PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Kronika parafialna rok 2007
26 sierpnia 2007 r.
Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek - Metropolita Łódzki, erygował nową parafię
Najświętszej Maryi Panny w Klukach. Zgodnie z dekretem do nowej parafii należą wierni mieszkający w Klukach, Osinie, Podwódce i Podścichawie. Dotychczasowa kaplica filialna parafii Parzno został podniesiona do rangi kościoła parafialnego. Pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Dariusz Mordaka, dotychczasowy wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Uroczysta Msza św. inaugurująca życie powstałej parafii odprawiona była w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 1030. Przewodniczył jej nowy proboszcz wraz z ks. Leszkiem Druchem, proboszczem parafii Parzno, i ks. Zenonem Miksą, wikariuszem parafii katedralnej w Łodzi. Kanonicznego wprowadzenia nowego proboszcza oraz odczytania dekretu erygującego parafię dokonał ks. infułat Józef Fijałkowski - wikariusz biskupi ds. katechizacji w archidiecezji łódzkiej. Ksiądz proboszcz w czasie swojej pierwszej Mszy św.
na ręce ks. kanonika Leszka Drucha złożył podziękowania wszystkim księżom pracujących przez wiele lat w parafii Parzno, do której należały tereny powstałej parafii Kluki, a następnie, cytując św. Pawła, powiedział:

‚‚Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości
i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic
z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. (_) Głosimy,
jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
(1 Kor 2, 1-10).
‛‛

Odnoszę te słowa do Was, Siostry i Bracia, których Bóg postawił mi na drodze mojego kapłańskiego posługiwania. I z tymi słowami wyruszam w pełnienie posługi duszpasterskiej
w nowo powstałej parafii p.w. NMP Królowej Polski w Klukach. Zapewne, na taką właśnie drogę, o której mówił św. Paweł wzywa nas Bóg, taką drogę przygotował
tym, ‚‚którzy Go miłują‛‛. Na pierwszym miejscu dziękuję więc razem z Wami Panu Bogu
za powołanie tej parafii.Dzisiejszy dzień przejdzie do historii tej miejscowości i tej gminy
jako jeden z najważniejszych. Bogu niech będą więc dzięki, że Kluki wraz z sąsiednimi wioskami są parafią. To, co będzie stanowić wspólnotę ducha, wiary i miłości wszystkich parafian oraz dobra materialne niezbędne do funkcjonowania naszego kościoła,
oddaję i zawierzam Matce Bożej Królowej Polski - naszej Patronce.
Od dziś jestem z Wami i dla Was. Razem z Maryją idźmy do Jezusa‛‛.

2 września 2007 r.
Podczas Mszy św. w niedzielę ks. proboszcz poinformował wszystkich parafian o sprawach organizacyjno - duszpasterskich związanych z powstaniem i życiem nowej parafii.

3 września 2007 r.
O godz. 900 odprawiona został Msza św. z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i katechetycznego. Na Mszę św. przybyli uczniowie Zespołu Szkół w Klukach
wraz dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami. Obecni byli także przedstawiciele władz Gminy na czele z panem Wójtem i panią Sekretarz. Katechezę w szkole podstawowej będzie prowadziła p. Janina Siewiera (13 godz.),
a w gimnazjum ks. proboszcz Dariusz Mordaka (14 godz.).

16 września 2007 r.
Na Mszę św. o godz. 900 ks. proboszcz zaprosił do wspólnej modlitwy wszystkich należących
do Kółek Różańcowych. Zadecydowano wtedy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca będzie
dla wszystkich wspólna Msza św. , a po niej krótka konferencja formacyjna. W parafii istnieją
trzy dwudziestoosobowe Kółka Różańcowe - w Klukach, Osinie i Podwódce. Zelatorkami
tych Kółek zostały: w Klukach - p. Barbara Ściubeł, w Osinie - p. Alina Idzińska,
w Podwódce - p. Barbara Kudaj. Podczas pierwszego spotkania z członkiniami Kółek Różańcowych ks. proboszcz prosił o modlitwę w intencji całej parafii i jego posługi w Klukach.

16 września 2007 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 modliliśmy się w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny w 68 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po Mszy św. oddaliśmy hołd poległym, spoczywającym na naszym cmentarzu wojskowym przy kościele w Klukach. Udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, przedstawiciele OSW ‚‚Strzelec‛‛
z Bełchatowa, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Klukach wraz z pocztem sztandarowym oraz poczty sztandarowe OSP z Kluk i Osiny. Ks. proboszcz podczas kazania przypomniał historię cmentarza wojskowego oraz okoliczności walki i śmierci poległych
w okolicy Kluk żołnierzy, spoczywających na tutejszym cmentarzu.

16 września 2007 r.
O godz. 1430 odprawiona została w kościele dodatkowa Msza św. w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej z Kluk z okazji 80-lecia istnienia. Mszy św. przewodniczył ks. Leszek Druch - proboszcz z Parzna. Po Mszy św. w budynku straży odbyło się poświęcenie nowego sztandaru. Ks. proboszcz Dariusz Mordaka podczas tej Mszy św. zaprosił działające na terenie parafii Ochotnicze Straże Pożarne z Kluk i Osiny do współpracy dla dobra nowej parafii.

18 września 2007r.
W święto św. Stanisława Kostki modliliśmy się za przyczyną Patrona
w intencji dzieci i młodzieży. Obecna była społeczność naszej szkoły w Klukach.

22 września 2007 r.
Odbyło się generalne porządkowanie pomieszczenia nad zakrystią. Przybyło 14 osób. Wywieziono 3 wozy zbędnych staroci, gruzów i śmieci. Zostały także podjęte prace hydrauliczne i elektryczne w nowo wysprzątanym pomieszczeniu. W przyszłości planowane
są prace związane z wyremontowaniem i przystosowaniem tego miejsca do potrzeb duszpasterskich.

23 września 2007 r.
Na Mszy św. o godz. 1100 odbył się obrzęd poświęcenia tornistrów
i przyborów szkolnych dla uczniów kl. I szkoły podstawowej.

29 września 2007 r.
Pierwszy ślub w naszym parafialnym kościele. Nowożeńcami byli: Magdalena Brandt
i Grzegorz Płóciennik, oboje z Kluk.

30 września 2007 r.
Pierwsza informacja ks. proboszcza o staraniach związanych
ze znalezieniem miejsca na lokalizację cmentarza. Zostały podjęte starania o określenie terenów w Wydziale Geodezji w urzędzie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
i w Nadleśnictwie.

30 września 2007 r.
Pierwsze zapowiedzi przedślubne w naszej parafii: Marcin Michał Malinowski, kawaler z parafii Szczerców i Sylwia Agata Kurasiewicz, panna z parafii tutejszej.

1 października 2007 r.
Rozpoczął się miesiąc różańcowy. Po raz pierwszy w naszym kościele były codziennie nabożeństwa różańcowe. W poszczególne dni przychodzili mieszkańcy różnych miejscowości, grup społecznych i duszpasterskich oraz dzieci i młodzież. Wszyscy włączali się w odmawianie modlitwy. Było codziennie bardzo dużo wiernych.

Podziękowania:
- p. Barbarze i Janowi Kudajom za ufundowanie dywanika, który rozkładany jest przez środek kościoła podczas ślubów, oraz wycieraczek położonych przy wejściach
do kościoła; - p. Stanisławowi Gębarowskiemu z rodziną za ufundowanie dwóch klęczników dla nowożeńców na śluby; - p. Stanisławowi Kowalczykowi i p. Kazimierzowi Grabarczykowi
za założenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nad zakrystią i zainstalowanie lampki
w konfesjonale; - p. Janowi Trzmielowi i p. Janowi Jędrzejczakowi za prace hydrauliczne
w pomieszczeniu nad zakrystią; - p. Jerzemu Gorzelakowi za pomoc w pracach stolarskich.

7 października 2007 r.
Odbył się pierwszy Chrzest w parafii. Ochrzczona została Małgorzata Anna Wilczek,
córka Przemysława i Anny, zam. Kluki, Pl. Słoneczny 8

7 października 2007 r.
Członkinie Kółek Różańcowych z naszej parafii uczestniczyły
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kółek Różańcowych na Jasnej Górze. Na rozpoczęcie pielgrzymki ks. proboszcz poprowadził modlitwę i wszystkim pobłogosławił.

11 października 2007 r.
Odbył się pierwszy pogrzeb z naszej parafii - zmarła śp. Władysława Gorzelak, lat 87 z Osiny. Została pochowana na cmentarzu w Parznie.

13 października 2007 r. Odbyło się pierwsze nabożeństwo fatimskie w parafii.
W 90 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie poświęcona została nowa figura Matki Bożej, która na stałe została umieszczona w naszym kościele. Po Mszy św. sprawowanej przez
ks. proboszcza wyruszyła procesja maryjna ulicami Kluk. Przybyło bardzo dużo dzieci, młodzieży i dorosłych. W ten sposób wszyscy pragnęli odpowiedzieć na prośbę Matki Bożej
z objawień fatimskich: ‚‚Odmawiajcie różaniec’’.

Podziękowania:
- dziękuję za ufundowanie przez pielgrzymów z Kółek Różańcowych, którzy byli
w Częstochowie, 7 tomów lekcjonarzy za sumę 380 zł; - dziękuję za ufundowanie
p. Zdzisławie Plucińskiej kropielnicy, która jest umieszczona przy bocznym wejściu
do kościoła; - dziękuję panom elektrykom za zainstalowanie dodatkowego oświetlenia
Obrazu Matki Bożej w ołtarzu naszego kościoła; - dziękuję małżeństwu z Kluk za ufundowanie za kwotę 440 zł fioletowej kapy żałobnej, która używana będzie podczas obrzędów pogrzebowych.

16 października 2007 r.
Dzień Papieski - uczniowie Zespołu Szkół w Klukach przedstawili piękny program
słowno - muzyczny, przygotowany przez p. katechetkę Janinę Siewierę
oraz nauczycieli naszej szkoły.

21 października 2007 r.
Członkinie Kółek Różańcowych z naszej parafii otrzymały legitymacje przynależności
do Wspólnoty Różańcowej parafii w Klukach.

25 października 2007 r.
W tygodniu misyjnym Mszę św. w naszym kościele odprawił
ks. Stefan Majewski, misjonarz z Ukrainy. W czasie homilii dzielił się doświadczeniem z posługi misyjnej w Ukrainie.

28 października 2007 r.
Podczas Mszy św. odbyło się liczenie wiernych. Do kościoła przybyło 460 osób,
co stanowi 39% wszystkich parafian.

1 listopada 2007 r.
W uroczystość Wszystkich Świętych ksiądz proboszcz odprawił
w koncelebrze Mszę św. na cmentarzu w Parznie, podczas której wygłosił homilię.

4 listopada 2007 r.
Ksiądz proboszcz wystosował do wszystkich rodzin w parafii list,
w którym podziękował za przyjęcie go w parafii, zachęcił do współpracy i zaprosił wszystkich do udziału w zbliżających się uroczystościach dziękczynnych za powstanie parafii, zaplanowanych na 8 i 9 grudnia 2007r.

14 listopada 2007 r.
Odbyło się pierwsze spotkanie osób zaproszonych do chóru parafialnego i scholii
dziecięco - młodzieżowej. Do chóru zgłosiło się ponad 15 osób, do scholii prawie 20.
W uroczystość św. Cecylii - 22 listopada - modliliśmy się za wstawiennictwem patronki muzyki kościelnej o dobry rozwój zespołów, które swoim śpiewem pragną ubogacać liturgię
w naszym kościele.

24 listopada 2007 r.
Ministranci naszej parafii wraz z ks. proboszczem uczestniczyli w Łodzi w Archidiecezjalnym Dniu Służby Liturgicznej. Mszy św. w katedrze przewodniczył
ks. Arcybiskup Władysław Ziółek. Ministranci zwiedzili również gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

25 listopada 2007 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 odbył się obrzęd przyjęcia do grona naszych ministrantów
8 nowych kandydatów. Obecnie jest 19 ministrantów,
w tym 4 lektorów. Wszyscy oni otrzymali legitymacje ministranckie.

Podziękowanie:
Dziękuję Panu Jerzemu Gorzelakowi za wykonane ostatnio prace stolarskie w naszym kościele (wśród tych prac są: półka pod figurę MB Fatimskiej, listwy na ścianach przy bocznym wejściu do kościoła, dwa małe konfesjonały, które będziemy wykorzystywać podczas spowiedzi rekolekcyjnej, klęcznik oraz dwie podstawy, tzw. kobyłki pod trumnę).
Dziękuję również Państwu Gębarowskim za pomoc w zrealizowaniu tych inwestycji.

5 - 8 grudnia 2007 r.
Pierwsze parafialne rekolekcje adwentowe - prowadził ks. Marian Kowalczyk, sercanin z parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie.

8 grudnia 2007r.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP odbyła się parafialna pielgrzymka do Częstochowy. O godz. 1200 Mszę św. przed cudownym Obrazem Matki Bożej odprawił
ks. proboszcz naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. ojcowie paulini przekazali dla naszej parafii kopię Obrazu Jasnogórskiego, który później przywieźliśmy do parafii. W pielgrzymce wzięło udział ponad 150 osób, którzy przybyli dwoma autokarami i kilkoma samochodami prywatnymi.

9 grudnia 2007 r.
Mszy św. o godz. 1200 w naszym kościele przewodniczył ks. arcybiskup Władysław Ziółek
- metropolita łódzki. Po wręczeniu Księdzu Arcybiskupowi chleba i soli przez najstarszych parafian: p. Julię Rutkowską, p. Helenę Włodarczyk i p. Władysława Majchrzaka słowa powitania wypowiedział ks. proboszcz: ‚‚Bardzo długa jest historia Kluk. Pierwsza wzmianka
o wsi Kluki pojawiła się w 1136 r. Bulla gnieźnieńska wymienia wieś w uposażeniu arcybiskupstwa. Również w dokumentach Kazimierza Wielkiego wymienia się wieś Kluki jako własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Piękne więc były początki tej miejscowości.
Gdy upłynęło 800 lat istnienia Kluk w 1936 roku z inicjatywy i fundacji tutejszych dziedziców: Zofii i Witolda Święcickich została wybudowana murowana kaplica ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcona przez biskupa Kazimierza Tomczaka. W 1983 roku kaplica została rozbudowana. Aktu poświęcenia kamienia węgielnego pod rozbudowę świątyni dokonał 31 lipca 1983 roku biskup Władysław Ziółek. W kronice parafialnej odnajdujemy wpis
ks. arcybiskupa: Z serca błogosławię wszystkim, którzy trudzą się przy rozbudowie kaplicy
w Klukach.
I kolejna data: 27 sierpnia 2006 roku - kaplicę nawiedza ks. arcybiskup Władysław Ziółek - metropolita łódzki. Po dokonaniu poświęcenia kaplicy ks. Arcybiskup odnotował
w kronice: Boże błogosław wszystkim, którzy korzystają ze świątyni w Klukach,
o nią się troszczą i dają świadectwo Chrystusowi, Kościołowi i chrześcijańskiej kulturze.
Wszystkie te lata i wspomnienia swój wyjątkowy wymiar i znaczenie odnajdują
w szczególnym dniu dla tej miejscowości. Ten dzień to 26 sierpnia 2007 roku. Decyzją Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka - Metropolity Łódzkiego została erygowana parafia pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Klukach. Było to w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, której Obraz znajduje się w głównym ołtarzu naszej świątyni. Od tego dnia Kluki stały się parafią, a miejscowa kaplica kościołem parafialnym. Ekscelencjo, najdroższy Księże Arcybiskupie, witamy Cię więc bardzo serdecznie już nie w kaplicy filialnej parafii Parzno,
ale w naszej parafii Kluki i w naszym parafialnym kościele. Witamy Cię po 105 dniach istnienia tej parafii i sprawowanej przeze mnie tutaj posługi pierwszego proboszcza.
Dzisiejsze spotkanie pragniemy uczynić dziękczynieniem za Twoją - Księże Arcybiskupie decyzję, by Kluki wraz z sąsiednimi miejscowościami stały się parafią. Jak wspomniałem
na początku, długa jest historia Kluk, ale data 26 sierpnia 2007r. na pewno otwiera nowy rozdział tej historii. Razem od tego dnia wyruszyliśmy z nadzieją w przyszłość. Zaangażowanie miejscowych parafian pozwala mi z całą pewnością potwierdzić, że powstanie tej wspólnoty to bardzo ważna i potrzebna decyzja. Za tę decyzję bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy obecnemu wśród nas Księdzu Arcybiskupowi. Pierwsze trzy miesiące istnienia tej wspólnoty
to przede wszystkim zaangażowanie duszpasterskie, aby wszyscy jak najlepiej włączyli się w życie religijne swojej nowej parafii. W szczególny sposób wzywany od samego początku wstawiennictwa Królowej Polski - naszej Patronki. Każdą Mszę św. kończymy modlitwą Pod Twoją obronę, w każdą środę dużą frekwencją cieszą się nabożeństwa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 90 rocznicę objawień fatimskich poświęciliśmy figurę Matki Bożej Fatimskiej i 13 października przy bardzo licznej grupie wiernych odbyło się pierwsze nabożeństwo fatimskie ulicami naszej parafii. Wierzymy mocno we wstawiennictwo naszej Patronki. Dlatego też wczoraj byliśmy na Jasnej Górze. W parafialnej pielgrzymce wzięło udział prawie 150 osób. Stamtąd przywieźliśmy Obraz, który od dziś po poświęceniu przez Księdza Arcybiskupa będzie nawiedzał rodziny naszej parafii. Może ktoś powiedzieć, że to zbieżność dat. Ale nasza parafia powstała dokładnie w 50 rocznicę rozpoczęcia peregrynacji kopii cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po diecezjach naszej Ojczyzny i wszystkich parafiach. Siła z Jasnej Góry popłynęła wówczas przez niezapomnianego Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego. W złoty Jubileusz tamtego wydarzenia, z takim samym pragnieniem umocnienia wiary, wyruszy dziś kopia Obrazu Matki Bożej po domach naszej parafii. Niech Maryja prowadzi nas wszystkich do Jezusa. Na tej wyjątkowej uroczystości witam również bardzo serdecznie przybyłych księży, władze naszej gminy, dyrekcję Zespołu Szkół w Klukach, poczty sztandarowe, wszystkich naszych parafian oraz obecnych z nami gości z sąsiednich parafii. Na obrazku prymicyjnym napisałem kiedyś słowa: Spraw, o Matko Najświętsza, abym przeszedł przez życie czyniąc dobrze. Te słowa dziś ponownie przywołuję i zapraszam do wspólnej modlitwy. Prośmy razem Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, abyśmy umieli iść przez życie, czyniąc zawsze dobrze. W tej intencji proszę, aby Ksiądz Arcybiskup odprawił dzisiejszą Mszę św.‛‛.

Rodzina Szczepaników z Podścichawy, witając Księdza Arcybiskupa, powiedziała:

‚‚Ekscelencjo, najdroższy Księże Arcybiskupie. Rodzina - to najważniejsza wspólnota
w każdym społeczeństwie. To wspólnota wiary i miłości, wspólnota więzów krwi
i zjednoczonych serc. Staje dziś przed Tobą, Księże Arcybiskupie, rodzina trzypokoleniowa: dziadkowie, rodzice i dzieci. Pragniemy jako przedstawiciele wszystkich rodzin i pokoleń naszej parafii powitać Cię w naszym kościele. Sięgamy myślą do dnia 26 sierpnia 2007 roku. Niektórzy na ten dzień czekali bardzo długo. Wieść o tym, że ma powstać nowa parafia, bardzo nas ucieszyła. Z tą kaplicą, a dziś już z tym kościołem, byliśmy zawsze mocno związani. Uczestniczyliśmy w rozbudowie tej świątyni i jej upiększaniu. Dzień powstania parafii to szczególny więc dzień dla nas wszystkich. Ale nie byłoby tej parafii,
gdyby nie Twoja, Drogi Księże Arcybiskupie, pasterska troska i decyzja. Chcemy dzisiaj
w tej Mszy św. razem z Tobą wyśpiewać nasze Te Deum - Ciebie Boga wysławiamy. Pragniemy patrzeć wstecz, w nasze więzi z parafią Parzno, ale chcemy przede wszystkim
z nadzieją i radością patrzeć w przyszłość. Chcemy budować jak najpiękniej nasz parafialny Dom, któremu patronuje Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. To właśnie Jej,
wraz z pierwszym proboszczem naszej parafii, zawierzamy się na zakończenie każdej Mszy św.. Pod opieką Matki Bożej chcemy umacniać naszą więź z Bogiem i jedność między sobą. Dlatego też dziś z Twoich rąk, Księże Arcybiskupie, otrzymamy Obraz naszej Patronki,
który będziemy przyjmować w naszych rodzinach. Dziękujemy Księże Arcybiskupie
za utworzenie naszej parafii. Dziękujemy, że dziś jesteś z nami. Prosimy o modlitwę i Twoje pasterskie błogosławieństwo dla wszystkich rodzin naszej nowo powstałej parafii‛‛.

Przed błogosławieństwem w słowie podziękowania Państwo Gębarowscy z Kluk powiedzieli:

‚‚ Czcigodny Księże Arcybiskupie! W imieniu wszystkich rodzin naszej parafii serdecznie dziękujemy za poświęcenie i przekazanie nam Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Wdzięczni za powstanie naszej parafii, której patronuje Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, będziemy ten Obraz przyjmować w naszych domach z wielkim szacunkiem i czcią.
Za przyczyną Matki Bożej z wiarą i ufnością prosić będziemy Pana Boga o umocnienie naszej wiary i błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej. Cieszymy się, że dzisiejszej uroczystej Mszy św. dziękczynnej za powstanie parafii, połączonej
z rozpoczęciem peregrynacji Obrazu naszej Patronki, zechciał przewodniczyć Pasterz Kościoła Łódzkiego. Dziękujemy za obecność wśród nas i życzliwość wobec naszej nowo powstałej parafii. Zarówno dzień 26 sierpnia br., jak i dzisiejszy dzień, przejdą na stałe do historii naszej wspólnoty, jako dni wyjątkowe i szczególne. Możemy cieszyć się już pierwszymi sukcesami, ale przed nami jeszcze wiele zadań i prac. Prosimy, aby Ksiądz Arcybiskup udzielił nam dzisiaj pasterskiego błogosławieństwa na dalszą drogę naszego parafialnego życia. Życzymy jednocześnie Księdzu Arcybiskupowi stałej opieki naszej najlepszej Matki i Królowej oraz zapewniamy o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa w naszym kościele. Szczęść Boże‛‛.

Również słowa podziękowania skierował na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz:

‚‚Bardzo się cieszę, że dzisiejszą uroczystość związaną z dziękczynieniem za powstanie parafii zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek - Metropolita Łódzki. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za erygowanie naszej parafii i za mianowanie mnie pierwszym proboszczem tej nowo powstałej wspólnoty parafialnej. To wielki zaszczyt organizować życie duszpasterskie i gospodarcze nowej parafii, ale to także ogromna odpowiedzialność za każdą podejmowaną decyzję. Przypominam sobie datę 31 lipca br. Wtedy Ksiądz Arcybiskup zaproponował mi objęcie posługi proboszcza w mającej powstać parafii w Klukach.
Gdy przyjechałem następnego dnia do Kluk i wszedłem do kościoła, po kilku chwilach wpatrywania się w obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu poczułem, jaką dam odpowiedź Księdzu Arcybiskupowi. Następnego dnia, 2 sierpnia - będąc u Księdza Arcybiskupa, poprosiłem o błogosławieństwo na tę nową misję w Klukach. Ks. Arcybiskup udzielił mi błogosławieństwa i powiedział: I tak się zaczyna. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za zaufanie
i zawsze okazywaną mi życzliwość i pomoc. Nowa parafia ma już pierwsze doświadczenia.
W niedziele na Msze św. przybywa bardzo dużo wiernych. Również w poszczególne dni tygodnia nie brakuje modlących się parafian w tym kościele. Dzięki życzliwości wiernych zakupiliśmy dla nowej parafii księgi, szaty i naczynia liturgiczne, dokonaliśmy wstępnego remontu pomieszczenia nad zakrystią, nastąpiły pewne zmiany w wystroju kościoła, trwają końcowe prace związane z zainstalowaniem ogrzewania. To wszystko w tak krótkim czasie dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wielu parafian. Wszystkim im za to bardzo serdecznie dziękuję.
Dzisiejszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni księża:
- ks. prał. Bartłomiej Rurarz - kapelan ks. arcybiskupa,
- ks. kan. Józef Komperda - dziekan dekanatu szczercowskiego, proboszcz parafii w Szczercowie,
- ks. kan. Kazimierz Ciosek - dziekan dekanatu zelowskiego, proboszcz z Zelowa,
- ks. kan. Bolesław Dziurdzia - wicedziekan dekanatu zelowskiego, proboszcz parafii Pożdżenice,
- ks. kan. Antoni Sawicki - rezydujący w niedalekim Żarze, jeden z najstarszych kapłanów naszej archidiecezji,
- ks. kan. Leszek Druch - proboszcz parafii Parzno,
- ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz - proboszcz parafii Buczek,
- ks. kan. Leon Strzelczyk - proboszcz parafii Łobudzice,
- ks. Stanisław Wroński - proboszcz parafii Wygiełzów,
- ks. Zdzisław Kuropatwa - proboszcz parafii Kaszewice,

Wielką radością jest dla mnie, że są z nami dzisiaj władze naszej Gminy w Klukach:
- Pan Bernard Stein - wójt Gminy Kluki,
- Pan Grzegorz Augustyniak - przewodniczący Rady Gminy Kluki wraz z radnymi naszej Gminy,
- Pani Anna Fabrowska - sekretarz Gminy Kluki,

Dziękuję za obecność z nami dzisiaj:
- Pani Ewie Łumińskiej - dyrektor Zespołu Szkół im. sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Klukach,
- Pani Marii Łazuga - wicedyrektor ZS w Klukach.

Dziękuję za obecność z nami sołtysom dwóch sołectw będących na terenie naszej parafii:
- Pani Marii Głębickiej - sołtys z Kluk,
- Panu Jerzemu Gorzelakowi - sołtysowi z Osiny.

Na koniec dziękuję za posługę w parafii moim najbliższym współpracownikom, a są nimi:
- Pani Janina Siewiera - katechetka w ZS w Klukach,
- Pan Alojzy Wróblewski - kościelny,
- Pan Bogdan Kucharski - organista.

Cieszę się, że uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe;
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Klukach.
- Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie.‛‛

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kółek Różańcowych, chóru, który śpiewał
po raz pierwszy, ministrantów i pozostałych wspólnot parafialnych. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali na koniec pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Matki Bożej - Patronki parafii.

16 grudnia 2007
Kościół w Klukach doczekał się ogrzewania. Duża nagrzewnica została zainstalowana
na chórze, druga mniejsza w zakrystii. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim parafianom, którzy włączyli się materialnie w zbiórkę pieniędzy na ogrzewanie naszego kościoła.
Na ten cel ofiary złożyło 316 rodzin, zebrano łącznie 13920 zł. (Kluki 7380 zł.,
Osiedle 1820 zł., Osina 2870 zł., Podwódka 1500 zł., Podścichawa 350 zł.). Dokonane zostało założenie izolacji termicznej - uszczelnienie sufitu (wełna mineralna), zainstalowany zbiornik na gaz na zewnątrz kościoła, podłączone zostały instalacje. Za to wszystko dziękujemy naszym sponsorom, którzy pokryli koszty tej inwestycji _ są to prezesi firmy POLGRUNT
z Osiny: p. Józef Olejniczak i p. Jerzy Furman.

17 grudnia 2007 r.
Ks. proboszcz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z nauczycielami i rodzicami w Zespole Szkół w Klukach

Podziękowania:
Pielgrzymi, którzy byli na Jasnej Górze autokarami złożyli 605 zł. Kupiliśmy za to podstawę pod mszał, chorągiew pogrzebową wraz z okuciem i czerwoną stułę. Rodzina Kudajów z Podwódki ofiarowała za 1330 zł fotel i dwa krzesła, które umieszczone zostały w prezbiterium.
Pani Zdzisława Plucińska ufundowała za 460 zł ornat na okres bożonarodzeniowy.

25 grudnia 2007 r.
Pierwsza Pasterka w naszym kościele. O północy ks. proboszcz
w asyście ministrantów wniósł do kościoła figurę Dzieciątka Jezus. Chór zaśpiewał uroczyście kolędę Dziś narodził się nam Zbawiciel. Kościół napełniony był wiernymi do ostatniego miejsca. Wiele osób stało również na zewnątrz kościoła. Ks. proboszcz w homilii zachęcał wszystkich parafian, aby na nowo przyjęli do swego życia Chrystusa, który pragnie narodzić się
w każdym ludzkim sercu.

26 grudnia 2007 r.
Podczas Mszy św. o godz. 1100 w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wystąpiła w naszym kościele ze specjalnym koncertem Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kaszewic, działająca przy współpracy naszego Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach.

31 grudnia 2007 r.
Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-błagalnego i Mszy św. o godz. 1700 podziękowaliśmy Bogu za miniony czas, a szczególnie za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. O północy wielu parafian wraz z ks. proboszczem witało Nowy Rok w kościele wspólną modlitwą i fajerwerkami.

Podsumowanie: Przez cztery pierwsze miesiące istnienia naszej parafii chrzest przyjęło dwoje dzieci, sakrament małżeństwa zawarły dwie pary, a do wieczności odeszły trzy osoby. W tym czasie rozdanych zostało 8000 Komunii św..


Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski