w naszej parafii. W niedzielę, 4 stycznia, opłatek przeżywała wspólnota Kółka Różańcowego z Osiny i z Podwódki. W następną niedzielę spotkali się w budynku GOK-u ministranci i dziewczynki ze scholi wraz z rodzicami. Także tego dnia spotkanie opłatkowe przeżywali członkowie chóru parafialnego. W sobotę, 17 stycznia, w opłatku uczestniczyły panie z Kółka Różańcowego z Kluk. We wszystkich spotkaniach uczestniczył ks. proboszcz, który składając życzenia, podziękował także za zaangażowanie i służbę dla dobra całej wspólnoty parafialnej.

18 stycznia 2009 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 uczniowie Szkoły Podstawowej z Kluk przedstawili program jasełkowy. Dzieci zostały przygotowane przez katechetkę, panią Janinę Siewierę. Nad stroną muzyczną czuwała pani Elżbieta Wesołowska, która wraz z chórkiem szkolnym przygotowała piękne kolędy.

18 stycznia 2009 r.
W trzecią niedzielę miesiąca - niedzielę różańcową - na Mszy św. o godz. 1100 zawiązane zostało pierwsze w parafii Dziecięce Kółko Różańcowe. Dwudziestu uczniów Szkoły Podstawowej w Klukach przedstawionych przez panią katechetkę Janinę Siewierę otrzymało od ks. proboszcza tajemnice różańca świętego. Życzymy, aby modlitwa różańcowa była siłą i radością dla wszystkich dzieci, które zechciały stworzyć kółko różańcowe.

18 stycznia 2009 r.
O godz. 1600 odbył się w naszym kościele organizowany po raz pierwszy wieczór kolęd i pastorałek zatytułowany "Śpiewajmy Maleńkiemu". W czasie koncertu kolędy i pastorałki śpiewane były przez chór parafialny, dziewczynki ze scholi dziecięco-młodzieżowej oraz trzyosobowy zespół muzyczny, który wystąpił premierowo, pierwszy raz przed publicznością. Wspaniale przygotowane kolędy, śpiewane zbiorowo, w duetach i indywidualnie spotkały się z wielkim uznaniem przybyłych parafian i gości z sąsiednich miejscowości.

25 stycznia 2009 r.
Ksiądz proboszcz na Mszach św. podziękował wszystkim rodzinom za przyjęcie w swoich domach w ramach wizyty duszpasterskiej oraz przedstawił sprawozdanie pokolędowe.

2 lutego 2009 r.
W święto Matki Bożej Gromnicznej zawiązane zostało z inicjatywy ks. proboszcza Kółko Różańcowe w Klukach na Osiedlu Leśnym. Zelatorką wybrana została p. Elżbieta Opałka. Spotkania modlitewne z wymianą tajemniczek odbywać się będą w I niedzielę miesiąca o godz. 1800 przy kapliczce na Osiedlu.

18 lutego 2009 r.
Uczeń klasy IIIa Gimnazjum w Klukach Paweł Mielczarek zdobył I miejsce w etapie szkolnym i IV miejsce w etapie archidiecezjalnym w Konkursie Biblijnym pt.: "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" - życie i nauczanie św. Pawła. Etap archidiecezjalny odbył się 18 lutego 2009 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Łodzi. Paweł Mielczarek okazał się jednym z najlepiej przygotowanych do konkursu. Jako pamiątkę za udział w konkursie i uzyskanie wysokiego wyniku   otrzymał dyplom z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

24 lutego 2009 r.
Ksiądz proboszcz oraz pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach byli organizatorami Wieczoru Ostatkowego dla dzieci i młodzieży. Podczas tego spotkania wszyscy chętni brali udział w wielu konkursach i zabawach. Najważniejszy jednak konkurs związany był z najciekawszym strojem. Najlepsi, którzy zajęli I, II i III miejsce, otrzymali puchary i dyplomy; przyznano także 10 wyróżnień. Dla wszystkich uczestników zabawy ostatkowej przygotowane były także napoje, ciastka, pączki i inne niespodzianki.

8 marca 2009 r.
Po Mszy św. o godz. 1100 odbyło się spotkanie organizacyjno - duszpasterskie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

10 marca 2009 r.
Ponad 40-osobowa grupa parafian wzięła udział w organizowanym przez ks. proboszcza wyjeździe do kina w Bełchatowie na film pt. "Popiełuszko - wolność jest w nas". Film ukazywał wspaniałą postać sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

11-12 marca 2009 r.
Dokonano przeróbek przy ławkach w kościele, gdyż sprawiały wiele trudności podczas stania i siedzenia. W cieplejszych miesiącach dokonane zostanie jeszcze czyszczenie i lakierowanie ławek.

18 marca 2009 r.
W wigilię uroczystości św. Józefa odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Rady Parafialnej. Uczestniczyło w nim 16 osób ze wszystkich miejscowości parafii. Ksiądz proboszcz przedstawił bardzo szczegółowo dotychczasowe dokonania w parafii związane z duszpasterstwem i sprawami gospodarczymi. W spotkaniu uczestniczył także architekt przygotowujący projekt rozbudowy kościoła od strony głównych drzwi wejściowych. Propozycja architekta została zaakceptowana przez członków Rady Parafialnej. Na zakończenie zgłoszone zostały pewne sugestie i plany dotyczące dalszych inwestycji podejmowanych w parafii.

25 - 28 marca 2009 r.
Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Antoni Pietras - proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bełchatowie. Nauki głoszone były dla uczniów szkoły podstawowej, dla gimnazjalistów oraz dla dorosłych. Ksiądz rekolekcjonista w czasie homilii podejmował wiele tematów dotyczących wiary, modlitwy i nawrócenia. Nie zabrakło ciekawych przykładów i śpiewów nowych piosenek.

3 kwietnia 2009 r.
Bardzo duża grupa parafian uczestniczyła w Drodze Krzyżowej ulicami Kluk. W tym roku modlono się o jak najszybszą beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II w czwartą rocznicę jego śmierci.

5 kwietnia 2009 r.
W Niedzielę Palmową młodzież parafialna, szczególnie kandydaci do sakramentu bierzmowania wraz z księdzem proboszczem udali się autokarem do Łodzi, by uczestniczyć w "Marszu dla Jezusa". W ten sposób wszyscy włączyli się w obchody Światowego Dnia Młodzieży przeżywanego w diecezjach pod przewodnictwem swoich biskupów.

9 - 10 - 11 kwietnia 2009 r.
W tych dniach przeżywaliśmy Triduum Paschalne. Każdego dnia wierni gromadzili się w kościele, by uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Grób Pański tematycznie nawiązywał do hasła roku duszpasterskiego: "Otoczmy troską życie". Specjalny okolicznościowy obraz przedstawiał rodzinę, która jest "gniazdem życia´. Uroczysty charakter, przy bardzo licznym udziale wiernych, miała także procesja i Msza św. rezurekcyjna odprawiana o godz. 600 rano w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Ks. proboszcz podczas homilii odwołał się do umieszczonego w dekoracji hasła tegorocznego roku duszpasterskiego: "Otoczmy troską życie". Zachęcał, abyśmy otaczali troską życie nasze i innych ludzi we wszystkich dziedzinach i wymiarach, a szczególnie w wymiarze duchowym. Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanym i przygotowanie uroczystości wielkanocnej. Wyraził także smutek z powodu braku współpracy z parafią przez niektórych strażaków z Kluk i z Osiny, którzy zrezygnowali z adoracji Najświętszego Sakramentu i udziału w rezurekcji w swoim kościele parafialnym

25 kwietnia 2009 r.
Ks. proboszcz wraz z liczną delegacją z parafii uczestniczył w archidiecezjalnej pielgrzymce do Częstochowy. Pielgrzymka zorganizowana została w ramach przygotowań wszystkich parafii do nawiedzenia przez Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

2 maja 2009 r.
I Ogólnopolski Zjazd Rodzinny przeżywała rodzina Gorzelaków. O godz. 1400 w naszym kościele w intencji wszystkich członków rodziny Gorzelaków, którzy przybyli z całej Polski, została odprawiona Msza. Św.

