PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2008


13 stycznia 2008 r.
Program jasełkowy przedstawiły w kościele dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klukach.

13 - 21 stycznia 2008 r.
Odbyły się spotkania opłatkowo-noworoczne dla ministrantów i ich rodziców oraz dziewczynek ze scholii również z rodzicami, a także dla chórzystów i poszczególnych Kółek Różańcowych.

27 stycznia 2008 r.
Ksiądz proboszcz podczas Mszy św. przekazał sprawozdanie po odbytej po raz pierwszy wizycie duszpasterskiej, zwanej kolędą. Stan liczebny parafii: po założeniu kartoteki
i podliczeniu wiernych nasza parafia liczy 1230 osób. Ponadto pragnę poinformować,
że w naszej parafii są 303 małżeństwa sakramentalne i 21 niesakramentalnych. Młodzieży studiującej jest 57 osób, młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych 74 osoby, młodzieży gimnazjalnej obejmującej trzy roczniki jest 65, a dzieci od kl. I do VI - 93.
Dzieci najmłodszych jest 86. Wdów w naszej parafii jest 90, a wdowców tylko 10.
Po kolędzie przyjęto w 375 domach, nie przyjęto w 8 domach. W większości domów byli obecni wszyscy domownicy. Zaproszony byłem również do wielu zakładów pracy i instytucji
- za co bardzo serdecznie dziękuję. Dla ciekawości podam, że na kolędzie spędziłem łącznie 144 godziny. Przy tej okazji dziękuję za bardzo gościnne przyjęcie i miłe spotkania podczas modlitwy i rozmowy. Na zakończenie sprawozdania ks. proboszcz powiedział:
‚‚Nie ukrywam, że szedłem na kolędę z lękiem, z pytaniem, jak zostanę przyjęty, jakie tutaj są zwyczaje, jakie nastroje ludzi co do powstania parafii. Dziś, po zakończeniu kolędy,
mogę już sobie na te pytania częściowo odpowiedzieć. Przede wszystkim spotkałem się z wielką życzliwości i wdzięcznością. Myślę, że w około 80% domach usłyszałem zadowolenie z faktu, iż powstała parafia. Mówili to parafianie sami od siebie. W niewielu domach i rodzinach pozostała jeszcze tylko tęsknota za dawną parafią. Cieszę się zatem, że tak wiele osób zintegrowało się już ze swoją nową parafią. Pragnę dziś za to podziękować i wyrazić wdzięczność za ducha jedności i solidarności w naszej parafialnej rodzinie. Dziękuję wszystkim, którzy gorliwie uczęszczają na Msze św. niedzielną i inne nabożeństwa do naszego kościoła. Wielokrotnie słyszałem słowa podziwu i zadowolenia, że tak wiele osób uczęszcza na Msze św.. Licznie przychodzą dzieci, młodzież, jak i dorośli. Wielu parafian mówiło, że kiedyś jeździli do innych kościołów, ale jak powstała parafia, to systematycznie
są z nami i to jest chyba wielka radość dla nas wszystkich. Każda rodzina jest wtedy silna
i szczęśliwa, gdy wszyscy są razem. I tak też jest z rodziną parafialną. Dziękuję więc
za tę parafialną troskę i za te wszystkie oznaki jedności z naszą wspólnotą‛‛.

24 lutego 2008 r.
Posługę organisty rozpoczął w naszym kościele pan Czesław Terkalski, mieszkający w Klukach na pl. Słonecznym. Ksiądz proboszcz podziękował za dotychczasową współpracę panu organiście Bogdanowi Kucharskiemu, który zrezygnował z grania w kościele ze względu
na chorobę. Pan Czesław został bardzo miło przyjęty przez parafian, którzy pamiętali jego granie i śpiewanie w kaplicy przed powstaniem parafii.

27-28-29 lutego 2008 r.
Przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Przewodniczył im ks. Stanisław Haładaj - wikariusz parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Codziennie głoszone były nauki dla dzieci szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dla dorosłych.

28 lutego 2008 r.
W naszym kościele na jeden dzień przyjmowaliśmy relikwie błogosławionej Karoliny Kózkówny
- patronki polskiej młodzieży. W czasie Mszy św. śpiewaliśmy specjalne pieśni i modliliśmy się za wstawiennictwem bł. Karoliny.

14 marca 2008 r.
W piątek przed Niedzielą Palmową zorganizowana została ulicami Kluk Droga Krzyżowa. Specjalnie wykonany na tę okoliczność krzyż nieśli oraz rozważania przy poszczególnych stacjach prowadzili mieszkańcy poszczególnych miejscowości naszej parafii, nauczyciele, pracownicy gminy, strażacy, dzieci, młodzież, ministranci i chórzyści. Mimo deszczu w Drodze Krzyżowej uczestniczyła ogromna liczba parafian.

16 marca 2008 r.
W Niedzielę Palmową ks. proboszcz wraz z młodzieżą naszej parafii udali się autokarem do Łodzi, by uczestniczył w Święcie Młodzieży - Marszu dla Jezusa - organizowanym dla młodych całej archidiecezji.

20 marca 2008 r.
Uroczystością Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. W kolejne dni przybywało wielu parafian, by po raz pierwszy w naszym kościele przeżyć te szczególne dni przygotowujące bezpośrednio do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Wszyscy z ciekawością czekali, gdzie i w jaki sposób zostanie zrobiony Grób Pański. Przygotowywało go 20 osób, głównie młodzież. Koncepcja Grobu należała do ks. proboszcza. Hasło nawiązywało do tematu roku duszpasterskiego, jaki przeżywamy w Kościele:
Bądźmy uczniami Chrystusa. Straż przy grobie sprawowali druhowie ze OSP w Klukach
i Osinie. W Wielką Sobotę w kościele odbywało się poświęcenie pokarmów. Wieczorem przy nowej chrzcielnicy wszyscy odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Chrzcielnica jest darem rodzin w związku z nawiedzeniem domów przez Obraz Matki Bożej - Patronki parafii. Zrobiona jest
z marmuru i dopasowana do wystroju całego prezbiterium.

23 marca 2008 r.
O godz. 600 rozpoczęła się pierwsza parafialna Rezurekcja. Ks. Proboszcz w kazaniu wyjaśnił słowa hasła umieszczonego w Grobie Pańskim i zachęcał wszystkich, aby byli gorliwymi uczniami Chrystusa. Przed Mszą św. wszyscy uczestniczyli w uroczystej procesji rezurekcyjnej. Podczas Mszy św. śpiewał pięknie chór parafialny. Wielką zasługę
w prowadzeniu chóru od samego początku mają: p. Krzysztof Paradecki i p. Mariola Grzelak. Nową chorągiew z wizerunkiem Patronki parafii wyhaftowała p. Lucyna Maziarz z Podwódki.
W sprzątaniu kościoła przed świętami uczestniczyło 15 osób.

28 marca 2008 r.
Dwaj uczniowie Gimnazjum w Klukach, a jednocześnie ministranci naszej parafii, Paweł Papuga i Adrian Stanisławski zdobyli III miejsce w Archidiecezjalnym Konkursie pod hasłem:
‚‚Nasz kościół parafialny - album ukazujący formy, charyzmat i działanie wspólnot w parafii oraz jej historię‛‛. Gratulujemy!

30 marca 2008 r.
Ks. proboszcz w ramach spotkania wielkanocnego zaprosił wszystkich ministrantów
do Bełchatowa i ufundował pizzę. Był to wyraz wdzięczności za gorliwą posługę ministrancką.

2 kwietnia 2008 r.
W tym dniu modliliśmy się w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II w trzecią rocznicę śmierci. Program słowno-muzyczny podczas Mszy św. przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Klukach. W niedzielę po południu w kościele wyświetlany był film o pontyfikacie naszego Wielkiego Rodaka.

9 kwietnia 2008 r.
Po rocznej chorobie nowotworowej zmarł p. Bogdan Kucharski, nasz pierwszy organista.
Mszę św. koncelebrowaną sprawowali proboszczowie z Kluk, Parzna i Kaszewic.

25 kwietnia 2008r.
Na zewnętrznej ścianie kościoła od strony drogi na Osinę umieściliśmy z płytek krzyż z literą M. Jest to symbol z herbu Jana Pawła II, oznaczający Maryję stojącą pod krzyżem.
Położona została także kostka przed bramą. Państwo Lewandowscy z ul. Szkolnej ofiarowali kilka krzewów, które ozdabiają teren wokół kościoła. W wewnątrz kościoła podwyższona została marmurowa ambona. Dla parafii zakupiony został baldachim wraz z miedzianym okuciem i drzewcami. Pierwszy raz używany był podczas odpustu parafialnego.

1-2 maja 2008 r.
Podczas nabożeństwa 40-godzinnego przygotowywaliśmy się do uroczystości odpustowej
w naszym kościele. Przez dwa dni Najświętszy Sakrament adorowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości i grupy duszpasterskie.

3 maja 2008 r.
PIERWSZY ODPUST W KLUKACH
W dniu 3 maja 2008 r. przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Stanisław Dwornik, dziekan dekanatu karsznickiego, jedyny kapłan pochodzący z terenów naszej parafii. W słowie wstępnym
do Mszy św. ks. proboszcz powiedział: ‚‚Pragniemy przeżyć dziś pierwszy parafialny odpust. Chcemy naszej Patronce zawierzyć we wspólnej modlitwie całą naszą parafię‛‛.
Na uroczystość przybyło bardzo dużo wiernych z naszej parafii, jak i z parafii sąsiednich (jeszcze nigdy nie było w tutejszym kościele tak dużo ludzi, jak w dniu odpustu).
Ksiądz celebrans w kazaniu ukazał wielkość i znaczenie królowania Maryi w naszym narodzie, wspomniał o aktualności ślubów jasnogórskich i zachęcał do naśladowania Maryi w swoim życiu. W czasie Mszy św. poświęcona została chrzcielnica, która jest darem parafian z racji przyjęcia Obrazu Matki Bożej w rodzinach. Uroczystość zakończyła się procesją eucharystyczną wokół kościoła. W sumie odpustowej wzięło udział wielu kapłanów:
ks. kan. Kazimierz Ciosek - dziekan z Zelowa, ks. kan. Józef Komperda - dziekan ze Szczercowa, ks. kan. Bolesław Dziurdzia - proboszcz z Pożdżenic, ks. kan. Leszek Druch
- proboszcz z Parzna, ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiwicz - proboszcz z Buczku, ks. Zdzisław Kuropatwa - proboszcz z Kaszewic, ks. Stanisław Wroński - proboszcz z Wygiełzowa, wikariusze z Zelowa ks. Artur Pytlak i ks. Andrzej Żuchowski oraz wikariusz ze Szczercowa
ks. Sebastian Rogut. Obecne były także siostry karmelitanki z Kaszewic. Przybyły władze samorządowe gminy, poczty sztandarowe OSP z Kluk i Osiny oraz z Zespołu Szkół w Klukach. Podczas Mszy św. nad liturgią czuwali liczni lektorzy i ministranci. Wszystkim podobał się piękny śpiew niedawno powstałego chóru, który przygotował wiele maryjnych pieśni.

9 maja 2008 r.
Andrzej Nowacki, uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Klukach (mieszkający w Podścichawie) zdobył I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy O życiu i działalności sługi bożej
Wandy Malczewskiej. Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej w Domiechowicach.

10 maja 2008r. Pan Michał Dyła z Osiedla ofiarował i zainstalował w kościele dwie gaśnice
i sprzęt przeciwpożarowy.

11 maja 2008 r.
Liczna grupa naszych parafian wraz z ks. proboszczem uczestniczyła w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce do Parzna, gdzie modlono się o rychłą beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej, czczonej w tamtejszym kościele. Uroczystościom przewodniczyli łódzcy biskupi na czele z ks. Arcybiskupem Władysławem Ziółkiem.

12 maja 2008 r.
W święto Matki Kościoła przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorego. Podczas mszy św. 29 osób, starszych i chorych, przyjęło sakrament namaszczenia chorych.

13 maja 2008 r.
Rozpoczęliśmy nabożeństwa fatimskie. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Władysław Wójciak, któremu zawdzięczamy rozbudowę tutejszej świątyni. Było wiele momentów wdzięczności
i wzruszeń. Ksiądz kanonik ze łzami w oczach wspominał okres rozbudowy kaplicy,
a szczególnie zaangażowanie wielu parafian. W słowie powitania ks. proboszcz powiedział; ‚‚Mija w tym roku 25 lat od poświęceni kamienia węgielnego i rozbudowy naszej świątyni.
Nie sposób więc dzisiaj nie ucieszyć się obecnością wśród nas budowniczego tego kościoła. Witamy ks. kanonika bardzo serdecznie i gorąco‛‛. Bardzo miło o swoim poprzednim proboszczu wyrazili się przedstawiciele parafii: ‚‚Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że do nas przybyłeś, do naszej parafialnej świątyni w Klukach, którą to razem z Tobą rozbudowaliśmy, kiedy byłeś proboszczem parafii Parzno. Kochamy ten nasz dom Boży i dbamy o niego wspólnie
z obecnym ks. proboszczem. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś, za kształtowanie naszych serc i umysłów, za Twoją troskę i pracę dla nas. Pozostałeś w naszej pamięci
jako wspaniały duszpasterz i gospodarz.‛‛

15 maja 2008r.
Podczas Mszy św. i nowenny modliliśmy się o beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej z racji kolejnej rocznicy jej urodzin.

18 maja 2008 r.
Po raz pierwszy w naszym kościele 16 dzieci przeżywało I Komunię św. Dzień wcześniej wszyscy przystąpili do sakramentu pokuty oraz odnowili przyrzeczenia chrzcielne.
Ks. proboszcz w homilii podczas Mszy św. o godz. 1100 zachęcał do nieustannej jedności
z Chrystusem Eucharystycznym. Dzieci do Komunii św. przygotowała pani katechetka
Janina Siewiera. Również wielka pochwała za dobrą współpracę należy się wielu rodzicom. Podczas uroczystej Mszy św. obecna była pani dyrektor i pani wicedyrektor Zespołu Szkół
w Klukach oraz pani wychowawczyni klasy II. Podczas tzw. Białego Tygodnia dzieci wyrażały swoją wdzięczność Panu Bogu, rodzicom, rodzeństwu, babciom i dziadkom oraz pani katechetce. Darem ołtarza od dzieci był ornat z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który będzie używany podczas nabożeństw środowych. Ks. proboszcz na ostatni dzień przygotował dla wszystkich niespodziankę _ była to pielgrzymka dzieci komunijnych
i rocznicowych do grobu sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie.

19 maja 2008 r.
W V Powiatowym Konkursie O życiu i nauczaniu Jana Pawła II, który odbył się w Bełchatowie, uczniowie z naszej szkoły podstawowej zajęli III miejsce. Gratulujemy: Andrzejowi Nowackiemu, Ani Papudze i Klaudii Grabarczyk. Dzieci do konkursu przygotowała
p. katechetka Janina Siewiera.

22 maja 2008 r.
W uroczystość Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 1100 z Chrystusem utajonym
w Najświętszym Sakramencie wyruszyła procesja eucharystycznej na ulice i drogi naszej parafii. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła Powszechnego, naszej Ojczyzny i parafii. Cztery piękne ołtarze przygotowali kolejno: pierwszy przy kapliczce - mieszkańcy Kluk, drugi przy ogrodzeniu przed budynkiem COSID-u - mieszkańcy Podścichawy, trzeci - przy drodze na Zapłocie
- mieszkańcy Podwódki, a czwarty przy kościele - mieszkańcy Osiny.
W procesji uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe. Tego dnia w uroczystości uczestniczyła chyba cała wspólnota parafialna, gdyż ludzi było bardzo dużo.

Podziękowanie:
Państwo Bożena i Tomasz Dubikowie ofiarowali pozłacaną puszkę do przechowywania Ciała Pańskiego w Tabernakulum.

W maju Dodatkowe Msze św. w połączeniu z nabożeństwem majowym i poświęceniem
pól odbywały się w Osinie, w Podwódce, Klukach i Podścichawie.

30 maja 2008 r.
W Zespole Szkół w Klukach obchodzony był jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Mszą św., której przewodniczył i kazanie wygłosił
ks. Józef Chojnicki, pochodzący ze Ścichawy, jedyny kapłan - absolwent Szkoły Podstawowej w Klukach. Mszę św. sprawowali także w koncelebrze ks. proboszcz Dariusz Mordaka
i ks. Janusz Ćwikała wikariusz z Parzna. W słowie wstępnym do Mszy św. ks. proboszcz powiedział: ‚‚Dziś, w uroczystość liturgiczną Najświętszego Serca Pana Jezusa gromadzimy się w naszej świątyni, aby w obecności Boga rozpocząć świętowanie 70-lecia jubileuszu Szkoły Podstawowej w Klukach. Dziękuję na samym początku dyrekcji i nauczycielom naszej szkoły, iż pragnęli, abyśmy wdzięczność za lata edukacji i formacji najpierw wyrazili we wspólnej modlitwie, a na Ołtarzu Pańskim złożyli w darze podziękowanie tym wszystkim, którzy trudzili się, aby przekazać w tej szkole przez kolejne dziesięciolecia fachową wiedzę, uczyli życia,
a przede wszystkim świadomego i odpowiedzialnego decydowania o swoim losie! Jest mi tym milej powitać wszystkich, gdyż dawna Szkoła Podstawowa, a dziś Zespół Szkół w Klukach znajduje się na terenie naszej parafii powstałej ponad 9 miesięcy temu. Ci, którzy kiedyś uczęszczali tutaj do szkoły, może nawet nie myśleli, że Kluki staną się odrębną parafią.
Dziś witam więc wszystkich w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Królowej Polski
w Klukach. Jeśli można powiedzieć o pewnej - nie tyle zależności, co raczej współpracy wychowawczej na polu zarówno szkoły, jak i Kościoła - to tym bardziej cieszę się,
że formacja intelektualna i dydaktyczna przez wiele lat łączona była z formacja duchową najpierw w tutejszej kaplicy, a teraz w kościele parafialnym. Mam nadzieję, że przy obchodach dzisiejszej 70 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej, także i we wszystkich sercach wzbudzi się nuta dobrych wspomnień i nostalgii związanych z tym kościołem,
w którym jesteśmy. (..) Historię tworzą nie daty i nazwy, lecz ludzie. To oni są duszą każdej instytucji, to oni kształtują jej życie. To oni pozostają w pamięci na zawsze. Proszę więc dziś o wspólna modlitwę w intencji wszystkich byłych żyjących i zmarłych nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Klukach, jak i w intencji obecnej społeczności Zespołu Szkół
w Klukach, abyśmy umieli tworzyć prawdziwą historię, której nigdy w przyszłości nie będziemy się wstydzić.‛‛

3 czerwca 2008 r.
Na pielgrzymkę do Lichenia udały się dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe wraz ze swoimi rodzicami. Pielgrzymce przewodniczyli ks. proboszcz i pani katechetka oraz pani pedagog ze szkoły.

8 czerwca 2008 r.
Ksiądz proboszcz przedstawił sprawozdanie gospodarcze, w którym poinformował parafian
o zakończeniu prac związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej, na której znajduje się kościół i tereny wokół kościoła. Cały obszar obejmował prawie 25 arów i był w posiadaniu trzech właścicieli. Najpierw w marcu 2008 r. przepisano działkę o powierzchni 13 arów,
która była własnością parafii Parzno. Niewielka działka znajdująca się przed kościołem
o powierzchni niecałe 5 arów została wykupiona od Gminy Kluki za cenę 1282 zł i notarialnie przepisana na własność parafii 27 maja 2008 r. Trzecia działka - to teren cmentarza wojskowego. Z mocy prawa działka ta obejmująca 7 arów została przekazana parafii 23 maja 2008 r. Po uregulowaniu wszystkich spraw gruntowych tereny te zostały ubezpieczone.

10 czerwca 2008 r.
Panowie elektrycy Stanisław Kowalczyk, Kazimierz Grabarczyk i Sławomir Muskała podłączyli
z zakrystii na chór kabel do ‚‚siły’’, aby dochodził prąd do nagrzewnicy. Koszt kabla to 865 zł.

11 czerwca 2008 r.
Pan Krzysztof Paradecki z Osiedla zainstalował na chórze specjalne nagłośnienie oraz zakupił
i podłączył nowe, zbierające głos mikrofony. Dzięki temu mamy lepszy odbiór śpiewu chóru
i scholii dziecięcej.

13 czerwca 2008 r.
Uroczystościom fatimskim przewodniczył ks. Krzysztof Helik, który pochodzi z parafii Szczerców. Dwa tygodnie wcześniej przyjął święcenia kapłańskie. Była to więc jego Msza św. prymicyjna w naszym kościele.

20 czerwca 2008 r.
Z racji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Klukach uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej za rok nauki oraz modlili się o szczęśliwe wakacje.

21 czerwca 2008 r.
52 osoby z parafii uczestniczyły w autokarowej pielgrzymce do Lichenia. Po drodze odwiedziliśmy także Głogowiec i Świnice Warckie - miejsca związane z narodzinami i chrztem św. s. Faustyny Kowalskiej. Pielgrzymkę zakończyliśmy modlitwami w krypcie sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie.

22 czerwca 2008 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 dzieci, które przez cały rok szkolny zbierały i uzupełniały kolejne numery ‚‚Ziarna‛‛ otrzymały dyplomy i nagrody. Nagrodzonych zostało
42 dzieci.
Oto lista zwycięzców:

1.Justyna Lewińska, kl. VI;
2.Matusz Cieniuch, kl. IV;
3.Ewelina Trzmiel, kl. IV;
4.Karolina Trzmiel, kl. III;
5.Sylwia Lewińska, kl. III;
6.Paulina Mielczarek, kl. II;
7.Kamila Perka, kl. II;
8.Marta Ławska, kl. II;
9.Kamil Chłopik, kl. II;
10.Piotr Grzelak, kl. II;
11.Adam Płócinniek, kl. V;
12.Mateusz Ławski, kl. IV.

22 czerwca 2008 r.
Do grona ministrantów zostali uroczyście przyjęci dwaj kandydaci; Michał Kubiak i Kacper Oczkowicz z kl. V szkoły podstawowej w Klukach. Po południu ks. proboszcz zaprosił wszystkich ministrantów i dziewczynki śpiewające w scholii na ognisko z kiełbaskami
do Leśniczówki w Osinie - Teofilowie. Oprócz smakołyków były także zabawy sportowe. Ministrantami, którzy najlepiej angażowali się w służbę przy ołtarzu zostali:

Paweł Papuga,
Konrad Koperek,
Damian Opałka,
Bartłomiej Dylak,
Adam Płóciennik,
Adrian Swędrak,
Adrian Stanisławski,
Andrzej Nowacki,
Wojciech Grzelak.

28 czerwca 2008 r.
Historyczna sobota w parafii. Ślub kościelny zawarły w naszym kościele trzy pary nowożeńców. Jedna z nich - Małgorzata i Eryk Jeziorscy - ufundowali dla parafii cztery krzesła za sumę 1000 zł.. Krzesła te będą wykorzystywane podczas różnych uroczystości, szczególnie ślubów i chrztów.

13 lipca 2008 r.
Mszy św. i nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. Artur Trznadel, który w latach
2001-2004 posługiwał jako wikariusz w parafii Parzno. Na Mszę św. przybyli pielgrzymi wracający autokarem z Częstochowy oraz licznie przybyli parafianie i goście. Ks. Artur został mile przyjęty przez wszystkich, którzy pamiętali jego gorliwą posługę w parafii Parzno,
jak również jego zaangażowanie duszpasterskie dla mieszkańców Kluk.

18 lipca 2008 r.
Zakończone zostały prace remontowo-budowlane w pomieszczeniu nad zakrystią.
Po obniżeniu drewnianego sufitu, dzięki czemu zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie pod dachem na przechowywanie materiałów dekoratorskich i gospodarczych, ekipa budowlana
z Bełchatowa rozpoczęła prace remontowe. Całe pomieszczenie po uszczelnieniu ścian i sufitu wełną mineralną obłożono płytami gipsowo-kartonowymi. Zrobione zostały wylewki
na posadzce w pomieszczeniu nad zakrystią i na klatce schodowej. Następnie we wszystkich pomieszczeniach, łącznie ze schodami, położono płytki podłogowe. Na zakończenie pomalowane były wszystkie ściany i drzwi. Koszty tych wszystkich inwestycji pokryte były przez pana Rafała Kleczkowskiego z Podwódki. Ksiądz proboszcz podziękował za tę bardzo znaczącą pomoc wykonawcom i przede wszystkim sponsorowi. Podziękował także
p. Andrzejowi Papudze z Osiedla za zrobienie dodatkowych metalowych schodów na strych
i poręczy na schody; p. Alojzemu Wróblewskiemu za ofiarowanie drzwi do salki na górze; panom elektrykom: Stanisławowi Kowalczykowi i Kazimierzowi Grabarczykowi za zrobienie instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach i panom: Jerzemu Gorzelakowi
i Tomaszowi Koperkowi za prace stolarskie. Zakupione zostały także kinkiety, żyrandol,
ławki i krzesła.

20 lipca 2008 r.
Zakupiono do kościoła organy elektroniczne firmy Yamacha. Poprzednie organy były starego typu i mimo napraw, nie wszystkie klawisze wydawały dźwięki, toteż nie można było odpowiednio ich wykorzystywać.

27 lipca 2008 r.
Po Mszach św. odbył się obrzęd poświęcenia pojazdów z okazji wspomnienia
św. Krzysztofa - patrona podróżujących. Łącznie było ponad 180 samochodów, kilkadziesiąt motocykli i rowerów.

4 sierpnia 2008 r.
Zarząd BOT - Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie przydzielił naszej parafii 75 tłucznia betonowego i 25 ton grysu granitowego. Materiał ten wykorzystany został na zrobienie parkingu przy drodze naprzeciw kościoła. W rozgarnianiu przywiezionego tłucznia i grysu pracowało ponad 20 osób.

7 sierpnia 2008 r.
Zorganizowany został specjalny rajd rowerowy do Woli Pszczółeckej.
Razem z ks. proboszczem uczestniczyło 18 osób. W trakcie rajdu była możliwość zwiedzenia ‚‚Świętych Ługów‛‛ oraz ośrodka kolonijnego prowadzonego dla dzieci przez Caritas w Woli Pszczółeckiej. Tam też nie brakowało atrakcji sportowych, min. kąpiel w basenie
i gra w siatkówkę. Był także smaczny obiad. Wszyscy wieczorem powrócili do domów pokonawszy łącznie ok. 38 km.

11 sierpnia 2008 r.
Przez naszą parafię przechodzili pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę z Płocka. Najpierw uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej przez 40 kapłanów, a później zostali poczęstowani ciastem i napojami przez mieszkańców parafii.

11 sierpnia 2008 r.
Zakończono prace związane z organizowaniem parkingu przy naszym kościele. Przy rozgarnianiu tłucznia i grysu granitowego pracowało 20 osób, w tym także młodzież. Dzięki parkingowi, na którym może ustawić się kilkanaście samochodów, rozwiązany został problem ustawiania pojazdów przy kościele.

15 sierpnia 2008 r.
Ksiądz proboszcz odprawił Mszą św. przy kapliczce na Osiedlu Leśnym w Klukach. Zachęcał wszystkich mieszkańców Osiedla do włączenia się w życie duszpasterskie parafii.

22 sierpnia 2008 r.
W pieszej pielgrzymce z Kaszewic na Jasną Górę wraz z przedstawicielami naszej parafii brał udział ks. proboszcz.

26 sierpnia 2008 r.
Przeżywaliśmy pierwszą rocznicę powstania naszej parafii. Uroczystą Mszę św. dziękczynną z tej okazji odprawił wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Łodzi - ks. kan. dr Zbigniew Tracz. Otrzymaliśmy z jego rąk błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI (wywieszone jest w kościele przy drzwiach wyjściowych). W czasie homilii ks. kanclerz powiedział:

‚‚Jesteście młodą wspólnotą parafialną. Budujcie Waszą przyszłość przez łączenie swojego życia indywidualnego i rodzinnego z tą świątynią. Istotą życia każdej wspólnoty parafialnej jest gromadzenie się w swoim kościele, by słuchać Ewangelii, przyjmować Eucharystię, modlić się, a potem wyjść z niego i być świadkiem tego, co się wewnątrz przeżyło‛‛.

Na Mszy św. obecni byli przedstawiciele lokalnej władzy na czele z p. wójtem Bernardem Steinem i p. sekretarz Anną Fabrowską, zaproszeni goście i bardzo licznie zgromadzeni parafianie. Poświęcone zostały dokonane ostatnio liczne inwestycje, m.in. cały system ogrzewczy kościoła, nowe organy elektroniczne i typowo kościelne, wyremontowaną i wyposażoną salkę nad zakrystią, dekoracje zewnętrzną kościoła, kilkunastometrowy parking naprzeciw kościoła. Nasi sponsorzy i dobrodzieje otrzymali pamiątkowe albumy. Chórzyści uroczyście zainaugurowali ułożony specjalnie na tę okazję hymn parafii. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli po zakończeniu mszy św. skosztować ‚‚urodzinowych‛‛ tortów - było ich aż 13. Każdy, kto wrócił do domu, miał możliwość obejrzeć przygotowaną stronę internetową parafii. Ksiądz proboszcz w czasie tej uroczystości powiedział;

‚‚Pragnę podziękować wszystkim moim Drogim Parafianom za współpracę w ciągu pierwszego roku mojej posługi w parafii Kluki. Myślę, że nie był to czas stracony. Cieszę się, że tak wielu parafian jest otwartych na tę współpracę i otrzymuję od nich tak dużo życzliwości. Tylko we wspólnocie można wspaniale budować szczęśliwą rodzinę parafialną. Tych, którzy stoją jeszcze obok i nie włączyli się w pełni do tej współpracy, pragnę zapewnić, że wciąż na nich czekamy i zawsze mogą czuć się zaproszeni. Życzę, aby nasz kościół parafialny był dla nas wszystkich drugim domem, gdzie możemy gromadzić się i z dumą mówić - to moja parafia, to mój kościół. Całą przyszłość parafii zawierzam naszej Patronce - Królowej Polski.‛‛

1 września 2008
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2008/2009.
Msza św. dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Klukach odprawiona została w naszym kościele o godz. 830. W czasie homilii ks. proboszcz zachęcał uczniów, aby zwracali uwagę na potrzebę słuchania i szanowania nauczycieli, podejmowania wysiłku w celu gorliwego zdobywania wiedzy i współdziałania z Bożą łaską.

7 września 2008 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 podziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Przybyły delegacje poszczególnych miejscowości z wieńcami i chlebem. Chleb przyniosły również dzieci. Obecna była p. sekretarz Urzędu Gminy Anna Fabrowska, która przekazała przesłanie do wszystkich rolników od Wójta Gminy. Władze Samorządowe reprezentowane były przez radnych Rady Gminy mieszkających na terenie naszej parafii oraz sołtysów z Kluk i Osiny. Podczas przekazywania wieńców nie obyło się bez specjalnych wierszy i przyśpiewek. Ks. proboszcz podczas homilii zwracał uwagę na potrzebę szacunku wobec chleba, który jest owocem ciężkiej pracy rolników. Po mszy św. wszyscy podzielili się dożynkowym chlebem. Podczas tej uroczystości frekwencja parafian była bardzo wysoka.

13 września 2008
Mszy św. i nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. prałat dr Waldemar Kulbat - redaktor odpowiedzialny za łódzką edycję ‛‛Niedzieli‚‚. Ks. prałat w czasie homilii przestrzegał przed współczesnymi zagrożeniami wiary i zachęcał, aby wzorem dla każdego z nas była Matka Najświętsza.

14 września 2008
Delegacja naszej parafii uczestniczyła w Archidiecezjalnych Dożynkach
w Łodzi. Mszy św. przewodniczył ks. abp Władysław Ziółek. Po Mszy św. wieńce zostały ocenione przez specjalną komisję. Nasze dwa wieńce z Kluk i z Osiny znalazły się wśród
12 wyróżnionych - gratulujemy!

20 września 2008 r.
Odbyła się parafialna pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. Po przyjeździe do Wambierzyc ks. proboszcz Dariusz Mordaka odprawił Mszę św. Następnie udaliśmy się na Kalwarię. Zwiedziliśmy także muzeum ruchomych szopek. Kolejnym punktem zwiedzania były Błędne Skały. Tam wszyscy z odwagą przeszli labirynt między skałami. Towarzyszyły temu podziw i duża radość. Zwiedziliśmy także Kaplicę Czaszek w Czermnej. Na koniec podziwialiśmy piękno Duszników Zdroju łącznie z Dworkiem Chopina i Pijalnią Wód Mineralnych. W pielgrzymce uczestniczyło 50 osób, w tym 5 ministrantów, którzy pojechali w ramach nagrody za gorliwą służbę ministrancką w minionym roku szkolnym.

21 września 2008 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 modliliśmy się w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny w związku z 69 rocznicą wybuchu II wojny światowej. W czasie homilii ks. proboszcz zwrócił uwagę na potrzebę budowania w dzisiejszym świecie cywilizacji miłości i dobra, która przeciwstawia się cywilizacji nienawiści i pogardy do człowieka. W uroczystości uczestniczyli liczni goście:

- Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda
- Przewodniczący Rady Miejskiej Bełchatowa Włodzimierz Kuliński
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego Krzysztof Kamieniak
- Wójt Gminy Kluki Bernard Stein
- Sekretarz Gminy Kluki Anna Fabrowska
- Radni Gminy z terenu parafii Kluki
- Dowódca Południowego Okręgu OSW Związku Strzeleckiego "Strzelec" starszy inspektor Józef Wodziński
- Dowódca "Strzelca" Bełchatów inspektor Marcin Plisiecki
- Członek przedwojennego "Strzelca" Tomasz Trawiński
- Przedstawiciele Organizacji Społeczno - Wychowawczej Związku Strzeleckiego "Strzelec"
- Poczet sztandarowy Starostwa Bełchatowskiego
- Poczet sztandarowy Związku Strzeleckiego "Strzelec"
- Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie wraz z Dyrekcją
- Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. L. Czyżewskiego w Bełchatowie wraz z Dyrekcją
- Poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Klukach wraz z Dyrekcją
- Poczet sztandarowy OSP w Klukach
- Poczet sztandarowy OSP w Osinie
Po Mszy św. nastąpiło oddanie hołdu poległym żołnierzom spoczywającym na naszym cmentarzu wojskowym przy kościele w Klukach. Po modlitwach okolicznościowe słowo wygłosił Starosta Bełchatowski. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu "Boże, coś Polskę".

21 września 2008 r.
O godz. 1430 na boisku przy szkole rozegrany został mecz piłki nożnej między ministrantami z parafii Kluki a ministrantami z parafii Kaszewice. Drużyny wystąpiły w specjalnych strojach, a mecz sędziował p. Wiktor Wojewoda. Wśród graczy byli księża proboszczowie obydwu drużyn. Licznie przybyli także kibice. Wygrała grupa ministrantów z Kaszewic. Gratulujemy!

26 września 2008 r.
Odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka nauczycieli i uczniów Gimnazjum Klukach do grobu Patronki szkoły sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie. Pielgrzymka zorganizowana została przez dyrektor Ewę Łumińską i katechetę ks. proboszcza Dariusza Mordakę. Odbyła dokładnie w 112 rocznicę śmierci Wandy Malczewskiej. Program pielgrzymki był bardzo urozmaicony. O godz. 830 wszyscy ustawieni klasami, trzymając w rękach specjalnie przygotowane transparenty, z radością wyruszyli do Parzna. Po przybyciu do kościoła i zapoznaniu się z jego historią rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. katecheta. W homilii mogliśmy usłyszeć słowa z objawień Wandy Malczewskiej ukazujące jej wielką miłość do Boga, Ojczyzny i wszystkich ludzi. Po Mszy św. wszyscy przeszli do krypty, gdzie znajduje się grób Patronki. Słowa modlitwy w intencji całego Gimnazjum wypowiedziała przedstawicielka uczniów Agnieszka Szczepanik i Pani Dyrektor Ewa Łumińska. Ksiądz Dariusz Mordaka poprowadził modlitwę o rychłą beatyfikację Wandy Malczewskiej. Szkolny chór przygotowany przez p. Elżbietę Wesołowską zaśpiewał hymn szkoły, w którym wiele myśli poświęconych jest naszej Patronce. Nie zabrakło także wspólnego zdjęcia. Później przed Muzeum Modlitewnika Polskiego, który znajduje się w budynku starej plebanii. Tam ostatnie miesiące życia spędziła Wanda Malczewska. Specjalny referat dotyczący powstania Muzeum i roli modlitewnika w życiu naszej Patronki wygłosiła p. dr Wiesława Piontek - inicjatorka i założycielka tegoż Muzeum. Na początku wspomniała, że pierwszy raz przemawia przez mikrofon przed tak młodą publicznością. Opowiadała bardzo ciekawie, zachęcając za każdym razem do pisania własnych modlitw. Na zakończenie zaprosiła wszystkich do Muzem, gdzie mogliśmy zobaczyć stare modlitewniki, obrazy, a także izbę, gdzie mieszkała Wanda Malczewska. Z Parzna do szkoły wróciliśmy już autokarami.

28 września 2008 r.
Po Mszy św. o godz. 1100 odbyło się duszpasterskie spotkanie z uczniami kl. II i III Gimnazjum oraz ich rodzicami w związku z przygotowaniem do Sakramentu Bierzmowania.

5 października 2008 r.
Przedstawiciele naszych Kółek Różańcowych udali się w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy, by uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym organizowanym przez Jasnogórską Rodzinę Różańcową. Przed wyjazdem o godz. 630 ze wszystkimi spotkał się ks. proboszcz, który polecił naszą parafię modlitewnej pamięci przed tronem Jasnogórskiej Pani i udzielił wszystkim pielgrzymom błogosławieństwa.

12 października 2008 r.
W tym dniu obchodziliśmy VIII Dzień Papieski. Przypadł on w 30 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża. Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia papieskiego: "Jan Paweł II - wychowawca młodych" uczniowie drugich klas z Gimnazjum w Klukach przedstawili najpierw w kościele, a później w szkole, specjalny program słowno - muzyczny poświęcony Papieżowi i młodym. Wszyscy jeszcze raz mogli uświadomić sobie, jak Jan Paweł II kochał młodzież. Podczas Mszy św. o godz. 1100 młodzież przygotowująca się do bierzmowania złożyła na ołtarzu swoje deklaracje dobrego przygotowania się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Było to wspaniałe święto młodych w parafii.

13 października 2008 r.
Ostatniemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. prał. Janusz Krakowiak - dziekan dekanatu bełchatowskiemu. W kazaniu ks. prałat wskazywał na ważność objawień fatimskich i zachęcał do odmawiania modlitwy różańcowej. Po Mszy św. rozpoczęła się procesja maryjna ulicami Kluk z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo połączone było z Dniem Papieskim. W czasie różańca modliliśmy się szczególnie za młodzież naszej parafii. Przybyło bardzo dużo wiernych, którzy w skupieniu oddali cześć Matce Bożej.

19 października 2008 r.
Ksiądz proboszcz podczas mszy św. podziękował państwu Kudajom z Podwódki za ufundowanie dywanika oraz elektrykom p. Kowalczykowi i p. Kowalczykowi za założenie lampy na zewnątrz kościoła od strony Osiny. Ponadto p. Łukasz Lasoń wypożyczył rusztowanie, a p. Andrzej Rudzki ofiarował specjalny kabel do podłączenia oświetlenia.

1 listopada 2008 r.
W tym dniu modliliśmy się na cmentarzach. Ksiądz proboszcz za zmarłych naszych parafian odprawił Mszę św. na cmentarzu w Parznie.

9 listopada 2008 r.
Ksiądz proboszcz poinformował wszystkich o działaniach związanych z organizowaniem cmentarza parafialnego.

11 listopada 2008 r.
O godz. 900 w naszym kościele odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny z racji 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Piękne pieśni liturgiczne i patriotyczne śpiewał nasz chór parafialny. Ksiądz proboszcz zachęcał do dziękczynienia za dar wolności i prosił o właściwe korzystanie z niego.

15 listopada 2008 r.
Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej klasy V i VI wraz z nauczycielami obejrzeli w bełchatowskim kinie film o Janie Pawle II pt. "Świadectwo".

16 listopada 2008 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 odbył się obrzęd włączenia do Liturgicznej Służby Ołtarza kolejnych kandydatów, których podczas specjalnych spotkań do posługi ministranckiej przygotowywał lektor Dawid Samborski. Nowymi ministrantami zostali:
Mateusz Sionkowski,
Sebastian Różycki,
Mateusz Ławski,
Piotr Grzelak,
Dawid Kęsy,
Kamil Chłopik,

Ksiądz proboszcz podczas uroczystości podziękował wszystkim ministrantom za zaangażowanie i posługę przy ołtarzu. Od dzisiejszego dnia mamy łącznie 26 ministrantów.

22 listopada 2008 r.
17 ministrantów wraz z księdzem proboszczem uczestniczyło w Łodzi w Archidiecezjalnym Dniu Służby Liturgicznej połączonym z Dniem Powołaniowym. Ministranci uczestniczyli w łódzkiej katedrze we Mszy św., której przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. Następnie wszyscy udali się do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbył się specjalny program powołaniowy przedstawiony przez kleryków. Wyjazd ufundowany był przez Ks. Proboszcza jako podziękowanie za służbę ministrancką. Atrakcją tego dnia był także dwugodzinny pobyt w Aquaparku "Fala" w Łodzi, gdzie można było sprawdzić umiejętności pływackie w kompleksie basenów. Wszyscy wieczorem szczęśliwi i radośni wrócili do domów. Wraz z ministrantami naszej parafii autokarem jechało 10 ministrantów z Kaszewic.

23 listopada 2008 r.
Z racji wspomnienia liturgicznego św. Cecylii na Mszy św. o godz. 900 swoje święto przeżywał chór parafialny, a na Mszy św. o godz. 1100 schola dziecięco-młodzieżowa. Wszystkie dziewczynki ze scholi zostały, po złożeniu przyrzeczenia, uroczyście włączone do Liturgicznej Służby Ołtarza i upoważnione do śpiewu liturgicznego podczas Mszy św. i nabożeństw. Nad stroną muzyczną wszystkich scholanek czuwa pan organista Czesław Terkalski, który sumiennie przygotowuje z nimi pieśni i piosenki religijne. Scholę parafialną tworzą:
Katarzyna Papuga,
Justyna Mikulska,
Aleksandra Skalik,
Joanna Skalik,
Anna Papuga,
Karolina Osyra,
Michalina Oczkowicz,
Paulina Mielczarek,
Malwina Owczarek,
Ewa Woźniak,
Agnieszka Nowacka,
Sylwia Lewińska,
Justyna Lewińska.

Jako zewnętrzny wyraz przynależności do scholi dziewczęta otrzymały łańcuszki z medalikami Matki Bożej Królowej Polski.

23 listopada 2008 r.
Po Mszy św. o godz. 1100 odbyło się kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania.

30 listopada 2008 r.
Podczas Mszy św. o godz. 900 poświęcone zostały opłatki, którymi będziemy dzielić się podczas wieczerzy wigilijnej. Wraz z opłatkami przedstawiciele parafii przekazywali wszystkim rodzinom list od księdza proboszcza.

12 grudnia 2008 r.
W ołtarzu głównym zmienione zostało oświetlenie. Dzięki pomocy elektryka p. Sławomira Muskały, ołtarz został na nowo podświetlony i pięknie prezentuje się w całości kościoła.

13 grudnia 2008 r.
Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1600 odbyło się zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej, który przyjmowany był przez 370 dni w domach wszystkich parafian. Obraz do kościoła przynieśli mieszkańcy Osiny. Przy bramie ks. Dariusz Mordaka w asyście ministrantów i bardzo licznej grupy wiernych przyjął Obraz, który został wniesiony do kościoła. W czasie homilii ks. proboszcz podziękował wszystkim rodzinom za przyjęcie Obrazu. Przytoczone zostały także wpisy z kroniki nawiedzenia, gdzie wielu parafian wyrażało swoje przeżycia, dziękczynienia i prośby kierowane do Patronki Parafii. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór parafialny. Po rekolekcjach, w środę 17 grudnia, Obraz został na stałe przeniesiony do zakrystii.

14 -15 grudnia 2008 r.
Przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył ks. Robert Jasiński - wicedyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

15 grudnia 2008 r.
Tego dnia wszyscy parafianie mogli obejrzeć urządzoną na nowo zakrystię. Z ofiar zbieranych podczas nawiedzenia rodzin przez Obraz Matki Bożej zakupiono najpierw chrzcielnicę i organy elektroniczne oraz kościelne, a na koniec urządzono i wyposażono w nowe meble zakrystię, którą parafianie po Mszach św. z podziwem oglądali i cieszyli się jej nowym wyglądem. Wiele osób mogło zwiedzić także specjalnie przygotowaną wystawę fotografii kapliczek i krzyży z terenu parafii, która znajduje się w salce nad zakrystią. Salka ta została całkowicie wyremontowana i urządzona na pierwszą rocznicę powstania parafii. Wejście do salki ozdabiają piękne, odnowione przez p. Lecha Jabłońskiego obrazy z tematyką religijną. Przy pracach porządkowych w zakrystii pracowali: ks. proboszcz, p. Alojzy Wróblewski, p. Henryk Opałka, p. Andrzej Rudzki, p. Marek Soboń oraz ministrant Paweł Papuga.

16 grudnia 2008 r.
W Zespole Szkół w Klukach odbyła się Wieczerza Wigilijna dla rodziców połączona z programem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów. W Wieczerzy wraz z przedstawicielami władz gminy, nauczycielami emerytami i rodzicami uczniów uczestniczył także ks. proboszcz.

21 grudnia 2008 r.
Ksiądz proboszcz brał udział w spotkaniu opłatkowym z pracownikami Urzędu Gminy w Klukach.

25 grudnia 2008 r.
O północy ks. proboszcz w asyście ministrantów, przy śpiewie chóru, wniósł do kościoła figurę Dzieciątka Jezus, by rozpocząć liturgiczny obrzęd uroczystości Bożego Narodzenia. We Mszy św. pasterkowej uczestniczyła ogromna liczba parafian. Zapełniony był cały kościół i wiele osób stało jeszcze na zewnątrz świątyni. Dekoracji kościoła, strojenia choinek i przygotowania żłóbka podjęło się 16 osób, wśród których przeważała młodzież. W tym roku do żłóbka zakupione zostały figury pasterzy i zwierzątek.

31 grudnia 2008 r.
Podczas specjalnego nabożeństwa o godz. 1700 dziękowaliśmy Panu Bogu za rok kalendarzowy 2008. W homilii ks. proboszcz mówił o ważności czasu, który dany nam jest przez Boga, abyśmy mogli pięknie zrealizować nasze chrześcijańskie powołanie. Przed północą wielu parafian przybyło jeszcze raz do kościoła, by przy śpiewie kolęd i modlitwie powitać Nowy Rok 2009. Po krótkim nabożeństwie nie brakło na zewnątrz świątyni życzeń noworocznych, szampana i fajerwerków.

Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski