PARAFIA  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  W  KLUKACH

Strona główna
Strona główna
Menu
Darowizna
Nasza parafia posiada konto bankowe,
na które mile widziane będą mniejsze lub większe wpłaty.

Numer konta parafialnego jest następujący:

19 1090 2705 0000 0001 0818 7489

------------------------------------------------------------------

PRO MEMORIA W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIELNĄ

Przepisy podatkowe pozwalają na przekazanie parafii darowizny przez podatników
w formie limitowanej oraz bez limitu na określone cele i odliczenie jej od dochodów.

Na cele kultu religijnego (tj. na budowę i utrzymanie kościoła) podatnik może przekazać darowiznę i odliczyć ją od dochodu, ale w wielkości nie większej niż 6 proc. dochodu
w roku podatkowym. Przy czym limit dotyczy łącznie wszystkich darowizn.

Na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą może być przekazana darowizna bez limitu. Darowizna powinna być potwierdzona dowodem wpłaty na konto obdarowanego.
Przy czym w przypadku darowizny bez limitu, obdarowany ma przedstawić darczyńcy szczegółowe sprawozdanie, potwierdzone dokumentami (rachunki, faktury)
w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny.
(Por. artykuły zamieszczone w Gazecie Prawnej z dnia 6 grudnia 2007 roku, s.1-3).

Kanclerz Kurii - ks.dr Andrzej Dąbrowski


Początek strony
Do góry
Design by Paweł Wesołowski