3 maja 2009 r.
Po raz drugi przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia poprzez 40-godzinne nabożeństwo przeżywane 1 i 2 maja. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. infułat Józef Fijałkowski - wikariusz biskupi ds. katechizacji w archidiecezji łódzkiej. We wstępie do Mszy św. ks. proboszcz powiedział: "Dzisiejszy odpust jest okazją do ponownego przemyślenia Ślubów Jasnogórskich, w których jest tyle miłości i jednocześnie tyle zobowiązań wobec Królowej Polski - naszej Patronki". Ks. celebrans w kazaniu ukazał znaczenie i rolę Matki Bożej w historii naszego narodu. Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła oraz śpiew hymnu parafii. Na uroczystość odpustową przybyli księża: ks. kan. Józef Komperda wraz z ks. Ryszardem Żurkiem z parafii Szczerców, ks. kan. Jan Ledziński wraz z ks. Markiem Mielcarkiem z parafii Rusiec, ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz wraz z ks. Bogusławem Statusem z parafii Buczek, ks. kan. Bolesław Dziurdzia z Pożdżenic, ks. kan. Antoni Sawicki rezydujący w Żarze, ks. Stanisław Wroński z Wygiełzowa, ks. Zdzisław Kuropatwa z Kaszewic, ks. Artur Pytlak z Zelowa. Obecne były także siostry karmelitanki z Kaszewic. Uroczystość uświetnili swoją obecnością poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Klukach oraz OSP z Osiny i Kluk. Nad liturgią czuwali liczni lektorzy i ministranci. Wszystkim podobał się piękny śpiew chóru, który przygotował wiele Maryjnych pieśni, m.in. "Bogurodzicę".

5-6-7 maja 2009 r.
Ks. proboszcz odprawił Msze św. i nabożeństwa majowe w Podwódce, Osinie i Podścichawie.

9 maja 2009 r.
Nasza Parafialna Służba Liturgiczna powiększyła się o 4 nowych lektorów. Po kilkutygodniowych przygotowaniach w kościele Narodzenia NMP w Bełchatowie ks. bp Adam Lepa udzielił posługi lektora ministrantom: Pawłowi Papudze, Adrianowi Stanisławskiemu, Bartłomiejowi Dylakowi i Damianowi Opałce. Od tego czasu służbę przy ołtarzu mogą wypełniać w albach, które ufundowane zostały przez ks. proboszcza. Nowym lektorom gratulujemy!

10 maja 2009 r.
Podczas Mszy św. o godz. 900 i 1100 gościliśmy w naszym kościele Młodzieżowy Zespół Ewangelizacyjny z II Liceum Ogólnokształcącego Bełchatowie. Młodzież przygotowana przez katechetkę p. Małgorzatę Rychlik przedstawiła pantomimę oraz podzieliła się świadectwem swojej wiary i radości z przynależności do Chrystusa. Wszyscy będący na Mszach św. z wielkim przejęciem oglądali i słuchali naszych gości.

10 maja 2009 r.
Przedstawiciele parafii wraz z ks. proboszczem uczestniczyli w pielgrzymce do Parzna, gdzie modlono się o rychłą beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej, czczonej w tamtejszym kościele. Uroczystościom przewodniczył bp Adam Lepa.

13 maja 2009 r.
Podczas pierwszego nabożeństwa fatimskiego ks. bp Ireneusz Pękalski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas II i III z naszej parafii. Było to pierwsze bierzmowanie od powstania parafii. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 41 kandydatów. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywali się od 12 X 2008 r., czyli od Niedzieli Papieskiej. Nad przekazaniem wiedzy religijnej, czynnym udziale w praktykach religijnych i spotkaniach formacyjnych czuwał ks. proboszcz, a jednocześnie katecheta ze szkoły. Darem ołtarza od wszystkich bierzmowanych był czerwony ornat z symbolem Ducha Świętego, biała stuła oraz dwa welony do trzymania insygniów biskupich. Wszyscy, którzy przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, otrzymali krzyżyki z napisem "Pamiątka Bierzmowania", specjalne obrazki oraz zrobili sobie zdjęcie z ks. Biskupem. Podczas uroczystości panowała ciepła, rodzinna atmosfera. Przybyli księża: ks. kan. Kazimierz Ciosek z Zelowa, ks. kan. Bolesław Dziurdzia z Pożdżenic, ks. kan. Leon Strzelczyk z Łobudzic, ks. Zdzisław Kuropatwa z Kaszewic, ks. Rafał Dąbrowski z parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie oraz bardzo wielu wiernych.

15 maja 2009r.
Podczas Mszy św. i nabożeństwa majowego modliliśmy się o beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej z racji 187 rocznicy jej urodzin.

17 maja 2009 r.
Do grona ministrantów został włączony podczas mszy św. o godz. 1100 nowy kandydat - Mateusz Cieniuch z Podwódki. Życzymy radosnej posługi przy ołtarzu!

18 - 20 maja 2009 r.
W tych dniach trwały prace związane z wyczyszczeniem i lakierowaniem wszystkich ławek w kościele. Ogromne podziękowania należą się Panom, którzy zechcieli pomóc przy odnowieniu ławek, znajdujących się w naszym kościele już od 20 lat bez remontu.

18 maja 2009 r.
W VI Powiatowym Konkursie Poświęconym Janowi Pawłowi II organizowanym w Bełchatowie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Klukach, m.in. Konrad Koperek i Andrzej Nowacki. Za czwarte miejsce uzyskali dyplom z wyróżnieniem.Znaleźli się za to na pierwszym planie zdjęcia ukazanego w łódzkiej edycji "Niedzieli". Gratulujemy!.

19 maja 2009 r.
Przy odnowionym krzyżu i kapliczce w Klukach przy trasie została odprawiona Msza św.i nabożeństwo majowe. Ks. proboszcz poświęcił nową kapliczkę i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej odnowienia. Na tę uroczystość przybyło bardzo dużo wiernych z Kluk i okolic.

23 maja 2009 r.
Do Loretto koło Warszawy udała się z naszej parafii 17-osobowa grupa parafian, by uczestniczyć w ogólnopolskiej pielgrzymce z okazji 100 rocznicy wydawanego przez siostry loretanki miesięcznika "Różaniec". Inicjatorką i organizatorką wyjazdu była p. Barbara Kudaj z Podwódki.

24 maja 2009 r.
"Oto jest dzień, który dał nam Pan" - tymi słowami piosenki rozpoczęła się uroczystość Pierwszej Komunii św.. Uroczystość tę przeżywało 11 dzieci z naszej parafii, które dzień wcześniej przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu pokuty i odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz, który w homilii zachęcał wszystkich do stałej przyjaźni z Jezusem. Dzieci były przygotowane przez katechetkę p. Janinę Siewierę. Darem ołtarza od dzieci dla parafii był ornat z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, który używany będzie podczas nabożeństw fatimskich.

26 maja 2009 r.
Z okazji Dnia Matki w intencji wszystkich matek odprawiona została Msza św. oraz nabożeństwo maryjne. Podczas Mszy św. dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki dla swoich mam.

31 maja 2009 r.
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego pierwszą rocznicę Komunii św. przeżywały dzieci z kl. III szkoły podstawowej. Nie zabrakło wielu wspomnień i przeżyć. Ks. proboszcz zachęcał, aby dzieci były od tego czasy apostołami niedzielnej Mszy św. w swoich rodzinach i środowiskach.

31 maja 2009 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 gościliśmy w naszym kościele 15-osobową grupę Akcji Katolickiej z parafii Przemienienia Pańskiego z Łodzi. Z okazji zbliżającego się jubileuszu 15-lecia święceń kapłańskich ks. proboszcza otrzymaliśmy dla parafii piękny, biały ornat.

1 czerwca 2009 r.
W święto NMP Matki Kościoła przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorego. Sakrament namaszczenia chorych przyjęło w tym dniu 35 osób.

2 czerwca 2009 r.
Dzieci komunijne i rocznicowe wraz z ks. proboszczem, panią katechetką Janiną Siewierą i rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce do Częstochowy. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, wszyscy zwiedzili bazylikę, skarbiec, muzeum 600-lecia Jasnej Góry, salę rycerską i inne cenne miejsca. Punktem najważniejszym pielgrzymki była Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. W drodze powrotnej dziękowaliśmy Panu Bogu za wiele wrażeń i piękną pogodę.

9 czerwca 2009 r.
W tym dniu w naszym kościele kapłani wyświęceni w 1994 r. obchodzili 15 rocznicę swoich święceń. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. abp Władysław Ziółek - metropolita łódzki. Pasterza archidiecezji oraz 25 księży - jubilatów powitał proboszcz, należący do grupy księży świętujących 15 rocznicę święceń - ks. Dariusz Mordaka. Wydobył słowa, które w homilii z okazji naszych święceń skierował arcybiskup Władysław Ziółek, nawiązując do wydanego wówczas "Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów". Powiedział, że kapłan został poczęty na długiej modlitwie i nakazał nam modlić się w tej intencji. Liturgię słowa przygotowali gimnazjaliści, obchodzący w tym roku 15 rocznicę urodzin. Arcybiskup Metropolita w kazaniu akcentował wielkość daru kapłaństwa, jaki otrzymaliśmy. Cytował piękne słowa poety ks. Jana Twardowskiego oraz podkreślił fakt, że ten mały jubileusz wpisał się w Rok Świętego Pawła Apostoła, a niebawem już rozpocznie się Rok Kapłański. Z tego bogactwa treści i wydarzeń trzeba czerpać. Na końcu Mszy św. miejscowi gimnazjaliści, którzy mają 15 lat - tyle, ile my kapłaństwa - złożyli życzenia. Na mszy św. licznie obecni byli parafianie, a szczególnie grupy parafialne: ministranci, schola, rada parafialna, chór, członkinie Kółek Różańcowych i dzieci pierwszokomunijne, które niosły dary ołtarza. Liturgię Mszy św. zakończyliśmy modlitwą prowadzoną przez Księdza Arcybiskupa o nowe powołania kapłańskie w archidiecezji łódzkiej. Przed błogosławieństwem młodzież zadedykowała kapłanom piosenkę "Powołałeś mnie". Ksiądz Arcybiskup do kroniki parafialnej wpisał następujące słowa: "Wszystkich Drogich Księży świętujących 15-lecie sakramentu kapłaństwa zapewniam o moim szacunku i pamięci w modlitwie. Księdzu Proboszczowi, który otworzył dzisiaj dla nas swoje serce, dziękuję za piękną pracę duszpasterską w parafii Kluki. Niech Pan wspiera Go i wszystkie Jego inicjatywy swoją łaską". Uroczystość w parafialnej świątyni w Klukach została opisana w "Niedzieli Łódzkiej".

11 czerwca 2009 r.
Po Mszy św. o godz. 1100 rozpoczęła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zgodnie z tradycją Bożego Ciała. Przybyło bardzo dużo wiernych. Małe dziewczynki szły w pięknych strojach uszytych na tę okazję przez p. Lucynę Maziarz z Podwódki. Przy każdym ołtarzu ks. proboszcz przedstawiał specjalną modlitwę i prowadził rozważanie w nawiązaniu do umieszczonych tam haseł. Na zakończenie procesji przedstawiciele różnych grup parafialnych złożyły ks. proboszczowi życzenia z okazji przypadającej w tym dniu 15 rocznicy święceń kapłańskich. Jednym z darów od Kółek Różańcowych był piękny, ślubny ornat.

13 czerwca 2009 r.
Nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. proboszcz, który w homilii, w czasie Mszy św., mówił o przesłaniach Matki Bożej z Fatimy.

13-14 czerwca 2009r.
3-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii: Anna Ściubeł, Małgorzata Papuga i Aleksandra Moczyńska uczestniczyła w łódzkiej katedrze w uroczystościach związanych z przyjęciem w naszej archidiecezji Papieskiego Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Dla naszej parafii otrzymaliśmy kopię krzyża, który 25 lat temu wręczył młodzieży Jan Paweł II. Ten krzyż dla naszej parafii poświęcił kard. Stanisław Ryłko z Rzymu. Umieściliśmy go w salce na zakrystią.

14 czerwca 2009 r.
Ksiądz proboszcz wraz z panią katechetką zorganizowali dla dzieci i młodzieży parafiadę, która odbyła się przy "źródełku" w Podwódce. Po południu przy ognisku bawiły się licznie przybyłe dzieci (około 60) wraz z ich rodzicami. Nie brakowało też młodzieży. Fundatorem kiełbasek, napojów i słodyczy był ks. proboszcz. Podczas zabawy nie zabrakło licznych konkursów. Parafiada była wyrazem wdzięczności dla ministrantów, dziewczynek ze scholi, dzieci z Kółka Różańcowego oraz dla tych, którzy przez cały rok szkolny czynnie uczestniczyli w życiu parafii.

19 czerwca 2009 r.
Podczas Mszy św. o godz. 800 modliliśmy się w intencji nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Klukach w związku z zakończeniem roku szkolnego i katechetycznego. Obecni byli Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, liczni nauczyciele i uczniowie. Ksiądz proboszcz w homilii mówił o potrzebie okazywania sobie wdzięczności i wyraził podziękowania wszystkim za współpracę między szkołą i parafią. Po Mszy św. szóstoklasiści otrzymali świadectwa z religii w związku z ukończeniem katechizacji w szkole podstawowej. W szkole specjalne dyplomy otrzymały dzieci z "zerówek", a także uczniowie klas trzecich gimnazjum.

20 czerwca 2009 r.
Ognisko integracyjne zorganizowane zostało przez członków naszego chóru parafialnego. We wspólnym świętowaniu uczestniczył ks. proboszcz.

21 czerwca 2009 r.
Na Mszy św. o godz. 900 ks. proboszcz poświęcił nowy, zielony ornat - dar dla parafii od p. Zdzisławy Plucińskiej z Kluk.

21 czerwca 2009 r.
W niedzielę po zakończeniu roku szkolnego podsumowany został konkurs dla dzieci polegający na zbieraniu i uzupełnianiu kolejnych numerów "Ziarna". Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy: I miejsce (od 39 do 41 "Ziarenek"): Kamil Chłopik, kl. III, Iwona Tokarczyk, kl. IV, Paulina Mielczarek, kl. III, Agnieszka Nowacka, kl. III, Adam Płóciennik, kl. VI II miejsce (od 34 do 38 "Ziarenek"): Piotr Frank, kl. III, Michał Skonieczny, kl. II, Angelina Górczyńska, kl. IV, Marta Ławska, kl. III, Mateusz Ławski, kl. V, Anna Papuga, kl. V, Ewelina Trzmiel kl. V, Karolina Skonieczna, kl. I, Kacper Sionkowski, kl. "0", Kamila Perka, kl. III; III miejsce (od 27 do 33 "Ziarenek"): Julia Kotyla, kl. II, Patryk Stelmaszczyk, kl. III, Małgorzata Koperek, kl. II, Mateusz Sionkowski, kl. VI, Karolina Trzmiel, kl. IV, Maciej Herudziński, kl. II, Katarzyna Kapica, lat 5, Jakub Kapica, kl. III, Jakub Sionkowski, kl. I; Wyróżnienia (poniżej 27 "Ziarenek"): Ewa Woźniak, kl. V, Dawid Kęsy, kl. III, Karolina Kapica, kl. IV, Klaudia Chłopik, lat 5, Basia Żyżylewicz, kl. IV. Zbiorowo zwyciężyła kl. III. W rozdawaniu "Ziarenek" pomagał Piotr Grzelak, kl. III. Gratulujemy wytrwałości!

29 czerwca 2009 r.
W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła podczas Mszy św. o godz. 1800 podsumowany został Rok św. Pawła obchodzony w Kościele na prośbę Ojca Świętego Benedykta XVI. Na tę Mszę św. do wspólnej modlitwy ks. proboszcz zaprosił wszystkich parafian noszących imię Paweł.

29 czerwca 2009 r.
Na zakończenie roku szkolnego podsumowane zostało zaangażowanie ministrantów w służbę przy ołtarzu. Podczas dziesięciu miesięcy, czyli 300 dni/pkt (od września 2008 do czerwca 2009) najgorliwiej swoją posługę ministrancką wypełniali: Mateusz Ławski - 172 pkt., Andrzej Nowacki - 144 pkt., Paweł Papuga - 137 pkt., Sebastian Różycki - 114 pkt., Damian Opałka - 106 pkt., Adam Płóciennik - 94 pkt., Konrad Koperek - 92 pkt., Adrian Stanisławski - 91 pkt., Piotr Grzelak - 85 pkt., Kamil Chłopik - 83 pkt., Wojciech Grzelak - 77 pkt., Bartłomiej Dylak - 77 pkt., Michał Kubiak - 63 pkt., Adrian Swędrak- 61 pkt. Pozostali ministranci mieli od 30 do 60 punktów. Wszystkim ministrantom pogratulował i podziękował ks. proboszcz.

5 lipca 2009 r.
W "Niedzieli Łódzkiej" ukazał się artykuł opisujący uroczystości, jakie odbyły się w naszym kościele z okazji jubileuszu 15-lecia kapłaństwa ks. proboszcza i jego kolegów kursowych.

13 lipca 2009 r.
Podczas kolejnego nabożeństwa fatimskiego nabożeństwo różańcowe i procesję fatimską poprowadził dziekan alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. diakon Marcin Jarzenkowski.

21 lipca 2009 r.
Dla naszego kościoła zakupiony został nowy obraz z Janem Pawłem II. Obraz ten będzie wystawiany podczas Niedzieli Papieskiej w październiku i rocznicy śmierci ojca Świętego w kwietniu.

26 lipca 2009 r.
Z racji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa - patrona podróżujących, po Mszach św. odbył się obrzęd błogosławieństwa kierowców i poświęcenia pojazdów. Każdy kierowca otrzymał pamiątkowy obrazek z modlitwą do św. Krzysztofa i "10 przykazaniami dla kierowcy".

4 sierpnia 2009 r.
W tym dniu odbył się rajd rowerowy, w którym wziął udział ks. proboszcz oraz grupa 19 uczestników. O godz. 1030 wszyscy wyruszyli sprzed kościoła w stronę Osiny, Żaru i Kaszewic. Celem spotkania było odwiedzenie w dniu św. Jana Marii Vianeya - patrona proboszczów, rezydującego w Żarze najstarszego kapłana naszej archidiecezji - ks. kan. Antoniego Sawickiego. Ksiądz kanonik bardzo ucieszył się z niespodzianki, jaką były nasze odwiedziny. W tamtejszej kaplicy pomodliliśmy się wspólnie modlitwą Anioł Pański. Następnie ks. proboszcz naszej parafii zafundował wszystkim lody. Do domów wróciliśmy o godz. 1500.

11 sierpnia 2009 r.
Przez Kluki przechodziła XXVIII Piesza Pielgrzymka z Płocka. Po południu pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. przy kościele, a później zostali podjęci poczęstunkiem przez naszych parafian. Na nocleg wyruszyli do Kaszewic.

15 sierpnia 2009 r.
W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej o godz. 1100 została odprawiona Msza św. koncelebrowana przy kapliczce na Osiedlu w Klukach. Przewodniczył jej ks. Przemysław Bukowski, sercanin, pochodzący z Bełchatowa, a obecnie pracujący w Lublinie. Przy pięknie udekorowanym ołtarzu przyniesionym z kościoła zgromadziło się bardzo dużo wiernych z całej parafii oraz liczni goście. Mieszkańców Osiny przywiózł autokarem p. Mirosław Wożniak. Po Mszy św. odbyły się zawody sportowe w biegach wokół Osiedla. Najszybszym parafianinem okazał się Piotr Nickiewicz, kolejne miejsca na podium zajęli Bartłomiej Dylak i Marcin Przyłęcki. W kategorii "najszybsza parafianka" wygrała Agnieszka Szczepanik, a następnie Marta Załeczna(II miejsce) i Marta Ławska (III miejsce). Najstarszą zawodniczką w biegach okazała się pani Helena Włodarczyk, mającą 91 lat. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary ufundowane przez ks. proboszcza. Sędziami zawodów byli p. Wiktor Wojewoda i p. Jacek Sionkowski. Po atrakcjach sportowych odbyło się "Święto Ciasta" przy wspólnej zabawie - śpiewach, a nawet i tańcach.

16 sierpnia 2009 r.
Podczas Mszy św. rozpoczęliśmy 9-tygodniową nowennę przed nawiedzeniem naszej parafii przez Matkę Bożą w Jasnogórskim Obrazie. Ks. proboszcz przedstawił duchowe i gospodarcze zadania, jakie nas czekają podczas przygotowania i przyjęcia Obrazu.

17 sierpnia 2009 r.
Rozpoczęły się przy kościele prace budowlane związane z rozbudową głównego wejścia do naszej świątyni. Mają one trwać cztery tygodnie.

21 sierpnia 2009 r.
W tym dniu 25-osobowa grupa parafian przystąpiła do całkowitej odnowy podmurówki pod ogrodzeniem kościoła oraz do czyszczenia i malowania metalowych przęseł. Ogrodzenie zostało postawione w 1979 roku, jako pamiątka pierwszej wizyty Jana Pawła II do Polski. Obecnie jest bardzo zniszczone, metal stał się zzieleniały i zardzewiały, toteż konieczna okazała się renowacja. W następne dni do pracy przychodziły kolejne osoby, które chętnie przy nim pomagały.

26 sierpnia 2009 r.
Przeżywaliśmy II rocznicę powstania parafii. Mszy św. o godz. 1800 przewodniczył ks. Jacek Kubis - ojciec duchowny kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór parafialny.

26 sierpnia 2009 r.
Na II rocznicę powstania parafii zakupiona została także działka nr 470/73 o powierzchni 0,1564 ha pod budowę plebanii. Koszt działki 60.000,00 zł. pokryty został z funduszu budowlanego Kurii Metropolitalnej w Łodzi. Za ten gest życzliwości dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi - Metropolicie Łódzkiemu.

30 sierpnia 2009 r.
W Klukach odbyły się uroczystości związane z Dożynkami Powiatowymi. Z rąk starosty bełchatowskiego ks. proboszcz Dariusz Mordaka otrzymał medal 10-lecia samorządu Powiatu Bełchatowskiego.

1 września 2009 r.
O godz. 800 rozpoczęła się Msza św. z udziałem społeczności Zespołu Szkół w Klukach z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. Pracę katechetki rozpoczęła w szkole w Klukach s. Georgia ze zgromadzenia sióstr karmelitanek z Kaszewic. Siostra ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym w Białymstoku i studia magisterskie teologiczne na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od września siostra uczy klasy: II, IV, V i VI szkoły podstawowej i klasy I gimnazjalne. Klasy najmłodsze szkoły podstawowej uczy katechetka p. Janina Siewiera, a klasy najstarsze gimnazjalne ks. proboszcz Dariusz Mordaka.

5 września 2009 r.
Zakończone zostały prace związane z odnowieniem ogrodzenia wokół kościoła. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy pomagali w oczyszczeniu i pomalowaniu przęseł metalowych, przebudowie, otynkowaniu, nałożeniu kleju, siatki, wyprawy i mozaiki na podbudowę. Razem w pracach wzięło udział 48 osób. Najwięcej z Kluk środkowych, najmniej z Osiny. Do osób najbardziej zaangażowanych, którzy spędzili przy pracach po kilka dni, należą: p. Andrzej Kostrzewa z Osiedla, p. Henryk Opałka z Osiedla, p. Hieronim Kęsy z Kluk przy trasie, p. Marek Chudzik z Kluk przy trasie, p. Józef Zieliński z Kluk Zapłocia, p. Jan Jędrzejczak z Kluk Zapłocia, p. Sylwester Ściubeł z Kluk środkowych oraz p. kościelny Alojzy Wróblewski, który niezawodnie pomagał przy wszystkich pracach. Ponadto ks. proboszcz podziękował panom, którzy zajmowali się spawaniem prętów metalowych i dowożeniem wody. Ostatnią czynność przy ogrodzeniu wykonał p. Andrzej Czerwiński z Osiedla, który bezinteresownie pokrył blachą całą podmurówkę. Koszt całego przedsięwzięcia, a szczególnie zakupu farby, mozaiki, blachy i potrzebnych narzędzi wyniósł ponad 5.000 zł. Warto było jednak ponieść te koszty, gdyż ogrodzenie po odbudowie podmurówki i odnowie przęseł metalowych wygląda bardzo pięknie i okazale.

6 września 2009 r.
W tym dniu obchodziliśmy Dożynki Parafialne. Przed Mszą św. o godz. 1100 ks. proboszcz poświęcił wieńce dożynkowe, kosze z darami ziemi i chleby przyniesione przez delegacje z poszczególnych miejscowości oraz chlebki przyniesione przez najmłodsze dzieci. W czasie ofiarowania nie zabrakło także radosnych przyśpiewek i wierszy, które były wyrazem życzliwości wobec wszystkich pracujących w parafii. Po Mszy św. chleby zostały podzielone między uczestnikami dożynek. Kazanie wygłosił o. Zdzisław Duma, ze zgromadzenia ojców franciszkanów kapucynów, który przygotowywał nas do misji parafialnych. W dożynkach uczestniczyli radni Rady Gminy z parafii Kluki: p. Zofia Dyła z Kluk Osiedla, p. Jerzy Konieczny z Kluk środkowych, p. Bogdan Trzmiel z Podwódki i p. Jerzy Dymiński z Osiny.

8 września 2009 r.
Ksiądz proboszcz wystosował do wszystkich parafian list w związku ze zbliżającymi się Misjami Świętymi i nawiedzeniem parafii przez Matkę Najświętszą w Jej Jasnogórskim Obrazie. Do listu dołączone było zaproszenie z programem misji i nawiedzenia. Listy do każdego domu doręczyli ministranci.

12 września 2009 r.
Delegacja 25-osobowa parafian wraz z księdzem proboszczem uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w Piotrkowie Tryb. sprawowanej przez kard. Franciszka Macharskiego, licznie przybyłych biskupów i kapłanów. Podczas tej Mszy św. odbyło się powitanie Obrazu Matki Bożej w archidiecezji łódzkiej i rozpoczęcie peregrynacji po wszystkich parafiach. Homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp. Razem z nami w autokarze byli również parafianie z Kaszewic, z ks. proboszczem i siostrami karmelitankami.

13 września 2009 r.
W Dożynkach Archidiecezjalnych uczestniczyła z naszej parafii delegacja wraz z wieńcem zrobionym przez mieszkańców Kluk. Wieniec ten został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem.

13 września 2009 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 ks. proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne dla uczniów kl. I szkoły podstawowej. Po Mszy św. odbyło się zebranie z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św.

13 września 2009 r.
Przed kościołem zorganizowana została parafialna akcja oddawania krwi. W specjalnym ambulansie kilku parafian oddało prawie 5 litrów tego życiodajnego płynu. Wśród honorowych dawców krwi był ks. proboszcz.

14 września 2009 r.
W uroczystość Podwyższenia Krzyża św. ks. proboszcz poświęcił nowy, metalowy krzyż, który został zainstalowany nad głównym wejściem do kościoła. Krzyż ma rozmiary 3,5 m na 2,2 m. Został on ofiarowany przez firmę "Bodex" ze Szczercowa. Pięknie prezentuje się nad kościołem i ozdabia świątynię od strony południowej.

14 września 2009 r.
O godz. 1800 odprawiona została Msza św. w Osinie - Teofilowie w związku z 10 rocznicą postawienia i poświęcenia krzyża przy trasie. Ksiądz proboszcz w homilii zachęcał do wierności krzyżowi Chrystusowemu.

20 września 2009 r.

W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy w obronie naszej Ojczyzny. Podczas Mszy św. o godz. 1100 ks. proboszcz mówił w homilii: "Chylimy dziś przed wami nasze czoła - żołnierze z 82, 83 i 84 Pułku 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii "Łódź" , którzy zginęliście w okolicach Kluk i spoczywacie na cmentarzu przy naszym kościele - i mówimy: dziękujemy za obronę Ojczyzny, za wolność, za niepodległość". Uroczystość zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Władze Gminy Kluki i parafię. Uczestniczyli w niej m.in. :
- p. Włodzimierz Kuliński - przewodniczący Rady Miejskiej Bełchatowa
- p. Jadwiga Przystaś - radna Powiatu Bełchatowskiego
- p. Krzysztof Nowakowski - członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego
- p. Jan Wionczyk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatu Bełchatowskiego
- p. Tomasz Trawiński - członek przedwojennego "Strzelca" - ZS OSW
- p. Bernard Stein - wójt Gminy Kluki
- p. Anna Fabrowska - sekretarz Gminy Kluki
- p. Grzegorz Augustyniak - przewodniczący Rady Gminy Kluki wraz z radnymi
- przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy: Zespołu Obsługi Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Gminnej
- p. Maria Krystyna Piskorz - dyrektor bursy szkolnej z Bełchatowa
- p. Alojzy Wróblewski - prezes Zarządu Gminnego OSP w Klukach
- kleryk Radosław Krych z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Ponadto przybyło kilka delegacji z pocztami sztandarowymi:

- Poczet Sztandarowy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
- Poczet Sztandarowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego z Bełchatowa
- Poczet Sztandarowy II Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie wraz z p. dyrektorem
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, im. Romualda Traugutta w Bełchatowie
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Klukach wraz z dyrekcją, nauczycielami i uczniami
- Poczet Sztandarowy OSP ze Strzyżewic
- Poczet Sztandarowy OSP z Osiny
- Poczet Sztandarowy OSP z Kluk
- Proporzec ZHP w Bełchatowie

Po Mszy św., podczas której usłyszeliśmy piękne utwory w wykonaniu chóru parafialnego, nastąpiło oddanie hołdu poległym żołnierzom spoczywającym na cmentarzu wojskowym przy kościele w Klukach. Po modlitwach i minucie ciszy, okolicznościowe słowo wygłosili p. Krzysztof Nowakowski - członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego i p. Bernard Stein - wójt Gminy Kluki. Wzruszający wiesz wyrecytował p. Tomasz Trawiński - członek przedwojennego "Strzelca". W imieniu parafii pieśń "Modlitwa obozowa" zaśpiewała p. Anna Szczęsna. Następnie Agnieszka Szczepanik z Gimnazjum w Klukach przeczytała wiersz Zbigniewa Herberta, a schola parafialna przygotowana przez p. organistę Czesława Terkalskiego zaśpiewała pieśń "Gdy w noc wrześniową". Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu "Boże, coś Polskę". Niespodzianką dla wszystkich była "wojskowa" grochówka ufundowana przez Starostwo Bełchatowskie.

28 września 2009 r.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Klukach udali się czterema autokarami na pielgrzymkę do Żytna koło Radomska, gdzie przez 11 lat, od roku 1870 do 1881 przebywała sługa Boża Wanda Malczewska. W kościele w Żytnie Wanda Malczewska często modliła się i doznawała od Boga wiele niezwykłych łask, wizji i objawień. To miejsce upamiętnia specjalna kaplica poświęcona kandydatce na ołtarze. Koncelebrowaną Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji czcigodnej sługi Wandy Malczewskiej sprawowali proboszcz parafii Żytno ks. Andrzej Tomala i proboszcz parafii Kluki ks. Dariusz Mordaka. W Żytnie odwiedziliśmy drugą w Polsce szkołę, która oprócz naszego Gimnazjum w Klukach nosi imię sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych o różnych profilach zawodowych. Zostaliśmy tam bardzo serdecznie i uroczyście przywitani przez społeczność szkolną na czele z Panią Dyrektor. Był to wspaniały dzień, w którym dwie szkoły wspólnie uczciły swoją Patronkę w 113 rocznicę jej śmierci.

4 października 2009 r.
Na doroczną modlitwę organizowaną przez Jasnogórską Rodzinę Różańcową w Częstochowie udały się autokarem członkinie ze wszystkich Kółek Różańcowych z naszej parafii. Razem pojechało 55 osób. Przed wyjazdem wszystkich pobłogosławił na drogę ks. proboszcz i prosił jednocześnie o modlitwę w intencji dobrego i owocnego przeżycia zbliżających się Misji parafialnych. Pielgrzymi ufundowali do naszego kościoła piękny, pozłacany trybularz, popularnie nazywany kadzielnicą.

6 października 2009 r.
Zakończone zostały prace związane z doprowadzeniem wody do kościoła i na cmentarz wojskowy. Ksiądz proboszcz wyraził wdzięczność Urzędowi Gminy w Klukach za zrealizowanie tej inwestycji. Prace związane z podłączeniem wody w budynku kościoła wykonali hydraulicy: p. Jan Trzmiel z Kluk i p. Jan Jędrzejczak z Kluk. Przy tych pracach pomagali także p. kościelny Alojzy Wróblewski i p. Krzysztof Paradecki z Osiedla. Do salki nad zakrystią, gdzie doprowadzona został woda, zakupione zostały akcesoria sanitarne, m.in. umywalka, zlewozmywak z odpowiednimi szafkami, baterie i podgrzewacze wody.

11 - 18 października 2009 r.
W tym dniu rozpoczęły się pierwsze parafialne Misje Święte. Trwały od 11 do 18 października. Przewodniczył im o. Bolesław Konopka, kapucyn z Tenczyna. Rozpoczęły się Mszą św. o godz. 900. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego ks. proboszcz przekazał misjonarzowi stułę i prosił o przygotowanie parafian poprzez nauki i modlitwy do godnego przyjęcia Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie. W czasie nauk misyjnych były liczne spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie brakowało także nauk stanowych dla niewiast, mężczyzn, chorych, rolników i Kółek Różańcowych. Codziennie o godz. 2100 liczna grupa parafian gromadziła się w poszczególnych miejscowościach na Apelu Jasnogórskim. Warto zaznaczyć, że Misje Święte rozpoczęły się w Niedzielę Papieską, a zakończyły się w Niedzielę Misyjną. Najważniejszym wydarzeniem w czasie tych Misji było poświęcenie w piątek, 16 października, po Mszy św. o godz. 1800 Krzyża Misyjnego, który został postawiony obok kościoła. Modrzewiowy krzyż ma wysokość 11m, a ramiona krzyża mają po 1,5 m. Na krzyżu widnieje napis: "KRZYŻ MISYJNY - PAMIĄTKA PIERWSZYCH MISJI ŚWIĘTYCH przeprowadzonych przez OO. Kapucynów w dniach 11 - 18 października 2009 r. przed przybyciem Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej do parafii NMP Królowej Polski w Klukach". Po poświęceniu krzyża ks. proboszcz Dariusz Mordaka oraz licznie przybyli parafianie podchodzili, aby oddać cześć krzyżowi przez ucałowanie. Nie brakowało wtedy wzruszeń i łez. Należy wspomnieć, że krzyż został ofiarowany przez rodzinę Grzelaków z Teofilowa, a prace stolarskie wykonali państwo Szczepanikowie z Podścichawy i pan stolarz Jerzy Gorzelak z Kluk. Przy montowaniu krzyża pomagało kilkunastu mężczyzn z Kluk. Wspaniałym wydarzeniem misyjnym było także przeżywane w sobotę, 17 października, Parafialne Święto Rodzin połączone z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Przyrzeczenia odnowiło ponad 100 par małżeńskich z naszej parafii. Zakończenie misji połączone zostało z udzieleniem odpustu zupełnego. Należy podkreślić, że w czasie Misji wielu parafian przystąpiło do sakramentu pokuty i Komunii św.. Codziennie na wszystkich Mszach św. uczestniczyło bardzo dużo wiernych. Wspaniałe nauki o. misjonarza, często popierane odpowiednimi przykładami, na pewno na długo zapadną w pamięć tutejszym parafianom.

18 - 19 października 2009 r.
Niedziela, 18 października i poniedziałek, 19 października - to najważniejsze dni w historii parafii i naszej miejscowości. W tych dniach odbyło się nawiedzenie naszej wspólnoty przez Matkę Bożą w Jasnogórskim Obrazie. Ksiądz proboszcz wszystkich parafian poinformował wcześniej o tym wydarzeniu w specjalnym liście i zaproszeniu. Hasło nawiedzenia brzmiało: "Zawsze z Twoim Synem". O godz. 1620 z kościoła parafialnego wyruszyła procesja do miejsca powitania Matki Bożej, czyli przed budynek Urzędu Gminy. W modlitewnym oczekiwaniu, razem z ks. biskupem Ireneuszem Pękalskim, przygotowywaliśmy się na tę wyjątkową chwilę. O godz. 1700 w asyście samochodów policyjnych i strażackich ukazał się oczekiwany samochód - kaplica z Obrazem Matki Bożej. Na powitanie orkiestra zagrała hejnał jasnogórski, a wszyscy na klęcząco śpiewali "O, Maryjo, witam Cię". W geście powitania ramy Obrazu ucałowali ks. biskup i ks. proboszcz. Na swoje ramiona Obraz wzięli strażacy i rozpoczęliśmy procesję w kierunku kościoła. Przy śpiewie pieśni maryjnych i odpowiednich komentarzach, które przez całą uroczystość prowadził lektor Dawid Samborski, Obraz nieśli: ministranci i lektorzy, młodzież żeńska, młodzież męska, członkinie Kółek Różańcowych, przedstawiciele Urzędu Gminy, nauczycieli i służby zdrowia, matki i ojcowie. Trasa nawiedzenia od początku parafii aż po granice kończące jej tereny oraz domy, ogrodzenia i cały obszar wokół świątyni były pięknie ozdobione i udekorowane. Po wprowadzeniu cudownego Wizerunku Matki Bożej do świątyni usłyszeliśmy komentarz: "Nasza Matka znalazła swoje miejsce wśród nas. Może teraz patrzeć na nas, a my na Nią". Obok Wizerunku ustawiony został Ewangeliarz, który od samego początku niósł w procesji ks. proboszcz i zapalona został przez ks. biskupa świeca nawiedzenia. Po okadzeniu Obrazu i Ewangeliarza zaśpiewaliśmy Hymn Nawiedzenia. Następnie ks. Artur Trznadel, były wikariusz z parafii Parzno, przeczytał Ewangelię o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-45), a ks. dziekan dekanatu zelowskiego odczytał telegram Ojca Świętego Benedykta XVI. Słowo powitania Matki Bożej jako pierwszy wypowiedział ks. proboszcz, który m.in. mówił: "Maryjo, Pani Jasnogórska, najlepsza Matko! Witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej. Parafia, której Ty, jako Królowa Polski, jesteś patronką, powstała równe 50 lat po tym, jak po raz pierwszy, a było to 26 sierpnia 1957 r. wyruszałaś, aby odwiedzić polskie parafie. W złoty jubileusz tamtego wydarzenia erygowana została nasza parafia. Można powiedzieć, że jesteś dzisiaj jak u siebie, bo tutaj od samego początku masz swoich licznych czcicieli. Niedawno odwiedziłaś już w Cudownym Wizerunku wszystkie domy i rodziny naszej parafii. A dziś przybywasz do nas wszystkich, do całej parafialnej rodziny. Patrzymy dziś, Maryjo, w Twoje oczy. Czujemy rytm bicia twego matczynego serca. Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak. O wszystkim, co nas boli. Znasz nasze cierpienia i nasze oczekiwania. Prosimy Cię zatem, powiedz swojemu Synowi, którego trzymasz na rękach, o naszym codziennym życiu zarówno parafialnym, rodzinnym, jak i osobistym. (...) Chcemy być, nasza Matko, zawsze przy Tobie i przy Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Umocnij nas w wierności Bogu, abyśmy skarbu wiary nie zatracili, ale przekazali go następnym pokoleniom, żyjąc zawsze prawdą i miłością. Nasza Matko! Z całego serca wypowiadamy dziś słowa prośby i modlitwy, słowa, które od samego początku istnienia parafii są naszą dewizą: Maryjo, prowadź nas do Jezusa, Tobie się oddajemy, Tobie się polecamy, spraw, abyśmy przeszli przez życie, czyniąc dobrze. W imieniu rodziców przemówili Państwo Elżbieta i Marian Papuga: "Bądź pozdrowiona, Maryjo, w Jasnogórskim Wizerunku! Stajesz dzisiaj wobec nas jako Matka Rodzin. Dlatego my, rodzice, pragniemy polecić Ci wszystkie rodziny naszej parafii. Chcemy, aby były one Bogiem silne. Wiemy, że takie będą, kiedy Chrystusa postawimy w centrum naszego życia rodzinnego. (...) Oddajemy się pod Twoją opiekę. Niech na nowo w naszych rodzinach promieniuje miłość, radość, szczęście. Matko nasza najlepsza - naucz nasze rodziny żyć dla Twojego Syna". Pięknie Maryję witały dzieci Piotr Grzelak i Paulina Milczarek: "Matko Najświętsza, Mamo nasza najlepsza! (...) Naucz nas kochać i szanować naszych rodziców i wychowawców. Otocz wszystkie dzieci naszej parafii płaszczem swojej opieki". Również w imieniu młodzieży Marta Koperek wypowiedziała piękne słowa: "Pani Jasnogórska, Ty jesteś nauczycielką pięknej miłości. My, młodzi, przeżywamy teraz swój ważny czas. Prosimy Cię zatem, nasza Matko, pomóż nam, aby nasze serca były czyste i niewinne, a nasze sumienia właściwie uformowane, tak, byśmy mogli ze spokojem myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Ucz nas, Maryjo, wierności Twojemu Synowi, Jego nauce i poleceniom. Niech nasze młode życie rozwija się i kształtuje w Twojej szkole". Na zakończenie swoje słowa w imieniu Kółek Różańcowych wypowiedziała pani Katarzyna Stanisławska z Osiny: "Maryjo, Matko Chrystusa i nasza - Królowo Różańca Świętego. Tobie każdego dnia w modlitwie różańcowej zawierzamy nasze codzienne sprawy. Prosimy, prowadź nas drogą nadziei. Upraszaj nam miłość i wiarę, a zwłaszcza daj nam pragnienie głębokiej jedności z Jezusem, tak abyśmy mogli spotykać się z Nim i z Tobą w tajemnicach różańcowych".Po wszystkich przemówieniach rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. biskup Ireneusz Pękalski. W koncelebrze byli również ks. proboszcz i ks. Artur Trznadel. Piękną homilię ukazująca rolę Maryi w życiu rodzin i każdego człowieka wygłosił o. misjonarz Bolesław Konopka. Po procesji z darami w czasie modlitwy powszechnej prosiliśmy m.in.: "Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszej parafii, aby Pan Bóg dał światło niewierzącym, nawrócenie grzesznym i religijnie obojętnym oraz radość wszystkim, którzy Mu wiernie służą". Do Komunii św. przystąpili prawie wszyscy uczestniczy Eucharystii. Ks. Biskup w słowie podsumowania podziękował za przygotowanie się zarówno wewnętrzne - duchowe, jak i zewnętrzne, poprzez piękną dekorację, do przeżycia tej wyjątkowej uroczystości. Nawiązał także do hasła umieszczonego na transparencie przy kościele: "Maryjo, bądź Matką naszych rodzin" i prosił, abyśmy nigdy nie zagubili w sobie miłości do Maryi i Jej Syna, Jezusa Chrystusa". Msza św. zakończyła się odmówieniem modlitwy: "Pod Twoją obronę", błogosławieństwem pasterskim i odśpiewaniem Hymnu parafialnego. W uroczystości Nawiedzenia oprócz Księdza biskupa udział wzięli licznie przybyli kapłani: ks. prał. Janusz Krakowiak - dziekan dekanatu bełchatowskiego, ks. kan. Józef Komperda - dziekan dekanatu szczercowskiego, ks. kan. Kazimierz Ciosek - dziekan dekanatu zelowskiego, ks. kan. Jan Ledziński - proboszcz parafii Rusiec, ks. Zdzisław Kuropatwa - proboszcz parafii Kaszewice, ks. kan. Leon Strzelczyk - proboszcz parafii Łobudzice, ks. Mirosław Simka - proboszcz parafii Łękawa, ks. Artur Trznadel - wikariusz parafii św. Wojciecha w Łodzi, ks. Marek Mielcarek - wikariusz parafii Rusiec, ks. Tomasz Liszewski - wikariusz parafii Buczek, o. Krzysztof i o. Hieronim - paulini z Jasnej Góry, o. Bolesław Konopka - kapucyn z Tenczyna. Obecne były także siostry karmelitanki z Kaszewic i s. Dominika Otolińska - albertynka pochodząca z naszej parafii. We Mszy św. powitalnej uczestniczyła niespotykana dotąd liczba parafian i gości. Liturgię upiększył śpiew chóru parafialnego oraz piękna służba 27 lektorów i ministrantów. Po Mszy św. rozpoczęło się nocne czuwanie przy Matce Bożej. O godz. 2000 odprawione zostało nabożeństwo różańcowe. Apel Jasnogórski o godz. 2100 poprowadził o. Hieronim, paulin z Jasnej Góry, kustosz Obrazu Nawiedzenia. W czasie Apelu oprócz modlitwy i rozważania mogliśmy obejrzeć piękną prezentacją multimedialną o cudach jasnogórskich. Po Apelu pod opieką ks. proboszcza i katechetek modliły się przed Obrazem dzieci z całej parafii. O godz. 2300 były modlitwy wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary, a o północy rozpoczęła się Pasterka Maryjna. Odprawił ją ks. Dominik Lubiński, były wikariusz z parafii Parzno, który katechizował w gimnazjum w Klukach przed powstaniem parafii. Intencja tej Mszy św. zawierała modlitwę o nowe i liczne powołania kapłańskie z naszej parafii. W homilii ks. Dominik mówił o roli kapłana w dzisiejszym świecie i pięknie służby Panu Bogu w kapłaństwie i życiu zakonnym. Po Mszy św. modlitwy przy Obrazie przez całą noc prowadzili przedstawiciele poszczególnych miejscowości i rejonów naszej parafii. Należy zaznaczyć, że przez cały czas kościół był zapełniony wiernymi. W poniedziałek, 19 października, o godz. 900 Mszę św. z udziałem chorych i starszych odprawił o. Krzysztof, paulin z Jasnej Góry. Później o godz. 1100 we Mszy św. uczestniczyła cała społeczność Zespołu Szkół w Klukach. Mszę św. sprawowali ks. Stanisław Haładaj - wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi i ks. proboszcz, który katechizuje w miejscowym gimnazjum. Uczniowie przybyli do kościoła z wymownym transparentem: "Młodzi z Maryją". O godz. 1230 ojciec misjonarz odprawił Mszę św. dla małych dzieci, ich rodziców i matek oczekujących potomstwa. Msza św. pożegnania Obrazu rozpoczęła się o godz. 1500. Przewodniczył jej ks. proboszcz. Po Mszy św. odnowiono Śluby Jasnogórskie i dokonany został akt zawierzenia parafii w opiekę Matki Bożej. Ks. proboszcz przytoczył słowa, które zapisane zostały w Kronice Nawiedzenia: "Chcemy być, nasza Matko, zawsze przy Tobie i przy Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. (...) W Tobie, Maryjo, pokładamy całą naszą nadzieję co do przyszłości naszej parafii. Ucz nas słuchać Jezusa. Spraw, abyśmy przeszli przez życie, czyniąc dobrze. Wierzymy, że zostaniesz z nami na zawsze. A my na zawsze będziemy z Tobą". Przed kościołem przy Cudownym Obrazie Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej ojciec Krzysztof , kustosz tego Obrazu, dokonał poświęcenia wszystkich obrazów i figur maryjnych, które przynieśliśmy z naszych domów. Również poświęcony został obraz namalowany przez p. Bronisława Króla przedstawiający Matkę Bożą Królową Polski na tle Orła Białego. Obraz ten, jako pamiątka nawiedzenia, umieszczony został na murach kościoła nad bocznym wejściem do świątyni. Przy śpiewie: "O, Maryjo, żegnam Cię...", na klęczkach, ze łzami w oczach, słysząc sygnały syren strażackich, pożegnaliśmy Matkę Bożą. Samochód - kaplica odjechał o godz. 1650. Po wszystkich wzruszeniach i przeżyciach pozostała radość, że nawiedziła nas Matka Boża w kopii Jasnogórskiego Obrazu. Pozostały wspomnienia, postanowienia, zobowiązania. Ten czas pozwolił, aby parafia Kluki i jej mieszkańcy byli inni, pełni wiary i miłości. Wierzymy, że Maryja jest wciąż z nami, mamy przecież w ołtarzu Jej wizerunek i w naszych sercach Jej nieustanną obecność, troskę i matczyną miłość.

25 października 2009 r.
W "Niedzieli Łódzkiej" z dnia 25 X 2009 r. (NR 43) ukazał się artykuł o uroczystościach patriotyczno-religijnych, które odbyły się u nas 20 września br.. Również artykuł o tej uroczystości ukazał się w październikowym numerze miesięcznika powiatu bełchatowskiego "Echo".

29 października 2009 r.
W tym dniu specjalna komisja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie dokonała odbioru zadania związanego z utworzeniem terenów zieleni wraz z zakupem osprzętu wokół budynku kościoła parafialnego w Klukach, realizowanego w ramach dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie. Prace związane z odnowieniem terenów zieleni dokonała firma KAJUS - Usługi Ogrodnicze p. Barbary Swędrak z Bełchatowa. W ramach tego zadania uporządkowany został teren wokół świątyni, usunięto drzewa, wywieziono warstwy zachwaszczonego gruntu, dowieziona została ziemia, wykonano nasadzeń nowych roślin i krzewów, zasiano trawę, położono krawężniki drogowe wokół ogrodzenia i parkingu, nawieziono żwiru dla ozdoby miejsc przylegających do ogrodzenia. Ponadto zakupionych zostało osiem ławek parkowych i dwa kosze. Zgodnie z umową zawartą z Powiatem Bełchatowskim na realizację tego zadania parafia otrzymała dotację stanowiącą 60% całej inwestycji, tj. 22.000 zł. Pozostała część została pokryta ze środków własnych. Za wsparcie i pomoc w realizacji tego zadania ks. proboszcz podziękowanie złożył na ręce p. Jarosława Brózdy - Starosty Bełchatowskiego, p. Szczepana Chrzęsta - Wicestarosty Bełchatowskiego oraz p. Jolanty Pawlikowskiej - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Starostwie Bełchatowskim. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest poprawa warunków mikroklimatycznych, walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych oraz wzmocnienie potencjału biocenotycznego terenu. Teren wokół kościoła jest teraz piękną wizytówką i zachwyca wszystkich, którzy przybywają do naszej świątyni. W tych pracach swój udział ma także p. Łukasz Lasoń z Kluk, który położył kostkę przed krzyżem misyjnym i przed ławeczkami.

1 listopada 2009 r.
Obszerny artykuł opisujący pielgrzymkę Zespołu Szkół w Klukach do miejsca pobytu w latach 1870-1881 sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Żytnie ukazał się w "Niedzieli Częstochowskiej" (NR 44) z dn. 1 XI br..

9 listopada 2009 r.
Od kierownictwa Rejonowych Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie otrzymaliśmy bezinteresownie kilkadziesiąt płyt chodnikowych. Zostaną one ułożone w garażu i przy bramie na cmentarz wojskowy.


11 listopada 2009 r.
W 91 rocznicę odzyskania niepodległości w intencji Ojczyzny modliliśmy się podczas Mszy św. o godz. 1000. W czasie kazania ks. proboszcz powiedział: "Polska jest niepodległa - to powód do radości, dumy i nadziei na coraz lepszą przyszłość kraju i narodu". Msza św. została uświetniona śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego Zespołu Szkół w Klukach i chóru parafialnego. Przybyły także poczty sztandarowe OSP z Kluk i z Osiny oraz Zespołu Szkół w Klukach. Miejscowe władze reprezentowała sekretarz Gminy p. Anna Fabrowska. Specjalna dekoracja w kościele oraz atmosfera modlitwy, zadumy i odpowiednich śpiewów pozwoliły przeżyć chwile głębokich przeżyć i wzruszeń.

11 listopada 2009 r.
Z okazji Święta Niepodległości odbył się w Bełchatowie Koncert Laureatów X Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Moja Ojczyzna". W uroczystościach uczestniczył ks. proboszcz Dariusz Mordaka, p. dyrektor Ewa Łumińska oraz p. Anna Szczęsna, która prowadziła koncert z ramienia organizatorów. Laureatami i zdobywcami I miejsca w kategorii chórów szkolnych był chór Gimnazjum w Klukach, a w kategorii soliści I miejsce zdobyła Amelia Karasińska z kl. VI szkoły podstawowej w Klukach. Uczennice z naszego Zespołu Szkół uzyskały także liczne wyróżnienia. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

15 listopada 2009 r.
Po corocznym liczeniu wiernych uczestniczących we Mszach św. ksiądz proboszcz dokonał podsumowania i poinformował, że w naszym kościele na Msze św. przybyło 509 osób, co stanowi 42% wszystkich parafian, a do Komunii św. przystąpiło 329 osób, co stanowi 27% wszystkich parafian. Dość dużą frekwencję należy zawdzięczać niedawno odbytym w parafii Misjom Świętym.

16 - 19 listopada 2009 r.
Ksiądz proboszcz uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich w domu rekolekcyjnym "Księżówka" w Zakopanem.

22 listopada 2009 r.
Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, patronki organistów, chórzystów, muzyków na Mszy św. o godz. 900 modliliśmy się w intencji pana organisty oraz naszego parafialnego chóru, a na Mszy św. o godz. 1100 w intencji scholi dziecięco-młodzieżowej. Ksiądz proboszcz wszystkim podziękował za zaangażowanie, poświęcony czas i chęć służenia poprzez śpiew, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Zarówno śpiew chóru, jak i scholi często doceniany jest przez parafian i przyjeżdżających na Msze św. gości. Ładnie śpiewają i chętnie się ich słucha - padają słowa ze strony wielu osób. Chórzystom zawdzięczamy nowe, piękne oświetlenie tablicy umieszczonej na chórze z napisem: "Z Maryją idźmy do Jezusa".

29 listopada 2009 r.
Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa: "Bądźmy świadkami Miłości". W naszym kościele zapłonęła pierwsza świeca na specjalne przygotowanym wieńcu adwentowym. Na Mszy św. o godz. 900 poświęcone zostały opłatki wigilijne, które roznoszone są do wszystkich rodzin.

2 grudnia 2009 r.
Podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy św., z okazji zbliżającego się święta św. Barbary, modliliśmy się za wszystkich naszych parafian pracujących w górnictwie. Do kościoła przybyli górnicy w strojach galowych.

3-4 grudnia 2009 r.
Czterech panów: Alojzy Wróblewski, Jan Jędrzejczak, Tadeusz Frukacz i Bogusław Konieczny bezinteresownie pracowało przy ułożeniu płyt chodnikowych w garażu, który został ustawiony obok kościoła, jako miejsce przechowywania materiałów gospodarczych. Ponad sto płyt otrzymaliśmy od kierownictwa Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie.

6 grudnia 2009 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 gościliśmy św. Mikołaja, który przybył do naszego kościoła w obstawie dwóch ochroniarzy. Święty Mikołaj rozmawiał z dziećmi, które wyjątkowo licznie przybyły do świątyni, oraz zadawał im pytania. Wszystkie wykazały się dużą wiedzą, toteż każde z nich otrzymało "Czekoladowego Mikołaja" i specjalna naklejkę. Dla wszystkich było to bardzo radosne przeżycie.

8 grudnia 2009 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1700 odbył się obrzęd poświęcenia medalików (szkaplerzyków) i łańcuszków dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św..

10 grudnia 2009 r.
Organizowana w tym dniu akcja: "Cała parafia Kluki na basenie w Kleszczowie" cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 74 osoby. O godz. 1700 wszyscy wyjechali autokarem sprzed Urzędu Gminy, a o godz. 1800 kąpali się już w nowoczesnym, niedawno otwartym basenie Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego "Solpark Kleszczów". Akcja zorganizowana została z okazji przypadającego cztery dni wcześniej święta św. Mikołaja i była wyrazem wdzięczności za zaangażowanie dla wszystkich ministrantów, dziewczynach ze scholii i dzieci z Dziecięcego Kółka Różańcowego. Zarówno przejazd, jak i możliwość korzystania z basenu sponsorowane były przez ks. proboszcza. Do domów wszyscy wrócili pełni pozytywnych wrażeń i bardzo szczęśliwi.

13 grudnia 2009 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 dzieci z kl. III Szkoły Podstawowej w Klukach przedstawiły scenkę ewangeliczną o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Dzieci były przygotowane przez panią katechetkę Janinę Siewiera.

18 grudnia 2009 r.
W tym dniu przeżywaliśmy w naszej parafii Adwentowy Dzień Skupienia połączony ze spowiedzią. Nauki na wszystkich Mszach św. głosił ks. Stanisław Wroński - proboszcz parafii Wygiełzów. W konfesjonałach posługiwali kapłani z Zelowa, Pożdżenic i Łobudzic.

19 grudnia 2009 r.
Wyjątkowo spora liczba wiernych zgromadziła się na Mszy św. roratnej o godz. 700 by modlić się w intencji księdza proboszcza z okazji imienin. Przybyły siostry karmelitanki z Kaszewic na czele z siostrą przełożoną, byli przedstawiciele wszystkich Kółek Różańcowych, ministranci i chór, który śpiewał piękne pieśni adwentowe. Po Mszy św. poszczególne delegacje składały życzenia i wyrazy szacunku. Ksiądz proboszcz bardzo serdecznie podziękował wszystkim za obecność, życzenia i modlitwę.

21 grudnia 2009 r.
Po Mszy św. roratnej podsumowany został konkurs na najpiękniejszy lampion. Wśród lampionów były takie, które zostały zrobione przez same dzieci, jak i gotowe, kupione w sklepie. Komisja najwyżej oceniła te wykonane samodzielnie. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie w roraty, a najlepszym rozdał upominki.

21 grudnia 2009 r.
W przepięknej atmosferze w Zespole Szkół w Klukach odbyła się Wieczerza Wigilijna, w której udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z panem wójtem, ks. proboszcz, rada pedagogiczna i pracownicy szkoły oraz przybyli rodzice. Po programie słowno-muzycznym przedstawionym przez uczniów wszyscy złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, a później spożywali wigilijne potrawy przygotowane przez rodziców uczniów.

23 grudnia 2009 r.
Ksiądz proboszcz, jako gość zaproszony, uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dla pracowników Urzędu Gminy w Klukach.

23 grudnia 2009 r.
Osiemnaście osób, szczególnie młodzież, zaangażowanych było w przygotowanie żłóbka i świąteczną dekorację kościoła wewnątrz, jak i na zewnątrz. W tym roku do żłóbka przybyły nowe figury Trzech Króli, sponsorowane przez trzy rodziny naszej parafii. Choinki ofiarowali Państwo Woźniakowie z Osiny przy trasie.

25 grudnia 2009 r.
Mszą św. o północy, zwaną pasterką, rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Ksiądz proboszcz wraz z ministrantami uroczyście wnieśli do kościoła figurkę małego Jezusa i światełko betlejemskie, które po raz pierwszy świeciło w naszym kościele. Podczas Mszy św. ks. proboszcz nawiązywał w homilii do przeżytych niedawno Misji Świętych oraz nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Obrazu. Wiele zamyśleń dotyczyło także potrzeby życia wiarą i praktykowania jej w codziennym życiu. Jesus nie pozostawia nas samych, ale przychodzi do nas, aby przynieść nam pokój i radość. Zarówno na Pasterce, jak i w pierwszy i drugi dzień świąt we Mszach Św. uczestniczyło bardzo dużo wiernych.

27 grudnia 2009 r.
W tym dniu przeżywaliśmy wspomnienie Świętej Rodziny i modliliśmy się w intencji naszych rodzin. Odczytywany był List Biskupów Polskich o potrzebie budowania życia małżeńskiego, rodzinnego i narzeczeńskiego w oparciu o prawdziwą Miłość. Biskupi zachęcali małżonków do przypomnienia ślubowania miłości przed ołtarzem. Wszystkim wskazali, że "Eucharystia jest i pozostanie najwspanialszą szkołą Miłości". Podkreślali jedność wiary i życia.

31 grudnia 2009 r.
Podczas specjalnego nabożeństwa o godz. 1700 uroczyście odśpiewaliśmy hymn "Te Deum" i dziękowaliśmy Bogu za rok kalendarzowy 2009. Przed północą wielu parafian przybyło jeszcze raz do kościoła, by przy śpiewie kolęd i modlitwie powitać Nowy Rok 2010. Po krótkim nabożeństwie nie brakło na zewnątrz świątyni życzeń noworocznych, szampana i fajerwerków.

Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski